thiGHKII TH KImdong SaDec

2 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Trường Tiểu học Kim Đồng Lớp: 4/9…………………………………………. Họ và tên: …………………………………… KIỂM TRA Năm học: 2009-2010 Ngày : 12/04/2010 Môn: Tiếng Việt 4. Thời gian 70 phút Điểm Chữ kí của giám thò Chữ kí của giám khảo A. PHẦN ĐỌC: I. Phần đọc thành tiếng: II. Trả lời câu hỏi: Đọc thầm bài “NGẮM TRĂNG - KHƠNG ĐỀ” và khoanh vào ý em cho là đúng trong các câu sau: 1.Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào? A.Bác ngắm trăng qua cửa sổ nhà sàn của mình. B. Bác ngắm trăng qua cửa sổ phòng giam trong nhà tù. C. Bác ngắm trăng qua cửa sổ phòng khách của chính quyền Trung Quốc. D. Bác ngắm trăng qua cửa sổ của nhà người dân. 2. Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ? A. Bác yêu thiên nhiên, . B. Bác yêu cuộc sống. C. Bác lạc quan trong cả những hoàn cảnh rất khó khăn. D. Cả ba ý trên. 3. Những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ä ung dung của bác: A.Hình ảnh khách đến thăm Bác trong cảnh đường non đầy hoa. B. Hình ảnh quân đến rừng sâu, chim rừng tung bay. C. Hình ảnh bàn xong việc quân việc nước Bác xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau. D. Cả ba ý trên. 4. Hai bài thơ “Ngắm trăng – Không đề” nói lên điều gì ? A. Tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống của Bác. B.Trong hoàn cảnh dù khó khăn, gian khổ, bác vẫn sống lạc quan ung dung, thư thái, hòa mình với con người, với thiên nhiên. C.Trong hoàn cảnh dù khó khăn, gian khổ, bác vẫn sống vì thiên nhiên có nhiều cảnh đẹp. D. Cả hai ý A và C. 5. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong câu dưới đây: - Tháng 8-1942, trên đường sang Trung Quốc, Bác Hồ bò chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt và giam giữ hơn một năm trời. B. Phần viết: I. Chính tả: (nghe viết) Bài Dòng sông mặc áo (từ đầu …đến Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa). Sách tiếng Việt 4 T2 trang 118. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III. Tập làm văn: Đề bài: Em hãy tả một con vật nuôi (trong nhà hoặc ở vườn thú) mà em em thích. BÀI LÀM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN: Câu 1: B ;Câu 2: D; Câu 3: D; Câu 4: D; Câu 5: Tháng 8-1942, trên đường sang Trung Quốc. . : 12/04/2010 Môn: Tiếng Việt 4. Th i gian 70 phút Điểm Chữ kí của giám th Chữ kí của giám khảo A. PHẦN ĐỌC: I. Phần đọc th nh tiếng: II. Trả lời câu hỏi: Đọc th m bài “NGẮM TRĂNG - KHƠNG ĐỀ”. Hai bài th “Ngắm trăng – Không đề” nói lên điều gì ? A. Tinh th n lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống của Bác. B.Trong hoàn cảnh dù khó khăn, gian khổ, bác vẫn sống lạc quan ung dung, th th i, hòa. người, với thiên nhiên. C.Trong hoàn cảnh dù khó khăn, gian khổ, bác vẫn sống vì thiên nhiên có nhiều cảnh đẹp. D. Cả hai ý A và C. 5. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong câu dưới đây: - Th ng 8-1942,
- Xem thêm -

Xem thêm: thiGHKII TH KImdong SaDec, thiGHKII TH KImdong SaDec, thiGHKII TH KImdong SaDec