Chín lời khuyên giữ trật tự tiết học

11 398 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

Cần đặt ra nội quy ngay từ đầu. Nhiều giáo viên thườ ng mắc lỗi bắt đầu một năm học mớ i vớ i kế hoạch cho các quy tắc rất lỏng lẻ o. Học s inh nhanh c hóng nắm bắt đư ợ c các tình huống trong mỗi giờ học và nhận ra những gì chúng s ẽ đượ c cho phép, những lỗi nào đư ợ c bỏ qua. Một khi giáo viên “lờ ” đi những s ự quậy phá hoặc những nguyên tắc áp dụng trong lớ p học không đủ mạnh để chấn chỉnh, dập tắt các trò quá nghịch ngợ m thì rất khó để bắt đầu hay tiếp tục điều khiển lớ p học tốt hơ n. Vì vậy ngay từ đầu, giáo viê n phải đề ra nội quy rõ ràng và tuân thủ nó. Một Công bằng là chìa khoá học s inh hoàn toàn có thể phân biệt điều gì là công bằng và điều gì thì không. Vì thế, giáo viên cần phải đối xử bình đẳng đối vớ i tất cả học s inh nếu mong đượ c học s inh tôn trọng. Hai Tránh các vụ gây lộn trong lớ p học Bất cứ khi nào có đánh nhau, cãi vã giận dữ trong lớ p học thì s ẽ có một ngườ i thắng và một ngườ i thua. Dĩ nhiên vớ i vai trò là một giáo viên, bạn cần phải giữ trật tự và quy tắc trong lớ p học. Tuy nhiên, nên giải quyế t những vấn đề v i phạm kỉ luật mang tính cá nhân riêng tư (bên ngoài lớ p học) tốt hơ n là làm học s inh "mất mặt" trướ c bạn bè. Ba Ngừng s ự phá rối vớ i một chút hài hướ c. Đôi khi những tiếng cườ i lại giúp "kéo" mạch lớ p học trở lại như c ũ. Tuy nhiên, nhiều giáo viên nhầm lẫn giữa những c âu hỏi hài hướ c vớ i lờ i châm chọc. Trong khi s ự hóm hỉnh có thể nhanh chóng "hoá giải" tình huống s ư phạm thì lờ i mỉa mai có thể làm tổn thườ ng mối quan hệ của bạn vớ i học trò tham gia vào. Hãy dùng việc đánh giá tối ưu nhất nhưng hãy nhận ra rằng có những điều học trò này nghĩ là trò vui, học trò kia lại nhận thấy mình bị xúc phạm. Bốn Giữ niềm tin tưở ng lớ n trong lớ p. Hãy tin tưở ng rằng học s inh là những trẻ ngoan ngoãn, chứ không phải là quậy phá. Tăng cườ ng điều đó thông qua cách bạn nói vớ i học trò. Khi bạn bắt đầu một ngày học mớ i, bạn hãy nói nhữ ng mong muốn của bạn vớ i học trò. Năm Kế hoạch dự trù, giáo viên nên tránh thờ i gian "chết" trong giờ học. Nếu trong thờ i gian rảnh rỗi đó, bạn cho phép học s inh nói và nói hàng ngày, tự bạn tạo cho các e m một thói quen xấu (thói quen nói chuyện riêng). Để tránh điều này, hãy lên kế hoạc h dự trù, đưa thêm các hoạt động vào phần cuối của giáo án. Sáu Luôn luôn nhất quán Một trong những điều tệ nhất mà ngườ i giáo viên mắc phải là không nhất quán trong việc thực thi nội quy lớ p học . Nếu một ngày bạn "lơ " đi một trò quậy phá trong lớ p, một thái độ học tập thiếu nghiêm túc, và ngày hôm s au bạn c hì chiết một học s inh vì một lỗi nhỏ, học s inh c ủa bạn s ẽ nhanh chóng mất đi s ự kính trọng đối vớ i bạn. Bảy Hãy đặt ra các nội quy có thể hiểu đượ c. Bạn cần chọn ra nguyên tắc của bạn. Bạn cũng cần làm cho các nguyên tắc đó thật rõ ràng. Học s inh cần hiểu cái gì đượ c và cái gì không đượ c chấp nhận. Hơ n nữa, bạn nên lườ ng trướ c hậu quả nếu bạn phá bỏ nguyên tắc đã đặt ra. Tám Bắt đầu mỗi ngày học s ảng khoái. Bạn nên bắt đầu buổi dạy mỗi ngày v ớ i s ự tin tư ở ng học s inh s ẽ ngoan. Không nên có định kiến rằng học s inh này luôn quậy phá giờ học hàng ngày trong tuần, thì hôm nay em lại s ẽ nghịch ngợ m. Do đó, bạn s ẽ không đối xử vớ i học s inh ấy một cách khác biệt làm em đó gây mất trật tự thêm. Chín . trong lớ p học Bất cứ khi nào có đánh nhau, cãi vã giận dữ trong lớ p học thì s ẽ có một ngườ i thắng và một ngườ i thua. Dĩ nhiên vớ i vai trò là một giáo viên, bạn cần phải giữ trật tự và quy. bạn vớ i học trò tham gia vào. Hãy dùng việc đánh giá tối ưu nhất nhưng hãy nhận ra rằng có những điều học trò này nghĩ là trò vui, học trò kia lại nhận thấy mình bị xúc phạm. Bốn Giữ niềm. bạn vớ i học trò. Năm Kế hoạch dự trù, giáo viên nên tránh thờ i gian "chết" trong giờ học. Nếu trong thờ i gian rảnh rỗi đó, bạn cho phép học s inh nói và nói hàng ngày, tự bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chín lời khuyên giữ trật tự tiết học, Chín lời khuyên giữ trật tự tiết học, Chín lời khuyên giữ trật tự tiết học