Lịch công tác tháng 02/2011

1 230 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

Ubnd huyện quỳnh lu cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Phòng giáo dục & đào tạo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quỳnh Lu, ngày 28 tháng 1 năm 2011 Lịch công tác tháng 2 năm 2011 Ngày Nội dung công việc Địa điểm Bộ phận ch. bị 1-7 - Nghỉ Tết Tân Mão 8-9 - Lễ phát động Tết trồng cây - Kiểm tra tình hình dạy học sau tết Tân Mão THCS Bá Ngọc Các trờng MN,TH,THCS,PTCS LĐ, KH Các đoàn k.tra 10-11 - Họp BTC thi Tiếng Anh qua mạng cấp huyện - Họp các đoàn kiểm tra trớc, trong và sau tết Nguyên đán - Kiểm tra CSVC phục vụ thi T.Anh qua mạng Hội trờng 2 Hội trờng 2 Các điểm thi BCĐ Các bộ phận BCĐ, HĐ coi thi 11-16 - Chọn đội tuyển thi GV dạy giỏi cấp tỉnh TH Phòng GD&ĐT, các trờng TH CMTH 12-13 - Thi Tiếng Anh qua mạng cấp huyện Các trờng TH,THCS,PTCS HĐ coi thi 14-19 15-17 - Duyệt Kế hoạch phát triển 2011-2012 - Sở GD&ĐT kiểm tra trờng MN đạt CQG Hội trờng 2 MN Quỳnh Giang, Tân Sơn Các bộ phận BCĐ 18-19 18 - Rút kinh nghiệm triển khai chơng trình giáo dục mầm non mới - Đánh giá tình hình triển khai các giải pháp nâng cao chất lợng giáo dục bậc THCS MN Hoa Mai Trờng THCS HXH CMMN CMTHCS 20 Ngày Chủ nhật 21-22 - Thanh tra toàn diện Các trờng thuộc xã Quỳnh Lập và thị trấn Cầu Giát Đoàn thanh tra 23-26 - Bồi dỡng đội tuyển thi GV dạy giỏi cấp tỉnh bậc tiểu học - Chọn đội tuyển chính thức HSG tỉnh lớp 9 - Kiểm tra tiến độ xây dựng trờng CQG - Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và việc triển khai phần mềm hỗ trợ dạy học Trí Việt Các trờng TH và PGD&ĐT THCS Bá Ngọc MN Xuân, TH Tân B, Lộc A Các trờng MN,TH,THCS,PTCS BCĐ CMTHCS BCĐ Các đoàn kiểm tra 27 Ngày Chủ nhật 28 - Họp tổ chuyên môn, họp cơ quan PGD&ĐT Hội trờng 2 Các bộ phận Trọng tâm : - Thi Tiếng Anh qua mạng cấp huyện; toán qua mạng cấp trờng; chon đội tuyển thi GVDG cấp tỉnh bậc tiểu học và học sinh giỏi tỉnh lớp 9. - Kiểm tra tình hình sau tết Tân Mão và việc thực hiện nhiệm vụ năm học; tiến độ xây dựng tr- ờng CQG; duyệt kế hoạch phát triển giáo dục; chuẩn bị các điều kiện chấm thi trờng đẹp. - Thanh tra toàn diện, cá nhân; tổ chức các chuyên đề thiết thực cho giáo viên Phòng Giáo dục và đào tạo quỳnh lu Chúc mừng Năm mới . & đào tạo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quỳnh Lu, ngày 28 tháng 1 năm 2011 Lịch công tác tháng 2 năm 2011 Ngày Nội dung công việc Địa điểm Bộ phận ch. bị 1-7 - Nghỉ Tết Tân Mão 8-9 - Lễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch công tác tháng 02/2011, Lịch công tác tháng 02/2011, Lịch công tác tháng 02/2011