Bài 24 - Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam

24 600 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

Bài 24. Thường thức mỹ thuật Bài 24. Thường thức mỹ thuật  Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam - Trình bày những hiểu biết của em về dòng Tranh Hàng Trống ? Kiểm tra bài cũ Nêu vài nét tóm Nêu vài nét tóm tắt mà em biết về tắt mà em biết về Tranh Đông Hồ? Tranh Đông Hồ? Kiểm tra bài cũ H nhúm H nhúm (5p) (5p) Nhúm 1 : Tranh G Nhúm 1 : Tranh G i Cỏt (Tranh ụng H) i Cỏt (Tranh ụng H) Nhúm 2 : Tranh Ch quờ (Hng Trng) Nhúm 2 : Tranh Ch quờ (Hng Trng) Nhúm 3 :Tranh ỏm ci chut (ụng H) Nhúm 3 :Tranh ỏm ci chut (ụng H) Nhúm 4 : Tranh Pht B Quan m (Hng Trng) Nhúm 4 : Tranh Pht B Quan m (Hng Trng) 1. Thuộc thể loại nào? 1. Thuộc thể loại nào? 2. Trong tranh vẽ gì? 2. Trong tranh vẽ gì? 3. Nội dung và ý nghĩa bức tranh? 3. Nội dung và ý nghĩa bức tranh? 4. Đặc điểm nghệ thuật của bức tranh? 4. Đặc điểm nghệ thuật của bức tranh? ` ` [...]... gũi, thân thiện - Màu sắc tươi nguyên của phẩm nhuộm tạo nên sự sống động cho bức tranh Tit 24 - Bi 24 Thng thc m thut Gii thiu mt s tranh dõn gian Vit Nam I/G i Cỏt (Tranh ụng H) II /Tranh Ch quờ (Hng Trng) III/ Tranh ỏm ci chut (ụng H) Tit 24 - Bi 24 Thng thc m thut Gii thiu mt s tranh dõn gian Vit Nam I/G i Cỏt (Tranh ụng H) II /Tranh Ch quờ (Hng Trng) III/ Tranh ỏm ci chut (ụng H) -Thể loại trào...Tit 24 - Bi 24 Thng thc m thut Gii thiu mt s tranh dõn gian Vit Nam I/G i Cỏt (Tranh ụng H) II /Tranh Ch quờ (Hng Trng) - ti tranh sinh hoạt, vui chơi - Tranh vẽ về cảnh họp chợ của người dân ở vùng nông thôn sầm uất, nhộn nhịp Có đủ các hàng quán, ngành nghề, đủ mọi tầng lớp XH khác nhau -Các tầng lớp người (người bán, kẻ mua, người già, trẻ con, nam và nữ, người ăn xin, kẻ... chuột phải dâng lễ vật hậu hĩnh cho mèo -> Thói hư, tật xấu của tầng lớp quan lại ngày xưa luôn tìm cách bóc lột nhân dân lao động - Bố cục hàng ngang, dàn đều Diễn tả hợp lí, sinh động, hóm hĩnh - Hình vẽ đơn giản, màu sắc ít mà vấn sinh động, tươi tắn - Có chữ minh hoạ - Hình mảng to, rõ, chắc khoẻ Tit 24 - Bi 24 Thng thc m thut Gii thiu mt s tranh dõn gian Vit Nam I/G i Cỏt (Tranh ụng H) II /Tranh Ch... quờ (Hng Trng) III/ Tranh ỏm ci chut (ụng H) IV /Tranh Pht B Quan m (Hng Trng) Tit 24 - Bi 24 Thng thc m thut Gii thiu mt s tranh dõn gian Vit Nam IV /Tranh Pht B Quan m (Hng Trng) - Thể loại tranh thờ -Tranh vẽ Phật Bà ngự trên toà sen, xung quanh có Kim Đồng, Ngọc Nữ đứng chầu -Phật Bà ngự trên cao, toả hào quang rực rỡ, thể hiện sự tôn nghiêm Kim Đồng, Ngọc Nữ tạo nên sự thanh thoát -> khuyên răn mọi... châm biếm - Tranh diễn tả 1 đám rước rất vui với kèn, trống, cờ, quạt, mũ mão, cân đai chỉnh tề Cô dâu ngồi kiệu đi trước, chú rể cưỡi ngựa theo sau Ngoài ra có những con chuột khác đang mang lễ vật tới cho 1 con mèo Tit 24 - Bi 24 Thng thc m thut Gii thiu mt s tranh dõn gian Vit Nam I/G i Cỏt (Tranh ụng H) II /Tranh Ch quờ (Hng Trng) III/ Tranh ỏm ci chut (ụng H) -Thể loại trào lộng, châm biếm - ám rước... răn mọi người nên tu thân tích đức -Tô màu theo lối cản tranh truyền thống, tạp nên chiều sâu bởi các độ đậm nhạt, huyền ảo - Bố cục cân đối, trang nghiêm theo quy tắc nhà Phật - Cách diễn tả nhẹ nhàng, màu sắc tươi tắn Củng cố bài học: * Hãy nêu những điểm khác nhau và giống nhau giữa 2 dòng tranh: Hàng trống và Đông Hồ? - Giống nhau: + Thuộc dòng tranh dân gian Việt Nam + Sử dụng bản khắc gỗ, + Được... Thuộc dòng tranh dân gian Việt Nam + Sử dụng bản khắc gỗ, + Được in, vẽ trên nền giấy dó + Đề tài phản ánh - Khác nhau: Nơi sản xuất Cách vẽ màu Đối tượng phục vụ Lao động sản xuất Canh nông ( Tranh Đông Hồ ) - Hóy k tờn mt s tranh dõn gian Vit Nam th hin c m ca tỏc gi ? Vinh hoa Tranh ụng h Phỳ quý Tranh ụng h . chuột (Đông Hồ) Tiết 24 - Bài 24. Thường thức mỹ thuật Tiết 24 - Bài 24. Thường thức mỹ thuật Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 24 - Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam, Bài 24 - Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam, Bài 24 - Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam, Tiết 24 - Bài 24. Thường thức mỹ thuật Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam

Từ khóa liên quan