Đề ,ĐÁP ÁN kiểm tra Đại 7,chưởng 3

2 290 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

Đề kiểm tra Đại số 7 ( Tiết 50) – Chương III Trường THCS Trần Quang Khải Lớp : 7/ Họ,tên: Điểm Lời phê của thầy I. Trắc nghiệm:( 3điểm) Chọn kết quả đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng đầu 1) Số bàn thắng trong các trận đấu của toàn giải được ghi lại trong bảng sau Số bàn thắng 1 2 3 4 5 6 7 8 Tần số 12 16 20 12 8 6 4 2 N = 80 Mốt của dấu hiệu là A) 8 B) 3 C) 20 D) 80 2) Bạn Nam đếm các chữ cái trong dòng chữ "NGÀN HOA VIỆC TỐT DÂNG LÊN THẦY CÔ " để cắt khẩu hiệu bằng lập bảng thống kê các chữ cái với tần số xuất hiện của chúng. Số các chữ cái xuất hiện từ 3 lần trở lên là A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 3) Để nghiên cứu tình hình năng suất lúa xuân, người ta chọn ra 50 thửa ruộng và số liệu thu thập được ghi lại trong bảng dưới đây (năng suất tính theo tạ/ha) 28 36 28 28 34 40 33 32 32 32 33 33 34 33 33 40 36 33 33 28 33 32 33 36 33 34 28 32 32 33 40 32 33 33 36 32 40 42 34 32 34 34 40 32 33 42 33 34 36 42 Cho biết số phần trăm thửa ruộng đạt năng suất theo kế hoạch là không dưới 33 tạ/ha là bao nhiêu? A) 55% B) 60% C) 65% D) 70% 4) Kiểm tra chất lượng môn Toán của 100 học sinh khối 7, ta có bảng số liệu sau Điểm 0 - 2 2,5 – 3,5 4 – 6 6,5 – 7,5 8 – 10 Tần số 15 20 35 20 10 Số trung bình cộng là A) 4,5 B) 4,6 C) 4,8 D) 5,0 5) Trong cuộc tìm hiểu về số con của 50 gia đình của một xóm, ta có bảng sau: Số con (x) Tần số (n) Các tích (x.n) X 1 2 3 4 17 10 13 x? 17 20 39 y? 116 X 23,2 50 = = Do sơ ý người giữ bản thống kê đã làm mất các số ở những ô có dấu "?". Sau khi phục hồi, ta được A) x = 10 ; y = 40 B) x = 11 ; y = 44 C) x = 12 ; y = 48 D) x = 13 ; y = 52 6) Tuổi trung bình của một nhóm bác sĩ và luật sư là 40. Biết tuổi trung bình của các bác sĩ là 35 và của các luật sư là 50, thế thì tỉ số giữa bác sĩ và luật sư là: A) 3:2 B) 3:1 C) 2:3 D) 2:1 II. Tự luận:( 7 điểm) Số cân nặng của 20 bạn ( tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại trong bảng sau 32 36 30 32 32 36 28 30 31 28 32 30 32 31 31 45 28 31 31 32 1) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? (1, 0 điểm) 2) Lập bảng "tần số" và tính số trung bình cộng . (3, 5 điểm) 3) Tìm mốt của dấu hiệu. (0, 5 điểm) 4) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (1, 0 điểm) 5) Rút ra một số nhận xét (Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu). Nếu chọn bất kì một bạn trong số các bạn còn lại của lớp thì em thử đoán xem số cân nặng của bạn ấy là bao nhiêu? (1,0 điểm) Bài làm: KIỂM TRA ĐẠI 7 ( Tiết 50) A) Mục tiêu: 1) Kiến thức: Kiểm tra về Thu thập số liệu thống kê, bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu, Biểu đồ, Số trung bình cộng 2) Kí năng: Thực hiện thành thạo các phép tính và vẽ biểu đồ Vận dụng để giải các bài toán liên quan. 3) Thái độ: Cẩn thận trong tính toán, lập luận và vẽ biểu đồ. B) MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Thu thập số liệu thống kê, bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu 2 1 1 0.5 1 2 1 0.5 1 1 6 5.0 Biểu đồ 1 1 1 1.0 Số trung bình cộng 2 1 1 0,5 2 2 1 0.5 6 4.0 Tổng 6 3.0 3 4.0 4 3.0 13 10.0 C) ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI 7 D) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI 7 I)Trắc nghiệm: (0,5.6 = 3 đ) 1B; 2C ; 3D ; 4C ; 5A ; 6D II)Tự luận: Câu Đáp án Điểm 1 Dấu hiệu: Số cân nặng của mỗi bạn Số các giá trị là 20 0,5 đ 0.5 đ 2 Bảng tần số Số cân (x) 28 30 31 32 36 45 Tần số (x) 3 3 5 6 2 1 N= 20 Số trung bình cộng : X 31,9kg= 2 đ 1,5đ 3 Mốt của dấu hiệu: 0 M 32= 0,5 đ 4 Vẽ đúng biểu đồ đoạn thẳng 1,0 đ 5 Nhận xét: - Người nhẹ nhất: 28 kg - Người nặng nhất: 45 kg - Số cân nặng của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng từ 31kg đến 32 kg. Có nhiều khả năng số cân của bạn đó từ 31kg đến 32 kg. 1,0 đ E) THỐNG KÊ ĐIỂM: Lớp Số HS 0 -> <3 3 -> <5 5 -> <8 8 -> 10 5 Z SL % SL % SL % SL % SL % 7/1 7/2 7/3 . suất tính theo tạ/ha) 28 36 28 28 34 40 33 32 32 32 33 33 34 33 33 40 36 33 33 28 33 32 33 36 33 34 28 32 32 33 40 32 33 33 36 32 40 42 34 32 34 34 40 32 33 42 33 34 36 42 Cho biết số phần trăm. 3: 1 C) 2 :3 D) 2:1 II. Tự luận:( 7 điểm) Số cân nặng của 20 bạn ( tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại trong bảng sau 32 36 30 32 32 36 28 30 31 28 32 30 32 31 31 45 28 31 31 32 1) Dấu. cộng 2 1 1 0,5 2 2 1 0.5 6 4.0 Tổng 6 3. 0 3 4.0 4 3. 0 13 10.0 C) ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI 7 D) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI 7 I)Trắc nghiệm: (0,5.6 = 3 đ) 1B; 2C ; 3D ; 4C ; 5A ; 6D II)Tự luận: Câu Đáp án Điểm 1 Dấu hiệu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ,ĐÁP ÁN kiểm tra Đại 7,chưởng 3, Đề ,ĐÁP ÁN kiểm tra Đại 7,chưởng 3, Đề ,ĐÁP ÁN kiểm tra Đại 7,chưởng 3

Từ khóa liên quan