Thiết kế hệ thống Xử lý nước thải quân y viện 175, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, công suất 750 m3 ngày đêm

97 828 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:04

Đồà án tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Vết Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề: Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn nhất cả nước. Nằm ở trung tâm tam giác phát triển kinh tế phía Nam, có số dân sẽ lên đến 10 triệu người trong tương lai. Vấn đề môi trường gắn bó mật thiết với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Vì vậy, UBND thàng phố quan tâm đến vấn đề giải quyết chất thải bệnh viện. Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giao thông công chánh xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn tập trung, còn nước thải yêu cầu các bệnh viện phải xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 7384-2004 mức 1 mới được dẫn vào ống thoát nước công cộng của thành phố. Nhiều bệnh viện ở thành phố đang triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo các mô hình khác nhau. Những cơ sở sản xuất, phục vụ nào không chấp hành luật bảo vệ môi trường của nhà nước và hướng dẫn cụ thể của thành phố sẽ phải đóng cửa và di dời nơi khác. 1.2. Tính cấp thiết: Bệnh viện 175 là tuyến cuối cùng cấp chiến lược của ngành Quân y phía nam, là bệnh viện lọai A với biên chế 1000 giường. Đảm bảo quân y thời bình cũng như thời chiến, không những đối với Nam Bộ, Tây Nguyên, Trường Sa mà còn là chỗ dựa điều trò cho biên giới Tây Nam và chiến trường K khi có chiến sự xảy ra, cũng như phục vụ người dân thành phố trong thời bình. Là trung tâm chỉ đạo tuyến Quân y phía nam. Hiện nay, bệnh viện đang quản lý kỹ thuật 80 đầu mối quân y, trong đó có 11 bệnh viện lọai B cấp Quân khu và Quân đoàn ở phía nam từ Quảng Nam - Đà Năng trở vào. Có nhiệm vụ huấn luyện đào tạo và bổ túc cán bộ trình độ cao cho ngành Quân y, thường xuyên duy trì các khoa đào tạo bác só chuyên khoa 1, tại chức nội chung và ngọai chung, gây mê hồi sức, vệ sinh phòng dòch…. SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 1 Đồà án tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Vết Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 Bệnh viện 175 hiện có đội ngũ cán bộ và nhân viên gồm : hơn 900 người trong đó có 206 bác só, 8 dược cao, 10 kỹ sư, 423 cán bộ trung học y dược và nhân viên phục vụ. Bệnh viện 175 nằm trên đòa bàn phường 3 quận Gò Vấp, ở một khu đông dân cư và nằm trên 3 tuyến đường chính là Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Sơn. Diện tích bệnh viện khỏang hơn 17.5ha. Nhiệt độ ở đây khỏang 20 o C đến 34 o C, gần như ít thay đổi. Do đó tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi rút phát triển. Theo số liệu thống kê ở các bệnh viện đa khao cho thấy ở các bệnh viện đa khoa trung bình mỗi năm số ca bệnh lây nhiễm khỏang 15%-20% trên tổng số ca điều trò và có lúc đến 30%-35%. Các bệnh lây lan truyền qua các con đường khác nhau, phụ thuộc vào đặc tính của các bệnh nhễim khuẩn đường tiêu hóa, lan truyền qua môi trường nước là chính, không những ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng đến các động vật và sinh vật khác. Do đó, việc bảo đảm một môi trường nước trong sạch, hợp vệ sinh cho bệnh viện là hết sức cần thiết nhằm ngăn ngừa và hạn chế tình trạng lây lan này. 1.3. Nhiệm vụ của luận văn: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Quân y viện 175, công suất Q=750 m 3 / ngày.đêm, đạt tiêu chuẩn TCVN 7382-2004 mức 1. 1.4. Nội dung của luận văn:  Tổng quan tài liệu về Quân y viện 175 và số liệu về nước thải của Quân y viện.  Tổng quan công nghệ xử lý nước thải bệnh viện.  Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp với điều kiện sẵn có.  Tính toán thiết kế các công trình đơn vò.  Khái toán chi phí đầu tư và vận hành. SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 2 Đồà án tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Vết Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175  Quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải.  An toàn lao động và khắc phục sự cố khi xảy ra. CHƯƠNGII : SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 3 Đồà án tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Vết Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 TỔNG QUAN VỀ QUÂN Y VIỆN 175 VÀ NƯỚC THẢIQUÂN Y VIỆN 2.1. Điều kiện tự nhiên môi trường – đòa lý: 2.1.1. Vò trí đòa lý : Hình 2.1 Vò trí Quân y viện 175 Đòa điểm : Phường 3 quận Gò Vấp, ở một khu đông dân cư và nằm trên 3 tuyến đường chính là Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Sơn 2.1.2. Khí hậu: Nằm trên đòa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nên điều kiện khí tượng thủy văn Quận Gò Vấp mang các nét đặc trưng của điều kiện khí tượng thủy văn thành phố Hồ Chí Minh: Khí hậu ôn hòa mang tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa của vùng đồng bằng. Hằng năm có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 28 0 C. Độ ẩm không khí tương đối trung bình 82% - 85% vào mùa mưa và 70% - 76%, vào mùa khô; lượng bốc hơi trung bình 1169.4mm/năm. Lượng mưa trung bình năm là 1859.4 mm. So với lượng mưa, lượng bốc hơi chỉ chiếm 60% tổng SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 4 Đồà án tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Vết Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 lượng mưa. Mưa chủ yếu tập trung vào tháng từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm, chiếm khoảng 65% - 95% lượng mưa cả năm. Tổng lượng mưa bức xạ mặt trời trong năm vào khoảng 145-152 kcal/cm 2 , lượng bức xạ bình quân ngày khoảng 417cal/cm 2 . Số giờ nắng trong năm khoảng 2488 giờ. 2.2. Lòch sử hình thành và phát triển bệnh viện: Hình 2.2 Quân y viện 175 Bệnh viện 175 ra đời ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (26- 5-1975), từ 3 bệnh viện: K116, K72, K59 và một số đội điều trò, với tên gọi ban đầu là Viện Quân y 175 (là số hiệu hợp thành của 3 số đầu của các đơn vò) phát triển thành bệnh viện 175 ngày nay. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 175 đã được Đảng và Nhà nước tuyên dương “Đơn vò Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” (23-3- 1989). Khoa Hồi sức cấp cứu và 3 cá nhân cũng được tuyên dương là đơn vò Anh SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 5 Đồà án tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Vết Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều huân chương cao quý khác. Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Bệnh viện 175 đã khắc phục nhiều khó khăn thử thách, từng bước xây dựng, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhiệm vụ. Bệnh viện 175 được Bộ Quốc phòng xác đònh là bệnh viện loại A, bệnh viện chiến lược, tuyến cuối, trung tâm nghiên cứu y học quân sự phía Nam, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hòa nhòp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cán bộ, chiến só công nhân viên bệnh viện 175 đã và đang tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng Bệnh viện không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nùc, quân đội, ngành quân y và nhân dân, xứng đáng với truyền thống của Bệnh viện, đơn vò Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Các giai đoạn hình thành và phát triển bậnh viện: Giai đoan 1: Viện Quân y 175 hình thành làm nhiệm vụ tiếp nhận, cứu chữa thng binh, bệnh binh và giải quyết di chứng vết thương chiến tranh, từng bước xây dựng thành Bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở phía Nam (1-5-1975 đến 24-9-1977).  Tiếp quản Tổng y viện cộng hòa, hình thành Viện Quân y 175.  Tổ chức tiếp nhận cứu chữa thương binh của chiến dòch Hồ Chí Minh, giải quyết di chứng vết thương chiến tranh, các bệnh mãn tính,từng bước xây dựng Bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở phía Nam. Giai đoạn 2: Phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở Biên giới Tây Nam, và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, tiếp tục xây dựng Bệnh viện heo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (9-1977 đến 12-1989).  Phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở Biên giới Tây Nam. SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 6 Đồà án tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Vết Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175  Phục vụ quân tình nguyện Việt Nam, cùng lực lượng cách mạng giải phóng Campuchia.  Hoàn thành nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh và làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng Bệnh viện tuyến cuối của quân đội tại phía Nam. Giai đoạn 3: Đổi mới toàn diện, vững chắc, xây dựng Bệnh viện làm nhiệm vụ Bệnh viện tuyến cuối, trung tâm y học quân sự ở phía Nam; tham gia chương trình y tế chuyên sâu của ngành y tế Nhà nước (1990-2000).  Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cấp Bệnh viện ngang tầm loại A, tuyến cuối của quân đội ở phía Nam (1990-1995).  Xây dựng Bệnh viện chính quy, từng bước trở thành trung tâm y học quân sự ở phía Nam, Bệnh viện chiến lược của Quân đội và tham gia chương trình y tế chuyên sâu của ngành y tế Nhà nước (1996-2000). Giai đoạn 4: Xây dựng đúng chuẩn Bệnh viện loại A, tuyến cuối, trung tâm nghiên cứu y học quân sự của Bộ Quốc phòng ở phía Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2001-2005).  Tăng cường đầu tư chiều sâu trên các mặt, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu y học hiện đại trong khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học (2001-2002).  Xây dựng Bệnh viện đúng chuẩn loại A, tuyến cuối, có kỹ thuật ngang tầm với khu vực, bảo đảm nâng cao chất lượng, điều trò theo nhiệm vụ và vò thế mới (2003-2004). 2.3. Tổ chức bệnh viện và hoạt động khám chữa bệnh: 2.3.1. Tổ chức bệnh viện: Bệnh viện 175 hiện có đội ngũ cán bộ và nhân viên bao gồm: hơn 900 người trong đó có 206 bác só, 08 dược cao, 10 kỹ sư, 423 cán bộ trung học y dược và các nhân viên phục vụ Về chất lượng gồm:  Giáo sư, Phó giáo sư : 06 người SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 7 Đồà án tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Vết Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175  Tiến só, Phó tiến só :15 người  Thạc só :13 người  Bác só CK II :26 người  Bác só CK I :87 người Tổ chức biên chế bệnh viện gồm : 05 ban, 06 phòng, 34 khoa chuyên môn và các tổ chức trực thuộc: trung tâm YHDP phía nam, đội tiếp máu… 2.3.2. Hoạt động khám chữa bệnh: Hiện nay, Quân y viện 175 có 1000 giường bệnh nhiệm vụ cấp cứu và điều trò cho các cán bộ cao cấp, quân thường trực ( bộ đội, viên chức quốc phòng), cán bộ hưu trí quân đội có tuổi quân từ 25 năm trở lên. Ngoài ra, Quân y viện còn khám chữa bệnh cho gia đình chính sách theo quy đònh của Bộ Quốc phòng, BHYT, các thương binh khu vực Tp.HCM và người dân sinh sống trong khu vực. 2.4. Các vấn đề vế môi trường: Từ những năm đầu thập niên 90, theo quy họach tổng thể được Bộ Quốc phòng phê duyệt và đầu tư, Quân y viện đã được cải tạo và xây dựng mới nhiều hạng mục. Đến nay, Quân y viện có một hệ thống cung cấp nước cấp từ 1000 m 3 / ngày đến 1700 m 3 / ngày phục vụ cho sinh họat và điều trò của Quân y viện. Hệ thống thoát nước thải đã được cải tạo mới, hệ thống nước mưa đã được tách ra khỏi hệ thống nước thải. Gần như toàn bộ nước thải theo ống dẫn tới hố ga trước khi thoát theo ống dẫn ở đường Nguyễn Thái Sơn. Quân y viện 175 nằm trong khu vực đông dân cư. Hàng ngày, Quân y viện thóat vào đường cống thành phố một khối lượng lớn từ 600 m 3 / ngày đến 900 m 3 / ngày chưa được xử lý, chứa nhiều chất bẩn hữu cơ và vi trùng gây bệnh. SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 8 Đồà án tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Vết Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 CHƯƠNG III : TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 3.1. Tổng quan về nước thải bệnh viện: 3.1.1. Sự khác biệt giữa nước thải bệnh viện và nước thải sinh họat: Lượng chất bẩn gây ô nhiễm tính trên một giường bệnh lớn hơn 2-3 lần lượng chất bẩn gây ô nhiễm tính trên một đầu người. Ở cùng một tiêu chuẩn sử dụng nước thì nước thải bệnh viện có nồng độ cao hơn nhiều. Sự hình thành nước thải bệnh viện trong một ngày và ở nghững ngày khác của tuần là không đều (hệ số không đều K=3). Thành phần của nước thải bệnh viện dao động trong ngày do chế độ làm việc của bệnh viện không đều. Trong nước thải bệnh viện, ngoài những chất bẩn thông thường như trong nước thải sinh hoạt, còn chứa những chất bẩn hữu cơ và khoáng đặc biệt ( thuốc men, chất tẩy rửa, đồn vò phóng xạ…) còn có một lượng lớn vi khuẩn gây bệnh có khả năng lây lan cao, gây nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 9 Đồà án tốt nghiệp GVHD: TS. Đặng Vết Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 Từ những kết luận trên, chúng ta thấy rằng tuy nhiều người coi nước thải bệnh viện như một dạng của nước thải sinh hoạt đô thò nhưng thực tế cần xếp nước thải bệnh viện vào một loại nước thải riêng và yêu cầu xử lý cũng phải cao hơn. 3.1.2. Khái quát tình trạng nước thải bệnh viện ở Việt Nam: Theo kết quả khảo sát trong thời gian 1997-2002 của trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ nước sạch và môi trường, đònh mức sử dụng nước tính trên giường bệnh nước ta như bảng sau: Bảng 3.1 Đònh mức sử dụng nước tính theo giường bệnh: Đối tượng Số lượng/ ngày Nhu cầu tiêu thụ nước, lít/ngày Số giường bệnh N 300-350 Số cán bộ công nhân viên (0,8-1,1)N 100-150 Người nhà bệnh nhân (0,9-1,3)N 50-70 Sinh viên thực tập, khách (0,7-1)N 20-30 Tổng số nước dùng thực tế (3,4-4,4)N 470-600 Tính cả nhu cầu phát triển 650-950 (Nguồn: Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ nước sạch và môi trường) Từ lượng nước sử dụng đó sinh ra nước thải. Thực tế hiện nay lượng nước sử dụng trường đô thò và khu công nghiệp từ năm 1992 đến năm 1998, của Bộ môn cấp thoát nước- môi trường nước thuộc trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội trong 2 năm 1996-1997 và của Ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường năm 1998 đều cho thấy lưu lượng nước thải các bệnh viện vượt quá công suất thiết kế nhiều lần. Phần lớn lượng nước thải sau sử dụng đều xả vào hệ thống thoát nước. Lượng nước thực tế thải ra tính cho một giường bệnh trong một ngày đêm vượt SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 10 [...]... chất lượng xử lý nước thải và lưu trữ hồ sơ xử lý nước thải Điều 28: Thu gom nước thải:  Bệnh viện phải có hệ thống thu gom riêng nước bề mặt và nước thải từ các khoa, phòng Hệ thống cống thu gom nước thải phải là hệ thống ngầm hoặc có nắp đ y  Hệ thống xử lý nước thải phải có bể thu gom bùn Điều 29: Các y u cầu của hệ thống nước thải bệnh viện:  Có quy trình công nghệ phù hợp, xử lý nước thải đạt... tế ra ng y 30 tháng 11 năm 2007, chương IX, quy đònh một số vấn đề về xử lý nước thải bệnh viện như sau Điều 27: Quy đònh chung về xử lý nước thải:  Mỗi bệnh viện phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng  Các bệnh viện không có hệ thống xử lý nước thải phải bổ sung hệ bộ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh  Các bệnh viện đã có hệ thống xử lý nước thải từ trước nhưng bò hỏng không hoạt động hoặc... nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 GVHD: TS Đặng Vết Hùng thải từ các dụng cụ y tế như kim tiêm, ống thuốc, dao mổ, lọ xét nghiệm, túi oxy… Cuối cùng là nước thải và nước thải sinh hoạt Nước thải bệnh viện là một dạng nước thải sinh hoạt và chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số lượng nước thải sinh hoạt của khu dân cư Nước thải bệnh viện gồm 3 nguồn chính như sau :  Nước thải từ... trường    Công suất phù hợp với lượng nước thải phát sinh của bệnh viện Cửa xả nước thải phải thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải phải được quản lý như chất thải rắn y tế  Đònh kì kiểm tra chất lượng xử lý nước thải Có sổ quản lý, vận hành và kết quả kiểm tra chất lượng có liên quan 3.2 Các phương pháp xử lý nước thải: Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt... bệnh viện n y áp dụng phương pháp xử lý cục bộ là ngâm tất cả nước thải vào hóa chất rồi xả ra hệ thống cống chung Thành phố từng cấp 20 tỉ để bệnh viện SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 13 Đồà án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 GVHD: TS Đặng Vết Hùng sửa chữa, nâng cấp toàn bệnh viện Khi làm dự án, bệnh viện có đính kèm danh mục xử lý nước thải nhưng bò gạt ra Năm 2000, bệnh viện. .. trường  Các bệnh viện x y dựng mới, bắt buộc phải có hệ thống xử lý nước thải trong hạn mục x y dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt  Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện phải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, phải phù hợp với các điều kiện đòa hình, kinh phí đầu tư, chi phí vận hành và bảo trì SVTH: Trần Thò Nhàn Trang 22 Đồà án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175  GVHD:... nghiệp Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 GVHD: TS Đặng Vết Hùng tiêu chuẩn của các nước Đức, Nga, Mỹ và lớn hơn rất nhiều so với các tiêu chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn dùng nước của một số bệnh viện do Chính Phủ Th y Điển tài trợ x y dựng như bệnh viện Uông Bí là 2.500 l/giường bệnh.ng y đêm, Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em là 1.700l/giường bệnh.ng y đêm, của các bệnh viện quân đội và công an... để xử lý nước thải bệnh viện, tuy v y cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa hai loại nước thải n y để có sự lựa chọn công nghệ thích hợp, nhằm đảm bảo y u cầu xử lý khắc khe hơn cho nước thải bệnh viện Tất cả các phương pháp xử lý nước thải có thể chia làm 2 nhóm: nhóm các phương pháp thu hồi và nhóm các phương pháp phân h y Đa số các phương pháp hóa lý được dùng để thu hồi các chất quý trong nước thải. .. viện truyền nhiễm đều chưa được xử lý và khử trùng triệt để Ở đô thò và khu dân cư sự giao nhau giữa hệ thống cấp nước và hệ thống thoát nước là không thể tránh khỏi Cần phải tuân thủ những quy đònh về những biện pháp phòng ngừa ô nhiễm hệ thống cấp nước từ hệ thống thoát nước do sự cố Nhưng quan trọng hơn là phải x y dựng hệ thống xử lý và khử trùng nước thải bệnh viện tập trung trước khi xả vào hệ. .. Vận chuyển khí Bay hơi và bay khí Tương tự như quá trình lọc Tách tảo từ nước thải sau hồ ổn đònh Bổ sung và tách khí Bay hơi các hợp chất hữu cơ bay hơi từ nước thải 3.2.2 Xử lý bằng phương pháp hóa học: Phương pháp hóa học sử dụng các phản ứng hóa học để xử lý nước thải Các công trình xử lý hóa học thường kết hợp với các công trình xử lý lý học Mặc dù có hiệu quả cao, nhưng phương pháp xử lý hóa . bệnh viện là hết sức cần thiết nhằm ngăn ngừa và hạn chế tình trạng l y lan n y. 1.3. Nhiệm vụ của luận văn: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Quân y viện 175, công suất Q =750 m 3 / ng y. đêm, . về Quân y viện 175 và số liệu về nước thải của Quân y viện.  Tổng quan công nghệ xử lý nước thải bệnh viện.  Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp với điều kiện sẵn có.  Tính toán thiết. Hùng Thiết kế hệ thống xử lý nước thải quân y viện 175 thải từ các dụng cụ y tế như kim tiêm, ống thuốc, dao mổ, lọ xét nghiệm, túi oxy… Cuối cùng là nước thải và nước thải sinh hoạt. Nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống Xử lý nước thải quân y viện 175, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, công suất 750 m3 ngày đêm, Thiết kế hệ thống Xử lý nước thải quân y viện 175, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, công suất 750 m3 ngày đêm, Thiết kế hệ thống Xử lý nước thải quân y viện 175, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, công suất 750 m3 ngày đêm, VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ, LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ, Bảng 5.8 Các thông số thiết kế của máy ép bùn dây đai., TÍNH TOÁN KINH PHÍ, VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan