GA5 T24(2 buoi) CKTKN-THGDBVMT

37 409 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

TuÇn 24 Thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2011 TẬP ĐỌC LUẬT LỆ XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ I. MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát toàn bài với giọng rõ ràng, rành mạch, đọc với giọng trang trọng , thể hiện tính nghiêm túc của văn bản . - Hiểu nội dung :Luật tục nghiêm minh và công bằng của người Ê-đê xưa ; kể được 1 đến 2 luật của nước ta. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). II.CHUẨN BỊ : - Tranh minh họa bài đọc trong SGK. - Bút dạ + giấy khổ to. ( nếu có ) - Bảng phụ viết tên 5 luật ở nước ta. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra 2 HS Nhận xét, cho điểm HS đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi 2.Bài mới HĐ 1. Giới thiệu bài: nêu MĐYC : HS theo dõi HĐ 2:Luyện đọc : - 1HS đọc toàn bài - Chia 3 đoạn - HS đánh dấu trong SGK - Đọc nối tiếp ( 2 lần ) Luyện đọc từ ngữ khó: luật tục, Ê-đê + HS đọc đoạn, từ khó + Đọc các từ ngữ chú giải - HS đọc trong nhóm - 1HS đọc cả bài - GV đọc bài văn H Đ 3 :Tìm hiểu bài : - HS đọc và TLCH Đoạn 1+2: + Người xưa đặt ra luật tục để làm gì? - Để bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng Đoạn 3: + Kể những việc mà người Ê-đê xem là có tội? -Tội không hỏi mẹ cha,tội ăn cắp, tội dẫn đường cho địch, GV chốt lại ý + Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng? - Các mức xử phạt rất công bằng: chuyện nhỏ thì xử nhẹ, chuyện lớn thì xử nặng, tang chứng phải chắc chắn + Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết? Nhận xét + đưa bảng phụ ghi 5 luật của nước ta - Luật giáo dục, luật Phổ cập tiểu học, Luật bảo vệ & chăm sóc trẻ em, H4 :Luyn c li : - Cho HS c bi. - a bng ph ó chộp sn v hng dn HS luyn c - HS c ni tip - c theo hng dn GV - Cho HS thi c - HS thi c Nhn xột + khen nhng HS c hay - Lp nhn xột 3.Cng c, dn dũ : Nhn xột tit hc Dn HS v c trc bi tit sau HS nhc li ni dung ca bi __________________________________ Toỏn LUYN TP CHUNG I. MC TIấU: - Bit vn dng cụng thc tớnh din tớch, th tớch cỏc hỡnh ó hc gii cỏc bi toỏn liờn quan cú yờu cu tng hp. I I. CHUN B : - Bảng phụ III. CC HOT NG DY-HC: HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH 1.Bi c : - 2HS nhc li cỏc cụng thc tớnh din tớch xung quanh, din tớch ton phn v th tớch hỡnh lp phng v hỡnh hp ch nht, n v o th tớch. 2.Bi mi : H 1: Gii thiu bi : H 2 : Thc hnh : Bi 1: Cng c v quy tc tớnh din tớch xung quanh, din tớch ton phn v th tớch ca hinh lp phng. Bài giải DT mt mt ca HLP : 2,5 x 2,5 = 6,25 (m 2 ) DT ton phn ca HLP : 6,25 x 4 = 25 (m 2 ) Th tớch ca HLP : 2,5 x 2,5 x 2.5 = 15,625 (m 3 ) Đáp số:S 1mặt 6,25(m 2 ) Stp 25(m 2 ) V 15,625(m 3 ) Bi 2 : - Gọi 1 HS đọc YC. - YC 1 HS nêu cách làm. - YC 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở. - Chữa bài: + Gọi HS nhận xét bài. + Đổi chéo vở KT. + GV xác nhận kết quả. Bài giải HHCN (1) (2) (3) Chiều dài 11cm 0,4m 1/2dm Chiều rộng 10 cm 0,25m 1/3dm Chiều cao 6cm 0,9m 2/5dm DT m đ DT XQ Thể tích HS nêu quy tắc tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật, tự giải bài toán. Bài 3: HS quan sát hình vẽ, đọc kĩ yêu cầu đề Bài giải: toán và nêu hướng giải bài toán Thể tích khối gỗ hình hộp chữ nhật là: 9 x 6 x 5 = 270 (cm 3 ) Thể tích khối gỗ hình lập phương cắt đi là: 4 x 4 x 4 = 64 (cm 3 ) Thể tích phần gỗ còn lại: 270 - 64 = 206 (cm 3 ) Đáp số: 206 cm 3 3. Củng cố dặn dò : - Xem trước bài Luyện tập chung. ___________________________________ Lịch sử ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN I. MỤC TIÊU : - Biết đường Trường Sơn với việc chi viện sức người, vũ khí, lương thực, của miền Bắc CM miền Nam , góp phần to lớn vào thắng lợi cho CM miền Nam : + Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19-5- 1957, TƯĐ quyết định mở đường Trường Sơn ( đường HCM ). + Qua đường Trường Sơn , miền Bắc đã chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. II. CHUẨN BỊ : - Bản đồ hành chính VN - Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu về bộ đội Trường Sơn, về đồng bào Tây Nguyên tham gia vận chuyển hàng, giúp đỡ bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Kiểm tra bài cũ: 4-5' 2. Bài mới: HĐ 1 : Giới thiệu bài: 1' - 2 HS trình bày - HS theo dõi . HĐ 2 :( làm việc cả lớp) : 4-5' - GV dùng bản đồ để giới thiệu vị trí của đường Trường Sơn ( từ hữu ngạn sông Mã – Thanh Hoá qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ). - GV nhấn mạnh: Đường Trường Sơn là hệ thống những tuyến đường, bao gồm rất nhiều con đường trên cả hai tuyến: Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn chứ không phải chỉ là một con - 1, 2 HS đọc bài và chú thích - 2HS lên chỉ lại đường. HĐ 3 : Làm việc theo nhóm : 12-14' + Mục đích ta mở đường Trường Sơn ? - Ta mở đường Trường Sơn nhằm: chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước. + Tầm quan trọng của tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước? - Qua đường Trường Sơn , miền Bắc đã chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam - Đại diện nhóm trình bày. - GV cho HS tìm hiểu về những tấm gương tiêu biểu của bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn. - HS đọc SGK, đoạn nói về anh Nguyễn Viết Sinh. Ngồi ra, HS kể thêm về bộ đội lái xe, thanh niên xung phong mà các em đã sưu tầm được ( qua tìm hiểu sách báo, truyền hình hoặc nghe kể lại). HĐ 4 : ( làm việc cả lớp) : 7-8' - HS thảo luận về tuyến đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước. So sánh hai bức ảnh trong SGK, nhận xét về đường Trường Sơn qua hai thời kì lịch sử. - GV nhấn mạnh ý nghĩa của tuyến đường Trường Sơn. - GV chốt lại: Ngày nay, đường Trường Sơn đã được mở rộng - đường Hồ Chí Minh. - Ta mở đường Trường Sơn vào ngày tháng năm nào? Kết luận: Ngày 19-5-1959, Trung uơng Đảng quyết định mở đường trường Sơn. Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực, cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. - Ngày 19 - 5 - 1959. - HS theo dõi và nhắc lại. 3. Củng cố, dặn dò: 1-2' GV nhận xét tiết học - HS nhận xét về tuyến đường Trường Sơn đi qua huyện A lưới ®¹o ®øc EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (Tiết 2 ) I. Mục tiêu: - Biết Tổ quốc của em là VN, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế. - Có những hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lich sử, văn hóa va kinh tế của Tổ quôc Việt Nam. - Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựngvà bảo vệ đất nước. - Yêu Tổ quôc Việt Nam. II.Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: - Kó năng xác đònh giá trò (Yêu Tổ Quốc VN) - Kó năng tìm kiếm và xử lí thông tin. - Kó năng hợp tác nhóm. - Kó năng trình bày những hiểu biết về đất nước, con người VN. III. Chuẩn bò: - GV: Tranh, ảnh về Tổ quốc VN IV. Các hoạt động: 1. Bài cũ: “ Em yêu Tổ quốc Việt Nam” (Tiết 1) - Em có cảm nghó gì vền đất nước và con người VN ? - Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới:  Hoạt động 1: Làm bài tập 1, SGK - GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm : + Nhóm 1 – 2 : Câu a ,b ,c + Nhóm 3 – 4 : câu d , đ , e - GV kết luận : + Ngày 2/9/1945 : Chủ tòch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập tại quảng trường Ba Đình lòch sử + Ngày 7/5/1954 : Chiến thắng Điện Biên Phủ + Ngày 30/4/1975 : Giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước + Sông Bạch Đằng : gắn với chiến thắng Ngô Quyền chống giặc Nam Hán , chiến thắng của nhà Trần chống quân xâm lược Mông – Nguyên  Hoạt động 2: Đóng vai ( BT 3/ SGK) - GV yêu cầu HS đóng vai hướng dẫn viên du lòch và giới thiệu với khách du lòch về một trong các chủ đề : văn hoá, kinh tế, lòch sử, danh lam thắng cảnh, con người VN, trẻ em VN , việc thực hiện Quyền trẻ em ở VN , … - GV nhận xét, khen các nhóm giới thiệu tốt  Hoạt động 3: Triễn lãm nhỏ (BT 4, / SGK). - 2 học sinh trả lời Hoạt động nhóm 4. - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận - Học sinh lắng nghe Hoạt động nhóm 4 - HS đóng vai hướng dẫn viên du lòch - Các HS khác đóng vai khách du lòch - Đại diện một số nhóm lên đóng vai hướng dẫn viên du lòch giới thiệu trước lớp - Các nhóm khác nhận xét và bổ sung ý kiến - HS xem tranh và trao đổi - GV yêu cầu HS trưng bày tranh vẽ theo nhóm - GV nhận xét tranh 3. Củng cố. → Qua các hoạt động trên, các em rút ra được điều gì? - GV hình thành ghi nhớ 4.Dặn dò: - Sưu tầm bài hát, bài thơ ca ngợi đất nước Việt Nam. - Chuẩn bò: “Em yêu hoà bình ” (Tiết 1) - Đọc thông tin và trả lời 3 câu hỏi SGK. - HS trình bày cảm nhận của mình - Đọc ghi nhớ. Kĩ thuật LẮP XE BEN (tiết 1) A. Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết để lắp xe ben. - Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được. Với h\s khéo tay lắp được xe ben theo mẫu. Xe chắc chắn, chuyển động dễ dàng, thùng xe nâng lên, hạ xuống được. - HS có ý thức cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe ben. B. Đồ dùng dạy - học: GV: - Mẫu xe ben đã lắp sẵn. HS: - Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật. C. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy ĐL Hoạt động học I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. - Nhận xét chung. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp. 2. Tiến hành các hoạt động: *Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. - Cho HS quan sát mẫu xe ben đã lắp sẵn. - HSHD quan sát tồn bộ và quan sát kĩ từng bộ phận. (?) Để lắp được xe ben theo em cần phải lắp mấy bộ phận đó là những bộ phận nào? 1' 3' 1' 5' - Lớp hát. - HS trình bày đồ dùng lên mặt bàn. - Nối tiếp nhắc lại nội dung bài. - Quan sát. - Quan sát tồn bộ và quan sát từng bộ phận của xe ben. - Cần lắp 5 bộ phận: Khung sàn xe và các giá đỡ, sàn ca bin và các thanh đỡ, hệ *Hot ng 2: HD thao tỏc k thut. a) HD chn cỏc chi tit: - Gi HS lờn bng gi tờn v chn tng loi chi tit theo bng trong sgk. - Nhn xột, b sung v xp cỏc chi tit ó chn vo np hp theo tng loi chi tit. b) Lp tng b phn: - Lp khung sn xe v giỏ . (?) lp khung sn xe v giỏ em cn chn nhng chi tit no? - Gi 1 HS khỏc lờn lp khung sn xe. - Tin hnh lp cỏc giỏ theo th t: Lp 2 thanh ch L di vo 2 thanh thng 3 l, sau ú lp tip vo 2 l cui ca hai thanh thng 11; l v thanh ch U di. - Lp sn ca bin v cỏc thanh . (?) lp c sn ca bin v cỏc thanh , ngoi cỏc chi tit hỡnh 2 em phi chn thờm cỏc chi tit no? - Lp trc bỏnh xe trc: + Gi HS lờn bang lp trc bỏnh xe trc. + Nhn xột b sung. - Lp ca bin: + Gi HS lờn bng thc hnh. c) Lp rỏp xe ben. - Tin hnh theo cỏc bc trong sgk. - Yờu cu mt s HS lờn bng lp rỏp xe ben. IV. Cng c, dn dũ: (?) Hóy nhc li cỏc bc lp xe ben? - Nhn mnh ni dung bi. - V nh hc bi, chun b bi sau. - Nhn xột tit hc. 22' 3' thng giỏ v trc bỏnh xe sau, trc bỏnh xe trc, ca bin. - 1 HS lờn bng thc hnh nh yờu cu, lp theo dừi v nhn xột. - 2 thanh thng 11 l, 2 thanh thng 6 l, 2 thanh thng 3 l, 2 thanh ch L di, 1 thanh ch U di. - 1 HS lờn bng thc hnh nh yờu cu, lp theo dừi nhn xột. - Quan sỏt. - Chn thờm tm ch L. - 1 HS lờn bng thc hnh. - 1 em lờn bng thc hnh, lp theo dừi nhn xột. - Quan sỏt cỏch lỏp rỏp ca GV. - 2 HS lờn bng lp rỏp, lp theo dừi nhn xột. - 1-2 em nhc li. Tiếng việt* Luyện tập :Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ I. Mục tiêu - Luyện kĩ năng sử dụng cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tăng tiến trong các câu ghép. II. Đồ dùng dạy- học: - Phiếu học tập của HS III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: HS lấy VD về các câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến. 2. Dạy bài mới: - GV phát phiếu học tập cho HS. - 2 HS nêu. - HS làm phiếu học tập cá nhân. Phiếu học tập 1-Ghi vào chỗ trống cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tăng tiến trong mỗi câu ghép sau: a. Nớc ta chẳng những có nhiều cảnh đẹp mà còn có hàng chục triệu con ngời lao động cần cù, có lòng nhân hậu & tinh thần mến khách. b. trờng em không chỉ là trờng tiên tiến xuất sắc mà trờng còn đợc công nhận là trờng chuẩn quốc gia. 2- Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh câu ghép. a. Ngày Tết chúng em đợc vui chơi thoả thích chúng em còn đợc thởng thức nhiều món ăn ngon. b. Bạn Hoà học giỏi môn Toán bạn ấy còn rất giỏi môn Tiếng Việt. c.Môn Toán rèn cho chúng em kĩ năng tính toán môn học này còn giúp chúng em rèn đức tính cẩn thận. 3- Điền tiếp vế câu để mỗi dòng sau thành câu ghép: a. Chú Hùng không những là ngời chơi đàn giỏi b. Bố không chỉ giúp em học bài c. Tôi không chỉ học đợc đức tính chăm chỉ của bạn Long -Các bàn đổi bài nhận xét bài của nhau, góp ý sửa bài cho nhau.GV giúp đỡ HS yêú -Cho HS khá giỏi viết thêm vài câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ tăng tiến. 3- Củng cố dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Dặn HS chú ý sử dụng đúng các câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến. Toán * Luyện tập chung I. Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố kĩ năng tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phơng. - Rèn học sinh kĩ năng tính toán tốt. II. Đồ dùng dạy học t thế - Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: bài tập vè nhà B. Dạy học bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Hớng dẫn học sinh làm bài tập: Bài 1: - Một hình lập phơng có cạnh 3,5dm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phơng. Cho học sinh làm cá nhân, gọi HS trình bày bài , HS khác nhận xét,GV chốt lại. Diện tích toàn phần của hình lập phơng là (3,5 x 3,5) x 6 = 73,5(dm 2 ) Thể tích toàn phần của hình lập phơng là 3,5 x 3,5 x 3,5 = 257,25(dm 3 ) - Đáp số: 73,5dm 2 ; 257,25dm 3 Bài 2: - Biết thể tích của hình lập phơng là 27cm 3 Hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phơng đó. - Cho học sinh làm nhóm đôi. Đại diện nhóm trình bày, giáo viên nhận xét và chốt lại lời giải đúng. Thể tích của hình lập phơng là 27 cm 3 nên cạnh của hình lập phơng đó là 3cm ( vì 3 x 3 x 3 = 27 ). Diện tích toàn phần hình phơng đó là (3 x3) x 6 = 54(cm 2 ) Đáp số: 54cm 2 Bài 3: - Tính diện tích xng quanh và thể tích của hình chữ nhật có: Chiều dài 0,9m, chiều rộng 0,6m, chiều cao 1,1m. - Cho học sinh làm vở giáo viên thu và chấm và nhận xét bài làm của học sinh. Chu vi của hình hộp chữ nhật là: (0,9 + 0,6) x 2 = 3 (m) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là: 3 x 1,1 = 3,3 ( cm 2 ) Thể tích của hình hộp chữ nhật là 0,9 x 0,6 x 1,1 = 0,594(m 3 ) Đáp số: 3m ; 0,594m 3 3.Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét giờ học, giao BT về nhà. Th ba ngy 15 thỏng 2 nm 2011 Th dc PHI HP CHY V BT NHY TRề CHI QUA CU TIP SC A. Mc tiờu: - Thc hin c ng tỏc phi hp chy v bt nhy (chy chm sau ú kt hp vi bt nhy nh nhng lờn cao hoc xa). - Bit cỏch chi v tham gia trũ chi Qua cu tip sc. - HS tp luyn nghiờm tỳc, t thnh tớch cao. B. a im - Ph ng tin: - Trờn sõn trng v sinh ni tp. - Chun b dng c t chc chi trũ chi. C. Ni dung v ph ng phỏp lờn lp: Ni dung L Phng phỏp t chc I. Phn m u: - GV nhn lp ph bin nhim v yờu cu gi hc. - Chy chm thnh vũng trũn quanh sõn tp. - ễn bi th dc mt ln (2 ì 8 nhp). 8' 1L - HNL: GV * * * * * * * * * * * * * * - HTL: * GV * Chơi trò chơi khởi động: II. Phần cơ bản: * Ôn phối hợp chạy mang vác. - Chia tổ tập luyện. - Ôn bật cao. - Học phối hợp chạy và bật nhảy. - Chơi trò chơi “Qua cầu tiếp sức”: + GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cho học sinh chơi. + GV tổ chức cho HS chơi thử sau đó chơi thật. III. Phần kết thúc: - Đứng theo hàng ngang vỗ tay và hát. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét đánh giá giao bài tập về nhà. 22' 5' - ĐHTL: GV Tổ 1 Tổ 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn- làm mẫu ĐT. - ĐHTL: GV * * * * * * * * - ĐHKT: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * Tập đọc HỘP THƯ MẬT MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát, rành mạch; biết đọc diễn cảm bài văn thể hiện được tính cách nhân vật - Hiểu được những hành động dũng cảm, mưu trí ông Hai Long và những chiến sĩ tình báo. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK) II.CHUẨN BỊ : III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra 2 HS - Nhận xét, cho điểm - HS đọc bài + trả lời câu hỏi 2.Bài mới HĐ 1: Giới thiệu bài: Nêu MĐYC tiết học - HS theo dõi HĐ 2 :Luyện đọc : - 1 HS đọc toàn bài - Chia 4 đoạn - HS đánh dấu trong SGK - HS đọc nối tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: GA5 T24(2 buoi) CKTKN-THGDBVMT, GA5 T24(2 buoi) CKTKN-THGDBVMT, GA5 T24(2 buoi) CKTKN-THGDBVMT, C. hoạt động dạy - học: