Luyện chữ viết cho HS

1 161 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

Chuẩn bị t thế ngồi viết đúng cho học sinh Khi tập viết 1: T thế ngồi viết: Khi viết phải hớng dẫn các em ngồi ngay ngắn, lng thẳng không tì ngực vào cạnh bàn, đầu hơi cúi, hai mắt cách mặt vở từ 25cm- 30cm. Cánh tay trái đặt trên mặt bàn bên trái vở, bàn tay trái tỳ vào mép vở giữ vở không xê dịch khi viết. Cánh tay phải cũng ở trên mặt bàn giúp thuận lợi khi dịch chuyển bàn tay và cánh tay từ trái sang phải. 2: Cách cầm bút: Khi viết các em cầm bút và điều khiển bút bằng ba ngón tay ( ngón trỏ, ngón cái, ngón giữa) của bàn tay phải. Đầu ngón tay trỏ đặt ở phía trên, đầu ngón tay cái giữ bên trái, phía bên phải của đầu bút tựa vào cạnh đốt đầu ngón tay giữa. Ba điểm tựa này giữ bút và điều khiển ngòi bút dịch chuyển linh hoạt. Ngoài ra, động tác viết cần có sự phối hợp cử động của cổ tay, khuỷu tay và cả cánh tay 3:Vị trí đặt vở khi viết chữ Vở viết cần đặt nghiêng so với mép bàn một góc khoảng 30 độ ( nghiêng về bên phải). Sở dĩ phải đặt vở nh vậy vì chiều thuận của vận động tay khi viết chữ Việt là vận động từ trái sang phải. Ngời viết Trần Thị Lài Giáo viên Trờng tiểu học Số 1 Bắc Lý . Chuẩn bị t thế ngồi viết đúng cho học sinh Khi tập viết 1: T thế ngồi viết: Khi viết phải hớng dẫn các em ngồi ngay ngắn, lng thẳng không tì ngực. bút dịch chuyển linh hoạt. Ngoài ra, động tác viết cần có sự phối hợp cử động của cổ tay, khuỷu tay và cả cánh tay 3:Vị trí đặt vở khi viết chữ Vở viết cần đặt nghiêng so với mép bàn một góc khoảng. bên phải). Sở dĩ phải đặt vở nh vậy vì chiều thuận của vận động tay khi viết chữ Việt là vận động từ trái sang phải. Ngời viết Trần Thị Lài Giáo viên Trờng tiểu học Số 1 Bắc Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện chữ viết cho HS, Luyện chữ viết cho HS, Luyện chữ viết cho HS

Từ khóa liên quan