Hà Giang

5 349 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VÙNG CAO HÀ GIANG Nắng thu vàng óng trên những thửa ruộng vừa gặt xong. Ruộng bậc thang. Đất trời vào thu, cảnh sắc Hà Giang thật đẹp và yên bình. Những ngôi nhà chìm trong mây ngàn gió núi. Cảnh sắc thanh bình. Chiều buông. Thị trấn Tam Sơn dưới chân đèo Cổng Trời Quản Bạ. Đường từ Quản Bạ lên Yên Minh. Thung lũng Sủng La. Đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc . HÌNH ẢNH VỀ VÙNG CAO HÀ GIANG Nắng thu vàng óng trên những thửa ruộng vừa gặt xong. Ruộng bậc thang. Đất trời vào thu, cảnh sắc Hà Giang thật đẹp và yên bình. Những ngôi nhà chìm trong mây
- Xem thêm -

Xem thêm: Hà Giang, Hà Giang, Hà Giang