CÔNG TÁC THÁNG 2/2011

1 178 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

CÔNG TÁC THÁNG 2/ 2011 Công tác trọng tâm: -Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 3/2 -Tiếp tục bồi dưỡng và tham gia dự thi cấp huyện. Công việc cụ thể: I/ Chuyên môn: -Ổn định các lớp học tự chọn. -Bồi dưỡng đội HS dự thi bóng đá nam. -Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng các đội HSG văn hoá lớp 6,7,8; TNTH Lý, Hoá, Sinh 8 và Casio. -Bồi dưỡng và dự thi TTVH (24/2 tại PGD). Gởi văn bản cho PGD vào 14/2/2011. -Dự thi TNTH và TH máy tính (28/2) -Tăng cường dự giờ thăm lớp. -Tiếp tục thanh tra theo quy trình và tăng cường thanh tra đột xuất. -Hoàn thành đề cương SKKN. -Xây dựng văn bản tự đánh giá KĐCLGD. II/ Hoạt động NGLL- GD hạnh kiểm: -Ổn định ngay nề nếp học tập của học sinh sau tết. -Báo cáo hướng nghiệp: Tư vấn nghề, Thị trường lao động, Kinh tế xã hội địa phương -Xây dựng tốt nghi thức chào cờ và duy trì TD giữa giờ. -Tiếp tục giúp đở và phối hợp giáo dục HS cá biệt. -Hoàn thành hồ sơ PC THCS. -Thực hiện tốt công tác đăng cai bóng đá nam HS cấp huyện. III/ Lao động vệ sinh -Hướng nghiệp và xây dựng CSVC: -Tổ chức vệ sinh thường xuyên. Chú ý vệ sinh các khu vực hố rác, nhà cầu, chăm sóc cây -Tu sửa CSVC. IV/ Công tác khác: -Công đoàn: Phối hợp với chính quyền hoàn thành bảng điểm thi đua HK II. Vận động đoàn viên phấn đấu đạt các danh hiệu TĐ. Vận động thực hiện 2 không và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức hội thi tiếng hát dân ca và thi đấu cầu lông nữ để chọn thi cấp huyện nhân 8/3. -Đoàn - đội: Tổ chức tốt tiết chào cờ, duy trì TD giữa giờ và phối hợp GD đạo đức HS. -Thiết bị: Đảm bảo phục vụ tốt, sắp xếp thiết bị khoa học, ngăn nắp . Mua thêm trang thiết bị theo kế hoạch. -Thư viện: Phát huy bạn đọc và chuẩn bị tốt hồ sơ . Thực hiện đề án xây dựng thư viện tiên tiến -Tai vụ:Xây dựng kế hoạch thu chi năm 2011. Hoàn thành việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Báo cáo quyết toán 2010 -Bảo vệ - phục vụ: Tăng cường kiểm tra CSVC, đảm bảo an toàn CSVC và trật tự an ninh trong khu vực. Phục vụ chu đáo. V/ Công tác tham mưu, phối hợp: -Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức hội thi tiếng hát dân ca và cầu lông nữ. HIỆU TRƯỞNG Võ Cảnh Thư (đã ký) . CÔNG TÁC THÁNG 2/ 2011 Công tác trọng tâm: -Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 3/2 -Tiếp tục bồi dưỡng và tham gia dự thi cấp huyện. Công việc cụ thể: I/ Chuyên môn: -Ổn. thường xuyên. Chú ý vệ sinh các khu vực hố rác, nhà cầu, chăm sóc cây -Tu sửa CSVC. IV/ Công tác khác: -Công đoàn: Phối hợp với chính quyền hoàn thành bảng điểm thi đua HK II. Vận động đoàn viên. đảm bảo an toàn CSVC và trật tự an ninh trong khu vực. Phục vụ chu đáo. V/ Công tác tham mưu, phối hợp: -Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức hội thi tiếng hát dân ca và cầu lông nữ. HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC THÁNG 2/2011, CÔNG TÁC THÁNG 2/2011, CÔNG TÁC THÁNG 2/2011