Bài tập Trắc nghiệm IQ

23 1,153 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:57

TRẮC NGHIỆM IQ Đo chỉ số thông minh của bạn.Bài test có 60 câu. nếu không làm được thì bạn đoán sao cho thời gian làm test không quá 45 phút! Cách tính chỉ số IQ . Xét 2 trường hợp Tuổi bạn >16 chỉ số IQ của bạn là: (số câu trả lời đúng) x 2 + 46 Nếu bạn trả lời được từ 54 - 60 câu(bạn thuộc nhóm người có thể trở thành nổi tiếng) thì IQ của bạn như sau: 54->IQ=146 55->150 56->155 = IQ Anhxtanh 57->160 58->170 59->180 60->200= IQ Leona da Vinci Nếu tuổi bạn <16 thì bạn tính như trên sau đó cộng thêm 2*(16-tuổi) sẽ ra chỉ số IQ của mình . VD1 :Nếu bạn 26 tuổi và làm được 45/60 câu thì chỉ số IQ của bạn là : 45*2 + 46 = 136 VD2:nếu bạn 10 tuổi mà làm được 40 câu thì chỉ số IQ của bạn là : 40*2 + 46 + 2* ( 16 -10) = 138 nào bây giờ thì hãy xem đồng hồ và tiến lên!!! 1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. LIVE với EVIL giống như 5232 với: A. 3252 B. 3225 C. 2523 D. 5223 E. 2325 4. A. B. C. D. 5. Khái niệm nào cặp với các khái niệm sau : Cá ,chim,nước không khí, sao A. Thiên văn B. Vũ trụ C. gió D. Mặt trời E. Mây 6. Bạn cho biết Copernicus đã nổi tiếng trong lãnh vực nào ? A. Hội hoạ B. Thiên văn học C. Du lịch D. Văn học E. Âm nhạc 7. 13 8 14 9 15 ? 5 11 18 26 35 ? A. trên 10 dưới 45 B. trên 9 dưới 45 C. trên 8 dưới 46 D. trên 8 dưới 38 E. trên 10 dưới 44 8. Cái nào sau đây ít giống với 4 cái còn lại nhất ? A. Máy bay B. Xe hơi C. Tàu hơi nước D. Xe bus E. Tàu hỏa 9. Trong 5 con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với 4 con còn lại A. Sư tử B. Voi C. Mèo D. Rùa E. Chó 10. Khái niệm nào không cùng nhóm với các khái niệm còn lại A. Sofa B. Cái bàn C. Tủ D. Móc treo quần áo E. Ghế 11. ANH với CHỊ giống như CHÁU GÁI với: A. Con B. Cháu trai C. Mẹ D. Chú E. Cô 12. 102 (118) 212 212 ( ? ) 318 A. 112 B. 112 C. 34 D. 88 E. 116 13. Tuấn 12 tuổi và có số tuổi bằng 3 lần em mình.Hỏi lúc Tuấn có số tuổi gấp 2 lần số tuổi em mình thì Tuấn bao nhiêu tuổi? A. 21 B. 20 C. 18 D. 16 E. 15 14. Bạn cho biết hiện tượng nhật thực xảy ra khi có thứ tự: A. Mặt Trời-Trái Đất-Mặt Trăng, nằm trên một đường thẳng B. Mặt Trăng-Trái Đất-Mặt Trời, nằm trên một đường thẳng C. Mặt trời-Mặt Trăng-Trái Đất, nằm trên một đường thẳng D. Trái Đất-Mặt Trời-Mặt Trăng, nằm trên một đường thẳng 15. CAACCAC với 3113313 như là CACAACAC với A. 13133131 B. 31311131 C. 31313113 D. 13133313 E. 31311313 16. A, D, G, J A. A B. M C. Z D. H E. K 17. A. B. C. D. 18. Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài test của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi ? A. 30 B. 15 C. 35 D. 20 E. 25 19. A. B. C. D. 20. A. B. C. D. 21. "Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là: A. Sai B. Không đúng không sai C. Đúng 22. Từ nào ít giống 4 từ còn lại nhất? A. CỐC B. BÁT C. LỌ D. PHỄU E. CHẬU 23. Số tiếp theo dãy A. 8 B. 7 C. 6 D. 9 E. 21, 20, 18, 15, 11 24. Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn.Câu nào đúng nhất: A. Bình cao bằng Nam B. Bình thấp hơn Nam C. Bình cao hơn Nam D. Không nói được là Bình hay Nam cao hơn 25. Từ nào ít giống với từ còn lại nhất A. Hổ B. Gấu C. Chó D. Rắn E. Bò 26. Số nào không thuộc dãy sau 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 14 - 15 - 30 A. 13 B. 7 C. 30 D. 8 E. 15 27. Chữ cái nào không thuộc dãy sau A. S B. J C. D D. M E. I 28. A. B. C. D. 29. Số tiếp theo của dãy : 19, 28, 37, 46,….la số nào A. 67 B. 55 C. 49 D. 79 30. Mối quan hệ giữa ruột đối với ngũ cốc tương tự như bao thư đối với : A. Túi đưa thư B. Thư C. Người đưa thư D. Hộp thư E. Tem 31. A. B. C. D. 32. Nếu một số Gấu là Lợn và một số Lợn là Gà, thì một số Gấu dứt khoát là Gà. A. Đúng B. Không đúng không sai C. Sai 33. A. B. C. D. 34. Khái niệm nào trong 5 khái niệm sau đây có thể so với khái niệm dũng cảm, như khái niệm yêu so với ghét ? A. An toàn B. Hèn nhát C. Giận dữ D. Can đảm E. Kinh hoàng 35. Chữ nào không giống 4 chữ còn lại nhất? A. Z B. E C. A D. F E. N 36. Số tiếp theo 1, 1, 2, 3, 5 A. 11 B. 8 C. 6 D. 10 E. 7 37. A. B. C. D. 38. A. B. C. D. 39. 2 4 7 3 3 8 5 2 ? A. 4 B. 9 [...]... Câu trả lời đúng là: E ( 31311313 ) 16 A, D, G, J Bạn đã trả lời: B (M) Đúng! 17 Bạn đã trả lời: C ( Câu trả lời đúng là: B ( ) Sai! ) 18 Trong bài test của bạn có một số câu hỏi Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60% Vậy trong bài test của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi ? Bạn đã trả lời: D (20) Sai! Câu trả lời đúng là: E (25) 19 Bạn đã trả lời: B ( Câu trả lời đúng là: . TRẮC NGHIỆM IQ Đo chỉ số thông minh của bạn.Bài test có 60 câu. nếu không làm được thì bạn đoán sao cho thời gian làm test không quá 45 phút! Cách tính chỉ số IQ . Xét 2 trường. >16 chỉ số IQ của bạn là: (số câu trả lời đúng) x 2 + 46 Nếu bạn trả lời được từ 54 - 60 câu(bạn thuộc nhóm người có thể trở thành nổi tiếng) thì IQ của bạn như sau: 54-> ;IQ= 146 55->150 56->155. sau: 54-> ;IQ= 146 55->150 56->155 = IQ Anhxtanh 57->160 58->170 59->180 60->200= IQ Leona da Vinci Nếu tuổi bạn <16 thì bạn tính như trên sau đó cộng thêm 2*(16-tuổi) sẽ ra chỉ số IQ của mình . VD1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Trắc nghiệm IQ, Bài tập Trắc nghiệm IQ, Bài tập Trắc nghiệm IQ