GA 2 - Tuan 24

25 330 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

Từ ngày 21-02-2011 đến ngày 25-02-2011 Thứ Môn Bài dạy HAI 21/02 Đạo đức Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại (tiết 2). Toán Luyện tập Tập đọc Quả tim khỉ Tập đọc Quả tim khỉ BA 22/02 Thể dục Đi kiễng gót, hai tay chống hông.Trò chơi: “Nhảy ô” Kể chuyện Quả tim khỉ Toán Bảng chia 4. Mĩ thuật VTM: Vẽ con vật. TƯ 23/02 Chính tả (NV) Quả tim khỉ Tập đọc Voi nhà Toán Một phần tư. TN &xã hội Cây sống ở đâu Thủ công Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán . NĂM 24/02 LT& câu Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy Tập viết Chữ hoa U, Ư Toán Luyện tập . Thể dục Đi nhanh chuyển sang chạy.TC "Kết bạn" SÁU 25/02 Chính tả (NV): Voi nhà Tập làm văn Đáp lời phủ định. Nghe, trả lời câu hỏi. Toán Bảng chia 5 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương. sinh hoạt lớp Đánh giá việc học tập tuần qua Thứ hai ĐẠO ĐỨC LỊ SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI (TIếT 2) I. Mục tiêu: - Nêu được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại. VD: Biết chào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn; nhấc và đặt điện thoại nhẹ nhàng. - Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi nhận và gọi điện thoại. - Biết: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh II. Chuẩn bị: - Tranh, VBT, VBT, bộ đồ chơi điện thoại III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại. - Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là thể hiện điều gì? - Hát - Hs trả lời . Lớp lắng nghe -( Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là thể 1 - Giáo viên nhận xét,đánh giá. 3. Bài mới: Giới thiệu: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại. * Hoạt động 1: Đóng vai + Mục tiêu: Hs thực hành kĩ năng nhận và gọi điện thoại trong một số tình huống + PP: Thảo luận và đóng vai theo nhóm đôi + Cách tiến hành: Giáo viên đưa ra tình huống. - TH1: Bạn nam gọi điện cho bà ngoại để hỏi thăm sức khỏe. - TH2: Một người gọi nhầm số máy nhà Nam. - TH3: Bạn Tâm định gọi điện thoại cho bạn nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người khác. - Giáo viên mời một số nhóm lên đóng vai. - Giáo viên có thể gợi ý: Cách trò chuyện như vậy đã lịch sự chưa? Vì sao? - Giáo viên kết luận: Dù ở trong tình huống nào, em cũng cần phải cư xử lịch sự. * Hoạt động 2: Xử lí tình huống + Mục tiêu: Hs biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống nhận hộ điện thoại. + PP: Đàm thoại, thảo luận nhóm + Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm (4, 5 em) thảo luận xử lí 1 trong 3 tình huống. Em sẽ làm gì trong tình huống sau? Vì sao? - T.huống a: Có điện thoại gọi mẹ khi mẹ vắng nhà. - T.huống b: Có điện thoại gọi cho bố, nhưng bố đang bận. - T.huống c: Em đang ở nhà bạn chơi, bạn vừa ra ngoài thì chuông điện thoại reo. - GV mời đại diện nhóm lên trình bày - GV nêu các câu hỏi để hs liên hệ thực tế: + Trong lớp chúng ta, em nào đã gặp những tình huống tương tự / + Em đã làm gì trong tình huống đó ? - GV nhận xét và KL: Cần phải lịch sự khi nhận và gọi điện thoại. Điều đó thể hiện lòng tự trọng và tôn trọng người khác. 4. Củng cố – dặn dò: - Về nhà xem lại bài. - Chuẩn bị bài sau : Lịch sự khi đến nhà người khác. - Giáo viên nhận xét tiết học. hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.) - Hs theo dõi. Vài hs nhắc lại đề bài - Hs lắng nghe - Hs thảo luận nhóm, đóng vai theo các tình huống do GV nêu - Các nhóm lên trước lớp đóng vai - Nhóm khác tham gia ý kiến - Hs trả lời - Hs lắng nghe và nhắc lại phần kết luận của GV - Hs thảo luận theo nhóm (nhóm 1,2 t/ huống a. nhóm 3,4 t/ huống b. nhóm 5,6 t/ huống c ) - Đại diện từng nhóm trình bày cách giải quyết trong mỗi tình huống., nhóm khác theo dõi, bổ sung. - Hs trả lời - HS theo dõi và nhắc lại kết luận của GV - Hs theo dõi 2 TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu - Biết cách tìm thừa số x trong các bài tập dạng: X x a = b ; a x X = b - Biết tìm một thừa số chưa biết. - Biết giải bài toán có một phép tính chia (trong bảng chia 3) . - Bài tập cần làm: bài 1,3,4 II. Chuẩn bị - GV: các BT như SGK - HS: SGK, vở BT. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Bài cũ - Gọi 1 HS lên bảng đọc thuộc bảng chia 3 . Hỏi HS về kết quả của một phép chia bất kì trong bảng. - Gọi 1 HS nêu : Muốn tìm thừa số chưa biết, ta làm thế nào ? - Nhận xét và cho điểm HS. 2. Bài mới + Giới thiệu: - Trong giờ toán hôm nay, các em sẽ cùng nhau luyện tập, củng cố kĩ năng thực hành tính nhân, chia trong bảng nhân, chia.Giải bài toán có 1 phép tính chia .  Luyện tập, thực hành. Bài 1 : Tìm x - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 1 - GV y/c hs làm vào bảng con - Nhận xét và ghi điểm cho HS. Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 3 - Y/c hs làm vào vở BT - Nhận xét và ghi điểm cho HS. Bài 4: Có 12 kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy kg gạo ? - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 1 - Y/c hs cả lớp làm vào vở BT, đồng thời gọi 1 hs làm trên bảng . - GV cho cả lớp chữa bài và nhận xét 3. Củng cố – Dặn dò - Yêu cầu HS đọc bảng chia 3, bảng nhân 4 - Muốn tìm thừa số chưa biết, ta làm thế nào ? - Về nhà làm các BT 2,5 trang 117 - 2 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi và nhận xét xem các bạn đã học thuộc bài chưa. - Hs theo dõi và nhắc lại đề bài - Hs đọc - Hs làm vào bảng con. a) 2 x X = 4 b) 2 x X = 12 x = 4 : 2 x = 12 : 2 x = 2 x = 6 c) 3 x X = 27 x = 27 : 3 x = 9 - Hs theo dõi - Hs đọc - Hs làm vào vở BT Thừa số 2 2 2 3 3 3 Thừa số 6 6 3 2 5 3 Tích 12 12 6 6 15 15 - 1 hs đọc đề bài - Hs làm bài: Bài giải Số kg gạo mỗi túi có: 12 : 3 = 4 (kg) ĐS : 4 kg - 2 hs đọc - Hs trả lời - Hs theo dõi 3 - Chuẩn bị bài sau: Bảng chia 4 TẬP ĐỌC QUẢ TIM KHỈ I/ Mục đích yêu cầu : - Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. - Hiểu nội dung: Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nhưng Khỉ đã khôn khéo thoát nạn. Những kẻ bội bạc như cá sấu không bao giờ có bạn. (trả lời được CH 1,2,3,5). - Hs K-G trả lời được (CH4). II/ Chuẩn bị : - Tranh ảnh minh họa . - Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III/ Các hoạt động dạy-học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 1.Kiểm tra - Kiểm tra 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc : “ Nội quy Đảo Khỉ ” - Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới a) Phần giới thiệu : + Cá Sấu sống dưới nước, Khỉ sống trên bờ. Hai con vật này đã từng chơi với nhau nhưng không thể kết thành bạn được. Vì sao như thế ? Câu chuyện “Quả tim khỉ” sẽ giúp các em biết điều đó. b) Hướng dẫn luyện đọc 1/Đọc mẫu - Đọc mẫu diễn cảm toàn bài . + Đọc giọng người kể đoạn1vui vẻ; đoạn 2 hồi hộp; đoạn 3-4 hả hê.Giọng Khỉ: chân thật, hồn nhiên ở đoạn kết bạn với Cá Sấu; Khỉ bình tĩnh, khôn ngoan khi nói với Cá Sấu ở giữa sông; phẫn nộ khi mắng Cá Sấu.Giọng Cá Sấu: giả dối. Chú ý nhấn giọng các từ ngữ: quẫy mạnh, sần sùi, dài thượt, nhọn hoắt, tẽn tò, - Y/c 1 hs đọc toàn bài 2) Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: a) Yêu cầu đọc từng câu . * Hướng dẫn phát âm : -Hướng dẫn tương tự như đã giới thiệu ở bài tập đọc đã học ở các tiết trước . * Hướng dẫn ngắt giọng : - Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , nhấn giọng một số từ, thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp * Giải nghĩa từ: Y/c hs đọc phần giải nghĩa từ trong SGK b) Đọc từng đoạn : -Yêu cầu nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp. - Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi giáo viên nêu. - Hs theo dõi - Vài em nhắc lại đề bài -Lớp lắng nghe GV đọc mẫu . - 1 hs (K-G) đọc - Hs lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài. -Rèn đọc các từ như : quẫy mạnh, sần sùi, dài thượt, nhọn hoắt, tẽn tò, - Một con vật da sần sùi,/ dài thượt./ nhe hàm răng nhọn hoắt sắc,/ trườn lên bãi cát.//Nó nhìn Khỉ ti hí/ với hai chảy dài.// - Hs đọc: Dài thượt: dài quá mức bình thường. Ti hí: (mắt) quá hẹp, nhỏ. Trấn tĩnh: lấy lại bình tĩnh. Bội bạc: xử tệ với người đã cứu mình. Tẽn tò: xấu hổ (mắc cỡ) 4 - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . c)Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - GV cùng hs nhận xét bạn đọc . d) Thi đọc giữa các nhóm - Mời đại diện các nhóm thi đua đọc . - Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt Tiết 2 3/Tìm hiểu nội dung: -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 TLCH: - CH1: Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào ? - Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn 2 của bài. - CH2:Cá Sấu định lừa Khỉ như thế nào ? -CH2: Khỉ nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn ? - Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn 3&4 của bài. - CH4: Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò, lủi mất ? - CH5: Em hãy tìm những từ nói lên tính nết của hai con vật ?- Khỉ - Cá Sấu 5/ Luyện đọc lại truyện : - Theo dõi luyện đọc trong nhóm . - Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc phân vai. - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh . 3. Củng cố dặn dò : - Em hãy nêu lại nội dung của bài ? - Giáo viên nhận xét đánh giá - Chuẩn bị bài sau: Voi nhà -Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . - Đọc từng đoạn trong nhóm ( 3 em ) . -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc . - Đại diện các nhóm thi đua đọc bài - Cả lớp theo dõi. - Lớp đọc thầm đoạn 1 - (Thấy Cá Sấu khóc vì không có bạn, Khỉ mời Cá Sấu kết bạn. Từ đó, ngày nào Khỉ cũng hái quả cho cá sấu ăn.) - (Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến nhà chơi. khỉ nhận lời, ngồi lên lưng nó. Đi đã xa bờ, Cá Sấu mới nói nó cần quả tim của Khỉ để dâng cho vua Cá Sấu ăn.) - ( Khỉ giả vờ sẵn sàng giúp Cá Sấu, bảo Cá Sấu đưa trở lại bờ. Lấy quả tim để ở nhà.) - HS Đọc đoạn 3&4. ( vì bị lộ bộ mặt bội bạc, giả dối.) - (Khỉ: tốt bụng, thật thà, thông minh. Cá Sấu: giả dối, bội bạc, độc ác.) - Luyện đọc trong nhóm - Nhóm đọc phân vai (người dẫn chuyện, Khỉ, Cá Sấu.) - Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nhưng Khỉ đã khôn khéo thoát nạn. Những kẻ bội bạc như cá sấu không bao giờ có bạn. - Hai em nhắc lại nội dung bài . - Hs theo dõi Thứ ba THỂ DỤC ĐI KIỄNG GÓT HAI TAY CHỐNG HÔNG. TRÒ CHƠI : “KẾT BẠN” I/ MỤC TIÊU: - Giữ được thăng bằng khi đi kiễng gót, hai tay chống hông.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường . 1 còi , dụng cụ trò chơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: TG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 7’ I/ MỞ ĐẦU - GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học * Đội Hình khởi động 5 1 lần 11’ 10’ 7’ - Khởi động: Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Ôn bài TD phát triển chung - Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp Trò chơi : Diệt các con vật có hại Kiểm tra bài cũ : 4 HS Nhận xét - tuyên dương II/ PHẦN CƠ BẢN: a) Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.Thực hiện 2 lần 10 - 15 m. - G.viên hướng dẫn và tổ chức HS đi - Nhận xét b) Đi kiễng gót, hai tay chống hông: 3-4 lần 10m - G.viên hướng dẫn và tổ chức HS đi - Thi đi kiễng gót, hai tay chống hông: 1 lần 10m - GV Nhận xét Tuyên dương c)Trò chơi : “Kết bạn” G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát theo nhịp Thả lỏng :Cúi người …nhảy thả lỏng Hệ thống bài học và nhận xét giờ học Về nhà ôn bài tập RLTTCB. Chuẩn bị bài sau: Đi nhanh chuyển sang chạy.TC “Nhảy ô” * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * Đội hình cơ bản * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Đội Hình kết thúc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV KỂ CHUYỆN: QUẢ TIM KHỈ I. Mục đích yêu cầu: - Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện “Quả tim khỉ ”. - Hs K-G biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) II. Chuẩn bị - 4 tranh minh họa nội dung từng đoạn câu chuyện.SGK. Mặt nạ Khỉ, hình ảnh Cá Sấu. III. Các hoạt động dạy-học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: Bác sĩ Sói - Gọi 2 HS lên bảng nối tiếp nhau kể câu chuyện: Bác sĩ Sói , sau đó nói lời khuyên của câu chuyện - Nhận xét, cho điểm từng HS. 2. Bài mới Giới thiệu: - Trong giờ kể chuyện tuần này chúng ta cùng nhau kể lại câu chuyện “Quả tim khỉ ”. - Hát - HS kể và trả lời. Bạn nhận xét. 6  Hướng dẫn kể chuyện  Phương pháp: Học nhóm. a) Dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện.Bác sĩ Sói - Y/c 1 hs đọc y/c. Cả lớp quan sát từng tranh minh họa (SGK trang 42) - GV treo tranh, hướng dẫn hs quan sát, tóm tắt các sự việc vẽ trong tranh + Tranh 1 Vẽ cảnh gì ? + Tranh 2 Cá Sấu làm gì ? + Tranh 3 Khỉ như thế nào ? + Tranh 4 Bị Khỉ mắng, Cá Sấu như thế nào ? - Yêu cầu HS dựa vào gợi ý kể lại câu chuyện thành 4 đoạn . Bước 1: Kể theo nhóm. - Chia nhóm 3 HS. Yêu cầu HS kể trong nhóm. Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu HS kể trước lớp. - Yêu cầu HS nhận xét bạn kể. - Khi HS kể còn lúng túng GV có thể gợi ý theo các câu hỏi đã nêu ở trên - Mời đại diện nhóm lên kể trước lớp (kể nối tiếp), mỗi em một đoạn - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân và nhóm kể tốt nhất. b) Phân vai dựng lại câu chuyện (Hs K-G) - Phân vai: + Người dẫn chuyện: giọng kể đoạn 1vui vẻ; đoạn 2 hồi hộp; đoạn 3-4 hả hê. +Giọng Khỉ: chân thật, hồn nhiên ở đoạn kết bạn với Cá Sấu; Khỉ bình tĩnh, khôn ngoan khi nói với Cá Sấu ở giữa sông; phẫn nộ khi mắng Cá Sấu. +Giọng Cá Sấu: giả dối. - Yêu cầu 3 HS thể hiện đóng vai trước lớp, có sử dụng hình, ảnh của nhân vật. - Nhận xét , tuyên dương nhóm dựng lại câu chuyện tốt 3. Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện và chuẩn bị bài sau: Sơn Tinh, Thủy Tinh - Hs lắng nghe và nhắc lại đề bài - Hs theo dõi và quan sát tranh - Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm trả lời các bạn khác bổ sung. Tr1: Khỉ kết bạn với Cá Sấu. Tr2: Cá Sấu vờ mời Khỉ về nhà chơi. Tr3: Khỉ thoát nạn. Tr4: Bị Khỉ mắng, Cá Sấu tẽn tò, lủi mất. - Hs kể theo nhóm - Đại nhóm lên kể trước lớp - Hs theo dõi nhận xét, bình chọn cá nhân và nhóm kể tốt - 3 HS thể hiện đóng vai trước lớp - Hs theo dõi - Hs nhận xét lời kể của bạn. - Hs theo dõi TOÁN MỘT PHẦN TƯ I. Mục tiêu - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) "Một phần tư", biết đọc, viết 1/3. - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau. - Bài tập cần làm: bài 1, 3 . 7 II. Chuẩn bị -Các miếng bìa: Hình vuông, hình thoi, hình tròn chia 4 phần bằng nhau. Hình chữ nhật chia 3 phần . Các con gà như BT 3 SGK, vở BT. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Bài cũ - Gọi 2 hs lên bảng đọc bảng chia 3 bảng nhân 4. - GV nhận xét và cho điểm 2. Bài mới a.Giới thiệu: - Trong giờ toán hôm nay, các em sẽ cùng nhau học bài "Một phần tư" + Giới thiệu "Một phần tư" - GV gắn lên bảng 1 tấm bìa hình vuông nêu câu hỏi - Hỏi: Tấm bìa hình vuông được chia thành mấy phần bằng nhau ? - Một phần được tô màu. Như vậy lấy đi bao nhiêu phần của hình vuông ? - GV viết lên bảng - Y/c hs đọc lại nội dung bài học ở SGK b) Thực hành: Bài 1: Đã tô màu 1/4 hình nào ? - Y/c hs quan sát hình ở SGK và trả lời - Nhận xét và kết luận. Bài 3: Hình nào đã khoanh vào 1/4 số con thỏ ? - Y/c hs quan sát hình ở SGK và trả lời - Nhận xét và kết luận. 3. Củng cố – Dặn dò - Yêu cầu HS đọc lại bài học - Nhận xét tiết học. - Về nhà làm BT 2 trang 119 - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập - 2 HS lên bảng đọc bảng chia 3, bảng nhân 4. - Hs theo dõi. - Hs theo dõi và nhắc lại đề bài - Hs quan sát - Được chia thành 4 phần bằng nhau - Lấy 1/4 hình vuông. - Hs theo dõi - HS đọc - HS quan sát và trả lời: - Đã tô màu vào hình: a,b,c - HS QS và trả lờì: (- Đã khoanh vào hình a ) - 3 hs đọc lại bài học - Hs theo dõi MĨ THUẬT VẼ THEO MẪU: VẼ CON VẬT I/ Mục tiêu: - Hiểu hình dáng , đặc điểm của một số con vật quen thuộc. - Biết cách vẽ con vật - Vẽ được con vật theo trí nhớ. - Hs K-G: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu. II/ Chuẩn bị : Ảnh một số con vật (con voi, trâu, bò, mèo, thỏ, gà, ) Vở tập vẽ- Bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2. 8 1 41 1 4 2. Bài mới: * Giới thiệu: Vẽ theo mẫu: Vẽ con vật  Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét -Em hãy kể một số con vật quen thuộc mà em biết ? - GV giới thiệu hình ảnh một số và gợi ý để hs nhận biết + Tên con vật. - Mỗi con vật có những bộ phận chính nào ? - Em hãy nêu đặc điểm của một số con vật mà em biết ? (hình dáng, màu sắc) - Em thích con vật nào nhất ? Vì sao ?  Hoạt động 2: Cách vẽ con vật - Y/c Hs chọn con vật định vẽ - Em hãy nêu các bước khi vẽ ? - GV nhận xét, kết luận - GV vẽ phác lên bảng để hs quan sát - GV cho hs xem một số bài vẽ các con vật của họa sĩ, của thiếu nhi, bài vẽ của hs cũ.  Hoạt động 3: Thực hành - GV gợi ý HS + Chọn con vật định vẽ + Vẽ cân đối với phần giấy + Vẽ phác các bộ phận lớn trước + Vẽ phác các bộ phận phụ sau. Chú ý thể hiện được đặc điểm của con vật. + Vẽ màu - Gv theo dõi và nhắc nhở thêm.  Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - Y/c hs trưng bày bài vẽ trước lớp - GV nhận xét chung, tổng kết, tuyên dương nhũng bài vẽ đẹp 3. Dặn dò: - Hoàn thành tiếp ở nhà nếu có hs vẽ chưa xong. - Chuẩn bị bài sau: VTT: Vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn. - Hs nhắc lại đề bài - Hs kể: ( một số con vật quen thuộc đó là: con bò, con ngựa, con trâu, con gà,con chó ) - Hs trả lời: (- Mỗi con vật có những bộ phận chính là; đầu, mình, chân, ) - Hs trả lời: (con trâu: mình to, đầu có sừng. Con voi: thân rất to, đầu có vòi ) - Hs trả lời: - Hs chọn con vật định vẽ - Hs nêu: (Các bước khi vẽ: - Kẽ khung hình -Vẽ bộ phận chính trước(đầu,mình, chân, đuôi - Vẽ bộ phận phụ sau - Vẽ chi tiết cho giống đặc điểm của con vật. - Chọn màu vẽ. ) - Hs quan sát - Hs thực hành - Hs trưng bày bài vẽ trước lớp - Cả lớp nhận xét, đánh giá. - Hs theo dõi. Thứ tư CHÍNH TẢ: (NV) QUẢ TIM KHỈ I/ Mục đích yêu cầu : 9 - Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nhân vật từ “Bạn là ai? hoa quả mà khỉ hái cho.”của bài Quả tim khỉ Sách TV2 Tập 2 trang 51. - Làm được bài tập 2 a/b hoặc BT3 a/b II/ Chuẩn bị: - Viết sẳn nội dung các bài tập chính tả (bài 2 a/b).bút chì, III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1. Kiểm tra - Gọi 2 em lên bảng . - Đọc các từ khó cho HS viết .Yêu cầu lớp viết vào bảng con . - Nhận xét ghi điểm học sinh . 2.Bài mới: 1/ Giới thiệu bài -Nêu yêu cầu của bài chính tả về viết đúng , viết đẹp bài “Quả tim khỉ” , và các BT 2 a,b. 2/Hướng dẫn nghe viết: * Ghi nhớ nội dung đoạn viết: - Đọc mẫu bài “Quả tim khỉ” -Yêu cầu 2 em đọc lại bài , cả lớp đọc thầm - Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao ? - Tìm lời của Khỉ và của Cá Sấu. Những lời nói ấy đặt sau dấu gì ? * Hướng dẫn viết từ khó : - Đọc cho HS viết các từ dễ viết sai vào bảng con - Giáo viên nhận xét đánh giá . 3/ Chép bài: - Gv đọc cho hs chép vào vở - *Soát lỗi :Đọc lại để HS soát bài , tự bắt lỗi 4/ Chấm bài: -Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét từ 10 – 15 bài . 5/Hướng dẫn làm bài tập Bài 2a: Điền vào chỗ trống s hay x ? - Gọi 1hs đọc y/c bài 2a - Y/c hs làm vào vở BT - GV nhận xét, đánh giá. Bài 3a: Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s: sói, sẻ, sứa, + Em hãy tìm thêm các tên khác. - Hai em (hs yếu) lên bảng viết các từ do GV nêu ở bài "Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên": Tây nguyên, Ê-đê, Mơ-nông, nục nịch, nườm nượp, - Hs theo dõi. - Vài hs nhắc lại đề bài . - Lớp lắng nghe giáo viên đọc . - 2 hs đọc bài - Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa là Khỉ và Cá Sấu.Vì đó là tên riêng.Bạn, Vì, Tôi, Từ: viết hoa vì đó là những chữ đứng đầu câu. - Lời của Khỉ: ("Bạn là ai ?Vì sao bạ khóc ?")được đặt sau dấu hai chấm, gạch đầu dòng. - Lời của cá Sấu:("Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.") được đặt sau dấu gạch đầu dòng. - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con .Hai em thực hành viết các từ khó trên bảng : Khỉ, Cá Sấu, kết bạn, - Hs chép vào vở . - Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì . - Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm . - 1 hs đọc yêu cầu đề bài . + Hs cả lớp làm vào vở BT 2a) - say sưa , xay lúa . - xông lên , dòng sông . - 1 hs đọc yêu cầu đề bài . + Hs cả lớp làm vào vở BT - Hs theo dõi - Lớp chia thành 4 nhóm. Hs trao đổi rồi ghi vào phiếu học tập (thời gian 2 phút). hết thời gian đại diện nhóm dán bài lên bảng lớp, đọc 10 [...]... lớp viết bảng con - Hs theo dõi - HS quan sát và trả lời câu hỏi do GV nêu: - Cao 5 li - Độ rộng 5,5 li - Gồm 2 nét là nét móc hai đầu (trái-phải) và nét móc ngược phải - HS lắng nghe - Hs quan sát và lắng nghe - Hs QS - Viết thêm một dấu râu trên đầu nét 2 của chữ U - Hs QS và lắng nghe - HS tập viết trên bảng con chữ hoa U,Ư - HS quan sát và trả lời + Hs trả lời: - Hs trả lời: - Em hãy nêu độ cao... bìa - Hs đọc -Hs thực hiện: 4 : 4 = 1, 8 : 4 = 2; , 40 : 4 = 10 - Hs đọc thuộc bảng chia 4 - Hs trả lời:(8 : 4 = 2 32 : 4 = 8.) - Hs đọc đề bài - 1 em làm trên bảng, cả lớp làm vào vở BT - Hs đọc đề bài Bài giải Số hàng 32 hs xếp được: 32 : 4 = 8 (hàng) Đs: 8 hàng - Nhận xét và ghi điểm cho HS 3 Củng cố – Dặn dò - u cầu HS đọc cá nhân và đồng thanh bảng chia 4 - Hs đọc - Nhận xét tiết học - Về nhà làm... nhẩm: - Y/c từng hs trả lời kết quả - Nhận xét và ghi điểm cho HS Bài 2: Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng 4 hs Hỏi xếp được mấy hàng ? - Y/c hs đọc đề bài và làm vào vở BT - 1 HS lên bảng đọc bảng nhân 4 - 1 HS lên bảng đọc bảng chia 3 - Hs theo dõi - Hs theo dõi và nhắc lại đề bài - Hs quan sát - ( 3 tấm bìa có 12 chấm tròn.) - ta làm phép nhân 4 x 3 = 12 - Hs trả lời : có 3 tấm bìa - Hs... dò - u cầu HS đọc bảng nhân 4, chia 4 - Về nhà làm các BT 4 trang 120 - Chuẩn bị bài sau: Bảng chia 5 ( 8 : 4 = 2, , 32 : 4 = 8 ) - Hs theo dõi - Hs đọc - Lần lượt từng hs trả lời kết quả ( 4 x 3 = 12 16 : 4 = 4 ) - Hs theo dõi - Hs quan sát và trả lời - ( đó là hình a ) - 2 hs đọc - Hs theo dõi THỂ DỤC ĐI NHANH CHUYểN SANG CHạY TRỊ CHƠI : “NHảY Ơ” I/ MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện đi nhanh chuyển... 2a: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền - 1 hs đọc u cầu đề bài vào chỗ trống ? + Hs cả lớp làm vào vở BT - Gọi 1hs đọc y/c bài 2a 2a- sâu bọ , xâu kim - củ sắn, xắn tay áo - Y/c hs làm vào vở BT - sinh sống, xinh đẹp - xát gạo, sát bên - GV nhận xét, đánh giá cạnh - GV cùng hs tổng kết và tun dương 3 Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp -. .. huống a,b,c - Từng nhóm trình bày trước lớp, hs lắng nghe và bổ sung 2a) - Dạ thế ạ ? Cháu xin lỗi cơ ! 2b) - Thế ạ ? Lúc nào rỗi bố mua cho con, bố nhé ! 2c) - Thế ạ ? Mẹ nghỉ ngơi đi cho chóng khỏi Mọi việc con sẽ làm hết cho - Hs đọc Y/c bài 3 - Hs lắng nghe - 1 hs đọc y/c câu 3 - Hs cả lớp làm vào vở BT - Hs đọc bài làm của mình trước lớp - 3-4 hs đọc lại nội quy của nhà trường - Hs theo dõi - Hs đọc... cần giúp 23 - 1 HS lên bảng đọc bảng nhân 5 - 1 HS lên bảng đọc bảng chia 4 - Hs theo dõi - HS trả lời và viết phép nhân: 5 x 4 = 20 Có 20 chấm tròn HS trả lời rồi viết 20 : 5 = 4 Có 4 tấm bìa - HS thành lập bảng chia 5 5 : 5 = 1ø 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 2 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 10 HS đọc và học thuộc bảng 5 - - HS tính nhẩm HS làm bài HS sửa bài - HS chọn... nó là ngựa - Y/c hs đọc thầm 4 câu hỏi - GV kể lại lần 2 - Y/c hs học theo nhóm, trao đổi, thảo luận, trả lời 4 câu hỏi - Mời đại diện nhóm lên trình bày trước lớp - Gv nhận xét, tun dương nhóm kể tốt - Hs quan sát - 2 hs ngồi cạnh nhau đọc lời nhân vật trong tranh, thực hành đóng vai - Từng nhóm trình bày trước lớp, hs lắng nghe và bổ sung - 1 hs đọc y/c câu 2 - Từng cặp thực hành hỏi - đáp theo các... tổ chức HS đi - GV làm mẫu - Y/c Hs thực hiện từ 2 đến 3 lần - Nhận xét - Tun dương - Hs than gia chơi 10’ b)Trò chơi : “Nhảy ơ” 7’ + Đội hình kết thúc * * * * * * - G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi như các * * * * * * tiết trước * * * * * * - Nhận xét - tun dương * * * * * * GV III/ KẾT THÚC: - Đi thường và hát theo 2- 4 hàng dọc, do cán sự lớp điều khiển - Ơn một số động tác thả lỏng - Hệ thống bài... u cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém - Chấm, chữa bài - GV nhận xét chung 3 Củng cố – Dặn dò - GV cho 2 dãy thi đua viết chữ đẹp - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hồn thành nốt bài viết - Chuẩn bị bài sau: Chữ hoa V - Mỗi đội 2 HS thi đua viết chữ đẹp trên bảng lớp - Hs theo dõi TỐN LUYỆN TẬP I Mục tiêu - Thuộc bảng chia 4 - Biết giải bài tốn có một phép chia (trong bảng chia 4) - Biết thực . Từ ngày 21 - 0 2- 2011 đến ngày 25 - 0 2- 2011 Thứ Môn Bài dạy HAI 21 / 02 Đạo đức Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại (tiết 2) . Toán Luyện tập Tập đọc Quả tim khỉ Tập đọc Quả tim khỉ BA 22 / 02 Thể dục. bài chưa. - Hs theo dõi và nhắc lại đề bài - Hs đọc - Hs làm vào bảng con. a) 2 x X = 4 b) 2 x X = 12 x = 4 : 2 x = 12 : 2 x = 2 x = 6 c) 3 x X = 27 x = 27 : 3 x = 9 - Hs theo dõi - Hs đọc - Hs. số 2 2 2 3 3 3 Thừa số 6 6 3 2 5 3 Tích 12 12 6 6 15 15 - 1 hs đọc đề bài - Hs làm bài: Bài giải Số kg gạo mỗi túi có: 12 : 3 = 4 (kg) ĐS : 4 kg - 2 hs đọc - Hs trả lời - Hs theo dõi 3 - Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: GA 2 - Tuan 24, GA 2 - Tuan 24, GA 2 - Tuan 24