KT GHK 2-TV4

5 282 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

Họ và tên:………………………… …………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Tiếng Việt 4 (Đọc) NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên A. ĐỌC TIẾNG : (…………………/ 5 điểm ) Giáo viên cho học sinh bốc thăm, đọc 1 đoạn ( khoảng 100->110chữ) và trả lời 1 câu hỏi về nội dung do giáo viên đưa ra (1 trong các bài đọc trong sách Tiếng Việt Bốn – tập 2) dưới đây : Bài 1: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, SGK TV4 –T2 ( trang 21)  Bài 2: Hoa học trò, SGK TV4 –T2 (trang 43)  Bài 3: Khuất phục tên cướp biển, SGK TV4 –T2 (trang 66)  Bài 4: Thắng biển, SGK TV4 –T2 (trang 76)  Bài 5: Dù sao trái đất vẫn quay, SGK TV4 –T2 (trang 85)  Tiêu chuẩn đánh giá – cho điểm: Tiêu chuẩn đánh giá Điểm 1/ Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1điểm (Đọc sai từ 2->4 tiếng : 0.5đ ; Đọc sai từ 5 tiếng trở lên : 0đ ) …………/ 1đ 2/ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1đ (Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2->3 chỗ : 0.5đ ; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên : 0đ) …………/ 1đ 3/ Giọng đọc bước đầu có diễm cảm : 1 đ (Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm : 0.5đ ; Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm : 0đ) …………/ 1đ 4/ Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút) : 1đ (Đọc từ trên 1 phút->2phút : 0.5đ ; đọc quá 2 phút : 0đ) ……………/ 1đ 5/ Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu : 1đ (Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0.5đ ; trả lời sai hoặc không trả lời được : 0đ) …………/ 5đ Cộng ……………/5đ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 1/Đọc sai một tiếng trừ 0,5 điểm, ngập ngừng trừ 0,5 điểm. 2/ Mỗi lỗi ngắt hơi hoặc nghỉ sai trừ 0, 5 điểm. 3/ Đọc vượt 1 phút 20 giây ( quá 30 giây) trừ 0, 5 điểm. Đọc nhỏ, lí nhí trừ 0, 5 điểm. 4/ Tư thế đọc không tự nhiên , thoải mái trừ 0,25 điểm; cầm sách không đúng qui cách, không đúng tầm trừ 0,25 điểm. Bài đọc: Hai Bà Trưng Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao nhiêu người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng, ….Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết Thi Sách. Nhận được tin dữ. Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẩy quân, có người nữ xin chủ tướng cho mặc đồ tang, Trưng Trắc trả lời: - Không! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn. Hai Bà Trưng bước lên voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của hai bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân. Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng thành hai vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Theo Văn Lang Dựa vài bài đọc trên, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu 1, 2, 3. Câu 1: Trong những dòng dưới đây, dòng nào chỉ tội ác của giặc ngoại xâm đối với nhân dân ta? a. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. b. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao nhiêu người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng. c. Cả hai dòng trên đều đúng. Câu 2: Hai Bà Trưng khởi nghĩa vì: a. Vì hai bà nuôi chí lớn giành lại non sông. b. Vì Tô Định giết chết chồng Trưng Trắc nên Trưng Trắc muốn trả thù cho chồng, đền nợ nước. c. Cả hai câu trên đều đúng. Câu 3: Chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa là: a. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn theo bóng voi ẩn hiện của hai bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi. theo suốt đường hành quân. b. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng thành vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà. c. Ta sẽ mặc giáp phục đật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn. Câu 4: Những câu kể nêu dưới đây, câu nào không thuộc kiểu câu kể “Ai thế nào ?” a. Đất nước ta sạch bóng quân thù. b. Lòng dân oán hận ngút trời. c. Tô Định ôm đầu chạy về nước. d. Hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đều giỏi võ nghệ. Câu 5: Bộ phận chủ ngữ trong các câu kể sau đây (phần tô đậm) được xác định đúng chưa? Chọn câu trả lời sai. a. Hai con mắt long lanh như thủy tinh. b. Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. c. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. d. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân. Câu 6: Từ ngữ thuộc dòng nào dưới đây chỉ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật? Chọn câu trả lời đúng nhất. a. Tươi đẹp, rực rỡ, lộng lẫy, diễm lệ, kì vĩ, mĩ lệ, hoành tráng, sống động. b. Xinh xắn, duyên dáng, mĩ miều, xinh tươi, rực rỡ. c. Thùy mị, hiền lành, hiền dịu, đôn hậu, lịch sự, tế nhị, ngay thẳng. d. Tất cả những từ nêu ở A, B, C đều đúng. Câu 7: Chủ ngữ của câu kể Ai thế nào? Thường do: a. Danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. b. Tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành. c. Động từ hoặc cụm động từ tạo thành. Câu 8: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? Thường do: a. Danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. b. Tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành. c. Động từ hoặc cụm động từ tạo thành. d. Cả B, C đều đúng. Họ và tên:………………………… …………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Tiếng Việt 4 (Viết) NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên CHÍNH TẢ : Học sinh viết trong thời gian 15 phút. Bài viết : “ Cây sồi già ”, viết tựa bài và đoạn “ Bấy giờ đã là……… xanh mơn mởn ấy. ”,sách giáo khoa Tiếng Việt 4 tập 2, trang 42. TẬP LÀM VĂN : (……… /5đ) Đánh giá, cho điểm : - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả : 5điểm . - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( sai- lẫn âm đầu hoặc vần, thanh ; không viết hoa đúng qui định ) trừ 0.5 điểm. Lưu ý : Nếu viết chữ không rõ ràng, sai về độ cao – khỏangg cách – kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn,… trừ từ 0.25 điểm đến 0.5 điểm ( tính chung cho tòan bài viết ). Đề bài : Tả một cây có bóng mát (cây ăn quả, cây hoa, cây kiểng,….) mà em yêu thích. . Họ và tên:………………………… …………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Tiếng Việt 4 (Đọc) NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của. đúng. Họ và tên:………………………… …………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Tiếng Việt 4 (Viết) NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của
- Xem thêm -

Xem thêm: KT GHK 2-TV4, KT GHK 2-TV4, KT GHK 2-TV4