KIEM TRA HHOC CHUONG II

2 153 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN : HÌNH HỌC 7 _ ĐỀ 1 I)Trắc nghiệm : Câu 1 : Các cặp tam giác dưới đây bằng nhau theo những trường hợp nào ? a) b) c) Câu 2 : Cho ABC ∆ vuông cân tại A . Điền vào chỗ trống a) AB 2 + ………… = BC 2 b) µ B = ………= ……… c) AB = ……… d) AC 2 = ……… _ AB 2 Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là sai ? a) Hai tam giác vuông có chung cạnh huyền thì bằng nhau . b) Hai tam giác vuông có chung cạnh huyền và một góc nhọn bằng nhau thì bằng nhau . c) Hai tam giác vuông có một cạnh huyền bằng nhau và một cạnh góc vuông bằng nhau thì bằng nhau d) Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều . e) Trong một tam giác vuông hai góc nhọn thì bù nhau . II) Trắc nghiệm : Cho ABC ∆ vuông tại A ( AB < AC ) , BE là tia phân giác (E ∈ AC) . Dựng EH ⊥ BC tại H a) CMR : AEH∆ cân b) Gọi I là giao điểm của AB và EK . CMR : AI = HC c) Giả sử IE = 5 cm , AE = 4 cm tính HC Hết . KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN : HÌNH HỌC 7 _ ĐỀ 1 I)Trắc nghiệm : Câu 1 : Các cặp tam giác dưới đây bằng. nhau thì tam giác đó là tam giác đều . e) Trong một tam giác vuông hai góc nhọn thì bù nhau . II) Trắc nghiệm : Cho ABC ∆ vuông tại A ( AB < AC ) , BE là tia phân giác (E ∈ AC) . Dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA HHOC CHUONG II, KIEM TRA HHOC CHUONG II, KIEM TRA HHOC CHUONG II