cach thuc hien code lien ket web thanh vien

2 140 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

CODE LIÊN KẾT WEBSITE Đây là code liên kết website thành viên .Nếu Thầy Cô thay đổi link Website thành viên + tên thành viên và hình ảnh phía trước tên thành viên thì làm như sau : Bước 1 : Copy link Web thành viên muốn thay đổi .Sau đó dán vô nơi đây <a target="_blank" href="…………………………………………………………………………………"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Vũ Mai Phương</b></a><br> Bước 2: Muốn thay đổi hình biểu tượng phía trước tên thành viên (thì thực hiện cách lấy link hình – trong hướng dẫn Bài số 3 .Sau đó dán vô đây). Bước 3: Thay tên của thành viên CODE ĐÃ THAY HOÀN CHỈNH <a target="_blank" href="http://vumaiphuong28.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Vũ Mai Phương</b></a><br> Ngoài ra Thầy Cô có thể thay đổi thông số width="25" height="25" - cho biểu tượng hình nhỏ lại cho tất cả các code liên kết .Cụ thể width="15" height="15". Thầy Cô có thể làm nhiều Website liên kết = cách copy code sau đó dán thêm vô ( như cách ở trên) CODE THỰC HIỆN <marquee onmouseover= "this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction= "up" scrolldelay="70" hight="240" valign="baseline" width="170" height="150"> <a target="_blank" href="http://vumaiphuong28.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Vũ Mai Phương</b></a><br> <a target="_blank" href="http://trinhthikimloan.violet.vn/"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Trịnh Thị Kim Loan</b></a><br> <a target="_blank" href="%20http://trakhuc66.violet.vn/"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Nguyễn Hồng Vân</b></a><br> <a target="_blank" href="http://vukimphuong.violet.vn/"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Vũ Kim Phượng</b></a><br> <a target="_blank" href="http://quangduy2011.violet.vn/"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Nguyễn Lê Quang Duy</b></a><br> <a target="_blank" href="http://tuancuonghp.violet.vn/"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Nguyễn Tuấn Cường</b></a><br> <a target="_blank" href="http://nguyenthithuha72.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Nguyễn Thị Thu Hà</b></a><br> <a target="_blank" href="http://vothimailoan79.violet.vn/"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Võ Thị Mai Loan</b></a><br> <a target="_blank" href="http://cuunon2009.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Nguyễn Bích Thuận</b></a><br> <a target="_blank" href="http://nguyenluonghung.violet.vn"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Nguyễn Lương Hùng</b></a><br> <a target="_blank" href="http://bachkim.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Trương Hoàng Anh</b></a><br> <a target="_blank" href="http://ngochinh.violet.vn/"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Ngô Văn Chinh</b></a><br> <a target="_blank" href="http://domanhha.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Đỗ Mạnh Hà</b></a><br> <a target="_blank" href="http://maihanhtq.violet.vn//"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Nguyễn Thị Mai Hạnh</b></a><br> <a target="_blank" href="http://thanhng72.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Nguyễn Thanh</b></a><br> <a target="_blank" href="http://violet.vn/hoanghuuheoHV"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Hoàng Hữu Hẽo</b></a><br> <a target="_blank" href="http://thanhrompleiku.violet.vn/"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Nguyễn Thị Thành</b></a><br> <a target="_blank" href="http://vantnb.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Tôn Nữ Bích Vân</b></a><br> <a target="_blank" href="http://nguyenthithuangvty.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"><b>Nguyễn Thị Thuận</b></a><br> <a target="_blank" href="http://ndf.violet.vn/"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Nguyễn Văn Danh</b></a><br> <a target="_blank" href="http://doquyen46.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Lê Thị Phương Mai</b></a><br> <a target="_blank" href="http://hoangluantm.violet.vn"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Hoàng Luận</b></a><br> <a target="_blank" href="http://violet.vn/kieudung2003/"><img src= "http://d.violet.vn/uploads/resources/blog/663/hoa.gif" width="25" height="25" align="top"> <b>Bùi Kiều Dung</b></a><br> </marquee></div> <a> <img src="http://d.violet.vn//uploads/resources/blog/684/animalrevenge028081927497- iaza.gif" width="180" height="100" border="0" ></a> . CODE LIÊN KẾT WEBSITE Đây là code liên kết website thành viên .Nếu Thầy Cô thay đổi link Website thành viên + tên thành viên và hình ảnh phía. cho tất cả các code liên kết .Cụ thể width="15" height="15". Thầy Cô có thể làm nhiều Website liên kết = cách copy code sau đó dán thêm vô ( như cách ở trên) CODE THỰC HIỆN <marquee. lấy link hình – trong hướng dẫn Bài số 3 .Sau đó dán vô đây). Bước 3: Thay tên của thành viên CODE ĐÃ THAY HOÀN CHỈNH <a target="_blank" href="http://vumaiphuong28.violet.vn"><img
- Xem thêm -

Xem thêm: cach thuc hien code lien ket web thanh vien, cach thuc hien code lien ket web thanh vien, cach thuc hien code lien ket web thanh vien