Đề thi môn Tiếng Việt và môn Toán

17 381 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

PHỊNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Điểm: Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 5 … I/ Đọc hiểu: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ * Tuổi thơ của tơi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tơi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tơi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè…như gọi thấp xuống những vì sao sớm. Ban đêm, trên bãi thả diều thật khơng có gì huyền ảo hơn. Có cảm giác thuyền đang trơi như trên bãi Ngân Hà. Bầu trời tự do đẹp như một thảm nhung khổng lồ, có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tơi, sau này tơi mới hiểu đấy là khát vọng. Tơi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hi vong như tha thiết cầu xin: “Bay đi diều ơi! bay đi”! Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tơi. Tạ Duy Anh Dựa vào nội dung bài học, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 1/ Dòng nào nêu đúng ý câu văn: Tuổi thơ tơi được nâng lên từ những cánh diều? a/ Thủa nhỏ, tác giả rất thích chơi diều. b/ Thủa nhỏ, tác giả rất hay chơi thả diều và diều đã chắp cánh cho ước mơ trẻ thơ của tác giả. c/ Hồi bé tác giả thường nâng cho diều bay lên cao. 2/ Để gợi tả một tuổi thiếu niên đẹp đẽ tác giả đã dùng từ nào? a/ Tuổi ngọc ngà. b/ Tuổi thần tiên. c/ Tuổi măng non. 3/ Chi tiết nào trong bài miêu tả niềm vui thích được thả diều của bọn trẻ một cách mạnh mẽ nhất? a/ Chúng tơi hò hét nhau thả diều thi. b/ Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng c/ Chúng tơi vui sướng đến phát dại. 4/ Điều gì “Cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn” các bạn nhỏ? a/ Khát vọng. b/ Niềm tin. c/ Ngọn lửa. 5/ Việc sử dụng nhiều từ đồng nghĩa trong đoạn văn của bài có những tác dụng gì? a/ Đảm bảo cho câu văn viết đúng cấu tạo. b/ Đảm bảo cho việc diễn đạt ý. c/ Câu sẽ khơng bị lặp từ. 6/ Các từ: Khát vọng, hi vọng, khát khao, mơ ước có quan hệ gì? a/ Là các từ đồng âm. b/ Các từ đồng nghĩa c/ Một từ nhiều nghĩa. 7/ Câu văn nào sử dụng biện pháp so sánh? a. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. b. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. c. Sau này tôi mới hiểu đấy là khát vọng. 8. Câu văn nào có sử dụng biện pháp nhân hóa? a/ Bầu trời tự do đẹp như một tấm thảm nhung khổng lồ . b/ Có cảm giác thuyền đang trôi như trên bãi Ngân Hà. c/ Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè…như gọi thấp xuống những vì sao sớm. 9. Cụm từ “cánh diều tuổi thơ” gồm những từ nào? a. Một từ ghép và hai từ đơn. b. Hai từ ghép. c. Bốn từ đơn. 10. Hai câu “Bay đi diều ơi! Bay đi” thuộc kiểu câu gì? a. Hai câu kể. b/ Hai câu cảm c/ Hai câu khiến. PHỊNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG VIỆT Điểm: Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 5 … I/ Chính tả. (Nghe - viết): Bài “Mùa thảøo quả” sách Tiếng Việt lớp 5, tập 1 trang, 113. Viết đề bài và đoạn “Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín nục … lấn chiếm không gian”. BÀI VIẾT II/ Tập làm văn: Tả một người thân (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị em …) của em. BAØI LAØM ĐÁP ÁN MƠN TIẾNG VIỆT LỚP 5 A/ ĐÁP ÁN KIỂM TRA VIẾT LỚP 5: (10 điểm) I/ Chính tả: (5 điểm) Bài viết: - Trình bày đúng, đẹp, sạch sẽ, chữ viết rõ ràng đúng kiểu chữ không mắc lỗi chính tả được 5 điểm. - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai (phụ âm đầu, vần , thanh, viết hoa …) trừ 0,5 điểm. Các lỗi giống nhau chỉ trừ một lần - Viết không đúng cỡ chữ, trình bày bẩn, trừ 1 điểm toàn bài. II/ Tập làm văn: (5 điểm) Bài viết đúng nội dung, u cầu bài viết có đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết luận. Lời văn tự nhiên, chân thật, biết chọn hình ảnh, dùng từ đặt câu, diễn đạt lưu loát mạch lạc, thể hiện được tình cảm của mình với người mình tả. Tuỳ bài viết của học sinh GV chấm điểm theo thang điểm 5 sao cho hợp lí. B/ ĐÁP ÁN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5: (5 điểm) Khoanh đúng mỗi câu trả lời được 0,5 điểm Câu 1. ý b. Câu 2. ý a. Câu 3. ý c. Câu 4. ý a. Câu 5. ý c. Câu 6. ý b. Câu 7. ý a. Câu 8. ý c. Câu 9 . ý b. Câu 10. ý c. ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 5 PHẦN I:(6,5 điểm). Mỗi lần khoanh vào trước câu trả lời đúng (từ bài 1 đến bài 6) mỗi câu được 0,25 điểm. Bài 1 : Ý D Bài 2 : Ý B Bài 3 : Ý A Bài 4 : Ý C Bài 5 : C Bài 6 : Ý B (từ bài 7 đến bài 16) mỗi câu được 0,5 điểm. Bài 7 : Ý D Bài 8 : Ý B Bài 9 : Ý (A – Đ; B – S) Bài 10 : số 100 Bài 11 : x là 0,01 Bài 12 : Ý A Bài 13 : Ý C Bài 14 : 24 : 32 = 0,75 ; 41,4 : 12 = 3,45 Bài 15 : Ý D Bài 16 : Ý B PHẦN II :(3,5 điểm). Bài 1: (2 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Bài 2: (1,5 điểm). - Đúng lời giải và phép tính tìm chiều cao của tam giác được 0,5 điểm. - Đúng lời giải và phép tính tìm diện tích của tam giác được 0,75 điểm. - Đúng đáp số được 0,25 điểm. PHỊNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TỐN Điểm: Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 5 … Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1. Cho số thập phân 72,364. Chữ số 3 có giá trò là: A. 3 ; B. 100 3 C. 1000 3 ; D. 10 3 Bài 2. Hỗn số 34 100 6 được viết dưới dạng sồ thập phân là: A. 34,600 ; B . 34,06 C. 34,60 ; D . 34,006 Bài 3. Số lớn nhất trong các số 5,798; 5,897; 5,978; 5,789 và 5,879 là: A. 5,978 ; B. 5,897 C. 5,798 ; D. 5,879 Bài 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 7m 2 5dm 2 = ………. m 2 là: A. 75 ; B. 7,5 C. 7,05 ; D. 7,005 Bài 5. Đơn vò thích hợp để điền vào chỗ chấm của 145kg = 1,45 … là: A. tấn ; B. yến C. tạ ; D. kg Bài 6. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 6,025m = ……………dm là: A. 6025 ; B. 60,25 C. 602,5 Bài 7. Tỉ số phần trăm của 30 và 75 là: ø A. 30 : 75 = 0,4 = 4% ; B. 75 : 30 = 2,54 = 250% C. 30 × 75 : 100 = 22,5% ; D. 30 : 75 = 0,4 = 40% Bài 8. Lớp 5A có 40 học sinh. Số học sinh nữ là 24 em. Hỏi tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh cả lớp? A. 30% ; B.40% ; C. 60% ; D. 45% Bài 9. Đúng ghi Đ Sai ghi S A. 20,08 = 20,80 ; B. 10,100 > 10,010 Bài 10. Điền vào ø: 9,3 × 26,7 + 73,3 × 9,3 = 9,3 × Số cần điền vào là: ……………… Bài 11. 421,8 × x = 4,218 Số cần điền vào x là: ……………… Bài 12. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác? A. 6 hình ; B. 5 hình C. 4 hình ; D. 3 hình Bài 13. Số tự nhiên y lớn nhất để cho 3,4 × y < 20,5 là: A. 4 ; B.5 ; C. 6 ; D. 7 Bài 14. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 24 : 32 41,4 : 12 3,45 0,75 Bài 15. Khoanh vào đáp án đúng. Phép chia 42 : 0,2 có kết quả là: A. 21 ; B. 8,4 ; C. 2,1 ; D. 210 Phần II. Tự luận: Bài 1. Đặt tính và tính: a/ 30,75 + 87,645 b/ 78,27 – 49,6 …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. c/ 80,93 × 3,6 d/ 45,184 : 6,4 …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. Bài 2. Giải bài toán: Cho tam giác ABC có cạnh đáy BC dài 7,2m. Chiều cao kém cạnh đáy 1,2m. Tính diện tích tam giác ABC. TÓM TẮT BÀI TOÁN BÀI GIẢI PHỊNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: KHOA HỌC Điểm: Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 5 … Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1. Giai đoạn chuyển tiếp từ tẻ con sang người lớn trong cuộc đời mỗi người được gọi là: A. Vò thành niên. B. Tuổi già. C. Tuổi thơ ấu. Câu 2. Tuổi dậy thì là gì? A. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất B. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tinh thần C. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tình cảm và mối quan hệ xã hội. D. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội. Câu 3. Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyến là gì? A. Vi khuẩn. B. Vi rút. C. Kí sinh trùng. Câu 4. Muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết thường đốt người vào khi nào? A. Ban ngày. B. Ban đêm. C. Cả ban ngày và ban đêm. Câu 5. Nên làm gì để phòng bệnh viêm gan A? A. Ăn chín. B. Uống nước đã đun sôi. C. Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện. D. Thực hiện tất cảc các việc trên. Câu 6. Vật liệu nào sau đây dùng để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hoả? A. Nhôm. B. Đồng. C. Gang. D. Thép. Câu 7. Tính chất của xi măng khi trộn với nước là? A. Hoà tan trong nước. B. Không hoà tan trong nước, dẻo, chóng bò khô, kết thành tảng. C. Không hoà tan trong nước. Câu 8. Cao su cótính chất? A. Đàn hồi tốt, cách điện, cách nhiệt. B. Không tan trong một số chất lỏng khác. C. Tan trong nước. D. Ít bò biến đổi khi gặp nóng, lạnh. Câu 9. Điền tiếp vào chỗ chấm. Dùng xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước rồi đổ vào các khuôn có cốt thép ta được ……………………………dùng để xây dựng ……………………………, …………………………… Câu 10. Điền vào ô chữ: Bệnh nào do một loại vi rút gây ra và lây truyền qua đường tiêu hoá, người mắc bệnh này có thể sốt nhẹ, đau ở vùng bụng bên phải, gần gan, chán ăn… Câu 11. Điểm nào sau đây là chung cho gạch, ngói và thuỷ tinh thường? A. Làm từ đất sét. B. Dễ vỡ. C. Dễ hút ẩm. D. Tất cả các ý trên. Câu 12. Phát biểu nào sau đây về đá vôi không đúng? A. Đá vôi được dùng để sản xuất xi măng. B. Đá vôi bò sủi bọt khi có a xít nhỏ vào. C. Đá vôi cứng hơn đá cuội. D. Đá vôi được dùng để làm ra phấn viết. Phần II. Tự luận: Câu 1. Nêu cách phòng tránh HIV/AIDS. Câu 2. Hoàn thành bảng sau: Vật liệu Đặc điểm / Tính chất Công dụng Nhoâm [...]... Tuyên bố tổng khởi nghóa đã thành công trong cả nước c/ Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam Câu 9 Quân ta chủ động mở chiến dòch biên giới Thu Đông nhằm mục đích: a/ Giải phóng một phần biên giới Việt Trung b/ Củng cố và mở rộng căn cứ đòa Việt Bắc c/ Phá tan âm mưu khoá chặt biên giới Việt Trung của đòchn khai thông đường liên lạc quốc tế d/ Tất cả các ý trên... gió mùa ở nước ta là: A Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa B Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa C Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa D Nhiệt độ thấp, gió và mưa không thay đổi theo mùa Câu 4 Đặc điểm của sông ngòi nước ta là: A Mạng lưới sông ngòi dày đặc B Lượng nước sông ngòi nước ta thay đổi theo mùa C Sông ở miền Trung thường ngắn và dốc D Tất cả các ý trên Câu 5 Vai trò của biển... làm nô lệ 2/ Tháng 10/1947 thực dân Pháp huy động một lực lượng lớn chia làm 3 mũi tấn công lên Việt Bắc Tại thò xã Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn khi quân Pháp vừa nhảy dù xuống đã rơi vào trận đòa phục kích của bộ đội ta Trên đường bộ, quân ta chặn đánh và giành thắng lợi ở đèo bông lau Tại Đoan Hùng tàu chiến và ca nô Pháp bò đốt cháy trên dòng sông Lô Sau hơn 1 tháng sa lầy ở Việ Bắc, đòch buộc phải rút... biến của chiến dòch Việt Bắc Thu Đông 1947 PHỊNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: ĐỊA LÍ Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề) Điểm: HỌ VÀ TÊN: LỚP: 5 … Phần I Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1 Phần đất liền của nước ta giáp với các nước: A Lào, Thái Lan, Cam – pu – chia B Trung Quốc, Lào, Thái... đúc, người lao động có trình độ cao PHỊNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ Điểm: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 5 … Phần I Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1 Người truyền thư đi khắp nơi, suy tôn Trương Đònh làm chủ soái là: a/ Hồ Xuân Nghiệp b/ Phan Tuấn Phát... bằng C Trung du Câu 9 Điền vào chỗ chấm: Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và nghề ………………………………… đã tạo ra nhiều sản phẩm để sử dụng trong nước và ………………………………… Câu 10 Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá là: A Đường sắt B Đường ô tô C Đường sông D Đường biển Câu 11 Điều kiện để phát triển du lòch của nước ta là: A Nhiều di tích lòch sử và những công trình kiến... mỏng, dễ kéo dài thành sợi, có thể dập và uốn thành bấ kì hình dạng nào Có màu trằng bạc, có ánh kim, nhẹ hơn sắt và đồng, có thể k éo dài thành sợi, dễ dát mỏng, không bò gỉ, bò a xít ăn mòn Dẫn điện dẫn nhiệt tốt Công dụng Làm đồ điện, dây điện, một dố bộ phận của ô tô, tàu biển Dụng cụ làm bếp, khung cửa sổ, mộ số bộ phận của các phương tiện giao thông ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ I/ Khoanh đúng mỗi câu trả... Hùng giặc ri vào trận đòa mai phục, quân Pháp bỏ lại nhiều vũ khí, đạn dược để thoát thân ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 5 Phần I: (6 điểm) Khoanh trước mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểtm 1C; 2D; 3B; 4D; 5Đ; 6A; 7A; 8B; Câu 9(thủ công, xuất khẩu); 10B; 11E; Câu12(lúa gạo) Phần II: (4 điểm) Trả lời đúng mỗi câu được 2 điểm Câu 1: Hoạt động thương mại gồm các hoạt động mua bán hàng hoá ở trong nước và với nước... Câu 11 Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm: Không! Chúng ta thà ……………………………… Tất cả, chứ nhất đònh ……………………………… mất nước, nhất đònh không chòu làm……………………………… Câu 12 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng họp vào (tháng ………………………) Phần II Tự luận: Câu 1 Em hãy nêu lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tòch Hồ Chí Minh Câu 2 Thuật lại diễn biến của chiến dòch Việt Bắc Thu Đông 1947 PHỊNG... đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? a/ 7/6/1911 b/ 4/6/1911 c/ 6/6/1911 d/ 5/6/1911 Câu 5 Thành phố nêu cao tấm gương “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” là: a/ Sài Gòn b/ Hà Nội c/ Huế Câu 6 Những khó khăn của nước ta khi mới giành được độc lập là: a/ Giặc đói b/ Giặc dốt c/ Giặc ngoại xâm d/ Cả 3 giặc trên Câu 7 Hằng năm chúng ta kỉ niệm Cách mạng tháng tám thành công vào: a/ Ngày 19/8 b/ . 2011 MÔN: TIẾNG VIỆT Điểm: Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 5 … I/ Chính tả. (Nghe - viết): Bài “Mùa thảøo quả” sách Tiếng Việt lớp 5, tập 1 trang, 113. Viết đề. trời và bao giờ cũng hi vong như tha thi t cầu xin: “Bay đi diều ơi! bay đi”! Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tơi. Tạ Duy Anh Dựa vào nội dung bài học, khoanh vào. HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Điểm: Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 5 … I/ Đọc hiểu: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ * Tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Tiếng Việt và môn Toán, Đề thi môn Tiếng Việt và môn Toán, Đề thi môn Tiếng Việt và môn Toán

Từ khóa liên quan