Tuần 23 TD lớp 2

3 356 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

.Giáo án thể dục Năm học: 2010-2011 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Giáo án số 45 Tuần 23, từ ngày 14 –18 /2/2011 1.Tên bài dạy: ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HƠNG, DANG NGANG – TRỊ CHƠI “KẾT BẠN” 2.Mục tiêu: -Ơn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng và đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. u cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. -Học trò chơi “Kết bạn”. u cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi. 3.Địa điểm - Dụng cụ: -Trên sân trường, dọn vệ sinh an tồn nơi tập luyện. -Giáo viên chuẩn bị một còi, kẻ vạch cho HS tập luyện. 4.Tiến trình thực hiện: Nội dung Định lượng u cầu hướng dẫn Phương pháp TG SL ø I.Phần mở đầu: 1.Ổn định lớp 2.Khởi động II.Phần cơ bản: 1.Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng. 2.đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 -GV nhận lớp, phổ biến ND-YC giờ học. -Xoay các khớp. -Chạy nhẹ nhàng thành một vòng tròn. -Quay mặt vào trong ơn bài TD đã học. -Lần đầu GV điều khiển sau đó cán sự lớp điều khiển, GV sửa động tác sai cho một số HS. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  GV soạn giảng: Đào Duy Hùng Trang:1 .Giáo án thể dục Năm học: 2010-2011 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 3.Trò chơi: “Kết bạn”. III.Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh 2.GV cùng HS hệ thống bài. 3.GV nhận xét và giao bài tập về nhà 6-8 1-2 1-2 1-2 -GV nêu tên trò chơi giải thích cách chơi kết hợp cho 1 tổ làm mẫu khi thấy đã nắm được cách chơi GV cho HS chơi chưa cần vần điệu. -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát -GV cùng HS nhắc lại nội dung bài học. -Đi theo đường kẻ thẳng hai tay chống hơng (dang ngang) Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án số 46 Tuần 23, từ ngày 14 –18 /2/2011 1.Tên bài dạy: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRỊ CHƠI “KẾT BẠN” 2.Mục tiêu: -Học đi nhanh chuyển sang chạy. u cầu thực hiện bước chạy tương đối chính xác. -Học trò chơi “Kết bạn”. u cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi. 3.Địa điểm - Dụng cụ: -Trên sân trường, dọn vệ sinh an tồn nơi tập luyện. -Giáo viên chuẩn bị một còi. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  GV soạn giảng: Đào Duy Hùng Trang:2 .Giáo án thể dục Năm học: 2010-2011 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 4.Tiến trình thực hiện: Nội dung Định lượng u cầu hướng dẫn Phương pháp TG SL I.Phần mở đầu: 1.Ổn định lớp 2.Khởi động II.Phần cơ bản: 1.Ơn đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng (dang ngang). 2.Học đi nhanh chuyển sang chạy. 3.Trò chơi: “Kết bạn”. III.Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh 2.GV cùng HS hệ thống bài. 3.GV nhận xét và giao bài tập về nhà 1-2 1-2 1-2 6-8 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3 -GV nhận lớp, phổ biến ND-YC giờ học. -Xoay các khớp. -Chạy nhẹ nhàng thành một vòng tròn. -Quay mặt vào trong ơn bài TD đã học. -GV điều khiển cả lớp cùng tập. -GV chỉ cho HS biết vạch chuẩn bị, vạch xuất phát đi, vạch bắt đầu chạy và vạch đích, sau đó hướng dẫn các em thực hiện kỹ thuật đi nhanh chuyển sang chạy. -GV nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi, sau đó cho các em cùng chơi kết hợp với vần điệu trò chơi. -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát -GV cùng HS nhắc lại nội dung bài học. -Ơn đi nhanh chuyển sang chạy -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  GV soạn giảng: Đào Duy Hùng Trang:3 . “Kết bạn”. III.Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh 2. GV cùng HS hệ thống bài. 3.GV nhận xét và giao bài tập về nhà 1 -2 1 -2 1 -2 6-8 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 2-3 -GV nhận lớp, phổ biến ND-YC giờ học. -Xoay các. đầu: 1.Ổn định lớp 2. Khởi động II.Phần cơ bản: 1.Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng. 2. đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 -GV nhận lớp, phổ biến ND-YC. .Giáo án thể dục Năm học: 20 10 -20 11 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Giáo án số 45 Tuần 23 , từ ngày 14 –18 /2/ 2011 1.Tên bài dạy: ĐI
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 23 TD lớp 2, Tuần 23 TD lớp 2, Tuần 23 TD lớp 2