GA AM NHAC L9-MOI

40 293 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy 2010 Sĩ số: Vắng: Tiết 1: Học hát : Bóng dáng một ngôi trờng I. Mục tiêu 1 Kiến thức: Biết bài hát Bóng dáng một ngôi trờng là của nhạc sĩ Hoàng Lân, thuộc lời ca. 2 - Kĩ năng: + Hát đúng giai điệu bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng. Thể hiện đúng các chỗ đảo phách. + HS biết trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng với tình cảm sôi nổi nhiệt tình. 3- Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè. II. Chuẩn bị + Đài, đĩa nhạc mẫu lớp 9. + Nhạc cụ thờng dùng. III. Tiến trình dạy và học 1- Kiểm tra Sách , vở ghi của HS 2. Bài mới : HĐ của GV Nội dung HĐ của HS - Giới thiệu - Ghi bảng - Thuyết trình Giới thiệu bài hát, tác giả- tác phẩm - Thao tác - Yêu cầu - Phân tích * Nêu tóm tắt nội dung kiến thức trong chơng trình. Học hát : Bóng dáng một ngôi tr ờng 1. Giới thiệu về bài : + Tác giả : Hoàng Lân sinh ngày 18/6/1942 tại thị xã Sơn Tây- Hà Tây , là anh em sinh đôi với NSĩ HLong. +Tác phẩm: Bóng dáng một ngôi trờng : Bài hát đợc sáng tác năm 1985 dựa vào kí ức về 1 mái tr- ờng mà NSĩ đã từng gắn bó đó là trờng THPT Nguyễn Huệ (thị xã Hà Đông- tỉnh Hà Tây). 2. Nghe hát mẫu: - HS đợc nghe băng hát mẫu bài: Bóng dáng một ngôi trờng. 3. Tìm hiểu bài hát: Giọng ? Nhịp? - Bài hát đợc viết ở giọng F trởng, với hình thức hai đoạn đơn + Đoạn a: Nhịp 4/4 - 6 câu : Từ đầu đến. Trong lòng chúng ta. ở đoạn này tính chất âm nhạc tha Nghe HS ghi bài Nghe HS nghe. Hs quan sát và trả lời. Nghe và ghi nhớ Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 1 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà - GV HD - Hát mẫu và hớng dẫn - Yêu cầu - Hớng dẫn và yêu cầu - Hớng dẫn và thao tác mẫu từng nội dung. Quan sát- sửa sai cho HS.Tuyên dơng các em thực hiện tốt. Hớng dẫn GV đặt vấn đề Chỉ định thiết , lôi cuốn. + Đoạn b: Nhịp 2/4 - 4 câu: Hát mãi. nhớ đến bây giờ. ở đoạn này tiếp tục phát triển tình cảm của đoạn a, nhng âm nhạc tha sôi nổi, linh hoạt hơn đợm chút lu luyến, bâng khuâng. 4. Luyện thanh 5. Tập hát từng câu: * Đoạn a: GV hát mẫu, 2-3 lần- HS hát 2-3 lần . Chú ý đảo phách Tơng tự với câu 2 và 3 Nối 3 câu: HS hát theo đàn 2-3 lần ,hết mỗi câu GV đếm phách cho HS ngân , nghỉ đúng. Tơng tự với các câu còn lại * Đoạn b: Tiến hành dạy tơng tự nh đoạn a 6. Hát đầy đủ cả bài: - Hát toàn bộ cả bài, Thể hiện tính chất của bài hát 7. Luyện tập: - Thể hiện tình cảm trong sáng, sôi nổi nhiệt tình. Sử dụng lối hát hoà giọng. + Luyện tập nhóm- chú ý thể hiện đúng tính chất tình cảm của bài. + 1HS hát đoạn a- cả lớp hát đoạn b + Hát kết hợp vận động theo nhạc * Gọi 1 HS hát tốt hát cho cả lớp nghe- GV ghi điểm. ? Cảm nhận của em sau khi học xong bài hát ? ( ND bài hát nói lên điều gì?) *Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Hoàng Hiệp và bài hát: Câu hò Bên bờ Hiền L ơng. - Cho HS nghe qua đĩa nhạc ( hoặc GV hát ) Luyện thanh Học hát từng câu. HS trình bày. HS nghe hớng dẫn và thực hiện HS thực hiện HS thực hiện Trả lời HS đọc tác phẩm HS nghe Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 2 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà 3 , Luyện tập : - Học sinh trình bày lại bài hát: nhóm, cá nhân . - Giáo viên cho điểm khuyến khích 4. Củng cố dặn dò: - Học sinh nam hát câu 1, hs nữ hát câu 2.Cả lớp hát đoạn b. - Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh về nhà học thuộc bài chuẩn bị xem trớc bài 2. Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy 2010 Sĩ số: Vắng: Tiết 2 Nhạc lí : Giới thiệu về quãng Tập đọc nhạc : Giọng son trởng - TĐN số 1 I. Mục tiêu 1- Kiến thức: + HS hiểu về quãng trong âm nhạc. + HS đọc đúng giai điệu và hát đúng lời bài TĐN số 1: Cây sáo 2- Kĩ năng: + HS biết các loại quãng trong âm nhạc. + Thể hiện đúng trờng độ nốt đen chấm dôi đi liền nốt móc kép. 3- Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè. II. Chuẩn bị: + Chép bài TĐN số 1: Cây sáo SGK tr 10 + Hát thuần thục, chính xác bài TĐN số 1: Cây sáo III. Tiến trình dạy và học 1- Kiểm tra : ? hát bài hát Bóng dáng một ngôi trờng 2- Bài mới : HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV ghi bảng Đa ra VD Giới thiệu-hỏi Nội dung 1. Nhạc lí: Giới thiệu về quãng * VD: ở lớp 7 chúng ta đã học sơ lợc về quãng, Vậy em HS ghi bài Quan sát Trả lời Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 3 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà - KL - Y/ cầu Giới thiệu Đa ra BT Ghi bảng Thuyết trình giới thiệu - Y/cầu - KL - Ghi bảng GV hỏi Hớng dẫn Hớng dẫn hãy cho biết quãng là gì? Khái niệm : Quãng là k/cách về cao độ giữa 2 âm thanh cùng bậc, liền bậc hoặc cách bậc . Âm thấp là âm gốc , âm cao gọi là âm ngọn. Quan sát VD (SGK) , em hãy cho biết có những quãng nào? Tính chất : Căn cứ theo số lợng cung và nửa cung giữa 2 âm thanh để xđ t/chất của quãng trởng, thứ, tăng, giảm, đúng => Có tác dụng tạo âm thanh trầm , bổng trong âm nhạc. VD: 1 vài câu trong bài Bóng dáng 1 ngôi trờng. * BT : Chia làm 3 nhóm N1: Lấy VD về quãng 3,5,6,9,10 ? N2: Âm gốc là Mi, tìm âm ngọn để có quãng 1,2,4,7? N3: Âm ngọn là Si, Tìm âm gốc để có quãng 1,2,3,8? Nội dung 2: Tập đọc nhạc : Giọng G- TĐN Số 1 1. Giọng Son tr ởng * Khái niệm: Giọng G có âm chủ là G, hoá biểu có 1 dấu thăng( F#) - Viết cấu tạo cung và nửa cung gam C ? - Các giọng trởng đều có cấu tạo giống nhau chỉ khác nhau về âm chủ và hoá biểu. *Cấu tạo giọng G Gam C và G + âm trụ *So sánh 2 giọng C và G 2. Tập đọc nhạc : TĐN Số 1: Cây sáo a/ Tìm hiểu bài: - Giọng ? Nhịp ? - Cao độ , trờng độ ? - Chia câu? (4 câu) HS ghi bài Trả lời HS ghi nhớ HS nghe HS thực hiện Ghi bài Ghi nhớ Viết Thực hiện Trả lời Ghi bài Quan sát trả lời Đọc Luyện đọc gam HS đọc. Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 4 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà Đ/khiển - GV HD - Chia dãy và hớng dẫn Điều hành cho hs ôn luyện - Tìm HTT b/ Đọc tên nốt c/ Luyện đọc gamG + âm trụ d/Tập đọc nhạc: - GV HD đọc câu1: 2 - 3 lần và bắt nhịp cho HS đọc 2-3 lần. GV nghe và phát hiện chỗ còn sai- sửa sai cho HS. - Tơng tự với câu 2 Từng dãy đọc1 lần - TT với các câu còn lại Nối 4 câu thành bài: HS đọc 2 lần. đ/ Ghép lời ca: - Gv HD - HS nhẩm lời sau đó hát 2 lần ( GV sửa sai - nếu có) e/ TĐN và hát lời: - GV chia lớp thành 2 dãy và yêu cầu một dãy đọc nhạc- một dãy hát lời đồng thời, sau đó thực hiện đổi lại. - TĐN và hát lời kết hợp gõ HTT g/ Luyện tập: Chia lớp thành từng nhóm nhỏ tiến hành luyện tập: + Đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ phách . + Đọc nhạc ghép lời kết hợp đánh nhịp 2/4. Gọi 1 vài HS thực hiện- Nhận xét, Gv ghi điểm ( nếu thực hiện tốt) TĐN và hát lời 1 lần. HS tập đọc nhạc HS thực hiện HS thực hiện HS thực hiện 3 , Luyện tập . - Học sinh trình bày đọc nhạc: nhóm, cá nhân . - Giáo viên cho điểm khuyến khích 4,Củng cố Dăn dò : - Học sinh nam đọc câu 1, 3 hs nữ đọc câu 2,4. - Giáo viên nhận xét giờ học Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy 2010 Sĩ số: Vắng: Tiết 3: Ôn tập bài hát : Bóng dáng một ngôi trờng Ôn tập đọc nhạc : TĐN Số 1 Âm nhạc thờng thức : Ca khúc thiếu nhi phổ thơ Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 5 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà I. Mục tiêu 1- Kiến thức: + HS hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng. + HS đọc đúng giai điệu, hát đúng lời ca bài TĐN số 1: Cây sáo + HS biết sơ qua về một phơng thức sáng tác bài hát và giá trị của những bài hát phổ thơ thành công. 2 - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng, biết thể hiện bài hát theo hình thức song ca, đơn ca, tốp ca. + Kể đợc tên 1 số bài hát thiếu nhi phổ thơ. 3- Thái độ: + Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc, Có thêm hiểu biết về kiến thức Âm nhạc. II. Chuẩn bị: + Một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ: Hạt gạo làng ta (thơ Trần Đăng Khoa- nhạc: Trần Viết Bính), Đi học ( Thơ Minh Chính- nhạc Bùi Đình Thảo), Cho con ( thơ Tuấn Dũng nhạc Phạm Trọng Cầu). + Nhạc cụ thờng dùng. III. Tiến trình dạy và học 1 - Kiểm tra. ? Hát bài hát : Bóng dáng một ngôi trờng 2- Bài mới : HĐ của GV Nội dung HĐ của HS * GV ghi bảng - Đ/khiển - GVhớng dẫn - Chỉ định HS lên bảng. * Ghi bảng - GV đọc mẫu Nội dung 1. Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi tr ờng. + Khởi động + Nghe giai điệu bài hát Bóng dáng một ngôi trờng + Luyện tập : - Hát kết hợp vỗ đệm theo phách. - Luyện tập hình thức hát lĩnh xớng và hoà giọng Lần 1: Đoạn a : 1 HS nam hát Đoạn b: Lời 1 - Nữ hát Lời 2 - Nam hát Lần 2: Đoạn a: 1 HS nữ hát Đoạn b : Cả lớp hát * Gọi 1 vài nhóm trình bày - Nhận xét- so sánh u và nhợc điểm của từng nhóm, chỉ ra chỗ sai hớng dẫn các em sửa, tuyên dơng nhóm thực hiện tốt và ghi điểm. Nội dung 2: Ôn tập đọc nhạc TĐN số 1: Cây sáo ( trích) + N + Nghe giai điệu TĐN Số 1 + Luyện tập: HS ghi bài Thực hiện Nghe Luyện tập theo yêu cầu Lên kiểm tra HS ghi bài Nghe Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 6 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà - Đ/ khiển * GV ghi bảng - Lấy VD - Hỏi - K/L + Yêu cầu - KL - GV hát - Hỏi - Kết luận - Hát hoặc cho HS nghe băng đĩa - Kết luận - Yêu cầu - Nhận xét đánh giá. - Đọc tập thể bài TĐN số 5 và ghép lời kết hợp: Kết hợp vỗ đệm theo phách. Kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu + Kiểm tra cá nhân - Nhận xét - ghi điểm Nội dung 3 : Âm nhạc th ờng thức Ca khúc thiếu nhi phổ thơ VD: 1 vài bài hát SGK và kết luận đó là ca khúc phổ thơ Thế nào là ca khúc phổ thơ ? * Khái niệm : Là những ca khúc đợc hình thành từ những bài thơ. Kể tên một số ca khúc phổ thơ mà em biết ? ** Trích đoạn: Đi học, Bác Hồ - Ngời cho em tất cả Đặc điểm của những ca khúc phổ thơ ?( giai điệu , lời ca ) * Đặc điểm: Lời ca có chất lợng NT tốt, cô đọng, gợi cảm, xúc tích, Giai điệu gắn kết nhuần nhuyễn với lời thơ VD : Hạt gạo làng ta, Lí chiều chiều, Dàn đồng ca mùa hạ Đọc thơ- Hát lời Có những cách phổ nhạc nào cho bài thơ ? * 3 cách: Giữ nguyên, Thay đổi chút ít, Dựa vào ý thơ * Cho HS nghe một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ => Nhờ có các nhạc sĩ phổ nhạc cho bài thơ nên đã làm cho bài thơ đó vang xa, bay xa, đợc nhiều ngời biết đến. Kể tên các ca khúc thiếu nhi phổ thơ? ( Chia nhóm để thực hiện- Nhóm nào kể đợc nhiều nhóm đó thắng) Đọc HS thực hiện tập thể HS ghi bài . Quan sát- nghe Trả lời Ghi nhớ Kể Nghe Cho ý kiến HS ghi nhớ Quan sát-đọc HS nghe Trả lời HS ghi nhớ Nghe và cảm nhận - Thực hiện 3, Luyện tập : - Học sinh trình bày lại bài hát: nhóm, cá nhân . - Giáo viên cho điểm khuyến khích 4,Củng cố Dặn dò: - Học sinh nam hát câu 1, hs nữ hát câu 2 đến hết bài nhạc. Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 7 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà - Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh về nhà học thuộc bài chuẩn bị xem trớc bài 4. Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy 2010 Sĩ số: 15 Vắng: Tiết 4 Học hát : Nụ cời I. Mục tiêu 1- Kiến thức: + Biết tên tác gioả, nội dung cảu bài hát, hát đúng giai điệu bài hát: Nụ cời , Nhạc Liên Xô- Phỏng dịch lời Việt: Phạm Tuyên. 2 - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Nụ cời với tình cảm vui và nhiệt tình. Thể hiện đúng giai điệu, lời ca của bài hát. + Biết cách lấy hơi và hát rõ lời của bài hát. 3 - Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình cảm lạc quan , yêu cuộc sống & tình thân ái hữu nghị giữa thiếu nhi 2 nớc Việt- Nga . II. Chuẩn bị + Nhạc cụ thờng dùng + Bản đồ thế giới. + Hát thuần thục, chính xác bài: Nụ cời. III. Tiến trình dạy và học 1 Kiểm tra ? Thế nào là ca khúc thiếu nhi phổ thơ? Lấy VD? 2. Bài mới HĐ của GV Nội dung HĐ của HS * Giới thiệu bằng bản đồ 1. Giới thiệu về bài : + Vị trí nớc Nga: Là 1 đất nớc rộng lớn nằm ở Châu Âu, có vị trí quan trọng trên thế giới, thủ đô là Mát-xcơ-va. Nớc Nga là quê hơng của cuộc cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại với lãnh tụ thiên tài Lê Nin. Đây cũng là nớc có nền VH phát triển với nhiều tên tuổi lẫy lừng thế giới: Về văn học có Pus - kin, Lép-tôn-xtôi, Goóc ki về AN có Trai- cốp-xki, về Mĩ thuật có Lê- vi-tan & nhiều danh nhân VH nổi tiếng khác VN & Nga có quan hệ hữu nghị từ nhiều năm Quan sát - Nghe Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 8 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà - Hỏi Giới thiệu - Đ/khiển - Y/cầu-hỏi -Thuyết trình, Phân tích - HD - Hát mẫu và h- ớng dẫn - Hớng dẫn và nay & ngày càng tốt đẹp. ? Em đã đựoc học 1 bài hát Nga , đó là bài nào, hãy hát 1 đoạn? ( Ca-chiu-sa) + Bài hát: Năm 1977 , bộ phim hoạt hình Chuột chũi Ê- nốt của hoạ sĩ A. Xu- Khốp đã trình chiếu ở nớc Nga & đợc các bạn nhỏ yêu thích . Nụ cời là bài hát chính trong bộ phim này. Với hình tợng tiếng cời trong sáng , hồn nhiên nhí nhảnh, bài hát đợc cả thiếu nhi và ngời lớn yêu thích. Bài hát đã đợc dịch sang nhiều thứ tiếng, lời Việt do nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch. Bài hát ca ngợi niềm lạc quan trong cuộc sống của tuổi trẻ. 2. Nghe hát mẫu: - HS đợc nghe băng hát mẫu bài: Nụ cời 3. Tìm hiểu bài hát: Giọng ? Nhịp? ( GV giải thích) -Nhịp 2/2 Mỗi nhịp có 2 phách , mỗi phách = 1 nốt trắng. Chia đoạn, chia câu ? + Đoạn a: 4 câu- giọng C: Từ đầu đến. cùng cất tiếng cời. Tính chất âm nhạc trong sáng rộn ràng. + Đoạn b: 6 câu- giọng Cm: Để làn mây . hết bài. Tính chất âm nhạc tha thiết và có một chút buồn thoáng qua, lôi cuốn đợm chút lu luyến, giàu tình cảm . 4. Luyện thanh 5. Tập hát từng câu: * Đoạn a: GV hát mẫu câu 1, 2-3 lần- HS hát theo 2-3 lần. Tơng tự với câu 2 Nối 2 câu : HS hát 2 lần Tơng tự với câu 3 và 4 Nối 4 câu thành đoạn * Đoạn b: Tiến hành dạy TT nh đoạn a. 6. Hát đầy đủ cả bài: - Hát toàn bộ cả bài, Thể hiện tính chất rộn ràng vui tơi của bài. HS trả lời- hát - Nghe Nghe - cảm nhận Quan sát- trả lời - Ghi nhớ - HS ghi bài - Thực hiện HS nghe và hát HS nghe - thực hiện. Luyện tập theo yêu cầu Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 9 Giao án Âm Nhạc lớp 9 Nguyễn Hồng Hà yêu cầu - Hớng dẫn 7. Luyện tập: - Thể hiện tình cảm trong sáng, sôi nổi nhiệt tình. Sử dụng lối hát hoà giọng. + Hát kết hợp vỗ đệm theo phách. + Chia lớp thành 4 nhóm, từng nhóm đứng tại chỗ thực hiện. + Chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ: Đoạn a: Lời 1: Nữ Cho trời khắp trời Nam Nụ cời tiếng cời Đoạn b : Cả lớp hát Sau đó đổi ngợc lại ở đoạn a : Lời 2. 1 HS nữ hát lời 1, đoạn a. 1 HS nam hát lời 2, đoạn a Cả lớp hát đoạn b. 3 , Luyện tập - Học sinh trình bày lại bài hát: nhóm, cá nhân . - Giáo viên cho điểm khuyến khíc 4,Củng cố Dặn dò: - Học sinh nam hát câu 1, hs nữ hát câu 2,điệp khúc cả lớp hát. - Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh về nhà học thuộc bài chuẩn bị xem trớc bài 5. Lớp dạy: 9 Tiết: Ngày dạy 2010 Sĩ số: 15 Vắng: Tiết 5 Ô n tập bài hát : Nụ cời Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2 I. Mục tiêu 1- Kiến thức: + HS Nắm vững bài hát : Nụ cời, hát và thể hiện tốt sắc thái tình cảm trong mỗi đoạn. + HS đọc đúng giai điệu và hát đúng lời bài TĐN số 2 : Nghệ sĩ với cây đàn. 2- Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Nụ cời, hát đơn ca, hát hoà giọng. II. Chuẩn bị: 1- Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, vẽ phóng to bài TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn SGK tr 17 + Đàn và hát thuần thục, chính xác bài TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn. 2 - Học sinh: + Sách giáo khoa, vở ghi chép bài. III. Tiến trình dạy và học 1- ổn định lớp (2) Trờng TH và THCS Quảng Ngần Vị Xuyên Hà Giang 10 [...]... lµ Pha, ho¸ Thut tr×nh biĨu cã mét dÊu gi¸ng ( Si b) b- CÊu t¹o: ViÕt cÊu t¹o cung vµ nưa cung gam F Y/cÇu Y/cÇu Híng dÉn - ChØ ®Þnh - §äc gam + ©m trơ 2.TËp ®äc nh¹c : T§N Sè 3: L¸ xanh ( TrÝch) a/ T×m hiĨu bµi: Giäng ? NhÞp ? Cao ®é , trêng ®é ? Chia c©u? (4 c©u) b/ §äc tªn nèt: HS ®äc tõng c©u c/ Lun ®äc gam: ( Fdur 7 ©m) d/ TËp ®äc nh¹c: + T§N: - GV ®äc c©u 1: 2-3 lÇn, HS ®äc theo - TT víi c©u 2... gi¸ng(Si b) HS nghe vµ nh¾c l¹i CÊu t¹o: ViÕt cÊu t¹o giäng Am? Y/cÇu- KL Thùc hiƯn TT nh vËy, h·y viÕt cÊu t¹o giäng Dm Nghe-ghi nhí Giíi thiƯu Tr×nh bµy * Giäng Dm hoµ thanh: Cã bËc 7 (nèt §«) ®ỵc t¨ng lªn 1/2 cung * Gam Dm vµ Dm hoµ thanh + ©m trơ * H¸t trÝch ®o¹n bµi h¸t(phÇn c/bÞ) 2-TËp ®äc nh¹c : T§N Sè 8: C¸nh Ðn ti Ghi nhí Lun ®äc gam HS nghe Ghi bµi-nghe Trêng TH vµ THCS Qu¶ng NgÇn – VÞ Xuyªn... chïm 3 mãc ®¬n, híng dÉn c¸ch ®äc) + Bµi T§N sè 2 ®ỵc chia lµm mÊy c©u ? (4 c©u) b/ TËp ®äc tªn nèt: HS ®äc tõng c©u Quan s¸t- tr¶ lêi HS nghe Híng dÉn c/ Lun ®äc gam: ( Em 7 ©m) d/ TËp ®äc tõng c©u: * Gâ HTT( C©u 1) HS ®äc chØ ®Þnh §µn Lun ®äc gam Thùc hiƯn * TËp ®äc nh¹c: - GV ®µn c©u 1 : 2-3 lÇn vµ b¾t nhÞp HS ®äc GV nghe vµ sưa sai- ®äc mÉu( nÕu HS kh«ng ®äc ®ỵc) - GV ®µn c©u 2: 2-3 lÇn , HS ®äc theo... hỵp ©m ba vµ hỵp ©m b¶y? Ghi b¶ng Néi dung 3 : ¢m nh¹c thêng thøc Giíi thiƯu nh¹c sÜ Trai-cèp-xki Giíi thiƯu Nø¬c Nga n»m ë phÝa ®«ng Ch©u ¢u- lµ 1 l·nh thỉ réng lín tr¶i dµi tõ ¢u sang ¸ Lµ ®Êt níc cđa thi ca , nh¹c ho¹ Ngêi d©n Nga v« cïng yªu q & tù hµo vỊ Tỉ qc m×nh Nh÷ng con ngêi Nga giµu lßng nh©n hËu vµ dòng c¶m ®· gi¶i phãng Ch©u ¢u khëi ¸ch ph¸t xÝt , gióp ®ì nh©n d©n ta rÊt nhiỊu trong cc... c¶ bµi: §/khiĨn - H¸t toµn bé c¶ bµi, ThĨ hiƯn tÝnh chÊt cđa bµi HS tr×nh bµy h¸t Híng dÉn vµ Quan s¸t- sưa sai cho HS 7 Lun tËp: Chia 2 nhãm Nam vµ N÷: §o¹n a: - Nam : Rõng nói s¬n hµ HS nghe híng dÉn vµ thùc hiƯn - N÷: MỈt ®Êt VN §o¹n b: C¶ líp h¸t §o¹n a :Nam h¸t c©u 1, n÷ h¸t c©u 2 Trêng TH vµ THCS Qu¶ng NgÇn – VÞ Xuyªn – Hµ Giang 19 Giao ¸n ¢m Nh¹c líp 9 – Ngun Hång Hµ C¶ líp h¸t nh¾c l¹i c©u :... trÝch) * Gâ HTT T§N sè 1 vµ hái: §©y lµ bµi T§N nµo? - Nghe T§N sè 1 - §äc thang ©m G vµ ©m trơ - Lun tËp: T§N vµ h¸t lêi T§N sè 1: 2-3 lÇn Lun ®äc nhãm, c¸ nh©n NhËn xÐt- ghi ®iĨm *TT víi T§N sè 2 - §äc gam Dm vµ Dm hßa thanh vµ ©m trơ -Lun ®äc nhãm, c¸ nh©n GV sưa sai( nÕu cã)ghi ®iĨm Néi dung 3: ¤n ¢m nh¹c thêng thøc KĨ tªn c¸c néi dung ANTT ®· häc? 1.Ca khóc thiÕu nhi phỉ th¬ 2 Nh¹c sÜ trai- Cèp- xki... bµi h¸t: Tr¶ lêi NhÞp ? KÝ hiƯu AN? Nªu c¸ch h¸t? Hái Chia ®o¹n, chia c©u? Ghi nhí -Thut tr×nh, - Bµi h¸t ®ỵc viÕt theo cÊu tróc: a-b-a + §o¹n a : Rõng nói…ViƯt Nam (2c©u) Ph©n tÝch + §o¹n b: Cê nèi giã trªn m«i( 2 c©u) + §o¹n a:Tõ B¾c v« Nam….tư sinh( 2 c©u) 4 Lun thanh - GV HD Lun thanh 5 TËp h¸t tõng c©u: Häc h¸t tõng * §o¹n a : c©u H¸t mÉu vµ h- - GV h¸t mÉu 2- 3 lÇn : HS h¸t theo íng dÉn - TT víi... Kh¸i niƯm: Giäng Mi thø cã ©m chđ lµ nèt Mi, ho¸ biĨu cã dÊu F th¨ng Quan s¸t cÊu t¹o giäng Am => C¸c giäng thø ®Ịu cã cÊu t¹o cung vµ nưa cung gièng nhau, chØ kh¸c nhau vỊ ©m chđ VËy em nµo cã thĨ viÕt cÊu t¹o giäng Em? * CÊu t¹o: LÊy tinh thÇn xung phong §µn- y/cÇu G /thiƯu b»ng b¶ng phơ So s¸nh 2 giäng Am vµ Em? Giäng Em hoµ thanh : BËc 7 ( ©m D) t¨ng 1/2 cung * CÊu t¹o: HS ghi bµi Thùc hiƯn HS... Em? Giäng Em hoµ thanh : BËc 7 ( ©m D) t¨ng 1/2 cung * CÊu t¹o: HS ghi bµi Thùc hiƯn HS h¸t theo y/c HS thùc hiƯn HS ghi bµi Ghi nhí Quan s¸t nghe thùc hiƯn Ghi bµi Quan s¸t-ngheso s¸nh Thùc hiƯn §äc gam Em vµ Em hoµ thanh+ ©m trơ 2.TËp ®äc nh¹c : T§N Sè 1 a/ T×m hiĨu bµi: Trêng TH vµ THCS Qu¶ng NgÇn – VÞ Xuyªn – Hµ Giang HS ghi bµi-nghe 11 Giao ¸n ¢m Nh¹c líp 9 – Ngun Hång Hµ §µn g/thiƯu- ®µn y/cÇu-hái... 2 c©u : HS ®äc 2-3 lÇn Gäi 1 vµi HS ®äc - TT víi c©u 3 vµ 4 Nèi 4 c©u thµnh bµi : HS ®äc 2 lÇn kÕt hỵp gâ HTT ®/ GhÐp lêi ca: GV h¸t lêi ca - HS nhÈm lêi sau ®ã HS ghi bµi HS nghe vµ nh¾c l¹i Lun ®äc gam HS ghi bµinghe HS tËp ®äc §äc Thùc hiƯn Nghe vµ ®äc HS thùc hiƯn Trêng TH vµ THCS Qu¶ng NgÇn – VÞ Xuyªn – Hµ Giang 21 Giao ¸n ¢m Nh¹c líp 9 – Ngun Hång Hµ - Y/c hs ®äc h¸t 2 lÇn e/ T§N vµ h¸t lêi:- . thăng( F#) - Viết cấu tạo cung và nửa cung gam C ? - Các giọng trởng đều có cấu tạo giống nhau chỉ khác nhau về âm chủ và hoá biểu. *Cấu tạo giọng G Gam C và G + âm trụ *So sánh 2 giọng C. Nga nằm ở phía đông Châu Âu- là 1 lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Âu sang á . Là đất nớc của thi ca , nhạc hoạ . Ngời dân Nga vô cùng yêu quý & tự hào về Tổ quốc mình. Những con ngời Nga. Lép-tôn-xtôi, Goóc ki về AN có Trai- cốp-xki, về Mĩ thuật có Lê- vi-tan & nhiều danh nhân VH nổi tiếng khác VN & Nga có quan hệ hữu nghị từ nhiều năm Quan sát - Nghe Trờng TH và THCS Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: GA AM NHAC L9-MOI, GA AM NHAC L9-MOI, GA AM NHAC L9-MOI