GIAO AN TIET 51-72

20 345 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ GIÁO VIÊN: TRẦN QUỐC TÚ GIÁO VIÊN: TRẦN QUỐC TÚ Chúc các em học tốt Chúc các em học tốt Tiết 59 Tiết 59 1. Đá cầu: - Học tâng cầu (do GV chọn). 2. Chạy bền: - Như nội dung tiết 55. NỘI DUNG YÊU CẦU YÊU CẦU - Chú ý, nghiêm túc lắng nghe GVHD. - Tích cực, tự giác tập luyện rèn luyện đá cầu. - Hoàn thiện kỹ thuật và thành tích chạy bền. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Sân trường. - Còi, phấn, đồng hồ, tranh ảnh, cầu đá. NỘI DUNG NỘI DUNG 1. Đá cầu - Học tâng cầu  Tâng cầu bằng mu bàn chân và bằng đùi.   Tâng cầu bằng má trong bàn chân. Lê Thị Bé Sáu (trái) và Nguyễn Thị Thủy Tiên giành HCV đôi nữ. Bé Sáu (trái) và Thủy Tiên (phải) mang về tấm HCV thứ 2 cho đá cầu Chủ công Bé Sau với một cú móc cầu sau trong trận chung kết đôi nữ BéSauvàmộtcúvítcầu ngangtrênlướiđầyuylực khiếnchocặpVĐVcủaMa Caokhôngthểchốngđỡ Cô gái Vàng của đá cầu Việt Nam tại SEA Games 22 nay là HLV của đội đá cầu nữ Lào. N g u y ễ n  T i ế t C ư ơ n g  ( t r á i )  v à  L ê  M i n h  T r i ề u  g i à n h  H C V  đ ô i n a m Nguyễn Tiết Cương (trái) và Lê Minh Triều giành HCV đôi nam Bội đôi Tiết Cương (trái) và Minh Triều (phải) và tấm HCV thứ 3 cho đá cầu Việt Nam tại AI Games 3. [...]... cú quét thẳng của nhà vô địch Thế giới 4 năm liền Tiết Cương vẫn còn đầy uy lực Kỹ thuật tấn công santo theo kiểu cầu mây của ĐT Lào Thêm một cú móc sau đẹp mắt của Tiết Cương 2 Chạy bền - Như nội dung tiết 55 Bảng vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 24: • 1 Vũ Thị Hương (100m, 200m) 2 Trương Thanh Hằng (800m, 1500m) 3 Nguyễn Đình Cương (800m, 1500m) 4 Bùi Thị Nhung (nhảy cao nữ) 5 Vũ Văn Huyện... trước cuộc đấu Vũ Thị Hương giành HC vàng chạy 200 m, với thành tích 23 giây 47 Vũ Thị Hương Nữ hoàng tốc độ của thể thao Vịêt Nam Chạy 800m Điền kinh nam Olympic trẻ thế giới: "Sếu vườn" lập công Thanh Thảo Thanh Thảo trên bục nhận huy chương . (trái) và Thủy Tiên (phải) mang về tấm HCV thứ 2 cho đá cầu Chủ công Bé Sau với một cú móc cầu sau trong trận chung kết đôi nữ BéSauvàmộtcúvítcầu ngangtrênlướiđầyuylực khiếnchocặpVĐVcủaMa Caokhôngthểchốngđỡ . "Sếu vườn" lập Olympic trẻ thế giới: "Sếu vườn" lập công công Thanh Thảo trên bục nhận huy chương Thanh Thảo . thẳng của nhà vô địch Thế giới 4 năm liền Tiết Cương vẫn còn đầy uy lực. Kỹ thuật tấn công santo theo kiểu cầu mây của ĐT Lào Thêm một cú móc sau đẹp mắt của Tiết Cương 2. Chạy bền 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TIET 51-72, GIAO AN TIET 51-72, GIAO AN TIET 51-72