Tiết 54 Đơn thức Đồng dạng

10 263 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

KÍNH CHÀO THẦY CÔ GIÁO VỀ THAM DỰ TIẾT DẠY CÙNG CHÚNG EM ! Người thực hiện: Nguyễn Đức Nghị. Trường THCS: Lương Phú. Các em học sinh 7B Kiểm tra Kiểm tra Cho đơn thức 3xy 2 z a) Viết 3 đơn thức có cùng phần biến với đơn thức trên? b) Viết 3 đơn thức khác phần biến với đơn thức trên? đơn thức đồng dạng đơn thức đồng dạng Tiết 54 1.Đơn thức đồng dạng ?. Quan sát các đơn thức ở nhóm 1, Em có nhận xét gì về phần biến và phần hệ số ? + Có phần hệ số khác 0 + Có cùng phần biến a. Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức: Lấy ví dụ về đơn thức đồng dạng? b. Ví dụ 4x 2 yz; -2x 2 yz; 1/2x 2 yz L cỏc n thc ng dng 2 0,9x y và là hai đơn thức không đồng dạng 2 0,9xy Ai đúng? Khi thảo luận nhóm bạn Sơn nói: và là hai đơn thức đồng dạng Bạn Phúc nói: Hai đơn thức trên không đồng dạng. ý kiến của em? 2 0,9xy 2 0,9xy đơn thức đồng dạng đơn thức đồng dạng 2 2 2 2 5 1 ; ; ;7; 2 ;3 3 2 x y xy x y xy 2 4 ;x yz 2 2 1 2 ; 2 x yz x yz Tiết 54 1.Đơn thức đồng dạng + Có phần hệ số khác 0 + Có cùng phần biến a. Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức: b. Ví dụ Là các đơn thức đồng dạng Bài tập: Xếp các đơn thức sau thành nhóm các đơn thức đồng dạng 2 2 5 1 ; 3 2 x y x y Nhóm 1: 2 2 ; 2xy xy Nhóm 2: 7;3 Nhóm 3: c. Chú ý Các số khác 0 đOợc coi là các đơn thức đồng dạng đơn thức đồng dạng đơn thức đồng dạng 2 2 2 2 2.7 .55 7 .55 (2 1).7 .55 3.7 .55A B+ = + = + = Tiết 54 1.Đơn thức đồng dạng + Có phần hệ số khác 0 + Có cùng phần biến a. Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức: b. Ví dụ Là các đơn thức đồng dạng c. Chú ý Các số khác 0 đOợc coi là các đơn thức đồng dạng Dựa vào tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Hãy tính A+B. 2 4 ;x yz 2 2 1 2 ; 2 x yz x yz 2 2 7 ;55x y = = Nếu đặt Thì A = ? B = ? 2 2 2A x y B x y = = Bằng cách tOơng tự nhO trên hãy tính : 2 2 2x y x y + 2 2 2 2 2 (2 1) 3x y x y x y x y + = + = Đơn thức là tổng của hai đơn thức và 2 3x y 2 2x y 2 x y 2 2 2.7 .55; 7 .55A B = = Cho: đơn thức đồng dạng đơn thức đồng dạng 2 2 2 2 3 7 (3 7) 4xy xy xy xy = = Tiết 54 1.Đơn thức đồng dạng + Có phần hệ số khác 0 + Có cùng phần biến a. Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức: b. Ví dụ: Là các đơn thức đồng dạng c. Chú ý Các số khác 0 đOợc coi là các đơn thức đồng dạng 2 4 ;x yz 2 2 1 2 ; 2 x yz x yz Để trừ hai đơn thức: và ngOời ta làm nhO thế nào? 2 3xy 2 7xy Các em nghiên cứu ví dụ 2 trang 34 (SGK) Qua hai ví dụ trên, muốn cộng hay trừ hai đơn thức đồng dạng ta làm nhO thế nào ? + Cộng (trừ) các hệ số + Giữ nguyên phần biến 2.Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng a. Quy tắc: Để cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng ta làm nh& sau: Tiết 54 đơn thức đồng dạng đơn thức đồng dạng 1.Đơn thức đồng dạng + Có cùng phần biến b. Ví dụ: Là các đơn thức đồng dạng c. Chú ý Các số khác 0 đOợc coi là các đơn thức đồng dạng 2 4 ;x yz a. Quy tắc: Để cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng ta làm nh& sau: a. Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức: + Có phần hệ số khác 0 2.Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng b. Ví dụ: * Ví dụ:1;2 (SGK) trang 34 3 3 3 ;5 ; 7xy xy xy * Ví dụ 3: Tính tổng của các đơn thức sau: [ ] 3 3 3 3 3 5 ( 7 ) 1 5 ( 7) xy xy xy xy xy + + = + + = 2 2 1 2 ; 2 x yz x yz Bài tập : Tính giá trị biểu thức sau: 2 2 2 6x y x y xy+ Tại x = 1; y = -1 Cách 1: Thay x = 1; y = -1 vào biểu thức ta có: 2 2 2 6x y x y xy + 2 2 2 1 .( 1) 6.1 .( 1) 1.( 1) 1 ( 6) 1 8 + = + = + Cộng (trừ) các hệ số + Giữ nguyên phần biến 2 2 7x y xy Cách 2: Ta có: 2 2 2 2 2 6 7x y x y xy x y xy + = Thay x = 1; y = -1 vào biểu thức ta có: 2 2 7.1 .( 1) 1.( 1) 7 1 8 = = 3.Luyện tập Hớng dẫn về nhà 1. Nắm chắc khái niệm đơn thức đồng dạng 2. Vận dụng tốt quy tắc cộng trừ đơn thức đồng dạng 3. Hoàn thành các bài bập: 15; 16; 17 SGK trang 35 Bài 19; 20; 21 SBT trò chơi Ai nhanh hơn Luật chơi: Có 2 nhóm tham gia chơi, mỗi nhóm 3 bạn trong đó có một nhóm trOởng. Nhóm trOởng viết một đơn thức bậc 5 có biến x, y. Hai thành viên còn lại mỗi bạn viết một đơn thức đồng dạng với đơn thức mà nhóm trOởng viết. Sau đó nhóm trOởng tính tổng ba đơn thức đồng dạng vừa viết đOợc. Nhóm nào làm đúng và xong trOớc là thắng cuộc. XIN CHÂN THÀNH CẢM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH THÂN CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN! MẾN! XIN CHÂN THÀNH CẢM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CÙNG TẤT CẢ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH CÁC EM HỌC SINH THÂN THÂN MẾN! MẾN! . cùng phần biến với đơn thức trên? b) Viết 3 đơn thức khác phần biến với đơn thức trên? đơn thức đồng dạng đơn thức đồng dạng Tiết 54 1 .Đơn thức đồng dạng ?. Quan sát các đơn thức ở nhóm 1, Em. sau: Tiết 54 đơn thức đồng dạng đơn thức đồng dạng 1 .Đơn thức đồng dạng + Có cùng phần biến b. Ví dụ: Là các đơn thức đồng dạng c. Chú ý Các số khác 0 đOợc coi là các đơn thức đồng dạng 2 4 ;x. yz Tiết 54 1 .Đơn thức đồng dạng + Có phần hệ số khác 0 + Có cùng phần biến a. Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức: b. Ví dụ Là các đơn thức đồng dạng Bài tập: Xếp các đơn thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 54 Đơn thức Đồng dạng, Tiết 54 Đơn thức Đồng dạng, Tiết 54 Đơn thức Đồng dạng

Từ khóa liên quan