Dòng chảy Kim Hoàng trong suối nguồn dân gian của tranh Việt

75 451 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:44

Mở đầu “Một thứ chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhớ đến nó nữa”, dường nh qui luật Êy đã âm thầm nối liền những giá trị văn hoá của những ngày đã qua với hiện tại bằng một sức sống mãnh liệt và bền bỉ. Dù cho sự gián cách về thời gian có thể làm lụi tàn cả một dòng tranh, nhưng một khi nó đã từng để lại vệt sáng trong quá khứ thì sớm hay muộn giá trị của nó cũng sẽ được khẳng định. Dòng tranh Êy được định danh bằng một cái tên thật lộng lẫy “Kim Hoàng”_ cái tên mà không phải nhiều người từng biết đến. Chọn cho mình đề tài ”Tìm hiểu về dòng tranh Kim Hoàng” này- có thể chỉ để cho cái tên Kim Hoàng được biết đến nhiều hơn và biết đâu đó, lại có thể góp phần vào công việc khôi phục dòng tranh đã mất của người làng Kim Hoàng hôm nay. Cần phải nói thêm rằng đây hoàn toàn không phải là một báo cáo khảo sát sự phát triển của làng nghề Kim Hoàng từ xưa đến nay, mà chỉ là đứng từ những điểm nhìn khác nhau để viết về dòng tranh Kim Hoàng. Theo đó, Kim Hoàng giống nh mét dòng chảy hợp thành nghệ thuật hội hoạ dân gian, có điểm bắt đầu ( phần I ) và có cả những thăng trầm trong quá trình phát triển cùng với Đông Hồ và Hàng Trống ( phần II và phần III). Nhưng nếu chỉ xét đến mối quan hệ giữa Kim Hoàng với hai dòng tranh trong nước, thì vô hình chung, chóng ta đã tự giới hạn tầm nhìn của chính chúng ta với một yếu tố văn hoá mang tính quốc tế. Tranh dân gian Việt Nam nói chung, ở đây đại diện là tranh Kim Hoàng, còn có mối quan hệ với nền nghệ thuật dân gian của các quốc gia Châu Á khác, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc. Đó là những điểm gặp gỡ giữa tranh Kim Hoàng với tranh dân gian Trung Quốc và Nhật Bản - hay hình chiếu của một hằng số văn hoá Trung Hoa lên hai quốc gia Châu Á ( phần IV). Bố cục của báo cáo với 4 phần tách biệt đã phần nào làm rõ sự phát triển của bản báo cáo này so với những bài viết về dòng tranh dân gian Kim Hoàng trong các tài liệu nghiên 1 cứu về mỹ thuật dân gian trước đây. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những đặc trưng nghệ thuật làm nên Kim Hoàng, bản báo cáo còn đặt Kim Hoàng vào kho tàng tranh dân gian Việt Nam và bước đầu tiến hành so sánh tranh Kim Hoàng với tranh khắc gỗ Nhật Bản và tranh Niên Hoạ Trung Quốc. Tuy nhiên, trước một vấn đề còn khá mới mẻ và thiếu những nghiên cứu chuyên sâu của những nhà khoa học đi trước như vấn đề “Tìm hiểu dòng tranh dân gian Kim Hoàng”, việc sử dông phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu để xây dựng báo cáo là chưa đủ. Trong quá trình đi tìm tài liệu để viết bản báo cáo này, tôi đã có dịp trở về với ngôi làng đã sáng tạo ra dòng tranh này- làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Song rất tiếc, cố gắng của tôi trong việc tiếp cận những di sản còn sót lại của dòng tranh Kim Hoàng không thể trở thành hiện thực khi những người cao tuổi trong làng còn biết về dòng tranh này không còn bao nhiêu và cũng không ai còn giữ được tài liệu gì có ghi chép về nghề cũ của cha ông họ. Mặc dù vậy, tôi cũng mạnh dạn sử dụng những thông tin mà mình thu được qua phỏng vấn, để làm điểm tựa cho những nhận định chủ quan của mình. Thiếu sót là khó tránh khỏi, nhưng vẫn hy vọng cùng với những đại diện cho thế hệ duy nhất còn tâm huyết với việc khôi phục dòng tranh Kim Hoàng là các ông Trần Xuân Tâm, Nguyễn Thế Nhuận và Trần Kiều, dòng tranh Kim Hoàng sẽ lại sống động trên những trang giấy hồng điều đỏ thắm đến với mỗi gia đình trong mùa xuân mới. 2 I. Dũng chy Kim Hong trong sui ngun dõn gian ca tranh Vit T một lỳc no ú, cú mt sui ngun dõn gian trong mỏt vn rúc rỏch chy trong lch s, lng l truyn ti cht tinh t, nhun nhu ca tớnh cỏch Vit, tõm hn Vit n vi hin ti m chỳng ta khụng h hay bit? V t mt lỳc no ú sui ngun dõn gian ấy ó l ni bt r v ti tm cho s bừng n rc r ca ba dũng tranh dõn gian ụng H (Bc Ninh), Hng Trng (H Ni) v Kim Hong (H Tõy). Hnh trỡnh i tỡm li gii cho cõu hi ấy chớnh l hnh trỡnh ca bit bao th h con ngi Vit Nam thit tha trõn trng v p ca quỏ kh, khng nh mt chõn lý ỏng t ho Ngy hụm nay phi bt u t hụm qua. Cng nh s khi sc ca nn ngh thut hi ho ng i ca chỳng ta phi c chp cỏnh t truyn thng lõu i ca tranh dõn gian c, ch hon ton khụng phi l sn phm thun tuý ca mt nn vn hoỏ thc dõn nh nhiu ngi vn lm tng. Chớnh mt hc gi Phỏp l Maurice Durand trong cun Tranh dõn gian Vit Nam (Pari, 1960) ó tng a ra nhn nh: Nu chỳng ta hónh din vi truyn thng ca mt s lng in tranh thỡ k thut ca nú ó nhp vo Vit Nam u th k XV bi mt nh Nho ni ting l Lng Nh Hộc, ngi ó Tin s di triu Lờ nm i Bo th 3 (1442). ễng ta c tụn thờ nh một ụng t ca nhng ngi lm tranh ụng H. Lng Nh Hc nguyờn l ngi lng Hng Liu huyn Trng Tụn, ph H Hng, nay l Thanh Liu huyn Gia Lộc, tnh Hi Dng 1 Theo nh nhn nh trờn, thi im ỏnh du s xut hin ca tranh dõn gian l vo u th k XV, khi m k thut in khc g ó c hon chnh v bt u theo chõn nhng nh Nho thõm nhp vo i sng ngh thut ca ngi lao 1 Dẫn theo Chu Quang Trứ, Văn hoá Việt Nam từ góc nhìn mỹ thuật, Viện Mỹ thuật 3 ng. Cn phi núi thờm rng k thut in khc g hon chnh õy c hiu l k thut in sao cho tờ tranh sau khi in khụng ch cú nột en nh hỡnh m ó c tụ mu( c bng tay v bng vỏn khc mu). Nu tc b v sau ca k thut in khc g, tc l chp nhn s trựng hp gia vic du nhp ngh in v vic du nhp tranh khc g (cha tụ mu) thỡ ngun gc ca tranh dõn gian cú nhng c s vng chc hn trong s sỏch khng nh. Sau õy l mt minh chng: Phan Huy Chú trong Lch triu hin chng loi chớ cú núi rng ngh in ó tn ti thi Lý( 1009 -1225) v thi Trn( 1225 -1400) v mt s sỏch ó c in vo thi ú, chng c l trong cuc xõm lc ca nh Minh vo Vit Nam( 1400 -1407), nhng ngi Trung Quc ó mang v Trung Quc khong 60 cun sỏch 1 Qua hai trớch dn trờn õy, cú th thy rng c gng ca nhng hc gi trong vic i tỡm ngun gc ca tranh dõn gian khụng ch cú ý ngha trong vic xỏc nh thi im xut hin ca chỳng. M vụ hỡnh chung, nhng c gng ny cũn giỳp chỳng ta nhn thc quỏ trỡnh phỏt trin ca tranh dõn gian : t nhng bn in kinh sỏch Pht v in tranh nột en minh ho cho cỏc b sỏch ln ( Thi Lý_ Trn_ H), tranh dõn gian tin lờn mt bc, c b xung nhiu th loi khỏc nh tranh lch s, tranh thờ, tranh sinh hot, tranh chỳc tng trong s an xen hi ho gia nột v v mng mu ( Thi Lờ). Song li cú mt vn khỏc t ra ũi hi phi gii quyt. ú l: quy t c mt dũng tranh ln mang phong cỏch ngh thut c trng thỡ cn cú iu kin u tiờn l s hon thin v k thut in tranh. Nh vy cú th nhn nh trong ba dũng tranh dõn gian chớnh ( ụng H, Hng Trng v Kim Hong), dũng tranh sm nht l ụng H cng ch cú th xut hin sau khi Lng Nh Hc mang k thut in tranh t Trung Quc vo Vit Nam. Sau ụng H, n 1 Dẫn theo Chu Quang Trứ, Văn hoá Việt Nam- từ góc nhìn Mỹ thuật,Viện Mỹ thuật 4 lượt Hàng trống và Kim Hoàng tìm được tiếng nói và chỗ đứng trong thị trường tranh Tết vốn hết sức sôi động, nhén nhịp, tức là đã “sống”được trong tâm thức dân gian. Cho đến giê, hẳn đối với mỗi chúng ta, những sắc màu Êm áp trên giấy điệp của tranh Đông Hồ hay những đường nét mềm mại của tranh Hàng Trống đều đã trở nên quen thuộc, gần gũi. Duy có dòng tranh Kim Hoàng- dòng tranh lấy chất liệu rực rỡ của giấy đỏ làm nền- chỉ còn để lại những dấu Ên mê nhạt trong kho tàng tranh dân gian, bởi nó ra đời muộn nhất song tiếc thay, lại tàn lụi sớm nhất. Mờ nhạt nhưng không phải là không còn, ý nghĩ Êy đã thôi thúc những nhà nghiên cứu đặt ra một loạt những câu hỏi: Tại sao tên tuổi của dòng tranh Kim Hoàng vẫn tồn tại độc lập bên cạnh hai dòng tranh lớn mặc dù những tác phẩm còn lại của dòng tranh này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay? Và tại sao một dòng tranh đã từng chứng minh sức sống mãnh liệt của mình trong quá khứ lại có thể bị mai một chỉ trong một thời gian ngắn ngủi? Vẫn biết không phải mọi câu hỏi “ tại sao” đều có thể được trả lời đầy đủ_ nhưng một phần thì có thể, nếu chúng ta tìm về nơi phát tích của dòng tranh này: làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Làng Kim Hoàng vốn do hai làng Kim Bảng và Hoàng Bảng hợp lại mà thành. Bản thân tên gọi của làng đã gợi nên truyền thống của một làng quê văn hiến, hết sức coi trọng việc học và cũng từng có nhiều người đỗ đạt, nh ý tứ trong câu đối hiện còn ở đình làng: Địa khí xuất khoa danh, thần chi vi đức Giang biên truyền tại chí, thánh bất khả tri ( Khí đất sinh khoa danh, rạng rỡ đức thần Bên sông truyền tại chí, khí khôn tỏ việc thánh) Tinh bố nhạc thuỳ, bằng địa Êm Lưỡng bảng khoa danh, hằng tương hựu 5 ( Sao treo núi rủ nhờ phóc Êm của đất Khoa danh hai làng bảng dùa nhau rộng mãi) Truyền thống khoa bảng chính là cái nôi nuôi dưỡng tài hoa của những người nghệ sĩ dân gian, góp phần sáng tạo nên dòng tranh Kim Hoàng nức tiếng gần xa, không chỉ bởi tranh Kim Hoàng đã nói thay cho những người lao động ý nguyện cầu mong mét cuộc sống hạnh phóc, Êm no, mà còn bởi nó mang những tình cảm chân thực gần gũi với năng khiếu thẩm mỹ của nhân dân ta. Nhưng khi nói đến những ngả đường dẫn đến sự sáng tạo dòng tranh Kim Hoàng, nếu chỉ chú ý đến yếu tố nội sinh của làng Kim Hoàng thì chưa đủ, mà cần phải xét đến vị trí của làng trong mối giao lưu kinh tế- văn hoá với các khu vực lân cận. Nằm ở cửa ngõ phía Tây thủ đô, có thể coi vùng đất này nh vùng chuyển tiếp giữa một vùng quê thuần chất với đất kinh thành phồn hoa. Vị trí này đem lại cho những nghệ nhân dân gian hai lợi thế cơ bản khi bắt tay vào việc gây dựng một dòng tranh mang màu sắc riêng của Kim Hoàng. Thứ nhất, là vấn đề thị trường tiêu thụ. Trong khi tranh Đông Hồ chỉ đủ cung ứng cho mạn Hà Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang hiện nay), Nam Định, Hải Dương và tranh Hàng Trống cũng chỉ được ưa chuộng ở khu vực nội thành, do sự cách biệt khá lớn về giá trị thẩm mỹ và giá thành với người nông dân. Thì sự xuất hiện của tranh Kim Hoàng sẽ đáp ứng được một phần lớn nhu cầu tranh Tết của người dân vùng Hoài Đức và các huyện xung quanh. Vậy là trước thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng nh thế, vấn đề còn lại chỉ còn phụ thuộc vào tài năng của những nghệ sĩ dân gian. Và họ quả đã không phụ sù trông đợi của người yêu nghệ thuật. Hãy xem những nghệ sĩ Kim Hoàng đã phát huy lợi thế thứ hai_ lợi thế về kỹ thuật làm tranh ra sao? Không dập khuôn phong cách Đông Hồ, cũng không chạy theo thị hiếu xa lạ của dân kinh kỳ in dấu trong Hàng Trống, giải pháp họ lùa chọn là sự kết hợp cả hai kỹ thuật Đông Hồ và Hàng Trống. Sự kết hợp tài tình Êy đã đưa dòng chảy Kim Hoàng hoà nhập với dòng chảy chung của tranh dân gian, tưới mát đời sống tinh 6 thần của người nông dân sau những ngày lao động nặng nhọc trên đồng ruộng. Dẫu rằng dòng chảy Kim Hoàng không thể theo dòng chảy của tranh dân gian đến tận cùng, trước những thử thách của thiên tai, đói kém, mất mùa và cả sự cạnh tranh quyết liệt của các dòng tranh du nhập từ bên ngoài. Dẫu rằng ngôi làng Kim Hoàng nay chẳng còn ai tiếp tục vẽ và in tranh dân gian của làng nữa…Thì tranh Kim Hoàng vẫn in sâu trong tâm trí của chúng ta_ Một màu đỏ rực rỡ. II. Dòng tranh Kim Hoàng - từ những điểm nhìn 1)Cách tổ chức quản lý Nhắc đến bất kỳ một sản phẩm văn hoá nào, điều phải nói tới đầu tiên là chủ thể sáng tạo ra những sản phẩm Êy. Đó là mặt lý thuyết. Còn khi đặt nó vào không gian của một làng tranh, chủ thể sáng tạo ra những sản phẩm tranh không chỉ và không thể là một cá nhân đơn lẻ_ mà đó là một cộng đồng. Cộng đồng Êy mở rộng từ một, hai dòng họ làm tranh trong làng đến phường làm tranh. Trường hợp làng Kim Hoàng, cả làng được tổ chức thành một phường, với người đứng đầu do cả phường bầu lên là chủ phường. Người chủ phường chịu trách nhiệm chính trong việc đứng ra tổ chức giỗ tổ phường hoặc phân công các gia đình trong phường luân phiên nhau làm giỗ tổ vào rằm tháng mười một âm. Ngoài ra, chủ phường còn là người chủ trì những cuộc họp thành viên của phường vào ngày giỗ tổ để chia ván in cho các gia đình làm tranh. Đến đầu năm sau, hết mùa in tranh, các ván khắc lại được thu lại để tiến hành bảo quản. Thời gian in tranh khoảng một tháng, tức là đến khoảng rằm tháng chạp, sau lễ Thánh sư, các gia đình trong phường đã có thể gánh tranh đi bán. Lễ Thánh sư ở đây có thể được hiểu là nghi lễ tưởng nhớ người đã có công khai sinh ra nghề làm tranh, khác với Lễ Tổ sư là nghi lễ tưởng nhớ người đã có công truyền nghề cho dân làng. Thánh sư của làng tranh Kim Hoàng không được thờ trong đình làng, chính vì vậy việc tìm hiểu sự giao lưu trong kỹ thuật làm tranh giữa làng Kim 7 Hoàng với các làng khác là gần như không thể. Sở dĩ có hiện tượng này là do làng Kim Hoàng chỉ có một số gia đình làm tranh, nếu muốn đưa Thánh sư của nghề tranh vào đình làng thờ chung sẽ không được sự chấp thuận từ phía những gia đình làm những nghề phụ khác ngoài nghề tranh như nghề thêu, nghề dệt… Điều này khác với những làng tranh mang tính chất làng nghề như Đông Hồ, do cả làng làm tranh nên đều thờ một Ông Tổ nghề chung. 1 Về các dòng họ làm tranh trong làng, có thể kể đến dòng họ Nguyễn Sĩ, quê gốc ở Thanh Hoá, theo vua Lê ra Thăng Long từ thời cụ tổ và được đưa về đây lập nghiệp. Những hậu duệ còn lại cả dòng họ Nguyễn Sĩ trong làng là các cụ Nguyễn Sĩ Ổn, Nguyễn Sĩ Đán, Nguyễn Sĩ Lợi. Bên cạnh dòng họ Nguyễn Sĩ còn có dòng họ Trần, chiếm số lượng đông đảo hơn với tên tuổi của những cô nh cô Trần Xuân Hoè, Trần Cát Thiện, Trần Đông Sơ, Trần Đức Nhạ, Trần Xuân Dong. Trưởng phường gần đây nhất do toàn phường tranh bầu ra là cụ Trần Bá Sơ, người tiếp xúc nhiều nhất với những ván khắc cuối cùng của làng trước khi chúng bị đem đi đổi gạo cứu đói. May mắn là số ván khắc Êy đã được bà Hai Vân giữ lại và gửi cho viện Bảo tàng Mỹ thuật giữ. Sau năm 1945, thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám đã đem lại cho người lao động địa vị làm chủ nhưng cũng đánh dấu thời điểm cái tên Kim Hoàng không còn được ai nhắc đến nữa. Phường tranh sầm uất xưa kia giê mỗi người mỗi nơi. Con cháu trong làng không còn tha thiết với nghề cũ của cha ông, vì lẽ đó, những nghệ nhân cao tuổi chẳng còn mặn mà với trách nhiệm đào tạo thế hệ sau, khi mà nghề tranh lúc đó đã bị coi là nghề “ăn mày”. Nghề cứ theo những thế hệ đi trước mất dần. Cả trong tâm thức của những người con của Kim Hoàng hôm nay, kÝ ức về dòng tranh Êy cũng chỉ dừng lại ở một vài thông tin ngắn ngủi, đứt gẫy. Điều này được thể hiện rất rõ khi tiến hành phỏng vấn trực tiếp ba thế hệ người dân Kim Hoàng. Trong sè 7 đối tượng được phỏng vấn, chỉ có 1-2 người có thể trả 1 Xem thªm phÇn phô lôc 8 lời các câu hỏi nêu ra về nguồn gốc và quá trình phát triển của dòng tranh Kim Hoàng. Song trong bản thân những câu trả lời của các đối tượng này cũng chỉ sử dụng được 40-50% lượng thông tin, bởi nh chính họ đã thừa nhận, trước đây họ chưa được tận mắt chứng kiến việc in tranh và cũng không đi sâu tìm hiểu nhiều. 1 Mà khi chưa tiếp cận trực tiếp với những nghệ nhân đã làm nên tên tuổi của Kim Hoàng một thuở thì hẳn khó có được cái nhìn toàn diện về dòng tranh Êy. Vẫn biết là vậy, nhưng đôi lúc, có những ranh giới của thời gian và lịch sử khó vượt qua, thế nên đôi lúc, cứ thử nhìn lịch sử dưới góc nhìn của mỹ thuật xem sao? Vấn đề lịch sử muốn nói ở đây là kĩ thuật in tranh dân gian, còn sở dĩ cho rằng nó được nhìn dưới góc nhìn của mỹ thuật là bởi người khảo sát là một hoạ sĩ danh tiếng - Tô Ngọc Vân. 2.Quy trình in tranh dân gian Tranh khắc gỗ dân gian có nhiều đặc trưng khó trộn lẫn, mà một trong những đặc trưng Êy, nh đã nói ở trên, đó là tính cộng đồng trong sáng tạo. Nói “quy trình” ở đây chính là muốn nhấn mạnh vào đặc trưng này, tức là để tạo ra một tờ tranh mang đến không khí Tết đầm Êm cho mỗi gia đình Việt phải trải qua rất nhiều khâu lao động của người thợ thủ công: vẽ mẫu, khắc ván, in và cuối cùng là tô màu. Tranh Kim Hoàng cũng không nằm ngoài quy trình trên. a)Tạo mẫu vẽ Khâu quan trọng đầu tiên cần phải thực hiện là khâu tạo mẫu vẽ trên giấy cho người thợ khắc ván in. Đây không phải là công việc nặng nhọc nhất nhưng lại đòi hỏi người thợ có tay nghề cao và kinh nghiệm dày dặn. Có như vậy thì ý tưởng tạo hình mới không bị gò bó trong một vài khuôn mẫu đơn điệu, định sẵn của các dòng tranh hồi bấy giê mà thể hiện thật thanh thoát trên nền giấy, nhiều khi tạo cảm hứng cho cả người thợ khắc ván. Trước khi vẽ, người nghệ nhân phải lùa chọn cẩn thận nội dung đề tài, để từ đó có hình thức diễn đạt, bố cục, 1 Xem thªm phÇn phô lôc 9 hình tượng, màu sắc và lời thơ đề tựa kèm theo cho phù hợp. Một mẫu vẽ thành công là một mẫu vẽ hội tụ đủ những yếu tè : đường nét và màu sắc hài hoà, lời thơ đề tựa làm rõ ý nghĩa của tranh, góp phần tạo sự cân đối, chặt chẽ trong bố cục. Điều này đòi hỏi nghệ nhân ra mẫu không chỉ hiểu biết về hội hoạ là đủ, mà còn phải có một trình độ học thức nhất định và cảm quan nghệ thuật gần gũi với người lao động. Có nh vậy, họ mới tạo ra được những tác phẩm mang chất trí tuệ dân gian, rất chân thực, hồn nhiên mà cũng không kém phần ý nhị, duyên dáng. Nắm bắt được ý tưởng rồi, bước tiếp theo là thể hiện nó trên mặt giấy phẳng. Giấy vẽ là giấy bản và bót vẽ là bót lông chấm mực tàu. Giấy bản mỏng và mực tàu, bót lông có khả năng làm cho nét vẽ thấm sang mặt trái tờ giấy, mà lại không bị nhoè. Khi úp tờ tranh lên ván gỗ để khắc, người thợ khắc có thể khắc chính xác và đầy đủ các đường nét đã có trong nguyên bản, cũng có nghĩa là đã truyền đạt “thoát” ý tưởng của người ra mẫu. Nhưng trước khi được đem khắc in, bản thảo mẫu tranh còn được dán lên tường vách nhà để mọi người trao đổi và tác giả bổ xung, chỉnh sửa cho thật ưng ý. Chi tiết này nhắc chúng ta trở lại với nhận xét đã nêu ra ở trên: tính cộng đồng trong sáng tạo_ có thể xem là hằng sè chung của nghệ thuật dân gian. Nói riêng về tranh Kim Hoàng, người dân vẫn còn nhớ đến tên tuổi của nghệ nhân ra mẫu uy tín nhất trong làng_ cụ giáo Nguyễn Sĩ Hoằng, một trí thức từng thi đỗ tam trường, nhưng đã mất ở đầu thế kỷ XX. b) Khắc ván in Sau khi đã có mẫu vẽ trên giấy, người ra mẫu có thể tự khắc gỗ, nhưng phần lớn họ thường giao cho thợ khắc gỗ chuyên nghiệp. Để tránh xảy ra sự không ăn ý giữa bản thảo tranh và bản khắc gỗ, giữa người tạo mâũ và người khắc gồ phải có sự kết hợp đồng bộ với nhau cả về kỹ thuật lẫn nghệ thuật. Người tạo mẫu trực tiếp theo dõi, góp ý để người thợ khắc nắm được tinh thần 10 [...]... trờn i vi tranh Kim Hong, nhng nu nhỡn tranh Kim Hong nh mt b phn ca tranh Hng Trng thỡ ti sao trong nhng bc tranh dõn gian m M Durand su tp c, ngi ta vn nhn ra nhng bc tranh khỏc l ca dũng 23 tranh Kim Hong ú chớnh l minh chng cho s d bit gia tranh Kim Hong vi tranh ụng H v Hng Trng m chỳng ta s lm rừ trong phn sau õy Trc ht, chỳng ta hóy t ba dũng tranh ny vo a bn m chỳng ó c sỏng to ra Tranh ụng... ng, vui nhộn trờn tranh Kim Hong bờn cnh hỡnh dỏng ng nghnh ca nhng chi dõn gian_ S ng iu ấy d nhn thy n mc s tht vụ lý nu chỳng ta c gng tỏch ri chỳng Vy l tn ti mt mi quan h mt chiu: tranh Tt l tranh dõn gian nhng tranh dõn gian khụng ch l tranh Tết Tranh dõn gian cũn tr thnh mt phn khụng th thiu trong nhng chi ca tr con vo ngy Tt trung thu III .Tranh Kim Hong vi tranh ụng H v tranh Hng Trng 1)Mi... Mi bc tranh g trng cú khc mt bi th l mt im c bit ca Kim Hong m cỏc dũng tranh khỏc khụng cú Nhng cõu th ch Hỏn c vit theo li ch tho trờn gúc trỏi mi bc tranh, to nờn s ng i hi ho vi hỡnh v trờn tranh Cựng vi tranh G, tranh Kim Hong cũn cú tranh Ln, hai bc tranh Kim Hong nguyờn bn duy nht cũn li n ngy nay Khi c hi v hai bc tranh G- Ln ny, cỏc c cao tui trong lng Kim Hong ó cho bit, ngh 19 nhõn Kim Hong... s trong b su tp tranh khc g ca Vin Bo tng M thut cng nh lng Kim Hong, xó Võn Canh, huyn Hoi c, tnh H Tõy V im ny, Kim Hong cng hon ton khỏc vi hai dũng tranh ụng H v Hng Trng Nu th tin hnh mt so sỏnh nh v t l tranh trng by ca cỏc dũng tranh dõn gian Vin Bo tng M thut, chúng ta s nhn thy s yu th ca Kim Hong so vi hai dũng tranh cũn li Trong khi tranh Kim Hong ch cú hai bc G- Ln thỡ tranh ụng H v tranh. .. dũng tranh Kim Hong Trc ht, hóy núi n qui trỡnh sỏng to tranh Kim Hong, vn mu cht ca s tn ti bt c dũng tranh no Quy trỡnh sỏng to tranh õy khụng ch l k thut in tranh m cũn bao gm c cỏch thc qun lý ca lng lm tranh, một im khỏc bit u tiờn gia Kim Hong vi hai dũng tranh cũn li c trng trong cỏch thc t chc qun lý ca dũng tranh Kim Hong l ch: c lng tranh ch cú mt b vỏn khc in nột do mt ngi ch phng tranh. .. Núi chung, vi loi tranh ch cn s dng vỏn khc trong vic to nột nh tranh Kim Hong, th khc thng dựng dao khc mũi nhn v t mũi dao nghiờng lờn nột v mu Hiu qu ngh thut t c khi in tranh lờn giy l nhng ng vin nh nột, thanh mnh ch khụng thng ng nh nột trờn tranh ụng H õy, xin dng li mt chỳt bn v nột trong tranh Kim Hong Nm trong dũng tranh dõn gian Vit Nam, quan nim to hỡnh ca nhng ngh nhõn Kim Hong cng i theo... ngi Kim Hong, cng nh ca rt nhiu ngi cha tng bit n s tn ti ca cỏi tờn Kim Hong, c trong thi hong kim ca nú cng nh trong hin ti, mt hay hai d ỏn nghiờn cu l cha Kim Hong cn nhiu hn th Cú nh vy, dũng tranh ó tht truyn ca lng Kim Hong mi cú c hi c hi sinh, ti chớnh ni m nú ó c sỏng to ra 3) Nhng dấu ấn ca tranh Kim Hong lờn hi ho ng i Vit Nam Dũng tranh Kim Hong nay khụng cũn, nhng nú khụng phi l dũng tranh. .. bi bit õu ú, din mo ca mt dũng tranh cú th phn chiu nhiu ý tng thú v chng? Nghiờn cu v tranh Kim Hong, chỳng ta cú th nhn din bn th loi tranh chớnh: tranh thờ, tranh chỳc tng- trang trớ, tranh sinh hot v tranh tớch chuyn Vi loi tranh thờ, nhõn vt ca tranh Kim Hong cng khỏ gn vi hai dũng tranh cựng thi Ph bin nht cú tranh ca ba v : ụng Cụng (th cụng), ụng Tỏo (Tỏo quõn) v ụng s (Tiờn s - ngi thy dy ngh... chỳng ta phc dng mt dũng tranh gn nh b lóng quờn trong sut mt na th k qua Ti sao li l Kim Hong ch khụng phi l ụng H hay Hng Trng ri vo s phn ca mt dũng tranh b tht truyn ngay trong chớnh lng tranh ó sn sinh ra nó? Vic lm rừ nhng im khỏc bit gia ba dũng tranh Kim Hong, ụng H v Hng Trng trờn ó to ra c s tr li cõu hi ú, bi ch khi t Kim Hong trong bi cnh ca nhng dũng tranh dõn gian ng thi, chỳng ta mi... ln ca tranh Kim Hong trong bng mu thiờn nhiờn, to cho Kim Hong mt sc thỏi riờng trong nhng bc v in da ln m khụng một dũng 26 tranh no cú c Bờn cnh ú, hai dũng ụng H v Kim Hong gi cho nc mu c bn lõu, mu t nhiờn thng c trn ln vi mt dung dch c sau ú mi dựng in tranh: Vi tranh ụng H dung dch ấy l h np ( lm t go np xay) v vi Kim Hong dung dch ấy l keo da trõu ( hay keo vú bũ ninh) Qui trỡnh in tranh cng . của tranh dân gian, tưới mát đời sống tinh 6 thần của người nông dân sau những ngày lao động nặng nhọc trên đồng ruộng. Dẫu rằng dòng chảy Kim Hoàng không thể theo dòng chảy của tranh dân gian. là tranh Kim Hoàng, còn có mối quan hệ với nền nghệ thuật dân gian của các quốc gia Châu Á khác, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc. Đó là những điểm gặp gỡ giữa tranh Kim Hoàng với tranh dân. tuổi của dòng tranh Kim Hoàng vẫn tồn tại độc lập bên cạnh hai dòng tranh lớn mặc dù những tác phẩm còn lại của dòng tranh này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay? Và tại sao một dòng tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Dòng chảy Kim Hoàng trong suối nguồn dân gian của tranh Việt, Dòng chảy Kim Hoàng trong suối nguồn dân gian của tranh Việt, Dòng chảy Kim Hoàng trong suối nguồn dân gian của tranh Việt

Từ khóa liên quan