bai thuc hanh 8

16 471 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

ÔN LẠI KIẾN THỨC ĐÃ HỌC A NHÁY ĐÚP CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG B NHÁY ĐÚP CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG C NHÁY ĐÚP CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG D NHÁY ĐÚP CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNG ĐỂ KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU POWERPOINT TA CHỌN BIỂU TƯỢNG NÀO? ÔN LẠI KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Để thêm trang chiếu mới, cần thực hiện thao tác nào? a. Edit New Slide b. Format New Slide c. File New Slide d. Insert New Slide ÔN LẠI KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Hãy nêu ý nghĩa của các nút lệnh? ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Mở trang chiếu đã có trên máy tính Chế độ trình chiếu Lưu trang chiếu Các mẫu trang chiếu có sẵn Tạo một trang chiếu mới ÔN LẠI KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Hãy nêu các thao tác tạo màu nền cho trang chiếu? 1. Chọn trang chiếu 2. Chọn lệnh Format / Background 3. Nháy vào mũi tên và chọn màu 4. Nháy nút Apply trên hộp thoại Ta có thể chèn được các đối tượng nào vào trang chiếu? a. Hình ảnh. b. Âm thanh, hình ảnh. c. Âm thanh, hình ảnh, đoạn phim, bảng, biểu đồ,… d. Âm thanh. ÔN LẠI KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Hãy nêu các thao tác chèn hình ảnh vào trang chiếu? ÔN LẠI KIẾN THỨC ĐÃ HỌC 1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào 2. Chọn lệnh Insert / Picture / From File. Xuất hiện hộp thoại Insert picture. 3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in 4. Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert TIẾT 45: BÀI THỰC HÀNH 8 TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH BTH 8: TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH Bài 1: Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu. 1. Mở bài trình chiếu đã được chỉnh sữa và lưu với tên Ha noi trong bài thực hành 7. - Chèn một hình ảnh về Hà Nội vào trang chiếu thứ nhất. - Có thể chèn hình ảnh theo hai cách đã học. - Thay đổi vị trí, kích thước và định dạng màu (nếu cần). - Kết quả nhận được như sau. Trang1 Trang2 Trang3 BTH 8: TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH Bài 1: Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu. 2. Áp dụng mẫu bố trí có dạng cột văn bản bên phải và một hình ảnh ở cột bên trái cho trang chiếu thứ 3 (vị trí địa lý) Trang1 Trang2 Trang3 - Chèn hình ảnh bản đồ Hà Nội vào cột bên trái. - Kết quả sau quá trình chèn ảnh như sau. [...]... (500 ha) •Từng là một nhánh của sông Hồng và trở thành hồ khi sông đổi dòng Trang6 BTH 8: TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH Bài 1: Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu Trang4 4 Áp dụng các mẫu bố trí thích hợp và chèn hình ảnh minh họa vào các trang chiếu mới Trang5 - Kết quả sau quá trình chèn hình Trang6 BTH 8: TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH Bài 1: Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu 5 Trình...BTH 8: TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH Bài 1: Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu 3 Thêm các trang chiếu với thứ tự nội dung như sau - Trang 4: Danh thắng (chỉ có tiêu đề trang) - Trang 5: Hồ Hoàn Kiếm... ẢNH Bài 1: Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu 5 Trình chiếu, kiểm tra kết quả PowerPoint BÀI TẬP CỦNG CỐ Hãy dùng 4 trang chiếu mô tả Trường THCS Đăk Mâm theo ý của em BÀI TẬP VỀ NHÀ Hãy chèn âm thanh hoặc đoạn video clip vào trang chiếu PowerPoint CHÚC BAN GIÁM KHẢO SỨC KHỎE ! CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI! . được các đối tượng nào vào trang chiếu? a. Hình ảnh. b. Âm thanh, hình ảnh. c. Âm thanh, hình ảnh, đoạn phim, bảng, biểu đồ,… d. Âm thanh. ÔN LẠI KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Hãy nêu các thao tác chèn hình. in 4. Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert TIẾT 45: BÀI THỰC HÀNH 8 TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH BTH 8: TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH Bài 1: Thêm hình ảnh minh họa vào trang. kích thước và định dạng màu (nếu cần). - Kết quả nhận được như sau. Trang1 Trang2 Trang3 BTH 8: TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH Bài 1: Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu. 2. Áp dụng mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thuc hanh 8, bai thuc hanh 8, bai thuc hanh 8