Bai 43. Anh huong cua nhiet do va do am len doi song sinh vat

4 494 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Tuần: 24 - Tiết: 45. Ngày soạn: ./02/2010 Ngày dạy: . /02/2010 Bài 43. ảnh hởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật I Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS nêu đợc ảnh hởng của nhân tố nhiệt độ và độ ẩm đến các đặc điểm hình thái , giải phẫu sinh lí và tập tính của sinh vật. - Qua bài HS giải thích đợc sự thích nghi của sinh vật với môi trờng, từ đó có biện pháp chăm sóc sinh vật thích hợp. 2. Kĩ năng : - Rèn kĩ năng t duy tổng hợp lôgíc - Rèn kĩ năng hoạt động nhóm II. các kĩ năng sống cơ bản đợc giáo dục trong bài -K nng tỡm kim v x lý thụng tin khi c SGK, quan sỏt tranh nh v cỏc ti liu khỏc tỡm hiu v tỏc ng ca nhit v m lờn i sng sinh vt. -K nng hp tỏc, lng nghe tớch cc. -K nng t tin khi trỡnh by ý kin trc nhúm, t , lp. III. phơng pháp dạy- học - Hi chuyờn gia -Vn ỏp - tỡm tũi -Gii quyt vn -Trc quan IV. phơng tiện dạy- học - Tranh hình 43.1, 43.2, 43.3 - Bảng 43.1 và 43.2 SGK in vào phim trong. - Máy chiếu. V. tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ?1. Tìm đặc điểm khác nhau giữa thực vật a sáng và a bóng? Cho ví dụ cụ thể? ?2. ánh sáng có ảnh hởng tới động vật nh thế nào? 3. Bài giảng. Hoạt động 1 Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Tìm hiểu ảnh hởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung *Vấn đề 1: ảnh hởng của nhiệt độ đến các đặc điểm hình thái , sinh lí của sinh vật. -GV yêu cầu HS : +Sinh vật sống đợc ở Nhiệt độ ntn? +Nhiệt độ ảnh hởng tới cấu tạo cơ thể sinh vật ntn? - GV nhận xét hoạt động của các nhóm. *Vấn đề 1: Nhóm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt. - GV nêu câu hỏi: +Phân biệt sinh vật biến nhiệt với hằng nhiệt ? +Hoàn thành bảng 43.1 -GV cho HS chữa bài.(GV cho 1đáp đúng. Bảng sau ) - GV tóm tắt nội dung thảo luận băng câu hỏi để HS đi đến kết luận. *Nhiệt độ ảnh hởng lên đời sống của sinh vật ntn? - GV mở rộng : Nhiệt độ môi trờng thay đổi sinh vật phát sinh biến dị để thích nghi và hình thành tập tính. - HS nghiên cứu SGK tr.126 và 127( VD 1 và 2)và tranh ảnh su tầm. - Thảo luận nhóm (thống nhất ý kiến.) - Yêu cầu nêu đợc: + Phạm vi nhiệt độ mà sinh vật sống đợc là0 0 C- 50 0 C. + Nhiệt độ ảnh hởng tới: Quang hợp , hô hấp, thoát hơi nớc. +Thực vật lá tầng Cuticun dày, rụng lá + Động vật có lông dày, dài, kích thớc lớn. - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. - HS nghiên cứu SGK tr.127(VD 3 và bảng 43.1) Các nhóm viết vào bảng nhóm. - Nhiệt độ môi trờng ảnh hởng tới hình thái, hoạt động sinh lí của sinh vật. - Hình hành nhóm sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt. Hoạt động 2 Tìm hiểu ảnh hởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GV yêu cầu: + Hoàn thành bảng 43.2. - GV cho HS chữa bài. GV nêu câu hỏi: + Nơi sống ảnh hởng tới đặc điểm nào của sinh vật? - GV cho các nhóm trình bày. - GV nêu câu hỏi: + Độ ẩm ảnh hởng tới đời sống sinh vật ntn? *Liên hệ: Trong sản xuất ngời ta có biện pháp kĩ thuật gì để tăng năng suất cây trồng và vật nuôi? - HS trao đổi nhóm tìm VD để hoàn thành bảng 43.2. -Các nhóm viết kết qủa vào bảng nhóm. - Các nhóm thảo luận dựa vào bảng nội dung vừa hoàn thành và tranh ảnh động , thực vật -Yêu cầu nêu đợc: + ảnh hởng tới hình thaí: phiến lá, mô dậu, da, vẩy. + ảnh hởng tới sinh trởng và phát triển. + Thoát hơi nớc, giữ nớc. - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. - HS tìm thêm VD về các nhóm thực vật phù hợp với độ ẩm môi trờng . - HS: + Cung cấp điều kiện sống. + Đảm bảo thời vụ. Đáp án bảng 43.1 Nhóm sinh vật Tên sinh vật Môi trờng sống *Sinh vật biến nhiệt - Vi khuẩn cố định đạm. - Cây lúa - ếch - Rắn hổ mang - Rễ cây họ đậu. - Ruộng lúa. - Hồ, ao, ruộng lúa. - Cánh đồng lúa. *Sinh vật hằng nhiệt - Chim bồ câu. - Chó. *Vờn cây. - Trong nhà - Sinh vật thích nghi với môi trờng sống có độ ẩm khác nhau. - Hình thành các nhóm sinh vật: +Thực vật: Nhóm a ẩm Nhóm chịu hạn + Động vật: Nhóm a khô Nhóm a ẩm Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK VI. Kiểm tra đánh giá Câu 1: Khoanh tròn các chữ cái ở đầu câu trả lời đúng 1- Cây trồng ở vào giai đoạn nào sau đây chịu ánh sáng mạnh nhất đối với nhiệt độ. a- Nảy mầm b- Cây non. c- Sắp nở hoa. d- Nở hoa. 2- Mùa đông ruồi, muỗi phát triển yếu là do: a- ánh sáng yếu. b- Thức ăn yếu. c- Nhiệt độ thấp. d- Dịch bệnh nhiều. 3- Lớp động vật nào có thân nhiệt phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ: Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực a- Cá xơng. b- ếch c- Cá sấu d - Chim. Đáp án: 1a, 2c, 3b Câu 2: Nhiệt độ và độ ẩm ảnh hởng lên đời sống của sinh vật ntn? Cho VD minh hoạ? VII. Dặn dò - .Học bài trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục Em có biết - Su tầm t liệu về rừng cây, nốt rễ đậu, địa y. Bổ sung kiến thức sau tiết dạy. . gia -Vn ỏp - tỡm tũi -Gii quyt vn -Trc quan IV. phơng tiện dạy- học - Tranh hình 43. 1, 43. 2, 43. 3 - Bảng 43. 1 và 43. 2 SGK in vào phim trong. - Máy chiếu. V. tiến trình dạy học 1. ổn định. thái , sinh lí của sinh vật. -GV yêu cầu HS : +Sinh vật sống đợc ở Nhiệt độ ntn? +Nhiệt độ ảnh hởng tới cấu tạo cơ thể sinh vật ntn? - GV nhận xét hoạt động của các nhóm. *Vấn đề 1: Nhóm sinh vật biến. SGK tr.127(VD 3 và bảng 43. 1) Các nhóm viết vào bảng nhóm. - Nhiệt độ môi trờng ảnh hởng tới hình thái, hoạt động sinh lí của sinh vật. - Hình hành nhóm sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt. Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 43. Anh huong cua nhiet do va do am len doi song sinh vat, Bai 43. Anh huong cua nhiet do va do am len doi song sinh vat, Bai 43. Anh huong cua nhiet do va do am len doi song sinh vat

Từ khóa liên quan