tin 3 bai 4

11 197 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

CHÀO MỪNG CÁC EM HOC SINH  Khu vực chính bàn phím gồm mấy hàng ?đó là những hàng nào?  Có 5 hàng.  -Hàng phím số  -Hàng phím trên  -Hàng phím cơ sở  -Hàng phím dưới  -Hàng phím chứa dấu cách BÀI CŨ  Cách cầm chuột như thế nào?  - Đặt úp bàn tay phải lên chuột. Ngón trỏ và ngón giữa lần lượt đặt lên nút trái và nút phải. Các ngón còn lại giữ hai bên chuột. Bài 4 :Máy tính trong đời sống BÀI MỚI 1.Trong gia đình  - Một số thiết bị có bộ xử lý giống như máy tính là máy giặt, tivi, đồng hồ điện tử. 2.Trong cơ quan,cửa hàng,bệnh viện  Soạn và in văn bản,rút tiền tự động  Robot nâng đỡ và đút cơm cho người bệnh, sử dụng thiết bị có gắn bộ xử lý để theo dõi bệnh nhân. 3.Trong phòng nghiên cứu, nhà máy  - Thiết kế các mẫu sản phẩm hàng hoá trước khi lắp ghép.Lắp ghép trên máy tính 4.Mạng máy tính  Mạng máy tính tạo thành do có nhiều máy tính nối với nhau. Các máy tính trong mạng có thể trao đổi thông tin với nhau.  mạng có thể gửi và nhận thư điện tử, trò chuyện tán gẫu, gửi và nhận thông tin.đó là mạng internet . bộ xử lý để theo dõi bệnh nhân. 3. Trong phòng nghiên cứu, nhà máy  - Thiết kế các mẫu sản phẩm hàng hoá trước khi lắp ghép.Lắp ghép trên máy tính 4. Mạng máy tính  Mạng máy tính tạo. nhau. Các máy tính trong mạng có thể trao đổi thông tin với nhau.  mạng có thể gửi và nhận thư điện tử, trò chuyện tán gẫu, gửi và nhận thông tin. đó là mạng internet . và ngón giữa lần lượt đặt lên nút trái và nút phải. Các ngón còn lại giữ hai bên chuột. Bài 4 :Máy tính trong đời sống BÀI MỚI 1.Trong gia đình  - Một số thiết bị có bộ xử lý giống như
- Xem thêm -

Xem thêm: tin 3 bai 4, tin 3 bai 4, tin 3 bai 4, Trong phòng nghiên cứu, nhà máy