đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 - 2011

2 330 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

TRƯỜNG THCS 19/8 Lớp : 6 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 Họ và tên : Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê của giáo viên I/ Phần trắc nghiệm: 3 điểm Câu 1(1,0 điểm ): Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng 1.1 Các quốc gia cổ đại phương Đông là: A. Ai Cập, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Quốc. B. Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Rô Ma. C. Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Hi Lạp. D. Ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Rô Ma, Hi Lạp. 1.2 Tổ chức xã hội của người nguyên thuỷ ở Việt Nam thời Hoà Bình – Bắc Sơn là A.Bầy đàn B. Thị tộc. C. Thị tộc mẫu hệ. D. Thị tộc phụ hệ. 1.3 Người Hi Lạp, Rô - ma đã sáng tạo ra: A. Chữ tượng hình B. Âm lịch C. Kim tự tháp D. Hệ chữ cái a, b, c. 1.4 Kim loại đầu tiên con người sử dụng là: A. Đồng thau. B. Đá. C. Gốm D. Sắt Câu 2(2,0 điểm): Hãy xác định a.Năm 207TCN thuộc thế kỉ mấy, thiên niên kỉ bao nhiêu ? b.Năm 1954 thuộc thế kỉ mấy, thiên niên kỉ bao nhiêu ? II/ Phần tự luận : 7 điểm Câu 1 ( 4,5 điểm): Trình bày về đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước ta thời Hoà Bình- Bắc Sơn ? Câu 2( 2,5 điểm): Đánh giá về các thành tựu văn hoá lớn thời cổ đại ? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ 6 Thời gian: 45 phút Câu Phần Đáp án Điểm 1 1.1 A 0,25đ 1.2 C 0,25đ 1.3 D 0,25đ 1.4 A 0,25đ 2 a. - Năm 207 TCN thuộc thế kỉ III TCN - Năm 207 TCN thuộc thiên niên kỉ I TCN 0,5đ 0,5đ b. - Năm 1954 thuộc thế kỉ XX. - Năm 1954 thuộc thiên niên kỉ II. 0,5đ 0,5đ 1 Đời sống vật chất - Họ đã biết dùng nhiều loại đá để làm công cụ. - Ngoài đá ra họ còn dùng các loại nguyên liệu khác : Xương, sừng, tre, gỗ … để chế tạo công cụ lao động. - Đã biết mài lưỡi cho sắc, làm ra nhiều loại công cụ lao động … - Đã biết làm đồ gốm. - Đã biết trồng trọt chăn nuôi - Sống chủ yếu ở các hang động mái đá. Họ biết làm túp lều lợp bằng cỏ hoặc lá cây 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Đời sống tinh thần - Họ đã biết làm đồ trang sức - Xã hội đã phân biệt giàu nghèo - Đã có tín ngưỡng, thờ cúng tổ tiên và các lượng lực tự nhiên. 0,5đ 0,5đ 0,5đ 2 - Nó nói lên năng lực trí tuệ và khả năng của loài người. - Đặt cơ sở cho sự phát triển của các ngành khoa học cơ bản sau này. - Đặt cơ sở sự phát triển của nền văn minh nhân loại. 0,75đ 0,75đ 1đ . án Điểm 1 1 .1 A 0 ,25 đ 1. 2 C 0 ,25 đ 1. 3 D 0 ,25 đ 1. 4 A 0 ,25 đ 2 a. - Năm 20 7 TCN thuộc thế kỉ III TCN - Năm 20 7 TCN thuộc thiên niên kỉ I TCN 0,5đ 0,5đ b. - Năm 19 54 thuộc thế kỉ XX. - Năm 19 54 thuộc. TRƯỜNG THCS 19 /8 Lớp : 6 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 Họ và tên : Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê của giáo viên I/ Phần trắc nghiệm: 3 điểm Câu 1( 1,0 điểm ): Khoanh tròn vào. đồ trang sức - Xã hội đã phân biệt giàu nghèo - Đã có tín ngưỡng, thờ cúng tổ tiên và các lượng lực tự nhiên. 0,5đ 0,5đ 0,5đ 2 - Nó nói lên năng lực trí tuệ và khả năng của loài người. - Đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 - 2011, đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 - 2011, đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 - 2011