Bài 27: Nhôm và một số hợp chất của nhôm (tiết 1)

18 311 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

Bài 27 Bài 27 : NHÔM VÀ : NHÔM VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA NHÔM (TIẾT 1) CỦA NHÔM (TIẾT 1) KIM LOẠI Al VỊ TRÍ CỦA NHÔM TRONG HTTH TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA NHÔM TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM ỨNG DỤNG CỦA NHÔM CẤU TRÚC NỘI DUNG I/- I/- VỊ TRÍ CỦA NHÔM TRONG HỆ VỊ TRÍ CỦA NHÔM TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN, CẤU TẠO THỐNG TUẦN HOÀN, CẤU TẠO NGUYÊN TỬ NHÔM NGUYÊN TỬ NHÔM : : Al (Z = 13). Al (Z = 13). 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 1 1 ⇒ ⇒ Al thuộc chu kỳ 3, phân nhóm chính nhóm III trong hệ thống tuần hoàn và Al thuộc Al thuộc chu kỳ 3, phân nhóm chính nhóm III trong hệ thống tuần hoàn và Al thuộc nguyên tố p nguyên tố p II/- II/- TÍNH CHẤT VẬT LÍ TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Nhôm là kim loại nhẹ màu trắng bạc, khối lượng riêng D = 2,7gam/cm - Nhôm là kim loại nhẹ màu trắng bạc, khối lượng riêng D = 2,7gam/cm 3 3 , nhiệt độ , nhiệt độ nóng chảy 660 nóng chảy 660 0 0 C, rất dẻo dễ dát mỏng. C, rất dẻo dễ dát mỏng. - Dẫn điện, dẫn nhiệt rất tốt (do mật độ electron tự do tương đối lớn). - Dẫn điện, dẫn nhiệt rất tốt (do mật độ electron tự do tương đối lớn). Hãy cho biết kim loại có tính chất hóa học chung Hãy cho biết kim loại có tính chất hóa học chung gì? Chúng có thể tác dụng với những chất nào? gì? Chúng có thể tác dụng với những chất nào? Kim loại có tính chất hóa học chung là tính khử. Kim loại có tính chất hóa học chung là tính khử. M M → → M M n+ n+ Chúng có thể tác dụng với: Chúng có thể tác dụng với: - Phi kim. - Phi kim. - Axit - Axit + Với HCl, H + Với HCl, H 2 2 SO SO 4 4 loãng. loãng. + Với H + Với H 2 2 SO SO 4 4 đặc, HNO đặc, HNO 3 3 . . - Dung dịch muối. - Dung dịch muối. +ne III/- III/- TÍNH CHẤT HÓA HỌC TÍNH CHẤT HÓA HỌC : : Trng phản ứng hóa học Al dễ bị oxi hóa thành ion Al Trng phản ứng hóa học Al dễ bị oxi hóa thành ion Al 3+ 3+ . . Al Al → → Al Al 3+ 3+ ⇒ ⇒ Thể hiện tính khử trong các phản ứng và trong hợp chất có số ôxi hóa duy nhất là +3. Thể hiện tính khử trong các phản ứng và trong hợp chất có số ôxi hóa duy nhất là +3. 1. 1. Tác dụng với phi kim Tác dụng với phi kim : : Tác dụng trực tiếp và mãnh liệt với các phi kim như O Tác dụng trực tiếp và mãnh liệt với các phi kim như O 2 2 , S, Cl , S, Cl 2 2 . . Ví dụ: Ví dụ: Đốt cháy bột Al trong không khí Đốt cháy bột Al trong không khí 0 0 0 0 t t 0 0 +3 -2 +3 -2 4Al + 3O 4Al + 3O 2 2 → → 2Al 2Al 2 2 O O 3 3 + Q + Q 2. 2. Tác dụng với axit Tác dụng với axit : : a) a) Với HCl, H Với HCl, H 2 2 SO SO 4 4 loãng loãng : : Giải phóng khí H Giải phóng khí H 2 2 . . Ví dụ: Ví dụ: 0 +1 +3 0 0 +1 +3 0 2Al + 6HCl 2Al + 6HCl → → 2AlCl 2AlCl 3 3 + 3H + 3H 2 2 ↑ ↑ 0 +1 +3 0 0 +1 +3 0 2Al + 3H 2Al + 3H 2 2 SO SO 4 4 → → Al Al 2 2 (SO (SO 4 4 ) ) 3 3 + 3H + 3H 2 2 ↑ ↑ Tổng quát: Tổng quát: 2Al + 6H 2Al + 6H + + → → 2Al 2Al 3+ 3+ + H + H 2 2 ↑ ↑ [...]... 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2↑ (1) - Sau đó Al(OH)3 bị hòa tan bởi NaOH Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2) - Cộng (1) và (2) ta được: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ 6 Tác dụng với dung dịch muối: Ví dụ: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu IV/- ỨNG DỤNG CỦA NHÔM: Nhôm là kim loại được sử dụng rộng rãi (sau sắt) đối với nền kinh tế quốc dân và đời sống hằng ngày: - Nhôm và hợp kim nhôm nhẹ và bền với khí được dùng... chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ - Dùng xây dựng nhà cửa và trang trí nội thất - Dùng dây cáp dẫn điện cao thế thay thế cho đồng và kim loại đắt tiền, chế tạo thiết bị trao đổi nhiệt, các dụng cụ đun nấu - Giấy nhôm dùng bao gói thực phẩm, bánh kẹo không gây độc hại cho người - Chế tạo hỗn hợp tecmit để hàn kim loại, d9iều chế hợp kim trong phòng thí nghiệm CỦNG CỐ Câu 1: Có các kim loại sau: . Bài 27 Bài 27 : NHÔM VÀ : NHÔM VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA NHÔM (TIẾT 1) CỦA NHÔM (TIẾT 1) KIM LOẠI Al VỊ TRÍ CỦA NHÔM TRONG HTTH TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA NHÔM TÍNH CHẤT HOÁ. HỌC CỦA NHÔM ỨNG DỤNG CỦA NHÔM CẤU TRÚC NỘI DUNG I/- I/- VỊ TRÍ CỦA NHÔM TRONG HỆ VỊ TRÍ CỦA NHÔM TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN, CẤU TẠO THỐNG TUẦN HOÀN, CẤU TẠO NGUYÊN TỬ NHÔM NGUYÊN TỬ NHÔM : : Al. và đời sống hằng ngày: hằng ngày: - Nhôm và hợp kim nhôm nhẹ và bền với khí được dùng chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ - Nhôm và hợp kim nhôm nhẹ và bền với khí được dùng chế tạo máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 27: Nhôm và một số hợp chất của nhôm (tiết 1), Bài 27: Nhôm và một số hợp chất của nhôm (tiết 1), Bài 27: Nhôm và một số hợp chất của nhôm (tiết 1)

Từ khóa liên quan