Thể lệ cuộc thi đo chỉ số IQ

2 396 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:52

TP ĐON VIN THÔNG QUÂN ĐI CHI NHÁNH VIETTEL THỪA THIÊN HUẾ Số: 316/KH -HUE- KH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huế, ngày 14 tháng 11 năm 2014 THỂ LỆ Về việc tổ chức chương trình thi IQ trên Viettelstudy.vn tại Thừa Thiên Huế Kính gửi: - Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế Để triển khai tốt chương trình tìm “QUÁN QUÂN IQ TẠI HU” trên các ứng dụng giáo dục của Viettel: Web: Viettelstudy.vn. Chi nhánh Viettel Thừa Thiên Huế kính gửi Thể lệ chương trình kính đề nghị Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện hỗ trợ để Chương trình triển khai được thành công. Cụ thể: : 1. Điều kiện dự thi: Tất cả các thí sinh tham gia có Sim Viettel làm ID để đăng nhập trang web: Viettelstudy.vn. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi không giới hạn. Sử dụng các phương tiện có thể kết nối Internet và truy cập được web viettelstudy.vn để tham gia quá trình thi. Thí sinh được thi 02 lần đầu tiên để xác định điểm số tranh giải Quán Quân, hệ thống sẽ ghi nhận 01 kết quả cao nhất trong 2 lần đó. Số điện thoại CSKH và giải đáp: 054.6.250.178 – 054.6.251.098 2. Môn thi và thời gian tổ chức thi: Môn thi: Thi IQ (với 30 câu trong thời gian 20 phút). Từ ngày 15/11/2014 bắt đầu chính thức triển khai chạy chương trình trên web viettelstudy.vn, các thí sinh chính thức thi và ghi nhận kết quả. 3. Cơ cấu giải thưởng: Cách chọn giải thưởng: Lấy điểm thi từ cao xuống thấp và thời gian làm bài nhanh nhất (thời gian làm bài nhanh nhất trong thời gian cho phép của 20 phút làm bài) để chọn người đạt giải thưởng của các đợt. + Đợt 1: từ 15/11/2014 – 25/11/2014: chọn 2 thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian thi nhanh nhất để trao giải đợt 1. + Đợt 2: từ 26/11/2014 – 05/12/2014: chọn 2 thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian thi nhanh nhất để trao giải đợt 2. + Đợt 3: từ 06/12/2014 – 15/12/2014: chọn 2 thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian thi nhanh nhất để trao giải đợt 3. 1 + Đợt 4: từ 16/12/2014 – 25/12/2014: chọn 2 thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian thi nhanh nhất để trao giải đợt 4. + Đợt 5: vào ngày 06/01/2014: Tổ chức thi chung kết trực tiếp tại Tòa nhà Viettel và tổ chức trao giải, tổng kết chương trình, dưới sự chứng kiến của cơ quan quản lý nhà nước, đại diện khách hàng của Viettel. Giải thưởng cấp tỉnh: 01 giải nhất: 1 máy tính Laptop trị giá: < 15.000.000 đồng. 01 giải nhì: smartphone của Viettel trị giá từ 2.000.000 đồng. 01 giải ba: SumoSim của Viettel trị giá từ 500.000 đồng. 08 giải nhất của 04 chặng (04 đợt, mỗi đợt 2 giải): SumoSim Viettel trị giá từ 500.000 đồng. Giải thưởng cấp trường: Nếu quán quân của kỳ thi là học sinh hoặc sinh viên đang theo học của một trường nào đó, thì trường đó sẽ được 05 suất học bổng của Viettel, mỗi suất trị giá 500.000 đồng (do nhà trường tự đề xuất). Trường hợp không phải là học sinh hoặc sinh viên mà là một thì sinh khác thì giải thưởng này sẽ không có giá trị. 4. Thời gian trao giải: Dự kiến ngày 06/01/2014 (thứ 3) tổ chức trao giải thưởng ngay sau khi đợt thi chung kết kết thúc và có kết quả. Trên đây là Thể lệ của Chương trình thi tìm kiếm quán quân đạt điểm IQ cao nhất tại Huế trên trang web Viettelstudy.vn. Kính đề nghị Ban Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm tạo điều kiện để Viettel triển khai có hiệu quả, qua đó tạo hiệu ứng tốt cho việc làm quen với việc học và dạy mới, bằng các ứng dụng ưu việt của Viễn thông và Công nghệ thông tin. Trân trọng! GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KH, Phong 01. Lê Thanh Vinh 2 . lần đó. Số điện thoại CSKH và giải đáp: 054.6.250.178 – 054.6.251.098 2. Môn thi và thời gian tổ chức thi: Môn thi: Thi IQ (với 30 câu trong thời gian 20 phút). Từ ngày 15/11/2014 bắt đầu chính. trình thi IQ trên Viettelstudy.vn tại Thừa Thi n Huế Kính gửi: - Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Thừa Thi n Huế Để triển khai tốt chương trình tìm “QUÁN QUÂN IQ TẠI HU” trên các ứng dụng giáo dục của. lượng thí sinh đăng ký dự thi không giới hạn. Sử dụng các phương tiện có thể kết nối Internet và truy cập được web viettelstudy.vn để tham gia quá trình thi. Thí sinh được thi 02 lần đầu tiên để
- Xem thêm -

Xem thêm: Thể lệ cuộc thi đo chỉ số IQ, Thể lệ cuộc thi đo chỉ số IQ