Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường phổ thông cơ sở

74 750 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:07

Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề  Chúng ta đang sống ở thế kỉ 21, thế kỉ của sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật. Chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu xã hội ngày càng tăng, cũng là lúc vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường được thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng đặc biệt quan tâm.  Bảo vệ môi trường hơn bao giờ hết đã trở thành nhiệm vụ cấp bách không của riêng ai. Việt Nam hứng chòu hậu quả nặng nề từ biến đổi khí hậu gây ra. Do đó, chúng ta cần phải có những hành đông cụ thể để chung tay với thế giới góp phần bảo vệ trái đất, môi trường sống của chúng ta.  Ngoài việc đưa ra Hiến pháp, Luật môi trường, các quy đònh, tiêu chuẩn… thì việc giáo dục môi trường là một trong những biện pháp lâu dài và rất quan trọng. Trong khi đó nhận thức của người dân nói chung, học sinh nói riêng về bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, nhất là đội ngũ học sinh Trung học cơ sở (THCS) chiếm số đông. Đây là lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhân cách, là những người chủ tương lai của đất nước, lứa tuổi dễ tiếp thu, dễ rèn luyện hành vi và thói quen, là lực lượng đông đảo góp phần xây dựng và Bảo vệ môi trường (BVMT) một cách tốt nhất.  Giáo dục BVMT là một quá trình thông qua các hoạt động giáo dục chính quy và không chính quy, giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường làm cho con người có được sự hiểu biết về môi trường, kỹ năng và giá trò về nhân cách trong ứng xử với môi trường, tạo điều kiện cho họ tham gia vào phát triển một xã hội bền vững về sinh thái. Để việc đưa giáo dục BVMT vào nhà trường đạt kết quả mong muốn, quá trình triển khai sẽ thực hiện theo đường hướng được xác đònhvà phải đảm bảo theo nguyên tắc, mục tiêu, nội dung với những phương pháp thích hợp 1 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ 1.2.Lý do chọn đề tài  Từ khi xuất hiện trên trái đất, con người gắn bó với thiên nhiên, nhờ có lao động con người đã chủ động khai thác tài nguyên thiên nhiên để duy trì cuộc sống của mình. Trong quá trình lao động và sản xuất con người đã cải tạo thiên nhiên, nhưng ngược lại cũng tàn phá thiên nhiên như đốt rừng, tiêu diệt các loài động thực vật, sử dụng chất độc hoá học, chất phóng xạ huỷ hoại thiên nhiên gây nên tình trạng khủng hoảng sinh thái. Cần phải làm gì để ngăn chặn thực trạng trên cứu lấy con người và cuộc sống muôn loài?  Một trong những biện pháp có hiệu quả lâu dài và rất quan trọng là phải giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của đất nước, những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. nước ta, vấn đề giáo dục môi trường cũng là mối quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước và hệ thống nhà trường. Nghò quyết IV của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII năm 1993 đã đề ra nhiệm vụ:” Đẩy mạnh giáo dục pháp luật, đạo đức, thẩm mỹ, dân số rèn luyện thể chất cho học sinh”  Trong hệ thống nhà trường, việc giáo dục môi trường (GDMT) cần được coi trọng đặt biệt ở bậc THCS, bởi lẽ: bậc THCS là bậc học nền móng, bậc phổ cập của hệ thống giáo dục quốc dân. Hàng chục triệu em một khi đã được giáo dục đầy đủ các hành trang về nhận thức, tri thức về BVMT sẽ là một lực lượng hùng hậu đóng vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động cải thiện môi trường, bảo vệ tài nguyên của xã hội. Học sinh THCS ở độ tuổi đang phát triển và đònh hình về nhân cách. Vì vậy những hiểu biết cơ bản của các em được bồi dưỡng qua GDMT sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong toàn bộ cuộc đời sau này của các em. Đồng thời các em ở lứa tuổi này có tính tích cực cao, dễ hưng phấn, hiếu động nghòch ngợm nếu không được giáo dục sẽ dẫn tới những hành động làm tổn hại môi trường một cách vô ý thức hoặc có ý thức. 2 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ  Do đó làm thế nào để nâng cao hiệu quả GDMT cho học sinh ở các trường THCS là phải hình thành cho học sinh những tri thức về môi trường, bảo vệ môi trường. Xây dựng cho học sinh thái độ, hành vi cư sử đúng với môi trường là vấn đề cần thiết hiện nay. 1.3.Tên đề tài “Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở” 1.4.Mục đích của đề tài  Đánh giá công tác công tác giáo dục môi trường tại các trường Trung học cơ sở trên đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  Đánh giá hiện trạng nhận thức môi trường của học sinh ở các trường Trung học cơ sở trên đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  Xây dựng các giải pháp tăng cường công tác giáo dục môi trường cho học sinh. 3 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Lòch sử giáo dục môi trường 2.1.1. Sự phát triển về GDMT trên thế giới và ở Việt Nam 2.1.1.1. Sự phát triển về GDMT trên thế giới  Môi trường là một vấn đề đã và đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Trong mấy chục năm trở lại đây, sự phát triển kinh tế ồ ạt dưới tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật và sự gia tăng dân số quá nhanh đã làm cho môi trường bò biến đổi chưa từng thấy. Nhiều nguồn tài nguyên bò vắt kiệt, nhiều hệ sinh thái bò tàn phá mạnh, nhiều cân bằng trong tự nhiên bò rối loạn. Môi trường lâm vào khủng hoảng với quy mô toàn cầu, trở thành nguy cơ thực sự đối với cuộc sống hiện đại và sự tồn vong của xã hội trong tương lai.  Để bảo vệ cái nôi sinh thành của mình, con người phải thực hiện hành loạt các các vấn đề phức tạp, trong đó có vấn đề GDMT. GDMT là một trong những biện pháp có hiệu quả nhất, giúp con người có nhận thức đúng trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.  Lần đầu tiên trong lòch sử, vào năm 1984, tại cuộc họp Liên hiệp quốc về BVMT và tài nguyên thiên nhiên (TNTN) ở Pari, thuật ngữ “Giáo dục môi trường” được sử dụng. Tiếp sau đó, có rất nhiều cố gắng để đònh nghóa thuật ngữ này  IUNC, 1970 đã đònh nghóa GDMT là quá trình nhận biết các giá trò và làm sáng tỏ các khái niệm nhằm phát triển các kỹ năng và quan điểm cần thiết để hiểu và đánh giá được sự quan hệ và tương tác giữa con người, nền văn hoá và thế giới vật chất bao quanh GDMT đồng thời cũng thực hiện quyết đònh đưa ra bộ quy tắc ứng xử với những vấn đề liên quan đến đặc tính môi trường  Chương trình IEEP ( Chương trình GDMT quốc tế) ra đời t một hội thảo ở Belyrade năm 1972. Hội thảo đưa ra bản tuyên bố liên chính phủ lần đầu tiên về GDMT. Các mục đích, mục tiêu, những khái niệm cốt yếu và những nguyên tắc 4 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ hướng dẫn của chương trình được đưa ra vào một văn kiện của hội thảo có tên là: “Hiến chương Belyrade – một hệ thống nguyên tắc toàn cầu cho GDMT”. Một tập hợp các mục tiêu ngắn gọn, bao quát GDMT được đưa ra tại Belyrade có thể tóm tắt như sau:  Nâng cao nhận thức và quan tâm tới mối quan hệ tương tác về kinh tế, xã hội, chính trò, sinh thái giữa nông thôn và thành phố.  Cung cấp cho mỗi cá nhân những cơ hội tiếp thu kiến thức những giá trò, quan niệm, trách nhiệm và những kỹ năng cần thiết nhằm bảo vệ và cải tạo môi trường  Tạo ra những mô hình ứng xử với môi trường cho các cá nhân, các tổ chức, cũng như toàn xã hội.  Tại Hội nghò liên chính phủ lần đầu tiên về GDMT do UNESCO tổ chức tại Tbilisi, Liên Xô năm 1977 có 66 thành viên các nước tham dự. Hội nghò đưa ra các ý kiến đóng góp cho việc áp dụng rộng rãi hơn nữa GDMT trong chương trình giáo dục chính thức và không chính thức. Sự kiện quan trọng này và những công bố liên tiếp theo dự kiến hội nghò đã tiếp tục đóng góp cho hệ thống nguyên tắc của sự phát triển GDMT trên toàn thế giới ngày nay  Đây là một trong những văn kiện có ý nghóa quan trọng nhất quan tâm tới vấn đề bảo tồn và GDMT trên toàn thế giới. Chiến lược bảo tồn thế giới đã công bố (IUCN 1980). Văn kiện cốt yếu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn tài nguyên thông qua “sự phát triển mang tính chất duy trì” và ý nghóa của mối quan hệ tương tác giữa bảo tồn và phát triển. Chiến lược về bảo tồn thế giới có một chương về GDMT với nội dung tom tắt như sau:  Nếu như đạt được các mục tiêu bảo tồn thì hành vi cư xử của một xã hội đối với sinh quyển phải bắt buộc thay đổi. Nhiệm vụ lâu dài của GDMT là khuyến khích hoặc củng cố các hành vi, thái độ mang tính đạo đức mới 5 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ  Từ năm 1986 trở đi, các hoạt động quốc tế tiếp tục bổ sung, đóng góp cho chiến lược bảo tồn thế giới, giải quyết các vấn đề về GDMT, đạo đức và văn hoá  Năm 1987 đánh dấu 10 năm kỷ niệm hôi nghò Tbilisi đầu tiên và Hội nghò này một loạt các vấn đề cơ bản được đưa ra thảo luận trong đó có tầm quan trọng đặt biệt của GDMT, với nội dung: Rút cục là sẽ không có gì giảm được mối đe doạ mang tính khu vực và quốc tế đối với môi trường trừ khi ý thức của đại đa số quần chúng về mối liên quan thiết yếu giữa đặt trưng môi trường và sựtiếp tuc thoả mãncác nhu cầu của con người được thức tỉnh. Hoạt động của con người phụ thuộc vào động cơ, mà động cơ phụ thuộc vào sự hiểu biết của chúng. Vì thế chúng ta hiểu được tầm quan trọng tại saomỗi người phải nhận thức môi trường đúng đắn thông qua GDMT.  Cũng trong năm 1987, Uỷ ban thế giới về môi trường và sự phát triển đã có báo cáo “Tương lai của chúng ta” (WCED 1987). Bản báo cáo đã đưa ra một công bố chính “chương trình nghò sự toàn cầu” để nhất trí vấn đề môi trường với sự phát triển, và vì thế đã tăng cường và mở rộng thực chất cuộc bảo tồn thế giới 1980. Giáo dục được coi là phần trọng tâm của chương trình này “Sự thay đổi trong thái độ mà chúng ta cố gắng làm phụ thuộc các chiến dòch giáo dục lớn, các cuộc thảo luận và sự tham gia của quần chúng” (WCED 1987). Tranh luận xuất phát từ báo cáo trên đã đưa tới một hội nghò quan trọng thứ hai, sau hội nghò Stockholm 20 năm, hội nghò Liên hiệp quốc về môi trường và sự phát triển hội nghò thượng đỉnh, Brazil (1992)  Hội nghò thượng đỉnh diễn ra tại Rio de Janero năm 1992, hội thảo trên một phạm vi rộng về các đề tài và vấn đề môi trường. Có nhiều công bố dành cho GDMT thông qua suốt văn kiện. Một trong những kết quả chính của hội nghò là sự nhất trí rằng phát triển và giáo dục và môi trường phải là một bộ phận thống nhất của quá trình học tập ở cả hai dạng chính thức và không chính thức. 6 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ Và một dự kiến được đưa ra là mọi chính phủ phải nổ lực phấn đấu để cập nhập hóa hoặc chuẩn bò các chiến lược nhằm mục đích kết hợp môi trường và phát triển thành vấn đề trung tâm để đưa vào tất cả các cấp giáo dục. 2.1.1.2. Tình hình GDMT ở Việt Nam  Ở Việt Nam, từ năm 1966 Chủ tòch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Tết trồng cây để giữ gìn và làm đẹp môi trường sống. Cho đến nay phong trào này vẫn được duy trì và phát triển mạnh mẽ.  Năm 1991, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chương trình trồng cây phát triển giáo dục – đào tạo và BVMT (1991 – 1995).  Trong kế hoạch hành động quốc gia về môi trường và phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 1996 – 2000, GDMT được ghi nhận như một bộ phận cấu thành.  Từ năm 1995, Dự án GDMT trong nhà trường phổ thông Viêt Nam (VIE 95/041) của Bộ Giáo duc và Đào tạo do UNDP tài trợ đã nhắm vào mục tiêu cơ bản: − Hổ trợ xây dựng một chính sách và chiến lược thực hiện quốc gia về GDMT tại Việt Nam. − Tăng cường năng lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc truyền đạt những nội dung và phương pháp GDMT vào các chương trình đào tạo giáo viên. − Xây dựng các hoạt động GDNT cụ thể để thực hiện ở cấp Tiểu học và Trung học.  Các mục tiêu trên đã thực hiện ở mức chi tiết và cụ thể hơn trong thực tiễn thông qua dự án VIE98/018.  Đặt biệt gần đây nhất, tháng 8 – 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết đònh số 153/2004/ QĐ – TTg về việc ban hành Đònh hướngchiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam gồm 5 phần: 7 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ Phần 1: Phát triển bền vững – Con đường tất yếu của Việt Nam. Phần 2:Những lónh vực kinh tế cần ưu tiên nhằm PTBV. Phần 3: Những lónh vực xã hội cần ưu tiên nhằm PTBV. Phần 4: Những lónh vực sử dụng TNTN, BVMT và kiểm soát ô nhiễm cần ưu tiên nhằm PTBV. Phần 5: Tổ chức thực hiện nhằm PTBV.  Ở các trường Đại học, GDMT được coi như một nôi dung quan trọng trong các giáo trình Con người và môi trường; Dân số, tài nguyên, môi trường. các khoa:Sinh học, Đòa lí, Hoá học của các trường Đại học Sư phạm (Hà Nội, Huế, Tp. HCM…) đã có các môn học về môi trường. 2.1.2. Một số thành tựu về GDMT trên thế giới  Đức, có chương trình “Tìm hiểu đất nước” trong bậc tiểu học. Các cấp học từ trung học trở lên thì nội dung GDMT được gắn hữu cơ vào chương trình Sinh học và Đòa lí  Bungari, cấu tạo chương trình khoa học ở cấp 1 và học sinh ở cấp 2và 3 theo tư tưởng chủ đạo “Con người và Môi trường”. Trong chương trình cấp 1 có hẳn một môn riêng biệt là “Kiến thức về môi trường”, cung cấp cho học sinh nội dung đơn giản nhưng rất cơ bản về môi trường xung quanh như: nhà trường, làng mạc, thôn xóm, đòa phương, đường xá, giao thông, vườn cây, rừng, nước, lửa, động vật có ích, có hại. Chương trình học sinh cấp 2 biên soạn theo quan điểm “Tìm hiểu môi trường từ gần tới xa” như môi trường thôn xóm, môi trường rừng, các cây nông nghiệp, sinh vật đồng ruộng,…  Nhật, trọng tâm của GDMT là chống ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe, nội dung này đựơc lồng ghép vào các môn học đặc biệt là môn Sinh học và Đòa lý.  Indonesia, người ta đã thiết lập các trung tâm nghiên cứu về môi trường trong các học viện. Các trung tâm này là nơi cung cấp các chuyên gia cho việc nghiên cứu, đào tạo cho các công việc khác có liên quan đến khoa học môi 8 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ trường ở các cấp quốc gia và khu vực. Tuy nhiên ở các vùng sâu vùng xa thì trình độ dân trí về môi trường chưa được cao.  Malaysia, các trường đại học đã có mối liên kết với các học viện trong và ngoài nước để đào tạo các chuyên gia về môi trường. Một số trường đại học đã tổ chức các khóa chính trò, các khóa học ngoại khóa về môi trường cho hầu hết các sinh viên ở các ngành khác nhau. Trình độ môi trường của nhân dân Malaysia khá cao.  Singapore, các chương trình giảng dạy môi trường ở các trường đại học tổng hợp, đại học bách khoa. Học viện giáo dục được tiến hành tốt nhất. Việc giáo dục về môi trường được các quy đònh về pháp luật đi kèm. Các trường đại học thành lập các ủy ban để cố vấn cho chính phủ về mặt môi trường nhằm đưa ra những chính sách, những chủ trương kòp thời và thích hợp. Ngoài ra, các trường còn tập trung vào các “Dự án thành phố sạch và xanh”, “Nguồn gốc của ô nhiễm không khí và sự kiểm soát nó”, “Quản lý chất thải nguy hiểm”, “Bảo quản, lọc và xử lí nước thải”…  Philipines, hầu hết các trường đại học đều có khoa học hay chỉ ít cũng có một bộ môn môi trường (Hoặc Environmental Sciences hoặc Environmental Study). đây đào tạo cả chuyên ngành môi trường tài nguyên, môi trường sinh thái lẫn công nghệ môi trường. Là một đất nước chòu nhiều thiên tai nên Philipines rất chú trọng giáo dục các sự cố môi trường và phòng chống.  Thái Lan, nơi có trường AIT là nguồn cung cấp và đào tạo các kỹ thuật viên môi trường, giáo dục ở cấp học sau trung học bao gồm đào tạo chuyên nghiệp và chuyên gia môi trường cũng được xúc tiến mạnh mẽ. Hầu hết các trường đại học ở Thái Lan đều có quyền cấp bằng cử nhân hoặc thạc só về môi trường. Một số trường còn có cả chương trình đào tạo tiến só trong lónh vực này. Tuy nhiên người Thái Lan vốn sợ rằng, trong tương lai gần sẽ có một sự cung cấp quá dư các nhà môi trường được đào tạo một cách tổng quát mà thiếu hẳn 9 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ những chuyên gia sâu trong một số lónh vực môi trường học. Các báo cáo của các chuyên gia Thái ở Hội nghò GDMT cho rằng: “Thái Lan cần có nổ lực hơn nữa để đưa giáo dục và đào tạo, huấn luyện GDMT vào các chương trình học hiện hành dành cho tất cả các ngành học mà họ sắp tốt nghiệp có liên quan đến sự phát triển”. Mặt khác, TS Chunaphicun cũng xác nhận “GDMT, nước chúng tôi được quan tâm và đạt đươc những cao trào rộng khắp, có lẽ chỉ đứng sau giáo dục AIDS”. Tuy hình thức và phương phháp GDMT ở mỗi nước có khác nhau nhưng đều đã khẳng đònh sự cần thiết và tính cấp bách của giáo dục môi trường trong nhà trường và trong cộng đồng xã hội. Hội nghò thượng đỉnh về Trái Đất họp tại Rio Janeiro (Braxin) năm 1992 đã xác đònh chiến lược hành động cho loài người về môi trường và phát triển môi trường ở thế kỷ 21, trong đó có hành động xem xét lại tình hình GDMT và đưa GDMT vào chương trình giáo dục cho tất cả mọi lớp và ở các cấp học. Đây cũng là một trong những mục tiêu chủ yếu của chương trình GDMT quốc tế (IEEP) của UNESCO và UNEP. Sau hội nghò này tất cả các nước xem lại tình hình GDMT ở quốc gia mình vả xây dựng những mô hình giáo dục mới phủ hợp nhằm nâng cao hiệu quả. 2.1.3. GDMT ở Việt Nam  nước ta, việc GDMT mới được bắt đầu từ những năm cuối thập niên 70, còn việc GDMT trong trường phổ thông chỉ mới được thực hiện vào thập niên 80 cùng với kế hoạch cải cách giáo dục. Để thực hiên nhiệm vụ GDMT trong trường phổ thông, ngay từ thời kỳ đó đã có hai đề tài cấp nhà nước được tiến hành nghiên cứu về phương thức nội dung GDMT trong nhà trường, trong đó tập trung chủ yếu là môn sinh học và đòa lý. Từ năm 1982 – 1983 khoa học đòa lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đưa môn bảo vệ tự nhiên, mà nay là GDMT vào chương trình đào tạo. Đến năm 1985, cuốn “Quán triệt tinh than giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dân số và bảo vệ môi trường” của nhà xuất bản 10 [...].. .Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở GVHD: TS Trương Thanh SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ Giáo dục và cuốn Giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường phổ thông của PGS Nguyễn Dược in vào năm 1986 cho thấy rõ sự nhận thức về GDMT ở nước ta Hiện nay, các hoạt động GDMT được tiến hành một cách mạnh mẽ Ngoài việc GDMT cho quần chúng nhân dân thông. .. vậy, giáo viên cần chú ý khai thác một cách hợp lý các cơ hội để thực hiện giáo BVMT, tránh bỏ sót cũng như tránh gượng ép, gây nặng nề cho việc học tập của học sinh 31 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở GVHD: TS Trương Thanh SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ Mục tiêu giáo dục ở trường THCS Nội dung giáo dục ở trường THCS Mục tiêu giáo dục BVMT ở trường. .. giáo dục BVMT ở trường THCS 2.2.10 .Các hoạt động giáo dục BVMT ngoài lớp học 2.2.10.1 Mục đích và ý nghóa của việc giáo dục BVMT ngoài trường học a.Mục đích  GDMT là một trong những cách tiếp cận cơ bản trong giáo dục BVMT là giáo dục về môi trường, trong môi trường và vì môi trường, trong đó giáo dục về môi trường và vì môi trường là những đích can đạt đến Giáo dục về môi trường nhằm giúp cho học sinh. .. đối với môi trường sống 35 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở GVHD: TS Trương Thanh SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ  Tiếp cận với các dạng TNTN, với việc khai thác, sử dụng và vấn đề môi trường nảy sinh  Các hoạt động sản xuất tại cộng đồng và các vấn đề môi trường nảy sinh  Chất thải: các nguồn phát sinh chất thải, tình hình thu gom và xử lý... lực cho việc nghiên cứu, quản lý và thực hiện công nghệ BVMT, PTBV đất nước Tăng cường cơ sở vật chất cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về môi trường trong các trường học Thông tin giáo dục BVMT trong nước, khu vực và trên thế giới 16 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở GVHD: TS Trương Thanh SVTH: Đặng... tuyên truyền và cộng đồng dân cư của khắp các đòa phương trong cả nước về môi trường và BVMT Hơn nữa, với gần 38.000 trường học và các cơ sở giáo dục, đào tạo, những trung tâm văn hoá của đòa phương, là nơi có điều kiện để thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nứơc về BVMT và PTBV 18 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở  GVHD:... đònh Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở GVHD: TS Trương Thanh SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ b.Ý nghóa  Giáo dục trong môi trường là một trong 3 cấu thành của GDMT Hai cấu thành còn lại là giáo dục vì môi trường và giáo dục trong môi trường  Môi trường tự nhiên còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc và phát triển kỹ năng thẩm mỹ Từ đó xuất hiện ý thức. .. kỹ năng BVMT thông qua việc luyện tâp xử lý các 29 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở GVHD: TS Trương Thanh SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ tình huống môi trường cụ thể Hình thành cho học sinh khả năng nhận biết và phát hiện các vấn đề môi trường, xây dựng kế hoạch hành động vì môi trường và kỹ năng kiên đònh thực hiện kế hoạch hành động BVMT 2.2.8.5... môn Sinh học, Vật lý, Hoá học, … học sinh 27 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở GVHD: TS Trương Thanh SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ cần tiếp thu, trãi nghiệm qua các thí nghiệm Đây cũng là những phương pháp dạy học đặc trưng của các môn khoa học thực nghiệm Những hiện tượng liên quan đến môi trường sẽ được học sinh hiểu, cảm nhận và có ý thức. .. BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân” a Mục tiêu của đề án 14 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở  GVHD: TS Trương Thanh SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ Giáo dục Học sinh, sinh viên các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân có hiểu biết về pháp luật và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về BVMT, có kiến thức về môi . tài Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở 1.4.Mục đích của đề tài  Đánh giá công tác công tác giáo dục môi trường tại các trường Trung học cơ. tăng cường công tác giáo dục môi trường cho học sinh. 3 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò. đức mới 5 Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường GVHD: TS. Trương Thanh Cảnh cho học sinh ở các trường Phổ thông cơ sở SVTH: Đặng Thò Minh Sỷ  Từ năm 1986 trở đi, các hoạt động quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường phổ thông cơ sở, Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường phổ thông cơ sở, Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường phổ thông cơ sở