Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả

44 197 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:09

1 T T R R Ư Ư Ờ Ờ N N G G Đ Đ Ạ Ạ I I H H Ọ Ọ C C K K I I N N H H T T Ế Ế T T P P . . H H C C M M K K H H O O A A S S A A U U Đ Đ Ạ Ạ I I H H Ọ Ọ C C M M Ô Ô N N T T À À I I C C H H Í Í N N H H D D O O A A N N H H N N G G H H I I Ệ Ệ P P Đ Đ ề ề t t à à i i t t h h u u y y ế ế t t t t r r ì ì n n h h : : "Tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả" GVHD: TS. NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN Nhóm 6 thực hiện: 1/ Nguyễn Thị Hải Yến 2/ Nguyễn Đăng Khoa 3/ Vũ Thành Đồng 4/ Tạ Phương Thảo Lớp Cao học khoa Ngân hàng - Đêm 4 - K22 TP.HCM, tháng 09 năm 2013 2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU …………………………………… 03 CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ ……………… 05 1.1 Mục đích của nghiên cứu thị trường hiệu quả ……………………… 05 1.2 Chúng ta cùng trở lại với NPV …………………………………………………… 07 1.3 Khái niệm thị trường hiệu quả ……………………………………………………… 08 CHƯƠNG 2: CÁC GIẢ THUYẾT TIỀN ĐỀ CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ 11 CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ …………… 13 3.1 Hình thức thị trường hiệu quả dạng yếu …………………………………………… 13 3.2 Hình thức thị trường hiệu quả dạng vừa phải ……………………………………… 14 3.3 Hình thức thị trường hiệu quả dạng mạnh …………………………………………. 14 3.4 Chứng cứ của các thị trường hiệu quả …………………………………………… 16 3.4.1 Thử nghiệm hình thức hiệu quả yếu của giả thuyết ………………………………… 16 3.4.2 Thử nghiệm hình thức hiệu quả vừa phải của giả thuyết …………………………… 17 3.4.3 Thử nghiệm hình thức hiệu quả mạnh của giả thuyết ……………………………… 18 CHƯƠNG 4: CÁC BẤT THƯỜNG CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ ………… 20 4.1 Bài toán phát hành mới …………………………………………………………… 20 4.2 Bài toán công bố tỷ suất sinh lợi …………………………………………………… 20 4.3 Khác ……………………………………………………………………………… 21 CHƯƠNG 5: MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ 23 CHƯƠNG 6: SÁU BÀI HỌC CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ ………………… 26 Bài học 1: Thị trường không có trí nhớ ……………………………………………… 26 Bài học 2: Hãy tin vào giá thị trường ………………………………………………… 27 Bài học 3: Hãy đọc sâu ………………………………………………………………… 30 Bài học 4: Không có các ảo tưởng tài chính …………………………………………… 32 Bài học 5: Phương án tự làm lấy ……………………………………………………… 34 Bài học 6: Đã xem một cổ phần, hãy xem tất cả ……………………………………… 35 CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THUỘC DẠNG THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ NÀO …………………………………………………………. 38 KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………. 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………. 44 3 LỜI MỞ ĐẦU Giá trị của một doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của ba loại quyết định tài chính: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định quyết định phân phối. Trong chương 13 về “Chính sách cổ tức”, lý thuyết của MM cho thấy chính sách cổ tức không tác động đến giá trị của doanh nghiệp trong điều kiện thị trường vốn hoàn hảo. Với giới một tập hợp hạn các giả định của MM như không có thuế, không có chi phí giao dịch, không có chi phí phát hành… giá trị của doanh nghiệp chỉ phụ thuộc vào các quyết định đầu tư. MM khẳng định rằng các thay đổi quan sát được trong giá trị doanh nghiệp là kết quả của các quyết định chia cổ tức thật ra là do nội dung hàm chứa thông tin hay các tác động phát tín hiệu của chính sách cổ tức.các kết luận của MM dựa trên những giả định thị trường vốn hiệu hảo. Nhưng không ai khẳng định rằng mô hình của MM chín xác.Vì thế phát sinh tranh luận về chính sách cổ tức cuối cùng rẽ vào các tranh luận về bất hoàn hảo và không hiệu quả của thị trường vốn. Chương 14 về “Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp”, lại một lần nữa với các giả định thị trường vốn hoàn hảo MM đã chỉ ra rằng giá trị của doanh nghiệp độc lập với cấu trúc vốn. Ngoài ra MM cũng giả định là tất cả các nhà đầu tư đều hợp lý và có các kỳ vọng đồng nhất về lợi nhuận của một doanh nghiệp. Hơn nữa, dù là quyết định đầu tư hay quyết định tài trợ, mục tiêu trong mỗi trường hợp đều là tối đa hóa NPV. Nếu việc bán một chứng khoán làm phát sinh NPV dương cho người bán, nó phải phát sinh NPV âm cho người mua. Cơ may mà doanh nghiệp của bạn có thể thuyết phục các nhà đầu tư mua chứng khoán phát sinh có NPV âm là bao nhiêu và việc tìm kiếm cơ hội tài trợ NPV dương là rất khó. Trong các thị trường tài chính, đối thủ cạnh tranh của bạn không chỉ là một vài đối thủ cạnh tranh chuyên về cùng một ngành kinh doanh ở cùng một khu vực địa lý mà là tất cả các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn vốn. Đồng thời sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà đầu tư loại bỏ các tỷ suất sinh lợi và làm cho các phát hành nợ và vốn cổ phần được định giá một cách công bằng. Điều này được gọi là thị trường vốn hiệu quả. 4 Nhằm làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến thị trường hiệu quả như trả lời cho các câu hỏi thế nào là một thị trường hiệu quả; các dạng thị trường hiệu quả; có những bài học nào trong từng dạng thị trường,…đề tài “Tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả” với cấu trúc như sau: Chương 1: Lý thuyết về thị trường hiệu quả. Chương 2: Các giả thuyết tiền đề của thị trường hiệu quả. Chương 3: Các hình thức của thị trường hiệu quả. Chương 4: Các bất thường của thị trường hiệu quả. Chương 5: Mối quan hệ giữa tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả Chương 6: Sáu bài học của thị trường hiệu quả. Chương 7: Thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc thị trường hiệu quả dạng nào. 5 CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ 1.1 Mục đích của nghiên cứu thị trường hiệu quả Một thị trường hiệu quả dạng mạnh là một thị trường khó tồn tại trên thực tế. Tuy nhiên, vẫn luôn có các nghiên cứu cũng như ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả ở các thị trường khác nhau, bao gồm các thị trường phát triển cũng như mới nổi với mục đích tìm kiếm một phương thức gia tăng tính hiệu quả của thị trường, bởi một thị trường hiệu quả sẽ mang lại một số lợi ích sau: - Khuyến khích phân phối vốn một cách hiệu quả: Trong một thị trường hiệu quả, đồng vốn sẽ tự tìm đến được những doanh nghiệp kinh doanh thực sự hiệu quả. - Tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư: Trong một thị trường hiệu quả, thông tin được phản ánh vào trong giá cả một cách chuẩn xác và nhanh nhạy, đến lượt mình, thị trường hiệu quả cũng luôn cho thấy các thông tin thị trường là những thông tin có độ tin cậy cao. Thực tế đã cho thấy các thị trường chứng khoán có kênh cung cấp thông tin tốt, minh bạch, hiệu quả luôn thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia thị trường. Đây là kênh dẫn vốn vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. - Khuyến khích nhà đầu tư rót vốn vào thị trường: một nhà đầu tư tin tưởng vào lý thuyết thị trường hiệu quả sẽ cho rằng không bao giờ gặp phải những rủi ro ngoài tầm kiểm soát bởi một thị trường hiệu quả luôn có cơ chế tự cân bằng và ổn định. Như vậy, trong các thị trường chứng khoán, việc nghiên cứu lý thuyết thị trường hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà đầu tư. Cụ thể: a) Đối với các nhà hoạch định chính sách Hiểu được mức độ hiệu quả của thị trường, các nhà hoạch định chính sách sẽ tìm ra cách thức nâng cao tính hiệu quả của thị trường. Việc kiểm định lý thuyết thị trường hiệu quả ở các thị trường và tìm các nguyên nhân, yếu tố tác động đến tính hiệu quả của thị trường sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách có các cách thức điều chỉnh, cải tiến thị trường. Khi kết luận thị trường chưa hiệu quả, các nhà quản lý thị trường sẽ tìm hiểu 6 nguyên nhân của sự không hiệu quả. Khi thị trường không hiệu quả chứng tỏ có tồn tại yếu tố đầu cơ, gây nhiễu thị trường, các điều kiện cơ bản cho thị trường hiệu quả đã bị vi phạm, vì vậy phải có các biện pháp điều chỉnh kịp thời. Từ đó, các nhà hoạch định chính sách có thể kiến nghị các giải pháp hoàn thiện yếu tố vĩ mô, cơ sở vật chất kỹ thuật…, hoặc định hướng cho các thành phần tham gia thị trường thông qua các văn bản hướng dẫn cho các đối tượng, tạo những điều kiện cần thiết để mọi người tham gia,tăng số tài khoản nhà đầu tư, tạo tính thanh khoản cho thị trường. b) Đối với các tổ chức trung gian tham gia thị trường Các tổ chức trung gian như công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư… sau khi biết được mức độ hiệu quả của thị trường cũng sẽ có những biện pháp phù hợp nhằm tăng hiệu quả cho chính mình như chú trọng công tác minh bạch hóa thông tin, đầu tư cơ sở vật chất – hạ tầng thông tin để xử lý, truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, qua đó làm tăng tính hiệu quả của thị trường. c) Đối với các nhà đầu tư chứng khoán Nhà đầu tư chứng khoán là thành phần chính quyết định đến sự thành bại của thị trường. Nhà đầu tư luôn tính toán để sao cho đồng tiền mình bỏ ra tham gia thị trường là an toàn và hiệu quả. Vì vậy, họ phải luôn trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để trở thành các nhà đầu tư khôn ngoan cạnh tranh liên tục với nhau trên thị trường, tận dụng mọi cơ hội. Mặt khác, họ cũng phải biết cách sử dụng kiến thức như thế nào, các lý thuyết áp dụng trên thị trường sao cho phù hợp. Không nên và không thể áp dụng một cách máy móc mọi lý thuyết trong mọi giai đoạn. Việc xác định thị trường chứng khoán mình đang tham gia đang ở mức độ hiệu quả dạng nào có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư. Thông qua việc xác định mức độ hiệu quả của thị trường kết hợp với các phương pháp, lý thuyết tài chính khác, nhà đầu tư vẫn có khả năng thu được lợi nhuận vượt trội so với mức lợi nhuận trung bình của thị trường. Khi thị trường không hiệu quả dạng yếu, nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên thông tin, diễn biến giá cả, khối lượng giao dịch… của chứng 7 khoán trong quá khứ để tìm kiếm, tối ưu hóa mức lợi nhuận. Trong những thời điểm thị trường không hiệu quả dạng trung bình, phương pháp phân tích cơ bản dựa trên việc phân tích tình hình tài chính của công ty niêm yết được áp dụng sẽ là hợp lý. 1.2 Chúng ta cùng trở lại với NPV Chương này bắt đầu bằng cách đối chiếu các quyết định đầu tư và các quyết định tài trợ. Có các điểm giống nhau cơ bản trong quyết định đầu tư với các quyết định tài trợ vì đều kết thúc bằng việc tính toán hiện giá ròng NPV khi hai quyết định đầu tư và tài trợ tương ứng với việc định giá rủi ro, lợi ích từ việc mua một tài sản lớn hay bán một trái phiếu. Đối với một giám đốc tài chính cân nhắc việc có nên phát hành trái phiếu hay không, bên cạnh những yếu tố chi phối như chính sách về cấu trúc vốn công ty thì một điểm mà giám đốc tài chính cân nhắc đó là hiện giá ròng của khoản vay (trái phiếu) đó như thế nào. Khái niệm hiện giá ròng NPV của một khoản vay có vẻ xa lạ với chúng ta, nhưng bản chất nó đơn giản là hiện giá ròng của số tiền vay (dòng tiền vào) trừ đi hiện giá của các khoản lãi vay, phần nợ gốc phải trả (dòng tiền ra). NPV = số tiền vay – hiện giá của phần trả lãi – hiện giá của phần trả nợ gốc. Các khác biệt giữa quyết định đầu tư và quyết định tài trợ: - Các quyết định đầu tư đơn giản hơn các quyết định tài trợ: Số lượng các quyết định tài trợ khác nhau liên tục được mở rộng thêm. - Các quyết định tài trợ cũng dễ lập hơn các quyết định đầu tư theo nhiều cách:  Các quyết định tài trợ không có cùng mức độ chắc chắn như các quyết định đầu tư, và rất dễ đảo ngược. Nói cách khác, việc từ bỏ của các quyết định tài trợ thì dễ thực hiện hơn.  Trong một thị trường có các nguồn cung cấp vốn đa dạng và cạnh tranh thì việc kiếm tiền hay mất tiền bằng các chiến lược tài chính thông minh hay ngu xuẫn cũng khó hơn, tức là rất khó tìm được các kế hoạch tài trợ khác không một cách đáng kể. 8 - Khi doanh nghiệp nhìn vào các quyết định đầu tư vốn, doanh nghiệp không cho là mình đang đối phó với các thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Có thể doanh nghiệp chỉ có vài đối thủ cạnh tranh chuyên về một ngành kinh doanh ở cùng một khu vực địa lý. Và doanh nghiệp có thể sở hữu một số tài sản độc đáo riêng (thường là tài sản vô hình) giúp doanh nghiệp có ưu thế cạnh tranh hơn các đối thủ. Tất cả nững tài sản này mở ra các cơ hội để tạo siêu tỷ suất lợi nhuận và tìm kiếm các dự án có NPV dương. - Trên các thị trường tài chính, đối thủ cạnh tranh của bạn là tất cả các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn vốn. Những nhà đầu tư cung cấp tài chính nhiều vô số và rất khôn ngoan. - Một quyết định tài trợ tốt sẽ phát sinh một NPV dương cho người bán, và như vậy nó sẽ phát sinh một NPV âm cho người mua. Xác suất mà doanh nghiệp có thể thuyết phục các nhà đầu tư khôn ngoan mua chứng khóan phát sinh NPV âm cho họ là bao nhiêu? Khá thấp. Nói chung các doanh nghiệp nên chấp nhận là chứng khoán do mình phát hành phải được định giá phải chăng. - Điều này đưa chúng ta đến chủ đề chính của chương: các thị trường vốn hiệu quả. 1.3 Khái niệm thị trường hiệu quả Một thị trường được coi là hoàn hảo khi nó đảm nhiệm được chức năng của nền kinh tế cạnh tranh hoàn hảo.Mọi thông tin được phản ánh công bố đầy đủ và chính xác có độ tin cậy cao. Trong nghiên cứu kinh tế nói chung và trong phân tích tài chính nói riêng, một thị trường được coi là hoàn hảo hay hiệu quả khi nó hiệu quả về các mặt: Phân phối hiệu quả, tổ chức hoạt động hiệu quả, thông tin hiệu quả. - Hiệu quả về mặt phân phối: thị trường được xem là hiệu quả về mặt phân phối khi các nguồn tài nguyên khan hiếm được phân phối để sử dụng một cách tốt nhất. Điều này có nghĩa là những người trả giá cao nhất cho các nguồn tài nguyên đó thì mới giành được quyền sử dụng chúng. Đối với thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, vai trò của nó là phân phối các nguồn vốn có thể đầu tư sao cho có hiệu quả nhất. - Hiệu quả về tổ chức hoạt động của thị trường: thị trường được là hiệu quả về mặt hoạt động khi tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc tham gia vào thị trường với chi phí thấp nhất, từ đó thị trường đạt được đến độ thanh khoản cao; có các biện 9 pháp hữu hiệu chống lại các hoạt động đầu cơ gây phương hại đến đa số khách hàng. Nghĩa là chi phí giao dịch trong thị trường đó được quyết định theo quy luật cạnh tranh. Khi chi phí giao dịch bằng zero thì thị trường được coi là hiệu quả. Tuy nhiên trên thực tế, các thị trường sẽ không tồn tại nếu chi phí hoạt động của những người vận hành thị trường không được bù đắp. - Hiệu quả về mặt thông tin: Một thị trường được coi là hiệu quả về mặt thông tin khi giá cả của loại hàng hóa giao dịch trên thị trường được phản ánh đầy đủ và tức thời bởi các thông tin mới có liên quan. Những thông tin đó bao gồm nhiều loại khác nhau, như thông tin về môi trường kinh tế vĩ mô, thông tin về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh, thông tin về thị trường. Thông tin mới là các thông tin không thể dự đoán được, do vậy sự thay đổi về giá cả thị trường do tác động của các thông tin mới cũng là không thể dự đoán được. Tuy nhiên cũng cần phải phân biệt về tính ngẫu nhiên của biến động giá (nghĩa là sự thay đổi giá cả thị trường không tuân theo một quy luật nào, nó chỉ mang tính ngẫu nhiên) với sự bất hợp lý về mức giá. Nếu giá được hình thành một cách hợp lý thì chỉ những thông tin mới mới làm giá đó thay đổi. Vì vậy, tính ngẫu nhiên sẽ là kết quả tất yếu của giá khi giá này đã bao hàm tất cả những thông tin hiện tại. Nếu giá của cổ phiếu có thể dự đoán được thì đây là bằng chứng thị trường không hiệu quả, bởi vì các thông tin chưa được phản ánh vào trong giá. Vì vậy một thị trường được coi là hiệu quả nếu giá của cổ phiếu phản ánh tất cả các thông tin hiện có trên thị trường. Các nghiên cứu thường xem xét lý thuyết thị trường hiệu quả về mặt thông tin, đánh giá mức độ hiệu quả của thị trường mà ít đi sâu vào góc độ tìm hiểu về thị trường hiệu quả trên phương diện phân phối hay tổ chức của thị trường, bởi vì trong thị trường chứng khoán, tính hiệu quả về mặt thông tin có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của toàn thị trường. Chẳng hạn như, lý thuyết thị trường hiệu quả (trên phương diện thông tin) luôn cho rằng khi tham gia vào một thị trường hiệu quả, nhà đầu tư sẽ ít có cơ hội vượt trội hơn so với những người khác vì hiệu quả của thị trường chứng khoán sẽ khiến cho giá của các cổ phiếu hiện có trên thị trường luôn gắn kết và cung cấp các thông tin tương thích, tức là 10 mọi người đều có khả năng tiếp cận thông tin như nhau. Theo thuyết này thì các chứng khoán sẽ được mua/bán, trao đổi ngang giá trên các sàn giao dịch chứng khoán, do đó sẽ không có cơ hội một cách hệ thống để một số “đại gia” mua ép giá cổ phiếu hoặc thổi phồng mức giá khi bán (hiện tượng làm giá). Người chơi luôn được tin tưởng rằng thị trường đối xử công bằng với tất cả mọi người. [...]... vượt mức Giả thuyết thị trường hiệu quả mạnh là sự tổng hợp của cả giả thuyết thị trường hiệu quả yếu và giả thuyết thị trường hiệu quả vừa phải Hơn thế, giả thuyết thị trường hiệu quả dạng mạnh đưa ra giả định về thị trường hiệu quả, trong đó giá chứng khoán lên xuống mạnh theo các thông báo công khai, để nêu lên giả thiết về thị trường hoàn hảo khi tất cả các thông tin đều miễn phí và sẵn có đối với... với từng mức độ hiệu quả của thị trường là khác nhau Bởi lẽ, sự định giá chứng khoán của nhà đầu tư trong từng mức độ hiệu quả của thị trường và khác nhau, và do đó sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá trị nội tại của chứng khoán cũng là khác nhau (sự chênh lệch này là lớn nhất khi thị trường không hiệu quả và ngày càng thu hẹp khi thị trường càng hiệu quả) Ngoài ra, các giám đốc tài chính cũng cần... đối với thị trường hiệu quả dạng yếu, mức độ chênh lệch giữa giá thị trường và giá trị nội tại vẫn còn tồn tại, do đó, đây chính là cơ hội để các giám đốc tài chính tung ra chiến 23 lược tài trợ có lợi cho mình: tài trợ bằng vốn cổ phần khi chứng khoán đang được định giá cao hoặc tài trợ bằng nợ khi chứng khoán đang bị định giá thấp Quyết định tài trợ Nên Dạng thị trường Thị trường không hiệu quả Cẩn... gia thị trường mà tính hiệu quả của thị trường sẽ thể hiện ở các mức độ khác nhau 12 CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ 3.1 Hình thức thị trường hiệu quả dạng yếu Thị trường hiệu quả dạng yếu giả định rằng giá cả chứng khoán đã phản ánh đầy đủ và kịp thời những thông tin trong quá khứ về giao dịch của thị trường như tỷ suất thu nhập, khối lượng giao dịch, giá cả chứng khoán Nếu các thị trường. .. vào giá Thị trường hiệu quả dạng yếu: nhà đầu tư có chứng khoán do doanh nghiệp thể sử dụng phương pháp phân tích cơ bản phát hành và giá chứng khoán của dựa trên việc phân tích tình hình tài chính của các doanh nghiệp hoạt động cùng công ty niêm yết ngành để phân tích và lựa chọn đầu tư vào những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có nhiều thông tin tốt Không nên Không nên trông đợi vào việc Thị trường. .. giám đốc tài chính nên chấp nhận là, ít nhất là ở điểm khởi đầu, giá chứng khoán là phải chăng và rất khó để phán đoán vượt qua được thị trường Sáu bài học của thị trường hiệu quả nổi bật cho sáu đặc trưng cơ bản của các dạng thị trường hiệu quả Nắm bắt 06 bài học của thị trường hiệu quả, các nhà đầu tư sẽ có những quyết định đầu tư cũng như các nhà giám đốc tài chính sẽ có những quyết định tài trợ đúng... lực và cũng là tiền đề ra đời của một hướng nghiên cứu mới trong ngành tài chính, đó là “ tài chính hành vi” Đây hiện đang là đề tài hấp dẫn các nhà kinh tế học và hứa hẹn sẽ cung cấp những câu trả lời phù hợp cho những vấn đề còn tồn đọng hiện nay 22 CHƯƠNG 5: MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Trong một thị trường hiệu quả, giá cả chứng khoán phản ánh một cách hợp lý và nhanh... đang tồn tại về tình hình doanh nghiệp và nền kinh tế Do đó, giá cả chứng khoán sẽ phản ánh đúng đắn và phù hợp với giá trị nội tại của nó Việc nghiên cứu lý thuyết thị trường hiệu quả là điều rất cần thiết đối với các giám đốc tài chính Bởi lẽ, mức độ hiệu quả thị trường chứng khoán đến đâu ảnh hưởng rất lớn đến quyết định chiến lược tài chính của các giám đốc Nắm bắt được thị trường mà chứng khoán của... tin và thu hút nhà đầu tư trong việc cung cấp vốn cho doanh nghiệp Việc doanh nghiệp nên tài trợ nhưng thế nào cũng như các nhà đầu tư nên làm gì để có thể đạt được lợi ích cao nhất từ các mức độ hiệu quả của thị trường sẽ được đề cập cụ thể trong phần tiếp theo - “6 bài học của thị trường hiệu quả 25 CHƯƠNG 6: SÁU BÀI HỌC CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Việc lựa chọn các bài toán đố sẽ mất nhiều thì giờ,... đốc tài chính tận dụng lợi thế thông tin nội bộ Thị trường hiệu quả dạng mạnh Tùy vào tình hình công ty: Giá cả đã thể hiện một cách hợp lý nhất dựa trên thông tin sẵn có về doanh nghiệp, do đó các Giám đốc tài chính không còn mối bận tâm về việc chứng khoán của công ty mình bị định giá sai, hoặc làm cách nào để các quyết định tài trợ của mình mang lại 1 khoản NPV dương (vì lúc này thị trường hiệu quả . của thị trường hiệu quả. Chương 4: Các bất thường của thị trường hiệu quả. Chương 5: Mối quan hệ giữa tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả Chương 6: Sáu bài học của thị trường hiệu quả. . dạng thị trường, …đề tài Tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả với cấu trúc như sau: Chương 1: Lý thuyết về thị trường hiệu quả. Chương 2: Các giả thuyết tiền đề của thị trường hiệu quả. . mức. Giả thuyết thị trường hiệu quả mạnh là sự tổng hợp của cả giả thuyết thị trường hiệu quả yếu và giả thuyết thị trường hiệu quả vừa phải. Hơn thế, giả thuyết thị trường hiệu quả dạng mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả, Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả, Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả

Từ khóa liên quan