PHÂN TÍCH MÃ CỔ PHIẾU SSG

24 647 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:39

0 | P a g e 0 | P a g e TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC  TIỂU LUẬN MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Đề tài: PHÂN TÍCH MÃ CỔ PHIẾU SSG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS. Nguyển Đình Thọ Lớp : TCNH19D Sinh viên thực hiện : Bùi Văn Anh - STT: 03 ểu luận phân tích tài chính Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 1 Mục Lục 1 Giới thiệu chung về Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu _____________ 3 1.1 Lịch sử hình thành ___________________________________________ 3 1.2 Ngành nghề kinh doanh _______________________________________ 5 1.3 Mặt hàng kinh doanh _________________________________________ 6 1.4 Thị trường kinh doanh ________________________________________ 6 2 Phân tích và đánh giá Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu ____________ 7 2.1 Phân tích môi trường kinh doanh ________________________________ 7 2.1.1 Phân tích môi trường kinh tế vĩ mô(PESTEL) ___________________ 7 2.1.1.1 Chính trị (Political) ______________________________________ 7 2.1.1.2 Kinh tế (Economic) ______________________________________ 8 2.1.1.3 Xã hội (Social) ________________________________________ 10 2.1.1.4 Công nghệ (Technological) _______________________________ 11 2.1.1.5 Môi trường (Environmental) ______________________________ 12 2.1.1.6 Luật pháp (Legal) ______________________________________ 12 2.1.2 Phân tích môi trường cạnh tranh ngành (Porter's five forces) ______ 14 2.1.2.1 Cấu trúc thị trường _____________________________________ 14 2.1.2.2 Đối thủ cạnh tranh ______________________________________ 15 2.2 Phân tích một số chỉ tiêu tài chính ______________________________ 16 2.2.1 Phân tích khả năng thanh toán ______________________________ 19 2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính _____________________ 20 3 Khuyến nghị đầu tư ___________________________________________ 21 LỜI KÊT _______________________________________________________ 22 Danh mục tài liệu tham khảo _______________________________________ 23 ểu luận phân tích tài chính Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 2 LỜI MỞ ĐẦU Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000, thời gian hoạt động tuy không quá ngắn nhưng vẫn là một thị trường non trẻ trên thế giới. Thêm vào đó, hoạt động đầu tư chứng khoán diễn ra theo cảm tính nhiều hơn là dựa vào những phân tích thực sự. Vì vậy người viết đã dành thời gian để nghiên cứu và thực hiện tiểu luận với đề tài: “Phân tích mã cổ phiếu SSG”. Nội dung tiểu luận gồm ba phần: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu Chương II: Phân tích và đánh giá Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu Chương III: Khuyến nghị đầu tư Người viết xin gửi lời cảm ơn đến PGS, TS. Nguyển Đình Thọ đã giúp người viết có được những kiến thức nền tảng cơ bản về môn Phân tích đầu tư, đồng thời đã có những định hướng và gợi ý giá trị để người có thể thực hiện được đề tài này. Đây là một đề tài tương đối phức tạp, đồi hỏi kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn, do đó, trong thời lượng nghiên cứu của một tiểu luận, bài viết khó tránh khỏi sai sót. Người viết rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý chuyên môn của các thầy giáo, cô giáo để tiểu luận được hoàn thiện hơn. Danh mục viết tắt VTO Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco VSC Công ty cổ phần Container Việt Nam DN Doanh Nghiệp GTGT Giá trị gia tăng ểu luận phân tích tài chính Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 3 1 Giới thiệu chung về Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu 1.1 Lịch sử hình thành Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu được thành lập theo quyết định số 29/2000/QĐ-TTg ngày 28/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty vận tải biển Hải Âu thành công ty cổ phần. Công ty vận tải biển Hải Âu là một đơn vị trực thuộc Công ty vận tải Biển Việt Nam (Vosco) được cổ phần hóa theo chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước năm 2000 của Chính phủ. Sau khi cổ phần hóa, tài sản ban đầu của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu chỉ là một con tàu vận tải biển vận tải hàng khô mang tên Southern Star. Con tàu này có tải trọng 6.500 DWT, đóng năm 1983, trị giá tài sản là 1 triệu USD, tương đương số vốn cổ phần là 15.000.000.000 đồng Việt Nam. Là một Công ty có nhiều ngành nghề nhưng hoạt động kinh doanh chính của Công ty là vận tải biển chuyên chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa giữa các cảng quốc tế. Vùng hoạt động của đội tàu Công ty không hạn chế. Sau 10 năm hoạt động, Hải Âu đã có những bước phát triển nhất định: o Về thương hiệu: Đội tàu Công ty luôn đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn, đầy đủ, đúng lịch trình, tạo uy tín và chất lượng dịch vụ tốt nên được khách hàng tin tưởng. Từ đó phát triển thành những khách hàng truyền thống của Công ty. o Về đội tàu: Cùng với sự phát triển chung của đất nước và khi Công ty đã có một nền tảng tương đối ổn định, với một con tàu hiện tại không thể tạo cho Hải Âu những giá trị mới và cạnh tranh được với các đối tác, do vậy, vào tháng 7 năm 2002 Công ty đã quyết định mua thêm một tàu hàng khô mang tên Northern Star, có tải trọng 7.200DWT. Sau khi có những thành công nhất định khi mua thêm tàu thứ 2, đến tháng 11 năm 2004, Công ty đã có một bước đột phá mới đó là mua thêm con tàu hàng khô thứ 3 với tên gọi Sea Dragon và có tải trọng là 6.863DWT. Tuy nhiên với đội tàu và số vốn hiện tại, Công ty khó có thể cạnh tranh với những đối thủ cũng như theo kịp tốc độ phát triển chung của ngành vận tải biển. Đến ểu luận phân tích tài chính Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 4 tháng 04 năm 2005, Hải Âu đã thông qua đại hội cổ đông và quyết định nâng vốn điều lệ lên 22.500.000.000 đồng và đóng thêm một tàu mới. Tiếp đến, vào tháng 12 năm 2006, Công ty đã nhận được một tàu đóng mới chở hàng khô mang tên Sea Dream tại nhà máy đóng tàu Hạ Long với tải trọng 13.316DWT đăng kiểm NK (Nhật Bản) và nâng số vốn điều lệ lên 50.000.000.000 đồng. Tháng 10/2008, Công ty ký hợp đồng bán tàu Sea Dragon trọng tải 6.863DWT mang về một khoảng lợi nhuận lớn cho cổ đông. Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ IX ngày 21 tháng 03 năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án đầu tư mua tàu White Saga đóng năm 1999 tại Nhật Bản trọng tải 7.950DWT bằng nguồn vốn vay và vốn tự có. Ngày 04/06/2009, Công ty đã nhận tàu tại Cảng Sài gòn và đổi tên thành Sea Dragon. Ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu, con tàu đã được đưa ngay vào khai thác xếp gạo xuất khẩu đi Manila, Philippines. o Về trụ sở: Từ việc trụ sở phải đi thuê không ổn định, đến nay Công ty đã có một trụ sở khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo cho việc quản lý đội tàu 70.000- 75.000DWT. o Về cổ tức: Với chiến lược phát triển bền vững, kết hợp giữa quyền lợi trước mắt với lâu dài của Cổ đông trong việc đầu tư mở rộng kinh doanh và cổ tức hàng năm, Ban Điều hành đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Hội đồng Quản trị. Mười năm qua cổ tức của các cổ đông đã và sẽ nhận (năm 2009 dự kiến 5% chưa nhận) tổng cộng là 86,375 tỷ đồng cụ thể như sau: 8 tháng của năm 2000 đến hết năm 2005 (5 năm 8 tháng) cổ tức đã chia là 67% tương đương với 10,05 tỷ đồng trên vốn điều lệ 15 tỷ; Hai năm: 2006 - 2007 cổ tức đã chia là 27% tương đương với 6,075 tỷ đồng trên vốn điều lệ 22,5 tỷ đồng; Năm 2008 và năm 2009 tổng cổ tức đã chia 69,765 tỷ đồng tương đương 140% trên vốn điều lệ 50 tỷ đồng. o Về tài chính: Trong 10 năm hoạt động, Công ty đã thực hiện tốt các quy định, cơ chế, chính sách về tài chính do Nhà nước quy định. Tình hình hoạt động tài chính ểu luận phân tích tài chính Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 5 lành mạnh; thực hiện tốt những thỏa thuận, trả đúng và trước thời hạn cả gốc và lãi trong các hợp đồng vay vốn đầu tư mua, đóng tàu. Ngoài ra, Công ty còn quản lý tốt các khoản công nợ; không có nợ xấu, nợ quá hạn. Các khoản phải thu đã thu đủ, đúng hạn theo hợp đồng ký kết; Đẩy mạnh công tác giám sát và quản lý tàu, đặc biệt trong lĩnh vực sửa chữa, phụ tùng, vật tư, nhiên liệu nhằm chống thất thoát, giảm chi phí giá thành. o Về nộp thuế và ngân sách nhà nước: Mười năm qua Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp về tài chính và quản lý tiền tệ. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, không nợ đọng thuế. Với 10 năm hoạt động kinh doanh, Công ty đã nộp thuế và ngân sách nhà nước tổng cộng là 30,1 tỷ đồng. o Về công tác an toàn, bảo hiểm và chính sách đối với người lao động: Mười năm hoạt động và phát triển, Công ty rất quan tâm đến công tác an toàn cho tàu, hàng hóa và con người, không để xảy ra những tổn thất lớn, tai nạn lao động và tai nạn nghề nghiệp nào. Hàng năm, Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm thân vỏ (Hull) và trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I) Công ty cũng đã mua Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm rủi ro cho người lao động trên tàu và văn phòng Công ty. Các loại phí bảo hiểm đã nộp đủ, đúng hạn. o Tiền công, tiền lương, tiền thưởng của người lao động đã được chi trả đầy đủ, đúng kỳ hạn. Cho đến nay không có khiếu nại nào của người lao động liên quan đến tiền công, tiền lương, tiền thưởng. Thành tựu mà Công ty đã đạt được trong 10 năm qua là do có được sự đồng thuận của các cổ đông cùng với sự am hiểu sâu sắc thị trường vận tải của Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành nên đã đề ra những quyết sách hợp lý, uyển chuyển và sát sao nên giúp Công ty đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc. 1.2 Ngành nghề kinh doanh o Vận tải biển trong và ngoài nước. o Thực hiện dịch vụ đại lý: tàu biển, giao nhận vận tải đa phương thức. o Môi giới hàng hải. ểu luận phân tích tài chính Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 6 o Cung ứng tàu biển. o Kinh doanh xuất nhập khẩu. 1.3 Mặt hàng kinh doanh o Đầu tư xây dựng, khai thác và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp theo phương thức bot và bt. o Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. o Đầu tư xây dựng và kinh doanh căn hộ, nhà liên kề, chung cư và cao Ốc tại các khu đô thị theo quy hoạch. o Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội – ngoại thất, trang thiết bị trong các khu nhà cao tầng. o Lâm sản và hàng thủ công mỹ nghệ. o Tư vấn đầu tư - tài chính. o Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi. o Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. o Đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề. o Giáo dục mầm non,bậc tiểu học, bậc trung học (trung học cơ sở và trung học phổ thông), trung học chuyên nghiệp. o Đào tạocao đẳng, đại học và sau đại học. o Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng. 1.4 Thị trường kinh doanh o Vận tải biển trong và ngoài nước. o Thực hiện dịch vụ đại lý: tàu biển, giao nhận vận tải đa phương thức. Môi giới hàng hải. Cung ứng tàu biển. Kinh doanh xuất nhập khẩu. ểu luận phân tích tài chính Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 7 2 Phân tích và đánh giá Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu 2.1 Phân tích môi trường kinh doanh 2.1.1 Phân tích môi trường kinh tế vĩ mô(PESTEL) Bảng phân tích PESTEL 2.1.1.1 Chính trị (Political) Từ năm 1990 trở về trước, các hoạt động hằng hải quốc tế ở nước ta chủ yếu là do các văn bản dưới luật điều chỉnh. Đó là các văn bản do Chính phủ ban hành và các bộ, ngành lien quan ra các thông tư thực hiện. Ví dụ như: - Tuyên bố của hội đồng chính phủ và lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ngày 12/05/1977; - Nghị định số 30- CP của Hội đồng chính phủ về quy chế cho tàu, thuyền nước ngoài hoạt động trên vùng biển của Việt Nam ngày 29/01/1980; -Tuyên bố của chính phủ về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của Việt Nam ngày 12/11/1982; Năm 1990 Quốc hội thông qua và ban hành Bộ luật hàng hải Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/1991. Bộ luật này thay thế cho các văn bản pháp lý về hoạt động hàng hải trước đó, khẳng định một bước tiến dài của Việt Nam. Năm 2005 Quốc hội sửa đổi, bổ sung và ban hành Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005 nhằm nhanh chong đưa ngành hàng hải Việt Nam có đủ các điều kiện hội nhập vào ngành vận chuyển biển quốc tế với thế mạnh của ta là có bờ biển dài và ểu luận phân tích tài chính Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 8 nhiều cảng biển quốc tế thuận tiện nằm trên hành lang vận chuyển hàng hải quốc tế. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005 đã xây dựng được một hệ thống các nguyên tắc và quy phạm điều chỉnh hoạt động hàng hải trong nước và quốc tế của Việt Nam nhằm mục tiêu hội nhập vào nền kinh tế thế giới 2.1.1.2 Kinh tế (Economic) Theo phân tích và đánh giá của các chuyên gia kinh tế, năm 2013 vẫn là một năm khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt đối với khu vực châu Âu vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính nhằm thoát khỏi nguy cơ suy thoái, bên cạnh việc phải hứng chịu những tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng nợ công. Thực tế trong 6 tháng đầu năm 2013, nền kinh tế thế giới có xu hướng hồi phục, tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế giữa các nhóm nước không đồng đều, một số nền kinh tế chủ chốt tăng trưởng thấp hơn dự kiến. Thương mại quốc tế gặp khó khăn do tác động của các biện pháp bảo hộ thương mại, gây hiệu ứng không thuận lợi đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển khác. Những diễn biến từ nền kinh tế toàn cầu đã có những tác động sâu sắc và rõ rệt đến xu hướng thị trường dầu mỏ cũng như thị trường vận tải hàng lỏng trên thế giới. Tuy nhiên, tàu biển vẫn là phương tiện vận chuyển chủ chốt và chính yếu của thương mại thế giới, vận tải bằng tàu biển chiếm tỉ trọng khoảng 90% lượng hàng hóa toàn cầu, do đó, có thể thấy được tương lai phát triển tất yếu của ngành tàu biển và hàng hải trong những năm tiếp theo. o Tình hình thị trường vận tải biển năm 2013 Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra từ nửa cuối năm 2008 đến nay đã tác động mạnh đến nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh và kéo theo nhu cầu vận tải biển suy giảm nghiêm trọng.Bước sang năm 2012, xuất hiện thêm các yếu tố không thuận lợi từ sự bất ổn chính trị tại các quốc gia Trung Đông và Châu Phi, tình hình nợ công tại Châu Âu diễn biến phức tạp dẫn đến những tác động kép, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đối với lĩnh vực vận tải biển, sau thời gian tăng trưởng mạnh, số lượng tàu tăng lên nhanh chóng đã làm mất cân đối giữa cung và cầu tàu biển trên thế giới khiến cho sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt. Giácước vận tải duy trì ở mức thấp kéo dài và thấp hơn giá thành dịch vụ dẫn đến hàng loạt các doanh nghiệp hoạt động trong ểu luận phân tích tài chính Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 9 lĩnh vực vận tải biển ở cả trong nước và quốc tế kinh doanh thua lỗ, phải bán tàu. Thậm chí một số đơn vị bị phá sản, số lượng tàu bị bắt giữ để siết nợ ngày càng tăng, nhiều tàu phải dừng hoạt động do không có kinh phí duy trì bảo hiểm, nhiên liệu, lương thuyền viên Trong 6 tháng đầu năm 2013, ngoài thị trường vận tải khí hóa lỏng vẫn ở mức cước ổn định thì thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục duy trì ở mức trung bình đối với phần lớn các loại tàu hàng lỏng, tàu vận tải container và tàu vận tải hàng rời. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện trạng này là do tình trạng dư thừa tải trọng của các đội tàu và nền kinh tế thế giới vẫn đang trong tình trạng phục hồi chậm chạp. Tình hình phát triển đội tàu vận tải hàng lỏng thế giới trong năm 2013 và các năm tiếp theo được dự báo như sau: Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số lượng tàu dầu thô có tải trọng từ 10.000 đến trên 200.000 DWT là 1.844 chiếc (tương đương hơn 342 triệu DWT). Dự kiến đến cuối năm 2013, tổng số lượng đội tàu dầu thô toàn cầu sẽ là 1.853 chiếc (tương ứng với mức tăng 2.0% về mặt số lượng đội tàu và 3.9% về mặt tổng trọng tải đội tàu). Đối với đội tàu vận chuyển sản phẩm dầu thì tính đến thời điểm hiện tại, tải trọng tàu dưới 25.000 DWT và trên 25.000 DWT của thế giới lần lượt là 7.273 và 2.576 chiếc (tương ứng lần lượt với hơn 40 triệu và 135 triệu DWT). Đến cuối năm 2013, tổng số lượng tàu vận chuyển sản phẩm cỡ nhỏ và trên 25.000 DWT toàn thế giới sẽ lần lượt là 7.192 và 2.614 chiếc. Theo đó, cỡ tàu dầu sản phẩm nhỏ dự kiến có mức suy giảm cả số lượng và trọng tải. Còn phân khúc cỡ tàu trên 25.000 DWT thì dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 3,2% số lượng (tương ứng với tăng 3.4 % tổng trọng tải đội tàu hiện tại). Tiếp tục những diễn biến khó khăn của năm 2012, trong năm 2013 dự báo sẽ có nhiều tàu đóng mới được đưa ra thị trường; kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng để lấy lại đà phục hồi; các quốc gia tiêu thụ nhiều năng lượng như Anh, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục áp dụng chính sách tiết kiệm nhiên liệu. Dự báo một số Chủ tàu có thể sẵn sàng giảm giá cước để cạnh tranh, dẫn đến thị trường vận tải đã khó khăn sẽ trở nên càng khó khăn và cạnh tranh gay gắt hơn. Dự kiến thị trường sẽ chỉ có dấu hiệu bắt đầu hồi phục là khoảng cuối năm 2013. Với tình hình giá cước thuê tàu định hạn như trên, phần lớn doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển đều phải chọn giải pháp là rà soát lại phí sản xuất kinh doanh, phí quản lý để giảm thiểu bớt chi phí. Cùng với đó, các chủ tàu cũng đã và đang tiến hành cơ cấu triệt để các khoản nợ vay đầu tư đội tàu nhằm giảm bớt áp lực trả [...]... 1 Mã GMD Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Tên Công ty Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận Page 15 ểu luận phân tích tài chính 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 chuyển DXP Công ty Cảng Đoạn Xá MHC Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội SFI Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI SHC Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại TMS thương VFC Công ty Cổ phần Vinafco VGP Công ty Cổ. .. Lãi chưa phân phối Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 2,78 4,65 0,58 -1,28 -35,97 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 259,22 237,27 222,36 222,68 192,80 Bảng cân đối kế toán Các chỉ số tài chính: Chỉ số tài chính Đơn vị : x 1000000000 VND Quý 2011 2012 2013 1/2014 2010 Cổ phiếu Giá Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Vốn hóa (Tỷ VND) Cổ tức Định... Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 20 ểu luận phân tích tài chính 3 Khuyến nghị đầu tư Từ những phân tích từ chương I và chương II Người viết có những khuyến nghị như sau: Trong ngắn hạn và dài hạn không nên đầu tư đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ Đối với các nhà đầu tư lớn cũng nên hết sức thận trọng Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 21 ểu luận phân tích tài chính LỜI KÊT Hoạt động đầu tư chứng... lựa chọn một cổ phiếu để đầu tư Trong thời gian hạn hẹp với vốn kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài viết khó tránh khỏi những sai sót Người viết mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn của các thầy cô và đặc biệt là thầy Nguyễn Đình Thọ để bài viết có ý nghĩa thực tiễn hơn Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 22 ểu luận phân tích tài chính Danh mục tài liệu tham khảo 1 Bài giảng Phân tích tài chính... các khoản nợ đúng hạn ngắn hạn o Khả năng thanh toán nhanh Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 19 ểu luận phân tích tài chính Tỷ số thanh toán nhanh qua các năm(Lớn nhất là 0.11) < 0.5 chứng tỏ công ty không thể thực hiện thanh toán nhanh và các khoản phải thu khó đòi lớn 2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính Hệ số nợ trên cơ cấu vốn trong các năm gần đây > 10, lớn hơn các ngành ngân... tính toán được, VTO (Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco) và VSC (Công ty cổ phần Container Việt Nam) có hiệu quả kinh doanh tốt nhất Cả hai công ty này tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đến hơn 25% Đặc thù của ngành vận tải biển là hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu khá cao, hệ số thanh toán ngắn hạn tốt (lớn h ơn 1), nhưng hệ số thanh toán nhanh thấp 2.2 Phân tích một số chỉ tiêu tài chính... Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại TMS thương VFC Công ty Cổ phần Vinafco VGP Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam VFR Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu BDS Công ty vận tải Biển Đông VTO Công ty cổ phần vận tải xăng dầu vitaco VIP Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO VOSCO Công ty vận tải biển Việt Nam Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt VITRANSCHART Nam Bảng... công ty [Online]: http://www.seagullshipping.com.vn/GL/index.aspx 4 PESTEL Analysis [Online]http://www.professionalacademy.com/news/marketingtheories-pestel-analysis 5 Giá cổ phiếu SSG [Online]: http://www.cophieu68.vn/snapshot.php?id =ssg Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 23 ... Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 11 ểu luận phân tích tài chính tầng giao thông lạc hậu, do đó hiệu quả kinh doanh l à rất thấp Việc bốc xếp vẫn phần lớn sử dụng nhân công mà chưa đưa các công nghệ bốc xếp tự động – tiên tiến vào sử dụng Phương pháp quản lý kho bải còn lạc hâu và vẫn chưa áp dụng các công nghệ tin học như việc quản lý bằng mã vạch 2.1.1.5 Môi trường (Environmental) Với chiều... trước sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như của Việt Nam nên việc khai thác tàu rất khó khăn, nhất là việc tìm kiếm nguồn hàng vận Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 12 ểu luận phân tích tài chính chuyển từ Việt Nam đi cảng nước ngoài, từ cảng nước ngoài về Việt Nam Vì vậy, các DN gặp nhiều khó khăn tìm kiếm trên thị trường quốc tế để khai thác hàng chạy giữa các cảng nước ngoài . ểu luận phân tích tài chính Bùi Văn Anh – Lop 19D – Cao hoc TCNH Page 7 2 Phân tích và đánh giá Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu 2.1 Phân tích môi trường kinh doanh 2.1.1 Phân tích môi. tính nhiều hơn là dựa vào những phân tích thực sự. Vì vậy người viết đã dành thời gian để nghiên cứu và thực hiện tiểu luận với đề tài: Phân tích mã cổ phiếu SSG . Nội dung tiểu luận gồm ba. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC  TIỂU LUẬN MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Đề tài: PHÂN TÍCH MÃ CỔ PHIẾU SSG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS. Nguyển Đình Thọ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH MÃ CỔ PHIẾU SSG, PHÂN TÍCH MÃ CỔ PHIẾU SSG, PHÂN TÍCH MÃ CỔ PHIẾU SSG