hoa hoc tro-haiqv

20 172 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

Phßng gi¸o duc ®µo t¹o quÕ vâ Trêng thtt phè míi THIẾT KẾ MÔN TẬP ĐỌC LỚP BỐN Giáo viên thực hiện Giáo viên thực hiện : : Nguyễn T Nguyễn T iÕn H¶i iÕn H¶i Thứ s¸u, ngày 5 tháng 02 năm 2010 Tập đọc - KIỂM TRA BÀI CŨ: -HS 1: đọc thuộc bài Chợ Tết: Từ đầu đến lặng lẽ -HS 2: Đọc phần còn lại: Nêu ý nghĩa của bài - BÀI MỚI: Thứ s¸u, ngày 5 tháng 02 năm 2010 Tập đọc (T 23) Xu©n DiÖu Tập đọc HOA HỌC TRÒ Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non Nếu có mưa, lại càng tươi dịu Ngày xuân số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần Số hoa mỗi ngày một tăng lên, rồi hoà nhịp với mặt trời chói lọi màu hoa phượng cũng rực lên 1) Tại sao tác giả lại gọi hoa phượng là “hoa học trò”? -> Vì phượng là loài cây rất gần gũi, quen thuộc với học trò. Phượng thường được trồng trên các sân trường và nở vào mùa thi của học trò. Thấy màu hoa phượng, học trò nghĩ đến kì thi và những ngày nghỉ hè. Hoa phượng gắn với kỉ niệm của rất nhiều học trò về mái trường. Tập đọc HOA HỌC TRÒ 2) Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt? -> Hoa phượng đỏ rực, đẹp không phải một đóa mà cả loạt, cả một vùng, cả một góc trời; màu sắc như cả ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. -> Hoa phượng gợi cảm giác vừa buồn lại vừa vui: buồn vì báo hiệu sắp kết thúc năm học, sắp xa mái trường; vui vì báo hiệu được nghỉ hè. -> Hoa phượng nở nhanh bất ngờ, màu phượng mạnh mẽ làm khắp thành phố rực lên như Tết đến nhà dán câu đối đỏ. Tập đọc HOA HỌC TRÒ [...]...Tập đọc HOA HỌC TRÒ Tập đọc HOA HỌC TRÒ Tập đọc HOA HỌC TRÒ 3) Màu hoa phượng đổi như thế nào theo thời gian? -> Lúc đầu màu hoa phượng là màu đỏ còn non Có mưa, hoa càng tươi dịu -> Dần dần, số hoa tăng, màu cũng đậm dần, rồi hòa với mặt trời chói lọi, màu phượng rực lên Tập đọc HOA HỌC TRÒ Nêu cảm nhận của em sau bài học Phượng vàng Phượng tím Phượng đỏ Phượng hồng Tập đọc HOA HỌC TRÒ Về . hè. -> Hoa phượng nở nhanh bất ngờ, màu phượng mạnh mẽ làm khắp thành phố rực lên như Tết đến nhà dán câu đối đỏ. Tập đọc HOA HỌC TRÒ Tập đọc HOA HỌC TRÒ Tập đọc HOA HỌC TRÒ 3) Màu hoa phượng. màu hoa phượng là màu đỏ còn non. Có mưa, hoa càng tươi dịu. -> Dần dần, số hoa tăng, màu cũng đậm dần, rồi hòa với mặt trời chói lọi, màu phượng rực lên. Tập đọc HOA HỌC TRÒ Tập đọc HOA. 23) Xu©n DiÖu Tập đọc HOA HỌC TRÒ Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non Nếu có mưa, lại càng tươi dịu Ngày xuân số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần Số hoa mỗi ngày một tăng lên,
- Xem thêm -

Xem thêm: hoa hoc tro-haiqv, hoa hoc tro-haiqv, hoa hoc tro-haiqv