SKKN:nang cao chat luong giao duc

9 282 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : " MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA " PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ A. CƠ SỞ LÝ LUẬN : Nghị quyết TW2 - khóa VIII khẳng định : Giáo dục và đào tạo là Quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Điều 12, 13 chương I luật giáo dục nêu rõ : Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của nhân dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Việc đưa ra hệ thống tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia phải dựa trên thực trạng về trình độ phát triển nền kinh tế đất nước và xu thế toàn cầu hóa, sự hội nhập kinh tế Quốc tế và các tác động của nó đến việc áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực Quốc tế. Dựa vào kết quả tổng hợp kinh nghiệm phát triển và hệ thống các tiêu chuẩn của Trường chuẩn Quốc gia; Phù hợp với các định hướng trong chính sách vĩ mô của Đảng và Nhà nước như kết luận của Hội nghị TW6 - khóa IX : " Từng bước hiện đại hóa nhà trường". Xây dựng Trường chuẩn Quốc gia bậc Trung học là một mục tiêu nằm trong quy hoạch mạng lưới trường, lớp của địa phương; nhằm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ. Tập trung theo hướng hiện đại hóa về CSVC, về công tác Quản lý, tổ chức dạy học đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường phải có kế hoạch từng bước xây dựng Trường đạt chuẩn và thực hiện đầy đủ 5 tiêu chuẩn, trên cơ sở nỗ lực đóng góp của thầy và trò, các lực lượng xã hội và tôn trọng thực chất, đảm bảo các bước đi của nhà trường phát triển bền vững, lâu dài, không chạy đua theo thành tích. B. CƠ SỞ THỰC TIỄN Tân Kỳ là Huyện miền núi được tách ra năm 1963 từ hai Huyện Nghĩa Đàn và Anh Sơn. Là đơn vị có di tích lịch sử KMO với trên 50 km đường mòn Hồ Chí Minh chạy viền 1/2 chu vi Huyện. Trong những năm qua Huyện nhà đã và đang có nhiều khởi sắc về kinh tế, xã hội, đời sống dân sinh. Tuy vậy, là Huyện có nhiều khó khăn, hạn chế về nguồn tài nguyên; 2/3 ngân sách chủ yếu Trung ương phải chu cấp. Kết thúc năm học 2005 - 2006 toàn Huyện chưa có Trường trung học nào đạt chuẩn Quốc gia ( nằm trong tốp Anh Sơn, Kỳ Sơn, Qùy Châu, Quế Phong ); tới thời điểm này mới được 3 đơn vị ( THCS Nghĩa Hoàn ( 2007 ), THCS Nguyễn Trãi ( 2009 ), THCS Nghĩa Đồng ( 2010 ) ). 1 Trường THCS Nguyễn Trãi tiền thân là Trường cấp 2 năng khiếu, được thành lập từ ngày 15/10/1992 theo Quyết định số 67/1992/QĐ - UBND của UBND Huyện Tân Kỳ. Năm học 2000 - 2001 Trường chuyển thành đơn vị trọng điểm chất lượng cao theo chủ trương của Bộ giáo dục và đào tạo bỏ trường chuyên, lớp chọn. Nhiệm vụ chính trị của nhà trường tuyển chọn những học sinh xuất sắc từ 22 xã, thị trong toàn Huyện về học tập và rèn luyện nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương Tân Kỳ. Từ năm học 2005 - 2006 cùng với các đơn vị, Trường THCS Nguyễn Trãi đăng ký lộ trình phấn đấu chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. Trên cơ sở nhận thức đầy đủ Quyết định số 27/2001/QĐ - BGD & ĐT ngày 5/7/2001 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận Trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia ; Công văn hướng dẫn số 3487/GD - TrH ngày 6/5/2005; Công văn hướng dẫn số 1627/SGD & ĐT ngày 11/10/2006 của Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An và các văn bản, chỉ thị của Phòng giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng Trường chuẩn Quốc gia. Đối chiếu với thực tế của nhà trường, sự nhiệt tình năng động của đội ngũ giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh, sự quan tâm lãnh đạo của Ngành, Huyện ủy, UBND Huyện, của các ban ngành, các nhà doanh nghiệp hảo tâm. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của nhà trường, gia đình và xã hội ; sau 2 năm chuẩn bị các điều kiện từ tháng 9/2007 nhà trường đã bắt tay vào thực thi đề án xây dựng Trường THCS Nguyễn Trãi đạt chuẩn Quốc gia. PHẦN II. NỘI DUNG A. THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG TRƯỚC KHI XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA Kết thúc năm học 2006 - 2007 Trường có 12 lớp với 509 học sinh. Đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của quy chế, bài toán nan giải nhất của đơn vị là cơ sở vật chất, thiết bị và công tác xã hội hóa giáo dục. Với khuôn viên diện tích 12.772 m 2 trên địa bàn thuộc khối 2 Thị trấn Tân Kỳ là khá lý tưởng. Toàn bộ CSVC được tiếp nhận từ Trường Trung cấp sư phạm miền núi Nghệ An bàn giao lại. Nhà trường chưa có chứng nhận cấp quyền sử dụng đất, hệ thống bờ rào cổng trường đang ở trong tình trạng xuống cấp. Quy hoạch tổng thể chưa được xác lập từ phòng học đến sân chơi bãi tập đang còn bề bộn; Trong lúc đó có 4.200 m 2 ao trường nằm trong khuôn viên không có hiệu quả sử dụng, nguồn nước bị ô nhiễm mạnh. Hệ thống phòng học, phòng chức năng đang còn tận dụng cơ sở phòng cấp 4 xây dựng từ năm 1976 đã xuống cấp trầm trọng, cấu trúc không khoa học. Toàn bộ nội thất bên trong của ngôi trường đã quá cũ kỹ, khó đáp ứng với yêu cầu dạy học, giáo dục tại một đơn vị trọng điểm của Ngành. Công tác xã hội hóa giáo dục chuyển biến rất chậm so với yêu cầu của đơn vị, khó kêu gọi sự đầu tư. Môi trường giáo dục chưa phòng ngừa được các hiện tượng 2 tiêu cực xâm nhập vào nhà trường như : gây gỗ, nói tục, chơi gêm, điện tử, ăn quà vặt tùy tiện…khó xây dựng được khuôn viên xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cộng vào đó nội bộ liên tục thiếu sự đồng thuận, nhiều biểu hiện mất đoàn kết xẩy ra đến mức phải xử lý kỷ luật, có thời điểm phải nhờ vào sự can thiệp của các ban ngành có liên quan. Tóm lại, để làm trường chuẩn với thực trạng trên đòi hỏi phải có những giải pháp mạnh mang tính chất tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung theo 5 tiêu chuẩn một cách có kế hoạch, hiệu quả và khoa học. B. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC THI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 1. Quán triệt yêu cầu, mục tiêu quy chế và các công văn hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD & ĐT và các văn bản chỉ đạo của Huyện Uỷ, UBND Huyện trong Hội đồng giáo viên, trong học sinh, phụ huynh về công tác xây dựng Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia. Mỗi thành viên phải thấy rõ thực trạng của đơn vị, nhận thức đầy đủ việc xây dựng trường chuẩn là làm chất lượng giáo dục, có bắt tay vào làm mới thu hút được sự đầu tư. Chúng tôi tập trung quán triệt các văn bản sau : - Công văn số 10167/BGD & ĐT - THPT ngày 18/11/1997 của Bộ GD & ĐT - Công văn số 6500/BGD & ĐT - THPT ngày 16/7/1999 của Bộ GD & ĐT - Quyết định số 27/2001/QĐ - BGD & ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ GD & ĐT - Quyết định số 08/2005/QĐ - BGD & ĐT ngày 14/3/2005 của Bộ GD & ĐT - Công văn số 3481/ BGD & ĐT - THPT ngày 06/5/2005 của Bộ GD & ĐT. - Công văn hướng dẫn số 504/ GD - TH ngày 16/4/2004 và hướng dẫn số 1627/SGD & ĐT - VP ngày 11/10/2006 của Sở GD & ĐT Nghệ An - Thông tư mới nhất số 06/2010/TT - BGD & ĐT ngày 26/02/2010 của Bộ GD & ĐT và các công văn chỉ thị của Phòng GD & ĐT, UBND Huyện Tân Kỳ về việc xây dựng Trường chuẩn Quôc gia. 2. Rà soát đối chiếu các tiêu chuẩn của quy chế, phân định rõ tiêu chuẩn nào thuộc nhà trường, tiêu chuẩn nào thuộc địa phương, tiêu chuẩn nào phải có sự phối hợp của các lực lượng giáo dục trong toàn xã hội : Xúc tiến thành lập và đi vào hoạt động có kế hoạch các tiểu ban xây dựng trường chuẩn bao gồm : - Ban hồ sơ ( Đ/c Thái Khắc Hoạt - Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, 4 thành viên là các tổ trưởng CM, VP ) - Ban chất lượng giáo dục ( Đ/c Trần Thị Hồ Ly - Phó hiệu trưởng làm trưởng ban, 6 thành viên là tổ trưởng, tổ phó CM ) 3 - Ban xõy dng i ng ( /c Nguyn Th Trõm - Ch tch C lm trng ban, 5 thnh viờn l l t trng CM, VP, on TN ) - Ban c s vt cht, thit b - Ban cụng tỏc xó hi húa giỏo dc - Ban giỏm sỏt, kim tra tng hp ( /c Trn Xuyờn - Hiu trng lm trng ban, cỏc thnh viờn l cp y, BGH, BCH C, on TN, i TNTP, Hi cha m hc sinh ) - Ban xõy dng phũng truyn thng ( /c Lờ Thanh Huyn - GV m thut lm trng ban, cỏc thnh viờn l nũng ct cỏc b mụn vn, s, a, GDCD ) 3. Xõy dng ỏn v l trỡnh phn u t chun Quc gia ca n v. Tp trung cú trng im hon thin vng chc tiờu chun 1, 2, 3. u t mang tớnh t phỏ gii quyt bng c quy hoch tng th cỏc khi cụng trỡnh v khuụn viờn theo hng kiờn c hoỏ, hin i hoỏ ỏp ng ngy cng cao vi yờu cu Trng chun Quc gia trờn din tớch 12.772 m 2 . Lp t trỡnh xin cp chng nhn quyn s dng t. Xin u t 8 phũng hc cao tng theo chng trỡnh kiờn c hoỏ vi tng 1 t 600 triu ng, l khi cụng t ngy 01/01/2009, cụng trỡnh a vo s dng ngy 01/07/2009 thay th 8 phũng hc cp 4 xõy dng t nm 1976 ca Trng trung cp s phm min nỳi Ngh An bn giao cho n v. Cho ti thi im ny Trng cú 16 phũng hc v phũng chc nng cao tng. Xin u t ngun ngõn sỏch Huyn v Tnh xõy dng h thng 450 m b ro cú gn khung st hp v cng trng vi tng vn 600 triu ng. L khi cụng t ngy 01/05/2009, cụng trỡnh hon thnh v a vo s dng ngy 01/08/2009. ng viờn s úng gúp ca cỏc bc ph huynh chia lm hai nm vi tng vn úng gúp t nguyn 500 triu ng : San lp 4.320 m 2 ao trng vi 7000 m 3 t o p lm sõn giỏo dc th cht v lỏt gch lc giỏc men mu t chốn 2000 m 2 sõn trng. Xõy 30 bn hoa, cõy cnh, cõy búng mỏt to khuụn viờn xanh - sch - p. Cụng trỡnh c khi cụng t ngy 15/10/2008 v c a vo s dng t ngy 15/10/2009. Bờn cnh ú, nh trng ó huy ng vi nhng chin dch thn tc trờn 5000 ngy cụng ca thy, trũ v cỏc bc ph huynh b sung vo cỏc cụng trỡnh. Hon thin c s ni tht trang b cho cỏc phũng chc nng : Th vin, thit b, hai phũng thc hnh lý - cụng ngh v hoỏ sinh, phũng tin hc, phũng truyn thng, h thng phũng hnh chớnh, ga ra xe bng cc st lp tụn lnh. 4. Tổ chức tham quan học tập các đơn vị đã đạt chuẩn trong và ngoài Huyện. Đơn vị đã tự liên hệ học tập các trờng bạn : Trờng THCS Nghĩa Hoàn - Tân Kỳ, Trờng THCS Hà Huy Tập - TP Vinh, Trờng THCS Diễn Kỷ - Diễn Châu, Trờng THCS Xuân Sơn - Đô Lơng, Trờng THCS Lý Nhật Quang - Đô Lơng. C. NHNG KT QU BC U T C Tng kt nm hc 2008 - 2009 Trng cú 109 hc sinh gii Huyn, 10 hc sinh gii Tnh, 1 gii thng Kim ng Ton quc, 1 dng s ngn vic tt tiờu biu ton 4 quc, 12 sut hc bng hc sinh nghốo vt khú vn lờn hc tt. Tuyn sinh vo THPT Chuyờn B 10 em, chuyờn Phan Bi Chõu 5 em; Vo THPT Tõn K cht lng 3 mụn thi Tnh xp th 9/446 Trng THCS trong ton Tnh, 1 giỏo viờn t gii nht thi tỡm hiu 80 nm truyn thng Cụng on Huyn, 1 giỏo viờn t gii nhỡ cuc thi vit tip truyn thng nh giỏo trờn t lam Hng ton Tnh ( Ton Tnh ch cú 1 gii nhỡ, 2 gii ba v 5 gii khuyn khớch ), 5 giỏo viờn dy gii cp Tnh. Cơ sở vật chất ngày càng đợc bổ sung hoàn thiện đáp ứng với các yêu cầu của Tr- ờng chuẩn Quốc gia và phong trào thi đua xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực. Đội ngũ CB, GV đợc Ngành và Huyện bổ sung chọn lọc, cơ cấu đủ các bộ môn, có tâm huyết đóng góp xây dựng đơn vị. Ngy 20/5/2009 S GD & T ó tin hnh kim tra v kt lun, lp t trỡnh ngh UBND Tnh cụng nhn Trng THCS Nguyn Trói t chun Quc gia. Ngy 31/7/2009 UBND Tnh ra Quyt nh s 3666/Q - UBND cụng nhn Trng THCS Nguyn Trói t chun Quc gia giai on 2001 - 2010. D. NHNG BI HC KINH NGHIM 1. Kho sỏt y , chớnh xỏc tỡnh hỡnh dy hc giỏo dc ca n v. Tỡm cho k c th mnh, im yu gn vi 5 tiờu chun ca Quy ch Trng chun Quc gia. T ú bt tay vo xõy dng l trỡnh phn u cho tng thỏng, k ca tng nm hc. - THCS Ngha Hon, THCS Ngha ng th mnh l cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc. Trng úng trong mt a phng cú nhiu tim nng v kinh t nht ca Huyn Tõn K, ngi qun lý d tham mu hiu qu t vng chc tiờu chun 4 v CSVC - TB nhng im yu cn tp trung vo tiờu chun 2 v 3. - THCS Nguyn Trói th mnh thuc v tiờu chun 2 v 3 nhng im yu v tr thnh bc xỳc nht m bao nhiờu nm trng khú vt qua t chun thuc v tiờu chun IV : CSVC - TB v tiờu chun V : Cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc. Sau 17 nm k t ngy thnh lp ( 1992 - 2009 ), Trng c s quan tõm ca Ngnh v Huyn nhng l mt Huyn nghốo ( 2/3 ngun ngõn sỏch phi cp t trờn xung, hn hp v ngun ti nguyờn ). Trc ú cụng tỏc tham mu khú cú hiu qu, do ni b tớnh ng thun khụng cao, cú nhiu biu hin mt on kt buc phi x lý k lut, vi phm cuc vn ng hai khụng 2. Xỏc nh rừ tm v bc i thớch hp ca n v trong phong tro thi ua hai tt; gn kt vic thc hin nhim v nm hc vi cỏc cuc vn ng v phong tro thi ua ln ca Ngnh. Nhim v chớnh tr ca nh trng, v trớ trng ang ng v chn bc i thớch hp hiu qu l 3 cõu hi ln t ra cho ngi Qun lý. Cú nh th mi lm c Trng chun v mi lm c cht lng. 5 3. Tập trung mọi sự nỗ lực về tinh thần, trí tuệ cho công tác tham mưu với Ngành và Huyện. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ, đầu tư của các Ngành, các cấp, các nhà doanh nghiệp hảo tâm, của các bậc phụ huynh học sinh. Bài học này muốn có hiệu quả phải là sự kết hợp hài hoà giữa kế hoạch bài bản và linh hoạt thu hút cảm hoá, không loại trừ khả năng chịu khó, kiên trì của người Quản lý. Những kết quả về công tác xã hội hoá giáo dục của đơn vị trong hai năm từ 2007 - 2008 đến 2008 - 2009 : - Nhà trường đã lập 16 tờ trình gửi Ngành và Huyện uỷ, UBND Huyện, một số ban ngành cấp Huyện có liên quan, 34 công văn gửi cho các Ngành, các cơ quan cấp TW, Tỉnh, Huyện đóng trên địa bàn với nội dung kêu gọi sự đầu tư. Tổng nguồn vốn từ ngân sách đến sự ủng hộ đóng góp tự nguyện đạt được trong hai năm cho đơn vị trên 2 tỷ 700 triệu đồng. Có những nhà doanh nghiệp tự nguyện bỏ vốn đầu tư hệ thống bờ rào, cổng trường như công ty TNHH xây dựng Tám Tài đã cùng với nhà trường hoàn thiện hồ sơ tác nghiệp và chạy vốn đầu tư; miễn là nhà trường sớm hoàn thiện về CSVC - TB để được công nhận và đón bằng đơn vị đạt chuẩn Quốc gia. - Thường vụ Huyện uỷ dành nhiều phiên họp quan trọng bàn riêng cho việc đầu tư xây dựng Trường trọng điểm THCS Nguyễn Trãi : Phiên họp ngày 24/6/2008 kết luận nêu rõ : “ Đầu tư xây dựng Trường chuẩn Quốc gia phải có trọng điểm, chống đầu tư dàn trải. Trước mắt tập trung đầu tư cho Trường THCS Nguyễn Trãi ”. Phiên họp ngày 18/3/2009 Ban Thường vụ Huyện uỷ kết luận : “ Sau 17 năm Trường THCS Nguyễn Trãi đã có những đóng góp xứng đáng cho Huyện nhà trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; Phát triển năng lực toàn diện cho học sinh; Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; Nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi hàng năm. Trường đã tạo dựng được mô hình Trường điển hình bậc THCS trên địa bàn Huyện. Ban thường vụ Huyện Uỷ nhất trí cao với đề án do UBND Huyện trình bày, nhằm phấn đấu xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2009, tiến kịp chất lượng đào tạo với các trường trọng điểm tiêu biểu trong toàn Tỉnh. Về đầu tư CSVC - TB : Hằng năm ngân sách Huyện dành nguồn đầu tư thích đáng cho Trường để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ngoài ra cho phép nhà trường kêu gọi, vận động sự đầu tư, ủng hộ của các tổ chức bên ngoài và hội phụ huynh học sinh để xây dựng Trường…”. - Tham mưu để Ngành và UBND Huyện ra Quyết định ban hành đề án “ Nâng cao chất lượng Trường trọng điểm THCS Nguyễn Trãi giai đoạn 2009 - 2011 có tính đến năm 2015 ”. Sau khi có sự phê duyệt của Thường vụ Huyện Uỷ và được đưa vào chương trình hội nghị BCH Huyện Đảng bộ. Tập trung vào nội dung công tác tuyển sinh, đội ngũ và CSVC - TB. 6 - Cảnh quan, khuôn viên nhà trường ngày càng đi vào hướng thân thiện, xanh - sạch - đẹp. Nề nếp tổ chức lỷ luật được duy trì ổn định. Chất lượng dạy học, giáo dục ngày càng vững chắc, tạo cho phụ huynh niềm tin, đồng thuận và sẵn sàng đóng góp đầu tư tự nguyện vào ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới : Nguyễn Trãi. 4. Người Quản lý phải có tâm huyết với ngôi trường; trăn trở, đầu tư say sưa với công tác xây dựng Trường chuẩn. Tập trung được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường học; Phải năng động, sáng tạo và có bản lĩnh trong chỉ đạo sắp xếp lại khuôn viên, các khối công trình cũng như khâu tổ chức quản lý, điều hành các tiểu ban nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình Trường chuẩn Quốc gia mà nhà trường đã đăng ký. PhÇn III. KÕt luËn * Điểm lại giá trị về tinh thần và vật chất của Trường chuẩn Quốc gia đã đem lại cho đơn vị những kết quả đáng ghi nhận, với những ứng dụng thực tiễn quý giá : 1. Tổ chức nhà trường được sắp xếp một cách có quy cũ, có kế hoạch từ tổ chức bộ máy đến chất lượng quản lý hồ sơ, phản ánh rõ hoạt động của đơn vị và cá nhân. Đảm bảo được sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ với 23 Đảng viên trong tổng số 35 GV,CB,CNV. 2. Đội ngũ cán bộ Quản lý, giáo viên và nhân viên được Ngành và Huyện không ngừng đầu tư, chọn lọc theo đề án; Công tác xây dựng đội ngũ được coi trọng. Không có Quản lý, giáo viên và nhân viên trung bình hay yếu, kém về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Một không khí làm việc và thi đua đầy sôi động, hiệu quả được gia tăng trong toàn đơn vị sau khi Trường được công nhận chuẩn Quốc gia. 3. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao theo yêu cầu của đơn vị trọng điểm chất lượng cao. Mỗi học sinh được nhà trường chăm lo giáo dục đạo đức, nếp sống, kỹ năng sống, năng lực tự học, tự sáng tạo và được giáo viên phối hợp giáo dục thông tin cập nhật với gia đình kịp thời, chính xác. 4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được bổ sung đầu tư sau khi đã có quy hoạch tổng thể về khuôn viên; Các khối công trình, phòng học, phòng chức năng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị đủ máy tính cho phòng học tin và bộ phận hành chính; Động viên giáo viên mua sắm máy tính xách tay ứng dụng các phần mềm quản lý dạy học, soạn giảng giáo án điện tử E - Learning… 5. Công tác tham mưu, xã hội hoá giáo dục đã đi vào kế hoạch theo đề án nâng cao chất lượng cho nhà trường của UBND Huyện. Hàng kỳ, hàng năm có sự kiểm tra thẩm định việc đầu tư của các Phòng, ban có liên quan và cho vào kế hoạch trình Hội đồng nhân dân Huyện trong các kỳ họp. 7 * Những kiến nghị, đề xuất : 1. Phòng GD & ĐT : - Phòng GD & ĐT phải được xác định là cơ quan chủ quản trực tiếp về đề án và các dự án xây dựng Trường chuẩn trong toàn Huyện. - Căn cứ vào việc đăng ký lộ trình xây dựng Trường chuẩn Quốc gia của từng đơn vị. Ban chỉ đạo của Ngành tăng cường kiểm tra thẩm định theo chu kỳ, định ra từng mức độ giao cho cơ sở hoàn thiện. Tập trung vào khâu hồ sơ, chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất, thiết bị. - Trong thực tế có những trường rất khó đạt chuẩn; Không chỉ vì gánh nặng về CSVC - TB mà là chất lượng giáo dục. Chúng tôi thiết nghĩ rằng cần có tiêu chí riêng cho những đơn vị đó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ từng năm học theo đặc trưng của địa phương. Không nên chạy đua theo thành tích chuẩn mà phản tác dụng giáo dục. 2. Uỷ ban nhân dân Huyện : - Chỉ đạo ban xây dựng trường chuẩn hoạt động có hiệu quả, phân quyền chủ quản trực tiếp về đề án và dự án xây dựng trường chuẩn cho Phòng GD & ĐT. - Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tập trung đầu tư CSVC - TB có trọng điểm trên cơ sở tham mưu của Phòng GD & ĐT. Tránh trường hợp đầu tư dàn trải, hiện nay có một số đơn vị được đầu tư theo các dự án nhưng hiệu quả sử dụng không cao vì chắc chắn sẽ dư phòng học khi nhập trường. 3. Sở Giáo dục và đào tạo : - Thống nhất mẫu thiết kế trường học trong toàn Tỉnh cho các cấp học. Hiện tại các dự án xây dựng về với các trường học rất nhiều mẫu thiết kế của nhiều công ty tư vấn mà Ngành không được tham gia thiết kế và thẩm định cho phù hợp với lứa tuổi ở các cấp học. - Hệ thống phòng chức năng đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong tiêu chuẩn IV. Hiện tại Ngành chưa có những quy chuẩn thiết kế đảm bảo tính khoa học, sư phạm cho việc xây dựng từ phòng ốc đến cơ sở nội thất bên trong và quy trình kiểm tra thẩm định. Phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia được nhà trường xác định là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn hoá các điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục ở đơn vị trọng điểm của Ngành. Nhìn lại chặng đường phấn đấu, tiếp tục soi kỹ vào 5 tiêu chuẩn, nhà trường còn phải phấn đấu để không ngừng hoàn thiện theo thông tư số 06/2010/TT - BGD & ĐT. Tập trung vào việc đổi mới công tác quản lý, đổi mới PPDH, rèn kỹ năng sống, năng lực tự học, tự sáng tạo, khả năng thích ứng của học sinh trong thời kỳ đất nước đi vào Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tham gia hội nhập kinh tế khu vực và Quốc tế. 8 9 . kiờn c hoỏ, hin i hoỏ ỏp ng ngy cng cao vi yờu cu Trng chun Quc gia trờn din tớch 12.772 m 2 . Lp t trỡnh xin cp chng nhn quyn s dng t. Xin u t 8 phũng hc cao tng theo chng trỡnh kiờn c hoỏ. 4 xõy dng t nm 1976 ca Trng trung cp s phm min nỳi Ngh An bn giao cho n v. Cho ti thi im ny Trng cú 16 phũng hc v phũng chc nng cao tng. Xin u t ngun ngõn sỏch Huyn v Tnh xõy dng h thng 450. dưỡng nhân tài; Phát triển năng lực toàn diện cho học sinh; Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; Nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi hàng năm. Trường đã tạo dựng được
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN:nang cao chat luong giao duc, SKKN:nang cao chat luong giao duc, SKKN:nang cao chat luong giao duc