RUÔCNG SAO DEN

13 622 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

GV: NGUYỄN VĂN LIÊU Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Tập đọc Tập đọc Tiết Tiết : 78 : 78 Kiểm tra bài cũ: Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo khó. Mẹ mất sớm. Hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, Chử Đồng Tử thương cha, đã quấn khố chôn cha, còn mình đành ở không. Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì? Hai người đi khắp nơi truyền cho dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Sau khi đã hóa lên trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc. Nhân dân làm gì để biết ơn Chử Đồng Tử? Nhân dân lập đền thờ Chử Đồng Tử ở nhiều nơi bên sông Hồng. Hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ công lao của ông. Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Tập đọc Tập đọc Tiết Tiết : 78 : 78 Rước đèn ông sao Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Tập đọc Tập đọc Tiết Tiết : 78 : 78 Rước đèn ông sao Luyện đọc từ: Nải chuối ngự, bập bùng trống ếch, trong suốt, tua giấy, thỉnh thoảng, rước đèn. Luyện đọc câu: Chiều rồi đêm xuống./ Trẻ con bên hàng xóm / bập bùng trống ếch rước đèn…// Tâm thích nhất / cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ,/ trong suốt,/ ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. // Tìm hiểu bài: Mâm cỗ: Nom: Trong suốt: Dọn để cúng đơm, ăn uống Để mắt đến Bập bùng: Tiếng trống vỗ bằng tay: tiếng trống vỗ bập bùng Trông thấy suốt qua; trong vắt, trong veo Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Tập đọc Tập đọc Tiết Tiết : 78 : 78 Rước đèn ông sao Luyện đọc từ: Nải chuối ngự, bập bùng trống ếch, trong suốt, tua giấy, thỉnh thoảng, rước đèn. Luyện đọc câu: Chiều rồi đêm xuống./ Trẻ con bên hàng xóm / bập bùng trống ếch rước đèn…// Tâm thích nhất / cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ,/ trong suốt,/ ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. // Tìm hiểu bài: Mâm cỗ, nom, bập bùng, trong suốt Đọc thầm cả bài Trả lời câu hỏi: Nội dung mỗi đoạn văn trong bài tả những gì? Đoạn 1: Tả mâm cỗ của Tâm. Đoạn 2 : Tả chiếc đèn ông sao của Hà trong đêm rước đèn, Tâm và Hà rước đèn rất vui. Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Tập đọc Tập đọc Tiết Tiết : 78 : 78 Rước đèn ông sao Luyện đọc từ: Nải chuối ngự, bập bùng trống ếch, trong suốt, tua giấy, thỉnh thoảng, rước đèn. Luyện đọc câu: Chiều rồi đêm xuống./ Trẻ con bên hàng xóm / bập bùng trống ếch rước đèn…// Tâm thích nhất / cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ,/ trong suốt,/ ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. // Tìm hiểu bài: Trả lời câu hỏi: Đọc thầm đoạn 1 Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào? Mâm cỗ được bày rất vui mắt: một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, để bên cạnh một nải chuối ngự và bó mía tím. Xung quanh mâm cỗ còn bày mấy thứ đồ chơi của Tâm, nom rất vui mắt. Mâm cỗ, nom, bập bùng, trong suốt Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Tập đọc Tập đọc Tiết Tiết : 78 : 78 Rước đèn ông sao Luyện đọc từ: Nải chuối ngự, bập bùng trống ếch, trong suốt, tua giấy, thỉnh thoảng, rước đèn. Luyện đọc câu: Chiều rồi đêm xuống./ Trẻ con bên hàng xóm / bập bùng trống ếch rước đèn…// Tâm thích nhất / cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ,/ trong suốt,/ ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. // Tìm hiểu bài: Trả lời câu hỏi: Một em đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm đoạn văn Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp? Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt, ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc.Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. Mâm cỗ, nom, bập bùng, trong suốt Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Tập đọc Tập đọc Tiết Tiết : 78 : 78 Rước đèn ông sao Luyện đọc từ: Nải chuối ngự, bập bùng trống ếch, trong suốt, tua giấy, thỉnh thoảng, rước đèn. Luyện đọc câu: Chiều rồi đêm xuống./ Trẻ con bên hàng xóm / bập bùng trống ếch rước đèn…// Tâm thích nhất / cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ,/ trong suốt,/ ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. // Tìm hiểu bài: Trả lời câu hỏi: Đọc thầm những câu cuối: Những chi tiết nào cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui? Hai bạn đi bên nhau, mắt không rời cái đèn. Hai bạn thay nhau cầm đèn, có lúc cầm chung đèn, reo “tùng tùng tùng, dinh dinh! ” Mâm cỗ, nom, bập bùng, trong suốt Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 Tập đọc Tập đọc Tiết Tiết : 78 : 78 Rước đèn ông sao Luyện đọc từ: Nải chuối ngự, bập bùng trống ếch, trong suốt, tua giấy, thỉnh thoảng, rước đèn. Luyện đọc câu: Chiều rồi đêm xuống./ Trẻ con bên hàng xóm / bập bùng trống ếch rước đèn…// Tâm thích nhất / cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ,/ trong suốt,/ ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. // Tìm hiểu bài: Trả lời câu hỏi: Ý nghĩa của bài: Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ Trung thu và đêm hội rước đèn. Trong cuộc vui ngày Tết Trung thu, các em thêm yêu quý, gắn bó với nhau. Mâm cỗ, nom, bập bùng, trong suốt [...]... Rước đèn ông sao Luyện đọc từ: Nải chuối ngự, bập bùng trống ếch, trong suốt, tua giấy, thỉnh thoảng, rước đèn Luyện đọc câu: Chiều rồi đêm xuống./ Trẻ con bên hàng xóm / bập bùng trống ếch rước đèn…// Tâm thích nhất / cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ,/ trong suốt,/ ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba . cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ,/ trong suốt,/ ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba. cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ,/ trong suốt,/ ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba. cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ,/ trong suốt,/ ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba
- Xem thêm -

Xem thêm: RUÔCNG SAO DEN, RUÔCNG SAO DEN, RUÔCNG SAO DEN