DE THI TOAN LOP 5

2 128 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I NGUYỄN BỈNH KHIÊM NĂM HỌC 2010- 2011 Môn : Toán 5 Thời gian làm bài 40 phút (Không kể thời gian chép đề) ĐỀ : Bài 1 (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) 4 tấn 562 kg = tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 4562 B. 4,562 C. 45,62 D. 40,562 b) Kết quả của phép tính cộng 18,36 + 12 là: A. 18,48 B. 40,36 C. 30,36 D. 18,24 c) Chữ số 7 trong số thập phân 130,657 có giá trị là: A. B. C. D. 7 d) Một đội sản xuất nông nghiệp có 100 người . Trong đó có 46 người nữ và 54 người nam.Vậy tỉ lệ lao động nữ so với toàn đội là: A. 64% B. 46% C. 54% D. 45% Bài 2: ( 1điểm) Điền hỗn số hoặc phân số thích hợp chỉ phần gạch chéo trong các hình dưới đây: a) b) Bài 3: ( 2 điểm ) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 82600m = km b) 5m2 7dm2 = m2 c) = d) 72 = Bài 4: ( 2điểm) Đặt tính rồi tính: a. 75,5 – 30,26 b. 34,5 x 2,4 Bài 5: ( 2điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m.Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó. Bài 6: (1điểm) Chuyển hỗn số thành phân số rồi tính bằng cách thuận tiện nhất: 1 : 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I ĐINH BỘ LĨNH NĂM HỌC 2010- 2011 Đáp án : Toán 5 Bài 1: 2 điểm: Khoanh đúng mỗi kết quả: 0,5đ Bài 2: 1 điểm: Viết đúng hỗn số ở hình a: 0,5đ và phân số ở hình b: 0,5đ Bài 3: 2 điểm: Điền số thập phân đúng vào mỗi chỗ chấm (………): 0,5đ Bài 4: 2 điểm: a/- Đặt tính đúng: 0,5đ Tính đúng kết quả: 0,5đ b/- Tính đúng tích thứ nhất: 0,25đ Tính đúng tích thứ hai : 0,25đ Đúng tích chung : 0,5đ Bài 5: 2 điểm: Mỗi lời giải đúng: 0.25đ -Phép tính thứ nhất: 0,25đ -Hai phép tính sau mỗi phép tính sau mỗi phép tính: 0,5đ -Không ghi ĐS trừ 0,25đ Giải: Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (hay diện tích hình vuông) là: 2525 = 625(m2) Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: 625 : 12,5 = 50 (m) Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: (50 + 12,5) × 2 = 125 (m) ĐS: 125 m Bài 6: 1 điểm: B1: Chuyển hỗn số thành phân số đúng: 0,25đ 1 ; 2 = : B2: Thực hiện cách tính thuận tiện: 0,5đ × = B3: Tính đúng kết quả: 0,25đ = . đúng: 0 ,5 Tính đúng kết quả: 0 ,5 b/- Tính đúng tích thứ nhất: 0, 25 Tính đúng tích thứ hai : 0, 25 Đúng tích chung : 0 ,5 Bài 5: 2 điểm: Mỗi lời giải đúng: 0. 25 -Phép tính thứ nhất: 0, 25 -Hai. phép tính: 0 ,5 -Không ghi ĐS trừ 0, 25 Giải: Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (hay diện tích hình vuông) là: 252 5 = 6 25( m2) Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: 6 25 : 12 ,5 = 50 (m) Chu vi. là: (50 + 12 ,5) × 2 = 1 25 (m) ĐS: 1 25 m Bài 6: 1 điểm: B1: Chuyển hỗn số thành phân số đúng: 0, 25 1 ; 2 = : B2: Thực hiện cách tính thuận tiện: 0 ,5 × = B3: Tính đúng kết quả: 0, 25 =
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI TOAN LOP 5, DE THI TOAN LOP 5, DE THI TOAN LOP 5