KT GHK 2-TV1

6 134 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

Họ và tên:…………………………………………. ……………………………………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Tiếng Việt 1 (Đọc) NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên I/ Đọc thành tiếng : HS đọc 5 vần (…………./ 2 điểm ) uych oa oai up uân oat ươp iêp oay uynh uyêt ip ăp ôp oan oanh uya oach II/ Đọc từ : ( HS đọc ba từ )………………/ ( 2 điểm ) tốp ca khuân vác bà ngoại ngoan ngoãn khoanh tay mùa thu h tay khai hoang tuyệt vời đêm khuya giàn khoan bóng chuyền hoa huệ khỏe mạnh huy hiệu Huân chương Mạnh khỏe mùa xuân III/ Đọc câu: HS đọc 2 câu (…………………/2 điểm ) 1. Luyện tập thể thao để cơ thể được khỏe mạnh. 2. Chúng em hoạt động sao nhi đồng. 3. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Trường học dạy em những điều hay. 4. Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. 5. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. IV. Nối (…………………/2đ) 5. Điền vần thích hợp vào chỗ chấm: (………………./2đ) Chúng em làm Ánh chớp luật pháp. kế hoạch nhỏ. lóe sáng trong đêm. giao thông. Luật Phải tôn trọng Họ và tên:…………………………………………. ……………………………………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Tiếng Việt 1 (Viết) NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên 1/………./ 2 đ Viết vần : Học sinh viết 4 vần 2/…… / 4đ Viết từ : Học sinh viết 4 từ ( 8 tiếng ) 3/…… / 4ñ Vieát caâu : Hoïc sinh vieát 4 caâu KIỂM TRA ĐỊNH KỲ – GHK II NĂM HỌC :2009 - 2010 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 ( ĐỀ THI VIẾT ) 1/……./ 2đ Viết vần : Học sinh viết 4 vần Nội dung viết : oa , êm , uyêt , oang 2/……/ 4đ Viết từ : Học sinh viết 4 từ ( 8 tiếng ) Nội dung viết : siêng năng , học tập , kết quả , mó mãn . 3/……./ 4đ Viết câu : Học sinh viết 4 câu Nội dung viết : Tặng cháu Vở này ta tặng cháu yêu ta Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là Mong cháu ra công mà học tập Mai sau cháu giúp nước non nhà. Hồ Chí Minh B/ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ: 1/ Viết vần: 2 điểm - Học sinh viết đúng 1 vần dạt: 0.5đ (0.5 x 4 = 2đ) Viết đúng cỡ chữ vừa ( cỡ nhỡ) , rõ ràng, đúng kiểu chữ. 2/ Viết tư: 4 điểm. Mỗi từ đạt: 1đ ( mỗi tiếng đúng đat: 0.5đ – 0.5 x 8 = 4đ) 3/ Viết câu : 4 điểm (Hs viết cỡ nhỏ) Học sinh viết hai câu sạch đẹp, không sai lỗi ( hoặc sai 1 chữ) đạt: 4đ. ( sai mỗi chữ trừ 0.2đ) * Lưu ý: Bài bẩn, chữ viết không rõ sai nhiều về khoảng cách, độ cao, độ rộng trừ 0.2đ cho mỗi nội dung trên cả bài. HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2009-2010 ĐỌC - TIẾNG VIỆT 1 A/ HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT: Giáo viên phát phiếu cho học sinh chuẩn bò trước 2 phút. Khi học sinh đọc, giáo viên đưa phiếu của mình cho học sinh đọc và dùng phiếu học sinh để đánh giá. 1/ ĐỌC VẦN Giáo viên chỉ 1 hàng ngang hoặc 2 hàng dọc hay bất kì không theo thứ tự cho học sinh đọc 6 vần. 2/ ĐỌC TỪ: Giáo viên chỉ 1 hàng dọc bất kì hay chỉ không theo thứ tự 3 từ cho học sinh đọc. (em sau không đọc trùng em trước). 3/ ĐỌC CÂU: Giáo viên chỉ 2 câu bất kì cho học sinh đọc. ( học sinh khá giỏi giáo viên có thể chỉ những câu có nội dung dài). B/ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ: I/. Đọc tiếng: 2 điểm 1/ ĐỌC VẦN: 2 điểm Đọc đúng ,to, rõ ràng 1 vần được 0,4 điểm. ( 0,4 x 5 = 2 đ) 2/ ĐỌC TỪ: 2 điểm Đọc đúng ,to, rõ ràng 1 từ được 0.4 điểm. ( mỗi tiếng đúng được 0,2 đ);( 0.4 x 5 = 2 đ) 3/ ĐỌC CÂU: 2 đ Đọc đúng , to, rõ ràng, rành mạch 1 câu được 1 điểm. (1 x 2 = 2 đ); (mỗi tiếng đọc sai trừ 0,2 đ) II/. Đọc thầm: 4 điểm 4/ Nối ô chữ cho phù hợp : 2đ Học sinh nối đúng mỗi ô đạt: 0.5đ ( 0.5 x 4 = 2đ) 5/ Điền vần thích hợp vào chỗ chấm: 2đ Học sinh điền đúng mỗi vần đạt: 0.5đ ( 0.5 x 4 = 2đ) ( Giáo viên hướng dẫn các em quan sát kó từng hình để điền vần * Lưu ý: -Mỗi tiếng hoặc từ học sinh đọc sai, giáo viến gạch (/) vào phần thực hiện của học sinh bằng bút đỏ. -Khi đánh giá giáo viên cần ghi nhận lại những vần tiếng học sinh đọc còn sai lẫn để rèn luyện lại cho các em . tên:…………………………………………. ……………………………………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Tiếng Việt 1 (Đọc) NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo. tên:…………………………………………. ……………………………………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GHK 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Tiếng Việt 1 (Viết) NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của. Học sinh viết 4 từ ( 8 tiếng ) 3/…… / 4ñ Vieát caâu : Hoïc sinh vieát 4 caâu KIỂM TRA ĐỊNH KỲ – GHK II NĂM HỌC :2009 - 2010 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 ( ĐỀ THI VIẾT ) 1/……./ 2đ Viết vần : Học sinh viết
- Xem thêm -

Xem thêm: KT GHK 2-TV1, KT GHK 2-TV1, KT GHK 2-TV1