tin 3_bai 3

10 183 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

CHÀO MỪNG CÁC EM HOC SINH Có mấy dạng thông tin ?Đó là những dạng nào? Đáp án:Có 3 dạng thông tin,đó là thông tin dạng văn bản,thông tin dạng hình ảnh ,thông tin dạng âm thanh.Học sinh có thể cho ví dụ tuỳ ý Bài 3 :BÀN PHÍM VÀ CHUỘT MÁY TÍNH BÀI MỚI 1: Bàn phím  Các phím thường dùng nằm ở khu vực chính và các phím mũi tên 2 :Khu vực chính của bàn phím  Khu vực chính có bao nhiêu hàng.  - Có 5 hàng.  Hàng phím số  Hàng phím trên  Hàng phím cơ sở có chứa phím gai là f và j.  Hàng phím dưới  Hàng phím có một phím rất dài gọi là phím cách. 3:Chuột Máy Tính  Chuột máy tính dùng để làm gì.  Điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận lợi  Mặt trên của chuột có những nút nào  Nút chuột trái và nút chuột phải. 4:Sử dụng chuột  a) Cách cầm chuột  Ngón trỏ và ngón giữa lần lượt đặt lên nút trái và nút phải.  b)Con trỏ chuột  Trên màn hình em thấy mũi tên.Mũi tên đó là con trỏ chuột c)Các thao tác sử dụng chuột.  Thao tác di chuyển chuột.  Thao tác nháy chuột.  Thao tác nháy đúp chuột.  Thao tác kéo thả chuột. . dạng thông tin ?Đó là những dạng nào? Đáp án:Có 3 dạng thông tin, đó là thông tin dạng văn bản,thông tin dạng hình ảnh ,thông tin dạng âm thanh.Học sinh có thể cho ví dụ tuỳ ý Bài 3 :BÀN PHÍM. chứa phím gai là f và j.  Hàng phím dưới  Hàng phím có một phím rất dài gọi là phím cách. 3: Chuột Máy Tính  Chuột máy tính dùng để làm gì.  Điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: tin 3_bai 3, tin 3_bai 3, tin 3_bai 3