Bài tập Kĩ năng rèn luyện chỉ số EQ

22 967 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:02

K năng rèn luy n ch s EQ ỹ ệ ỉ ố (trí thông minh xúc c m)ả Ths.Phạm Thị Thúy N i dung chínhộ 1. So sánh IQ và EQ 2. Các c p c a trí thông minh xúc c mấ độ ủ ả 3. Câu h i tr c nghi m EQỏ ắ ệ 4. Tiêu chí ánh giá trí thông minh xúc c mđ ả 5. Làm gì t ng ch s EQđể ă ỉ ố Bèn tè chÊt cña con ng êi trong cuéc sèng hiÖn ®¹i IQ: Intelligence quotient - Th«ng minh trÝ tuÖ EQ: Emotion quotient - Th«ng minh c¶m xóc AQ: Adversity quotient - V ît qua nghÞch c¶nh CQ: Creative quotient - Lµm viÖc s¸ng t¹o CQ EQ IQ AQ Con ng êi hiÖn ®¹i  “Ch s IQ ch chi m 25% trong s thành t trong khi ó ch ỉ ố ỉ ế ự đạ đ ỉ s EQ l i chi m n 75% s thành t.”ố ạ ế đế ự đạ  Giáo s Daniel Golemanư  Gieo c m xúc g t hành viả ặ  Gieo hành vi g t thói quenặ  Gieo thói quen g t tính cáchặ  Gieo tính cách g t s ph nặ ố ậ Cảm xúc là gì?  C m xúc là t p h p nh ng ph n ng t nhiên c b não ả ậ ợ ữ ả ứ ự đượ ộ phát ra m t cách t ng giúp c th và tâm trí chu n b ộ ự độ để ơ ể ẩ ị hành ng thích h p khi c m giác phát hi n ra i u gì ó độ ợ ả ệ đ ề đ ang x y ra liên quan n chúng ta.đ ả đế  T t c chúng ta u có c m xúc - b i vì chúng ta u là con ấ ả đề ả ở đề ng i. ườ Quy lu t c a c m xúcậ ủ ả 1. C m xúc là 1 lo i virút c a tinh th n, chúng ta là ng i t o ả ạ ủ ầ ườ ạ ra nó, b lây nhi m và ch u tác ng b i nó.ị ễ ị độ ở 2. Không m t lo i xúc c m tình c m nào có th t n t i mãi ộ ạ ả ả ể ồ ạ ở m t tr ng thái c : có giai o n cao trào, có giai o n l ng ộ ạ ả đ ạ đ ạ ắ xu ng.ố Xử lý tình huống  Gi s b n ang v a vào thang máy, nh ng b n k p nh n ra ả ử ạ đ ừ ư ạ ị ậ là có ng i bên ngoài c ng ang mu n i vào thang máy ườ ũ đ ố đ gi ng b n v y b n s ph n ng th nào:ố ạ ậ ạ ẽ ả ứ ế 1. B m nút m (open) t bên trong giúp hấ ở ừ để ọ 2. t h b m nút (open) t bên ngoàiĐể ự ọ ấ ừ K t quế ả  N u b n ch n ph ng án (1), b n là ng i có ch s xúc c m ế ạ ọ ươ ạ ườ ỉ ố ả cao. ây không n thu n là phép l ch s mà là s nh y c m Đ đơ ầ ị ự ự ạ ả v i tình hu ngớ ố  Ng i có EQ cao s bi t cách hành x trong m i tình hu ng ườ ẽ ế ử ọ ố có anh ta tham gia làm cho các bên c m th y tho i mái. để ả ấ ả Kh n ng này ôi khi c ng i ta g i là kh n ng " c" ả ă đ đượ ườ ọ ả ă đọ tình hu ng.ố [...]... ĐIỂM TRỞ LÊN: chỉ số cảm xúc thuộc loại ưu Thông tuệ cảm xúc như vậy làm tươ i sáng cuộc sống của bản thân và của cả những ngườ i xung quanh Hãy cố gắng duy trì lối s ống đó +16-24: Cũng tốt nhưng đừ ng dừng lại và thỏa mãn, hãy c ố gắng để hoàn thiện mình +10-15: Đáng phàn nàn cần rèn luyện để nâng cao chỉ s ố cả xúc của mình Thông minh xúc cảm gồm 4 cấp độ: 1 Nhận biết cảm xúc: Khả năng có thể nhận... và chỉ trích ngườ i khác Anh ta không thể gần gũi với những ngườ i không thông minh bằng mình và kém đồ ng cảm Tất cả những điều này làm cản trở anh ta làm việc hiệu quả trong nhóm mặc dù chỉ số IQ rất cao Anh B có EQ rất cao Anh ấy hoà thuận với mọi ngườ i, và kiểm soát cảm xúc của mình cũng rất tốt Điều này giúp anh ta làm việc hiệu quả, mặc dù trong công ty một số ngườ i có IQ cao hơn B B có khả năng. . .EQ là gì?    Thuật ngữ trí tuệ cảm xúc (Emotinal Intelligence) Do hai nhà tâm lý học Mỹ Peter.Salovey và John Mayer sử dụng năm 1990 EQ đượ c hiểu là khả năng hiểu rõ cảm xúc bản thân, thấu hiểu cảm xúc ngườ i khác, phân biệt được chúng và sử dụng chúng để hướng dẫn suy nghĩ và hành độ ng của bản thân EQ còn đượ c hiểu là khả năng tự kiềm chế tình cảm, tự đánh giá, khả năng kiểm soát... tình cảm, tự đánh giá, khả năng kiểm soát và chế ngự những khát vọng, đam mê, khả năng kỷ luật tự giác, khả năng tư duy tích cực, tìm ra đượ c nhiều giải pháp để giải quyết công việc  “Với IQ ngườ i ta tuyển lựa bạn, nhưng với EQ, ngườ i ta đề bạt bạn" Ví dụ   Anh A có IQ rất cao Anh ấy có khả năng lập luận, rất có khả năng phân tích và logic và đặ t một mục tiêu "thép" vào công việc Anh ấy học những... cả khả năng kinh nghiệm lẫn sự hiểu biết về cảm xúc của mình Anh ta có thể ảnh hưở ng và độ ng viên mọi ngườ i bởi vì anh ta hiểu điều gì làm mọi người quan tâm, và là một nhà ngoại giao xuất sắc Anh ấy rất linh hoạt, sáng tạo khi phải đố i mặt với thử thách, và không bao giờ nản lòng khi phải đố i mặt với những thất bại trướ c mắt Anh ấy rất đượ c yêu mến và kính trọng Bài tập trắc nghiệm EQ của... đượ c cảm xúc: có khả năng hiểu và thấu cảm đượ c các loại cảm xúc, đồ ng thời biết nguyên nhân và hậu quả của các loại cảm xúc ấy 3 Tạo ra cảm xúc: Có khả năng diễn tả và đáp lại các cảm xúc của ngườ i khác Thông qua đó, biết lắng nghe, thông cảm và chia sẻ với ngườ i khác 4 Quản lý cảm xúc: Có khả năng tự quản lý đượ c cảm xúc của mình, cư xử hợp lý để dễ dàng hoà đồ ng vào tập thể  Sự bền vững... cách nhìn lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống không -Bạn có thường xuyên chia sẻ cảm xúc của mình với người khác không? -Bạn có kiểm soát được tính khí của bạn ngay cả khi đang căng thẳng không? -Bạn có mục tiêu và kế hoạch để hoàn thành những mục tiêu đó không? -Bạn có chăm chú nghe như thế nào và nhắc lại những điều vừa nói không? -Bạn có cân nhắc mọi khả năng trước khi đi đến quyết định không? -Bạn... khác 4 Quản lý cảm xúc: Có khả năng tự quản lý đượ c cảm xúc của mình, cư xử hợp lý để dễ dàng hoà đồ ng vào tập thể  Sự bền vững của tình bạn, tình yêu, tình cha con, tình đồ ng nghiệp… phụ thuộc vào số lượ ng và chất lượ ng các cảm xúc tốt mà một cá nhân tạo ra hay nhận đượ c từ đố i tượ ng của mình Cảm xúc tốt  Cảm xúc tốt dành cho ngườ i khác giống như thuốc chữa lành vết thươ ng và hàn gắn lại . K năng rèn luy n ch s EQ ỹ ệ ỉ ố (trí thông minh xúc c m)ả Ths.Phạm Thị Thúy N i dung chínhộ 1. So sánh IQ và EQ 2. Các c p c a trí thông minh xúc c mấ độ ủ ả 3. Câu h i tr c nghi m EQ . i tr c m t. ờ ả ả đố ặ ớ ữ ấ ạ ướ ắ Anh y r t c yêu m n và kính tr ng.ấ ấ đượ ế ọ Bài tập trắc nghiệm EQ của Daniel Goleman  B n hãy tr l i nh ng câu h i sau ây và cho i m:ạ ả ờ ữ ỏ đ đ. Creative quotient - Lµm viÖc s¸ng t¹o CQ EQ IQ AQ Con ng êi hiÖn ®¹i  “Ch s IQ ch chi m 25% trong s thành t trong khi ó ch ỉ ố ỉ ế ự đạ đ ỉ s EQ l i chi m n 75% s thành t.”ố ạ ế đế ự
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Kĩ năng rèn luyện chỉ số EQ, Bài tập Kĩ năng rèn luyện chỉ số EQ

Từ khóa liên quan