TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT.doc

91 1,134 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:26

TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHLUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG TỈNH KIÊN GIANGÂ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ĐÀM THỊ PHONG BA NGÔ BÍCH CHĂMi MSSV: 4043403 Lớp: Tài Chính 2- K30 Cần Thơ – 2008LỜI CẢM TẠ  Kết thúc khóa học là khép lại những tháng ngày miệt mài trên giảng đường đại học. Ở nơi ấy có biết bao kỉ niệm khó quên về hình ảnh ngôi trường quen thuộc, thầy cô, bè bạn…Tất cả sẽ động lại trong em thành một hồi ức tốt đẹp nhất.Nhân đây em xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là Thầy Cô khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh đã không quản khó khăn vất vả trang bị cho đàn em thân yêu của mình một kiến thức thật hữu ích. Lòng biết ơn vô hạn xin gửi đến Cô Đàm Thị Phong Ba, tuy bận nhiều công việc nhưng Cô đã trực tiếp tận tình hướng dẫn em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp.Bên cạnh đó em cũng xin chân thành cảm ơn tấc cả anh chị đang làm việc tại NHNo & PTNT chi nhánh Huyện Giồng Riềng đã hướng dẫn giúp đỡ em trong quá trình thực tập để hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình.Mặc dù đã có nhiều cố gắng cho bản thân nhưng do thời gian có hạn và hiểu biết thực tế của em còn hạn chế nên Luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong Thầy cô, các anh chị góp ý để luận văn được hoàn thiện hơn.Em xin kính chúc Thầy cô, các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, công tác tốt. Chân thành cảm ơn! SVTH: Ngô Bích ChămiiLỜI CAM ĐOAN  Em xin cam đoan rằng đề tài này là do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nhiên cứu khoa học nào. Ngày tháng …… năm …… Sinh viên thực hiện Ngô Bích Chăm iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP   Ngày …… tháng …… năm …… GIÁM ĐỐCivNHẬN XÉTCỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN   Ngày …… tháng …… năm …… Giáo viên hướng dẫn vNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN    Ngày …… tháng …… năm …… Giáo viên phản biện viMỤC LỤCTrangChương 1: Chương 1 1GIỚI THIỆU .11.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 21.2.1 Mục tiêu chung .21.2.2 Mục tiêu cụ thể .21.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 21.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .21.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2Chương 2 4PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .42.1.1 Hộ sản xuất và sự cần thiết phải phát triển kinh tế hộ sản xuất 42.1.2 Một số lý luận cơ bản về tín dụng 42.1.2.1 các khái niệm .42.1.2.2 Vai trò của tín dụng: 52.1.2.3 Chức năng của tín dụng: 52.1.2.4 Thời hạn tín dụng: .62.1.2.5 Lãi suất tín dụng: 62.1.2.6 Rủi ro tín dụng: .72.1.3 Vai trò của tín dụng trong việc phát triển nông nghiệp nông thôn .82.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng 102.1.4.1 Nợ quá hạn 102.1.4.2 Chỉ số dư nợ trên vốn huy động .102.1.4.3 Tỷ lệ nợ quá hạn 112.1.4.4 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 112.1.4.5 Hệ số thu nợ 112.1.4.6 Chỉ tiêu lợi nhuận 112.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .122.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .122.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .122.2.3 Phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng .12Chương 3 13THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .133.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNo & PTNT HUYỆN GIỒNG RIỀNG 14vii3.1.1 Vài nét về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo & PTNT) chi nhánh Huyện Giồng Riềng .143.1.1.1 Khái quát về NHNo & PTNT 143.1.1.2 NHNo & PTNT chi nhánh Huyện Giồng Riềng .143.1.2 Cơ cấu tổ chức 143.1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức .153.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận .153.1.3 Các hoạt động chính của Ngân hàng .163.1.3.1 Huy động vốn 163.1.3.2 Các hoạt động cho vay và bảo lãnh 173.1.3.3 Dịch vụ kế toán và ngân quỹ 173.1.4 Một số quy định về chính sách tín dụng của NHNN & PTNT chi nhánh Huyện Giồng Riềng 173.1.4.1 Đối tượng cho vay .173.1.4.2 Nguyên tắc cho vay 173. 1.4.3 Điều kiện cho vay .183. 1.4.4 Giới hạn cho vay .183. 1.4.5 Thời hạn cho vay 193. 1.4.6 Phương thức cho vay 193. 1.4.7 Lãi suất cho vay 193. 1.4.8 Quy trình nghiệp vụ cho vay .193.2 THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 213.2.1 Thực trạng và hiệu quả hoạt động 213.2.1.1 Thực trạng .213.2.2 Thuận lợi và khó khăn 323.2.2.1 Thuận lợi .323.2.2.2 Khó khăn .323.2.3 Phương hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2008 33Chương 4 34PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG .354.1 NHU CẦU VỐN CỦA HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG 354.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY 364.2.1 Doanh số cho vay ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp 37viii4.2.2 Doanh số cho vay trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp 404.3 TÌNH HÌNH THU NỢ .414.3.1 Doanh số thu nợ ngắn hạn HSX nông nghiệp (xem bảng 7 trang 43) 414.3.2 Doanh số thu nợ trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp 444.4 TÌNH HÌNH DƯ NỢ 454.4.1 Dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp (xem bảng 9 trang 47 ).454.4.2 Dư nợ trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp .484.5 TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN 484.5.1 Nợ quá hạn ngắn hạn hộ sản xuất 494.5.2 Nợ quá hạn trung hạn hộ sản xuất 524.7 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT THEO THỜI GIAN 534.7.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số cho vay 534.7.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số cho vay năm 2005 so với năm 2006 53Q = Q06 - Q05 = Σa06b06 – Σa05b05 = [(2,7 x38.183,5 ) + (1,5 x 3.684)] – .53[(2,5 x 29.275,5) + (1,7 x 3.584,5)] =29.340 triệu đồng .534.7.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số cho vay năm 2007 so với năm 2006 544.7.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số thu nợ .564.7.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số thu nợ năm 2006 so với năm 2005 564.7.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số thu nợ năm 2007 so với năm 2006 574.7.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến dư nợ 584.7.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến dư nợ năm 2006 so với năm 2005 594.7.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến dư nợ năm 2007 so với năm 2006 604.7.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn .614.7.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn năm 2006 so với năm 2005624.7.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ quá năm 2007 so với năm 2006 .634.6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHO VAY CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG QUA 3 NĂM 2005 – 2007 .64Chương 5 66MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY .66HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH .66HUYỆN GIỒNG RIỀNG 665.1 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 67ix5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY 685.3 BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 70Chương 6 73KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .736.1 KẾT LUẬN 736.2 KIẾN NGHỊ .746.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 746.2.2 Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 746.2.3 Đối với các bộ ngành có liên quan .756.2.4 Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Giồng Riềng 75TÀI LIỆU THAM KHẢO .77x[...]... Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng.3. 1.4.6 Phương thức cho vay Ngân hàng thỏa thuận với khách hàng về việc lựa chọn các phương thức cho vay sau đây:- Cho vay từng lần: phương thức cho vay từng lần đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn từng lần. Mỗi lần vay vốn, khách hàng và Ngân hàng lập thủ tục vay vốn theo quy định và ký kết hợp đồng tín dụng.- Cho vay theo hạn mức tín dụng: phương thức cho vay. .. pháp nâng cao hiệu quả cho vay vốn tại NHNo & PTNT chi nhánh Huyện Giồng Riềng.1.2.2 Mục tiêu cụ thể- Phân tích thực trạng và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng.- Phân tích tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn đối với hộ sản xuất.- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đối với tình hình cho vay hộ sản xuất.- Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất.1.3 PHẠM VI NGHIÊN... cơ hội để em nhìn nhận vấn đề một cách thực tế hơn. Vì vậy em đã chọn đề tài " ;Tình hình cho vay vốn đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Giồng Riềng" làm đề tài tốt nghiệp.1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1 Mục tiêu chungPhân tích tình hình cho vay vốn đối với hộ sản xuất qua 3 năm 2005 - 2007. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay. .. sau:- Đối với cho vay ngắn hạn: khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 10% trong tổng nhu cầu vốn. - Đối với cho vay trung hạn: khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 15% trong tổng nhu cầu vốn. - Trường hợp khách hàng có tín nhiệm, hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp vay vốn không phải bảo đảm bằng tài sản, nếu vốn tự có thấp hơn quy định trên, giao cho giám đốc Ngân hàng nơi cho vay quyết... doanh Phịng tín dụng)35 - Đối với khách hàng được nơi cho vay lựa chọn áp dụng cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay, mức vốn tự có tham gia theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam.3. 1.4.5 Thời hạn cho vay Ngân hàng nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay căn cứ vào:- Chu kỳ sản xuất kinh doanh.- Thời hạn thu hồi vốn của phương án/dự án đầu... phạm trù tín dụng nữa.Doanh số cho vay: là chỉ tiêu phản ánh tất cả khoản tín dụng mà Ngân hàng cho khách hàng vay khơng nói đến việc món vay đó thu được hay chưa trong một thời gian nhất định.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG4.1 NHU CẦU VỐN CỦA HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH... Huy động vốn 163.1.3.2 Các hoạt động cho vay và bảo lãnh 173.1.3.3 Dịch vụ kế toán và ngân quỹ 173.1.4 Một số quy định về chính sách tín dụng của NHNN & PTNT chi nhánh Huyện Giồng Riềng 173.1.4.1 Đối tượng cho vay 173.1.4.2 Nguyên tắc cho vay 173. 1.4.3 Điều kiện cho vay 183. 1.4.4 Giới hạn cho vay 183. 1.4.5 Thời hạn cho vay 193. 1.4.6 Phương thức cho vay 193. 1.4.7 Lãi suất cho vay 193.... số cho vay trung hạn hộ sản xuất nơng nghiệp 404.3 TÌNH HÌNH THU NỢ 414.3.1 Doanh số thu nợ ngắn hạn HSX nông nghiệp (xem bảng 7 trang 43) 414.3.2 Doanh số thu nợ trung hạn hộ sản xuất nơng nghiệp 444.4 TÌNH HÌNH DƯ NỢ 454.4.1 Dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp (xem bảng 9 trang 47 ).454.4.2 Dư nợ trung hạn hộ sản xuất nơng nghiệp 484.5 TÌNH HÌNH NỢ Q HẠN 484.5.1 Nợ quá hạn ngắn hạn hộ sản. .. nơi cho vay quyết định mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng, giá trị tài sản làm đảm bảo tiền vay, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của Ngân hàng. Vốn tự có được tính cho tổng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh trong kỳ hoặc từng lần cho một dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống. Mức vốn tự có tham gia của khách hàng vào dự án, phương án sản. .. thiết phải phát triển kinh tế hộ sản xuất- Khái niệm hộ sản xuất: Hộ sản xuất là một đơn vị kinh tế tự chủ, trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh là chủ thể cho mọi quan hệ sản xuất. Hộ sản xuất ở nước ta giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp.- Sự cần thiết phải phát triển kinh tế hộ: Việc phát triển kinh tế hộ sản xuất khơng chỉ có hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp và kinh . Phân tích tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn đối với hộ sản xuất. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đối với tình hình cho vay hộ sản xuất. - Giải. đi sâu vào phân tích tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn đối với hộ sản xuất để thấy được hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT.doc, TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT.doc, TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT.doc

Từ khóa liên quan