đề kiểm tra 1 tiết chuẩn học kì 2 - 2011

3 365 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

TRƯỜNG THCS 19/8 Lớp : 7 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ 7 Họ và tên : Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê của giáo viên I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : 3 điểm Câu1(2.0 đ): Hãy ghép nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho đúng A B Ghép A-B a. Năm 1627-1672 1. Khởi nghĩa Trần Cảo. b. Năm 1516 2. Tây Sơn đánh tan quân xâm lược Xiêm c. Năm 1789 3. Chiến tranh Trịnh- Nguyễn d. Năm 1785 4. Quang Trung đánh tan quân xâm lược Thanh ` e. Năm 1739 - 1769 Câu 2 (1.0đ): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 2.1 Tác giả của bài Bình ngô đại cáo: a. Nguyễn Trãi b. Lê Thánh Tông c. Ngô Sĩ Liên d. Lê Lợi 2.2 Con sông lấy làm ranh giới Đàng Trong- Đàng Ngoài là: a. Sông Bến Hải B. Sông Gianh c. Sông Lam d. Sông Hương 2.3 Chữ Quốc ngữ ra đời vào thời gian: a. Thế kỉ XV b. Thế kỉ XVI c. Thế kỉ XVII d. Thế kỉ XVIII 2.4 Nhà toán học của nước ta thế kỉ XV: a. Lương Thế Vinh b. Lê Văn Hưu c. Phan Huy Chú d. Ngô Sĩ Liên II/ PHẦN TỰ LUẬN : 7 điểm Câu 1 (4đ): Em hãy trình bày những chính sách của vua Quang Trung trong việc xây dựng đất nước trên các lĩnh vực sau: ( kinh tế, văn hoá- giáo dục, quốc phòng - ngoại giao ) ? Qua đó nêu những cống hiến của Nguyễn Huệ - Quang Trung cho đất nước từ năm 1771 - 1789 ? Câu 2 (3đ): Trình bày nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn ? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM SỬ 7 Phần trắc nghiệm Nội dung Điểm Câu 1 a- 3; b-1; c-4; d-2. 2đ Câu 2 2.1. Chọn A 2.2.Chọn B 2.3. Chọn C 2.4 Chọn D. 1đ Phần tự luận Câu 1 + Các chính sách của vua quang Trung xây dựng đất nước *Nông nghiệp :(0.5đ) - Ban chiếu khuyến nông, để giải quyết tình trạng ruộng đất bị bỏ hang và nạn lưu vong. - Bỏ hoặc giảm nhiều thứ thuế. * Công thương nghiệp:(0,5 đ) - Phục hồi nghề thủ công. Giảm tô, thuế. - Yêu cầu nhà Thanh : " Mở cửu ải, thông thương chợ búa". * Văn hoá, giáo dục.(0,75đ) - Ban chiếu lập học, khuyến khích các huyện, xã mở trường học. - Đề cao chữ Nôm. Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước. - Lập viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm làm tài liệu học tập. * Quốc phòng: (0,5đ) - Xâu dựng một quân đội mạnh : Thi hành chế độ quân dịch. Quân đội gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh, kị binh và trang bị vũ khí hiện đại. * Ngoại giao: (0,5đ) - Với nhà Thanh mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. - Với Nguyễn ánh ở Gia Định thì kiên quyết tiêu diệt. + Công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung đối với đất nước từ 1771 - 1789 - Thống nhất đất nước. (0,25đ) - Đánh đuổi quân xâm lược ( Xiêm , Thanh ) giữ vững nền độc lập dân tộc. (0,5đ) - Củng cố - ổn định kinh tế, chính trị, văn hoá , quốc phòng. (0,5 đ) => Quang Trung là anh hùng vĩ đại của nhân dân ta ở thế kỉ XVIII 4 đ Câu 2 * ý nghĩa lịch sử. - Lật đổ các tập đoàn phong kiến, xoá bỏ sự chia cắt đất nước, lập lại sự thống nhất đất nước. (0,5đ) - Đánh đuổi ngoại xâm, bảo về nền độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. (0,5đ) *Nguyên nhân thắng lợi. - Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta .(0,5 đ) - Có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. (0,5đ) 3 đ . Điểm Câu 1 a- 3; b -1 ; c-4; d -2 . 2 Câu 2 2 .1. Chọn A 2. 2.Chọn B 2. 3. Chọn C 2. 4 Chọn D. 1 Phần tự luận Câu 1 + Các chính sách của vua quang Trung xây dựng đất nước *Nông nghiệp :(0.5đ) - Ban chiếu. sao cho đúng A B Ghép A-B a. Năm 16 27 -1 6 72 1. Khởi nghĩa Trần Cảo. b. Năm 15 16 2. Tây Sơn đánh tan quân xâm lược Xiêm c. Năm 17 89 3. Chiến tranh Trịnh- Nguyễn d. Năm 17 85 4. Quang Trung đánh. ` e. Năm 17 39 - 17 69 Câu 2 (1. 0đ): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 2 .1 Tác giả của bài Bình ngô đại cáo: a. Nguyễn Trãi b. Lê Thánh Tông c. Ngô Sĩ Liên d. Lê Lợi 2. 2 Con sông
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết chuẩn học kì 2 - 2011, đề kiểm tra 1 tiết chuẩn học kì 2 - 2011, đề kiểm tra 1 tiết chuẩn học kì 2 - 2011