giáo án mt 7

9 365 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

Người thực hiện: ĐẶNG ĐỨC HUY Môn : Mĩ thuật Tổ : Nhạc -Mĩ thuật -Thể dục MỤC TIÊU 1. Kiến thức : - HS hiểu biết thêm về các kiểu chữ ngoài hai kiểu chữ cơ bản đã học 2. Kĩ năng : HS biết tạo ra và sử dụng các kiểu chữ có dáng đẹp để trình bày đầu báo tường, trang trí sổ tay, các thiệp chúc mừng, 3. Thái độ: HS trân trọng chữ viết của Việt Nam CHUẨN BỊ 1. Của giáo viên : - Một số bộ mẫu chữ trang trí - Một số từ, câu được trình bày bằng các kiểu chữ trang trí khác nhau 2. Của học sinh : - Sưu tầm một số kiểu chữ - Giấy, chì, tẩy, thước màu TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Thời gian HĐ của giáo viên HĐ của HS ND ghi bảng 2 phút 5 phút 8phút 25 phút 5 phút -Giáo viên giới thiệu bài mới HĐ1:HDHS quan sát , nhận xét: - Cho HS xem một số kiểu chữ và bài trang trí - GV đặt câu hỏi và định hướng để HS biết tạo các kiểu chữ trang trí HĐ 2: HDHS cách vẽ: -GV minh hoạ các bước kẽ 1 câu chữ trang trí HĐIII. HDHS làm bài thực hành: - GV quan sát và định hướng HS làm bài thực hành HĐ IV: Đánh giá kết quả học tập: Dán bài và gọi HS nhận xét, GV bổ sung, cho điểm HS dán kết quả sưu tầm được HS quan sát tranh HS tiếp thu kiến thức HS quan sát HS làm bài trang trí chữ theo khả năng của mình Nhận xét bài vẽ của bạn về bố cục chữ, kiểu chữ, màu sắc Bài 13 - Vẽ trang trí Chữ trang trí I.Quan sát, nhận xét: II. Cách vẽ: 1. Chọn kiểu chữ 2. Phác mảng hình,mảng chữ: 3. Kẻ chữ, vẽ hình minh hoạ: 4. Vẽ màu III. Thực hành: Kẻ 1 dòng chữ trang trí với nội dung tự chọn BƯỚC 4 BƯỚC 2 BƯỚC 3 CÁC BƯỚC KẺ CHỮ TRANG TRÍ . hành: - GV quan sát và định hướng HS làm bài thực hành HĐ IV: Đánh giá kết quả học tập: Dán bài và gọi HS nhận xét, GV bổ sung, cho điểm HS dán kết quả sưu tầm được HS quan sát tranh HS tiếp thu kiến. chì, tẩy, thước màu TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Thời gian HĐ của giáo viên HĐ của HS ND ghi bảng 2 phút 5 phút 8phút 25 phút 5 phút -Giáo viên giới thiệu bài mới HĐ1:HDHS quan sát , nhận xét: - Cho. sử dụng các kiểu chữ có dáng đẹp để trình bày đầu báo tường, trang trí sổ tay, các thiệp chúc mừng, 3. Thái độ: HS trân trọng chữ viết của Việt Nam CHUẨN BỊ 1. Của giáo viên : - Một số bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án mt 7, giáo án mt 7, giáo án mt 7