su dung nang luong gio va nang luong nuoc chay

18 628 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

Kiểm tra bài cũ: - Khí đốt tự nhiên được khai thác từ mỏ sử dụng khí sinh học để giải quyết sự thiếu hụt chất đốt và cải thiện môi trường ở nông thôn. 1. Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu? Sử dụng khí sinh học có lợi gì? 2. Vì sao các chất đốt khi cháy có thể ảnh hưởng đến môi trường? Các chất đốt khi cháy đều sinh ra khí các-bô-níc cùng nhiều loại khí và chất độc khác nên ảnh hưởng đến môi trường. Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2011 Khoa học Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy I. Sử dụng năng lượng gió - Vì sao có gió? - Không khí chuyển động từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp sinh ra gió. - Nêu ví dụ về tác dụng của năng lượng gió trong tự nhiên. - Làm cho lá cây chuyển động, lá cờ trên trụ cờ bay, điều hòa khí hậu, … I. Sử dụng năng lượng gió Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2011 Khoa học Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy I. Sử dụng năng lượng gió Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2011 Khoa học Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy I. Sử dụng năng lượng gió Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2011 Khoa học Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy - Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì? - Chạy thuyền buồm, làm quay tua-bin của máy phát điện, giê lúa,… I. Sử dụng năng lượng gió Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2011 Khoa học Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy Năng lượng gió có thể dùng để chạy thuyền buồm, làm quay tua-bin của máy phát điện,… I. Sử dụng năng lượng gió Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2011 Khoa học Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy I. Sử dụng năng lượng gió II. Sử dụng năng lượng nước chảy: -Nêu ví dụ về tác dụng của năng lượng nước chảy trong tự nhiên. - Gây xói mòn, xâm thực, mang phù sa cho đất, … Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2011 Khoa học Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy I/ Sử dụng năng lượng gió II/ Sử dụng năng lượng nước chảy: Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2011 Khoa học Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
- Xem thêm -

Xem thêm: su dung nang luong gio va nang luong nuoc chay, su dung nang luong gio va nang luong nuoc chay, su dung nang luong gio va nang luong nuoc chay

Từ khóa liên quan