Bài soạn tuân 24 (Lop 3)

26 282 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

Tuần 24 Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2010 Ngày soạn:8 .2.2011 Ngày giảng:9.2 2011 Tập đọc - Kể chuyện (Tiết 70+ 71) ĐỐI ĐÁP VỚI VUA I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Hiểu nghĩa của các từ chú giải ở cuối bài. Hiểu nội dung bài: ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.nhớ truyện và kể lại được nội dung câu chuyện 2.Kĩ năng: Đọc trôi chảy toàn bài. Rèn kĩ năng nói rõ ràng, giọng kể tự nhiên. 3.Thái độ: Khâm phục sự thông minh, tài trí của Cao Bá Quát. II. Đồ dùng dạy- học Thầy: Tranh minh hoạ truyện Trò : SGK III. Các hoạt động dạy- học 1.Ổn định tổ chức(1’) 2.Kiểm tra bài cũ:(3') Gọi 2 HS đọc bài “Chương trình xiếc đặc sắc”. Trả lời câu hỏi về nội dung bài Nhận xét- Chấm điểm 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Giới thiệu bài:(2') 2.Hướng dẫn luỵên đọc (28') - GV đọc mẫu - Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ Đọc từng câu GV theo dõi, sửa sai cho HS Đọc từng đoạn trước lớp Hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng Đọc bài trong nhóm Đại diện các nhóm đọc GV nhận xét, biểu dương nhóm đọc tốt GV gọi 1 HS đọc cả bài 3.Tìm hiểu bài (10') - Câu 1(SGK)? ( Vua Minh Mạng ngắm cảnh cảnh ở Hồ Tây (Hà Nội). - Câu 2(SGK)? (Cao Bá Quát muốn nhìn mặt vua nhưng xa giá đi đến đâu quân lính cũng thét đuổi - Lắng nghe - Theo dõi trong SGK - Nối tiếp đọc từng câu trong bài - Nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp - Nêu cách đọc - Đọc bài theo nhóm 2 - 2-3 nhóm đọc trước lớp - Nhận xét - 1 HS đọc cả bài - Đọc thầm đoạn 1- Trả lời 1 không cho ai đến gần). - Câu 3(SGK)?( Cậu nghĩ ra cách làm náo động để quân lính bắt trói và vua phải chú ý đến cậu). - Câu 4(SGK)?(Cao Bá Quát lấy cảnh mình bị trói đối lại, biểu lộ sự bất bình( ngầm trách vua trói mình chẳng khác nào cá lớn nuốt cá bé). - Câu đối lại vế đối của vua chỉnh cả ý lẫn lời. - Câu chuyện nói lên điều gì? *ý chính: Câu chuyện ca ngợi Cao Bá Quát ngay từ nhỏ đã biểu lộ tài năng xuất sắc và tính cách khảng khái tự tin. 4 Luyện đọc lại (8') Đọc mẫu đoạn 3 Hướng dẫn HS cách đọc Gọi 3 HS đọc bài. GV nhận xét, biểu dương những HS đọc tốt Kể chuyện (17') a.GV giao nhiệm vụ: Hãy sắp xếp lại các bức tranh theo đúng trình tự câu chuyện và kể lại câu chuyện b.Hướng dẫn HS kể chuyện Cho HS kể câu chuyện theo nhóm đôi Cho HS thi kể từng đoạn, cả câu chuyện GV và HS nhận xét, bình chọn những HS kể tốt . - 1 HS đọc đoạn 2, lớp đọc thầm. Trả lời - Đọc đoạn 3, 4- Trả lời - Trả lời - 2 HS đọc lại ý chính - Lắng nghe - Đọc bài theo nhóm đôi - 3 HS thi đọc trước lớp - Nhận xét - Sắp xếp tranh theo đúng trình tự nội dung câu chuyện - Kể chuyện theo nhóm đôi - Thi kể chuyện trước lớp - Nhận xét 4. Củng cố(1’) - Hiểu nội dung bài: ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.nhớ truyện và kể lại được nội dung câu chuyện 5. Dặn dò: (1') - GV nhắc HS về nhà kể lại câu chuyện Toán Tiết 116: Luyện tập I.Mục tiêu 1.Kiến thức:Củng cố cách thực hiện phép chia trường hợp thương có chữ số 0 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng đặt tính và thực hiện phép chia, vận dụng để giải toán có lời văn 3.Thái độ: HS có ý thức tự giác, tích cực học tập. II. Đồ dùng dạy- học Trò : Bảng con III. Các hoạt động dạy- học 1.Ổn định tổ chức(1’) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Kiểm tra bài cũ: (3') - Gọi 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm ra giấy - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm b¶ng con 2 nhỏp. t tớnh ri tớnh 3224 : 4 = 806 1516 : 3 = 505(d 1) Nhn xột- Chm im B.Bi mi: (30') 1.Gii thiu bi:(Dựng li núi) 2.Hng dn HS lm bi tp Bi 1: t tớnh ri tớnh 1608 4 2035 5 4218 6 00 402 03 407 01 703 08 35 18 0 0 0 Bài 2: Tìm x (HS khá giỏi làm cả 3 ý) x ì 7 = 2107 8 ì x = 1640 x = 2107 : 7 x = 1640 : 8 x = 301 x = 205 x ì9 = 2763 x = 2763 : 9 x = 309 Bài 3: Bài giải Cửa hàng đã bán số gạo là: 2024 : 4 = 506(kg) Cửa hàng còn lại số gạo là: 2024 - 506 = 1518(kg) Đáp số: 1518 kg gạo Bài 4: Tính nhẩm 6000 : 3 = 2000 8000 : 4 = 2000 6000 : 2 = 3000 9000 : 3 = 3000 C.Củng cố- Dặn dò: (2') - GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học - GV nhắc HS về nhà học bài - Nhận xét - Lắng nghe - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài ra bảng con - 3 HS lần lợt lên bảng làm bài - Nhận xét - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài ra giấy nháp - 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp nhận xét - 1 HS đọc bài toán, nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào vở - 1 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét - Nêu yêu cầu bài tập - Nêu miệng kết quả tính - Nhận xét - Lắng nghe - Ghi nhớ Ngy son:8 .2.2011 Ngy ging:9.2 2011 Toỏn Tit 117: luyn tp chung I.Mc tiờu 1.Kin thc: Cng c cỏch nhõn, chia s cú 4 ch s vi s cú mt ch s. 2.K nng: Bit vn dng gii bi toỏn cú 2 phộp tớnh. 3.Thỏi : HS cú ý thc t giỏc, tớch cc hc tp. II. dựng dy- hc Trũ : Bng con III. Cỏc hot ng dy- hc 1.n nh t chc(1) 3 Hot ng ca thy Hot ng ca trũ A.Kim tra bi c: (3') Gi 2 HS lờn bng lm bi tp 2 tit trc - GV nhn xột, cho im Nhn xột- Chm im B.Bi mi: (30') 1.Gii thiu bi:(Dựng li núi) 2.Hng dn HS lm bi tp Bi 1: t tớnh ri tớnh x 821 x 1012 x 308 4 5 7 3284 5060 2156 3284 4 5060 5 2156 7 08 821 00 1012 05 308 04 06 56 0 00 0 0 Bi 2: t tớnh ri tớnh 4091 2 1230 3 1607 4 00 2045 03 410 00 401 09 00 07 11 0 3 1 *Bài 3: (HS khá giỏi) Bài giải Tổng số sách trong 5 thùng là: 306 x 5 = 1530(quyển) số sách mỗi th viện nhận là: 1530 : 9 = 170(quyển) Đáp số: 170 quyển sách Bài 4: Bài giải Chiều dài sân vận động là: 95 x 3 = 285(m) Chu vi sân vận động là: (285 +9 ) x 2 = 760(m) Đáp số: 760 m C.Củng cố- Dặn dò: (2') - GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học - GV nhắc HS về nhà làm bài 1d,2d(tr120) - 2 Hs lên bảng làm bài tập, cả lớp làm ra nháp- Nhận xét - Lắng nghe - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào giấy nháp - 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp nhận xét - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài ra bảng con - 3 HS lần lợt lên bảng làm bài - Nhận xét - 1 HS đọc bài toán, nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào vở - 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp nhận xét - Đọc bài toán rồi tự làm bài vào vở - 1 HS lên bảng chữa bìa - Nhận xét - Lắng nghe - Ghi nhớ Chớnh t: ( Nghe- vit) tit 47: i ỏp vi vua I.Mc tiờu 1.Kin thc: Nghe- Vit chớnh xỏc mt on trong bi i ỏp vi vua. Lm ỳng cỏc bi tp chớnh t phõn bit s/x 4 2.Kĩ năng: Viết đúng chính tả, đúng mẫu chữ, cỡ chữ. 3.Thái độ: HS có ý thức rèn chữ viết II. Đồ dùng dạy- học Thầy: Bảng lớp viết nội dung bài tập 3a Trò : Bảng con III. Các hoạt động dạy- học 1.Ổn định tổ chức(1’) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Kiểm tra bài cũ: (3') - Gọi 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra bảng con ( lúa non, nón lá, lân la, núi non) B.Bài mới: (30') 1.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói) 2.Hướng dẫn HS nghe-viết chính tả - GV đọc mẫu - Câu đối của Cao Bá Quát thể hiện điều gì? ( câu đối chỉnh cả ý và lời, cho thấy Cao Bá Quát rất thông minh) - Cho HS tìm những từ khó viết trong bài - Đọc cho HS viết từ khó vào bảng con(ra lệnh, leo lẻo, chang chang). - Đọc cho HS viết bài vào vở, nhắc nhở HS tư thế ngồi viết đúng, trình bày bài sạch sẽ. 3. Chấm, chữa bài GV chấm 5 bài, nhận xét từng bài 4. Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 2a: Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bàng s/x có nghĩa như sau: Yêu cầu HS làm bài và chữa bài Đáp án: Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi(sáo) Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn (xiếc) Bài 3:Thi tìm những từ ngữ chỉ hoạt động - Chứa tiếng bắt đầu bằng s : san sẻ, xe sợi, so sánh, soi đuốc, - Chứa tiếng bắt đầu bằng x: xé vải, xào rau, xới đất, xơi cơm, xê dịch, xiết tay, xông lên, xúc đất, … C.Củng cố- Dặn dò: (2') - GV nhận xét giờ học - GV nhắc HS về nhà sửa lại lỗi đã mắc - 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con - Lắng nghe - Theo dõi trong SGK - 2 HS đọc bài - Trả lời - Tìm những từ khó trong bài - Viết từ khó vào bảng con - Viết bài vào vở - Soát lại bài - Lắng nghe - Đọc yêu cầu bài 2 - Làm bài vào VBT - 2 HS chữa bài, cả lớp nhận xét - Đọc yêu cầu bài tập - Nêu miệng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x - Lắng nghe - Ghi nhớ 5 Tự nhiên và Xã hội Tiết 24: hoa I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Biết quan sát, so sánh để tìm ra sự khác nhau về màu sắc, mùi hương của một số loại hoa. Kể tên một số bộ phận thường có của một số loài hoa.Biết ích lợi của hoa. 2.Kĩ năng: Biết phân loại các loài hoa sưu tầm được. 3.Thái độ: GD học sinh biết chăm sóc và bảo vệ các loài hoa II. Đồ dùng dạy- học Thầy: Hình trong SGK (tr 90,91) Trò : Mang đến lớp một số bông hoa III. Các hoạt động dạy- học 1.Ổn định tổ chức(1’) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Kiểm tra bài cũ: (3') Nêu quá trình quang hợp và hô hấp của lá cây. Nhận xét- Đánh giá B.Bài mới: (30') * Giới thiệu bài:(Dùng lời nói) * Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận Mục tiêu: Biết quan sát để tìm được sự khác nhau về màu sắc, mùi hương của một số loài hoa Kể tên một số bộ phận thường thấy của một số loài hoa. * Hoạt động 2: Làm việc với vật thật Mục tiêu: Biết sưu tầm và phân loại các bông hoa mang đến lớp * Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp Mục tiêu: Nêu được chức năng và ích lợi của hoa - Hoa có chức năng gì? (Hoa có chức năng sinh sản) - Nêu ích lợi của hoa.(Hoa dùng làm thức ăn, trang trí, làm thuốc, ) Yêu cầu HS kể tên và ích lợi của một số loài hoa mà em biết Kết luận: Hoa là cơ quan sinh sản của cây dược dùng để trang trí, làm nước hoa, làm thuốc, làm thức ăn và nhiều việc khác. C.Củng cố- Dặn dò: (2') - GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học - 1 HS trả lời - nhận xét - Lắng nghe - Quan sát hình trong SGK và ngoài thực tế - Thảo luận - Trình bày - Nhận xét - Sưu tầm và phân loại hoa mang đến lớp - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét - Trả lời - Trả lời - Nhận xét - Trả lời- Nhận xét, bổ sung - 2 HS đọc phần kết luận trong SGK - Lắng nghe 6 - GV nhắc HS về nhà học bài - Ghi nhớ Đạo đức Tiết 24: tôn trọng đám tang (tiết 2) I.Mục tiêu 1.Kiến thức:Biết cách ứng xử đúng khi gặp đám tang và biết bảo vệ ý kiến của mình 2.Kĩ năng: Vận dụng những điều đã học vào thực tế 3.Thái độ: Có ý thức tôn trọng đám tang II. Đồ dùng dạy- học Thầy: Phiếu bài tập cho bài tập 2 Trò : VBT III. Các hoạt động dạy- học 1.Ổn định tổ chức(1’) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Kiểm tra bài cũ:(3') - Vì sao phải tôn trọng đám tang? - Khi đi đường gặp đám tang em phải làm gì? Nhận xét- Đánh giá B.Bài mới: (30') * Giới thiệu bài:(Dùng lời nói) * Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Biết bày tỏ ý kiến khi gặp đám tang và biết bảo vệ ý kiến của mình. Yêu cầu HS đọc từng ý kiến trong SGK, bày tỏ ý kiến của mình với bạn. Mời HS trình bày Kết luận: ý kiến đúng: b, c ý kiến sai: a * Hoạt động 2: Xử lí tình huống Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách ứng xử đúng khi gặp đám tang Phát phiếu bài tập cho các nhóm GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 2 câu hỏi trong phiếu bài tập Mời đại diện các nhóm trình bày GV nhận xét, kết luận. * Hoạt động 3:Trò chơi “Tiếp sức” Viết những việc nên làm và những việc không nên làm khi gặp đám tang. GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi - 2 HS trả lời - Nhận xét - Lắng nghe - Thảo luận theo nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét - Nhận phiếu bài tập - Thảo luận theo nhóm 2 câu hỏi trong phiếu bài tập - Đại diện các nhóm trình bày- Nhận xét 7 sau ú cho HS tin hnh trũ chi. GV nhn xột, biu dng nhúm thng cuc C.Cng c- Dn dũ: (2') - GV h thng ton bi, nhn xột gi hc - GV nhc HS v nh hc bi - Lng nghe - 2 i tham gia trũ chi, mi i 4 HS - C lp nhn xột, bỡnh chn nhúm thng cuc - Lng nghe - Ghi nh Chiu LUYN TON I.Mc tiờu 1.Kin thc:Cng c cỏch thc hin phộp chia trng hp thng cú ch s 0 2.K nng: Rốn k nng t tớnh v thc hin phộp chia, vn dng gii toỏn cú li vn 3.Thỏi : HS cú ý thc t giỏc, tớch cc hc tp. II. dựng dy- hc Trũ : Bng con III. Cỏc hot ng dy- hc 1.n nh t chc(1) Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 1.Hng dn HS lm bi tp Bi 1: t tớnh ri tớnh 1204 4 2524 5 4224 7 00 301 02 504 02 603 04 24 24 0 4 0 Bài 2: Tìm x x ì 4 = 1608 x ì 9 = 4554 x = 1608 : 4 x = 4554 : 9 x = 402 x = 506 7 ì x = 4942 x = 4942 : 7 x = 706 Bài 3: Bài giải Số vận động viên trong mỗi hàng là: 1024 : 8 = 128(ngời) Đáp số: 128 ngời Bài 4: Bài giải Số chai dầu ăn cửa hàng đã bán là: 1215 : 3 = 405 (chai) Số chai dầu ăn còn lại là : 1215 - 405 = 810 (chai) Đáp số : 810 chai dầu ăn 2.Củng cố- Dặn dò: - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài ra bảng con - 3 HS lần lợt lên bảng làm bài - Nhận xét - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào VBT - 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp nhận xét - 1 HS đọc bài toán, nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào VBT - 1 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét - 1 HS đọc bài toán, nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào VBT - 1 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét 8 - GV hÖ thèng toµn bµi, nhËn xÐt giê häc - GV nh¾c HS vÒ nhµ häc bµi - L¾ng nghe - Ghi nhí LUYỆN ĐỌC I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Hiểu nghĩa của các từ chú giải ở cuối bài. Hiểu nội dung bài: ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.nhớ truyện và kể lại được nội dung câu chuyện 2.Kĩ năng: Đọc trôi chảy toàn bài. Rèn kĩ năng nói rõ ràng, giọng kể tự nhiên. 3.Thái độ: Khâm phục sự thông minh, tài trí của Cao Bá Quát. II. Đồ dùng dạy- học Thầy: Tranh minh hoạ truyện Trò : SGK III. Các hoạt động dạy- học 1.Ổn định tổ chức(1’) 2.Kiểm tra bài cũ:(3') Gọi 2 HS đọc bài “Chương trình xiếc đặc sắc”. Trả lời câu hỏi về nội dung bài Nhận xét- Chấm điểm 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Giới thiệu bài:(2') 2.Hướng dẫn luỵên đọc (28') - GV đọc mẫu - Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ Đọc từng câu GV theo dõi, sửa sai cho HS Đọc từng đoạn trước lớp Hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng Đọc bài trong nhóm Đại diện các nhóm đọc GV nhận xét, biểu dương nhóm đọc tốt GV gọi 1 HS đọc cả bài 3.Tìm hiểu bài (10') - Câu 1(SGK)? ( Vua Minh Mạng ngắm cảnh cảnh ở Hồ Tây (Hà Nội). - Câu 2(SGK)? (Cao Bá Quát muốn nhìn mặt vua nhưng xa giá đi đến đâu quân lính cũng thét đuổi không cho ai đến gần). - Câu 3(SGK)?( Cậu nghĩ ra cách làm náo động để quân lính bắt trói và vua phải chú ý đến cậu). - Câu 4(SGK)?(Cao Bá Quát lấy cảnh mình bị trói đối lại, biểu lộ sự bất bình( ngầm trách vua trói - Lắng nghe - Theo dõi trong SGK - Nối tiếp đọc từng câu trong bài - Nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp - Nêu cách đọc - Đọc bài theo nhóm 2 - 2-3 nhóm đọc trước lớp - Nhận xét - 1 HS đọc cả bài - Đọc thầm đoạn 1- Trả lời - 1 HS đọc đoạn 2, lớp đọc thầm. Trả lời - Đọc đoạn 3, 4- Trả lời 9 mình chẳng khác nào cá lớn nuốt cá bé). - Câu đối lại vế đối của vua chỉnh cả ý lẫn lời. - Câu chuyện nói lên điều gì? *ý chính: Câu chuyện ca ngợi Cao Bá Quát ngay từ nhỏ đã biểu lộ tài năng xuất sắc và tính cách khảng khái tự tin. 4 Luyện đọc lại (8') Đọc mẫu đoạn 3 Hướng dẫn HS cách đọc Gọi 3 HS đọc bài. GV nhận xét, biểu dương những HS đọc tốt Kể chuyện (17') a.GV giao nhiệm vụ: Hãy sắp xếp lại các bức tranh theo đúng trình tự câu chuyện và kể lại câu chuyện b.Hướng dẫn HS kể chuyện Cho HS kể câu chuyện theo nhóm đôi Cho HS thi kể từng đoạn, cả câu chuyện GV và HS nhận xét, bình chọn những HS kể tốt . - Trả lời - 2 HS đọc lại ý chính - Lắng nghe - Đọc bài theo nhóm đôi - 3 HS thi đọc trước lớp - Nhận xét - Sắp xếp tranh theo đúng trình tự nội dung câu chuyện - Kể chuyện theo nhóm đôi - Thi kể chuyện trước lớp - Nhận xét 4. Củng cố(1’) - Hiểu nội dung bài: ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.nhớ truyện và kể lại được nội dung câu chuyện 5. Dặn dò: (1') - GV nhắc HS về nhà kể lại câu chuyện LUYỆN VIẾT I.Mục tiêu: -Kiến thức: Củng cố cho HS cách viết chữ hoa Q, T, S, Viết tên riêng Quang Trung và câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ -Kĩ năng: Rèn cho HS kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ,chữ đứng và chữ nghiêng -Thái độ: HS có ý thức rèn chữ viết II.Đồ dùng dạy - học Thầy: Mẫu chữ hoa Q, T, S tên riêng Quang Trung Trò: Bảng con III.Các hoạt động dạy - học 1.Ổn định tổ chức(1’) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.HD- HS viết chữ hoa Q, T, S - Cho HS quan sát mẫu chữ hoa Q, T, S - Viết mẫu bảng lớp -HD viết phần 2 bài 23 vở tập viết - quan sát mẫu chữ - Viết bảng con - Viết bài 10 [...]... đúng Đọc cho HS viết bài vào vở *Chấm, chữa bài: Chấm 8 bài nhận xét từng bài 3 Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 2a:Tìm nhanh các từ gồm 2 tiếng, tiếng nào cũng bắt đầu bằng s/x - Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập sung sướng, sục sạo, sẵn sàng, song song, sạch sẽ, xôn xao, xào xạc,xốn xang, xộc xệch, C.Củng cố Dặn dò:(2') - GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học - GV nhắc HS về nhà học bài Hoạt động của... viết bài vào vở *Chấm, chữa bài: Chấm 8 bài nhận xét từng bài Hoạt động của trò - 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra giấy nháp - nhận xét - Lắng nghe - Theo dõi trong SGK - 2 HS đọc lại bài viết - Trả lời - Trả lời - Viết từ khó vào bảng con - Viết bài vào vở - Lắng nghe 4.Củng cố(1’) Viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài “Tiếng đàn” 5.Dặn dò:(1') - GV nhắc HS về nhà học bài Ngày soạn: 8... Hãy viết các số đó Chốt ý đúng: VII ; XII ; XX Bài 255(sách toán nâng cao) tr 35 Đáp án: (tr.89 sách nâng cao) C.Củng cố- Dặn dò: (2') - GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học - GV nhắc HS về nhà học bài Hoạt động của trò - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào VBT, một HS lên bảng làm, lớp nhận xét - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào VBT - 2 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét - Quan sát đồng hồ trong... Dặn dò: (2') - GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học - GV nhắc HS về nhà học bài Hoạt động của trò - 1 HS lên bảng gạch dưới những từ được nhân hoá - Cả lớp nhận xét - Lắng nghe - Nêu yêu cầu bài tập - Thảo luận theo nhóm đôi - Đại diện các nhóm trình bày - Nhận xét - 1 HS đọc yêu cầu bài tập trên bảng, cả lớp đọc thầm - Làm bài vào vở bài tập - 1 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét, bổ sung - 2... bằng chữ số La Mã Nhận xét- Chấm điểm B .Bài mới: (30') 1.Giới thiệu bài: (Dùng lời nói) 2.Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ? Yêu cầu HS quan sát hình đồng hồ trong SGK nêu miệng kết quả Đáp án: Đồng hồ A chỉ 4 giờ Đồng hồ B chỉ 8 giờ Đồng hồ C chỉ 8 giờ 55 phút Bài 2: Đọc các số sau: I , III , IV , VI , VII , IX , VIII , XII 1 3 4 6 7 9 8 12 Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S III: ba VI... định tổ chức(1’) 2.Kiểm tra bài cũ: (3') - 2 HS đọc bài “Đối đáp với vua” Trả lời câu hỏi về nội dung bài Nhận xét- Chấm điểm 3 .Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Giới thiệu bài: (Dùng lời nói) - Lắng nghe 2.Hướng dẫn luỵên đọc - GV đọc mẫu - Theo dõi trong SGK - Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ Đọc từng câu - Nối tiếp đọc từng câu trong GV theo dõi, sửa sai cho HS bài Đọc từng đoạn trước lớp... toàn bài, nhận xét giờ học - GV nhắc HS về nhà học bài một - HS lên bảng viết, lớp nhận xét - Quan sát đồng hồ trong SGK và nêu miệng kết quả - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào vở - 2 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét - Viết ra bảng con - Lần lượt HS lên bảng viết - Lớp nhận xét - Lắng nghe - Ghi nhớ Tập đọc tiếng đàn Tiết 72: I.Mục tiêu 1.Kiến thức: Hiểu nghĩa của một số từ được chú giải cuối bài. .. bảng con 4 Thực hành Bài 1:Đọc, viết các số bằng chữ số La Mã sau đây 11 Hoạt động của trò - 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài ra nháp- nhận xét - Lắng nghe - Quan sát mặt đồng hồ có ghi chữ số La Mã - Quan sát và nhận xét đặc điểm của từng chữ số La Mã - Trả lời - Quan sát trên bảng đọc từng số ứng với chữ số La Mã - Viêt chữ số La Mã ra bảng con - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài ra giấy nháp, I;... học 1.Ổn định tổ chức(1’) Hoạt động của thầy A.Kiểm tra bài cũ: (3') - Gọi 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính: 4691 : 2 = 2345(dư 1) 1607 : 4 = 401( dư 3) Nhận xét- Chấm điểm B .Bài mới: (30') 1.Giới thiệu bài: (Dùng lời nói) 2.Giới thiệu một vài số La Mã thường gặp Cho HS quan sát mặt đồng hồ có ghi chữ số La Mã Giới thiệu từng chữ số La Mã ( như phần bài học SGK) I (đọc là một) V (đọc là năm) X (đọc là mười)... động của trò - 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra bảng con - Nhận xét - Lắng nghe - Nêu yêu cầu bài tập - Quan sát hình đồng hồ trong SGK, nêu miệng kết quả - Nhận xét Nối tiếp đọc các chữ số La Mã - Nhận xét - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào SGK - 2 HS lên bảng chữa bài - Cả lớp nhận xét S Đ IX : chín Bài 4: Dùng các que diêm có thể xếp thành các số như trong SGK GV hướng dẫn HS xếp các que diêm . bài, cả lớp nhận xét - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài ra bảng con - 3 HS lần lợt lên bảng làm bài - Nhận xét - 1 HS đọc bài toán, nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào vở - 1 HS lên bảng làm bài, . bài tập - Làm bài ra bảng con - 3 HS lần lợt lên bảng làm bài - Nhận xét - Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào VBT - 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp nhận xét - 1 HS đọc bài toán, nêu yêu cầu bài. viết bài vào vở *Chấm, chữa bài: Chấm 8 bài nhận xét từng bài 3 Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 2a:Tìm nhanh các từ gồm 2 tiếng, tiếng nào cũng bắt đầu bằng s/x - Yêu cầu HS làm bài vào vở bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn tuân 24 (Lop 3), Bài soạn tuân 24 (Lop 3), Bài soạn tuân 24 (Lop 3)