Kế hoạch tuần 24 - Tổ Tự Nhiên

1 128 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN TỔ: TỰ NHIÊN KẾ HOẠCH TUẦN 24 Từ ngày 31/01/11 đến ngày 06/01/11 Nội dung: NGHĨ TẾT NGUYÊN ĐÁN – TÂN MÃO CHÚC CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ CÙNG GIA ĐÌNH SANG NĂM MỚI. SANG NĂM MỚI SỨC KHỎE, AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý. Triệu Đại, ngày 31 tháng 01 năm 2011 Tổ Trưởng Nguyễn Văn Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch tuần 24 - Tổ Tự Nhiên, Kế hoạch tuần 24 - Tổ Tự Nhiên, Kế hoạch tuần 24 - Tổ Tự Nhiên

Từ khóa liên quan