KSCLDN lop 6 van

2 150 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Ngữ văn - Lớp 6 - Thời gian: 45’ Năm học: 2009 - 2010 Câu 1: Truyền thuyết “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” giải thích hiện tượng gì và thể hiện ước mơ gì của người dân Việt cổ? (2đ) Câu 2: Em hãy cho biết các từ gạch dưới trong những câu văn sau là từ có nghĩa gốc hay nghĩa chuyển (2đ) a. Quả tim là một trong những bộ phận quan trọng của con người. b. Trên cành cây, những quả na đã bắt đầu mở mắt. Câu 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 12 câu) có nội dung diễn tả đặc điểm về hình dáng và tính tình một người bạn tốt của em (6đ). ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Ngữ văn - Lớp 6 - Thời gian: 45’ Năm học: 2009 - 2010 Câu 1: Truyền thuyết “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” giải thích hiện tượng gì và thể hiện ước mơ gì của người dân Việt cổ? (2đ) Câu 2: Em hãy cho biết các từ gạch dưới trong những câu văn sau là từ có nghĩa gốc hay nghĩa chuyển (2đ) a. Quả tim là một trong những bộ phận quan trọng của con người. b. Trên cành cây, những quả na đã bắt đầu mở mắt. Câu 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 12 câu) có nội dung diễn tả đặc điểm về hình dáng và tính tình một người bạn tốt của em (6đ). - ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Ngữ văn - Lớp 6 - Thời gian: 45’ Năm học: 2009 - 2010 Câu 1: Truyền thuyết “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” giải thích hiện tượng gì và thể hiện ước mơ gì của người dân Việt cổ? (2đ) Câu 2: Em hãy cho biết các từ gạch dưới trong những câu văn sau là từ có nghĩa gốc hay nghĩa chuyển (2đ) a. Quả tim là một trong những bộ phận quan trọng của con người. b. Trên cành cây, những quả na đã bắt đầu mở mắt. Câu 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 12 câu) có nội dung diễn tả đặc điểm về hình dáng và tính tình một người bạn tốt của em (6đ). - ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Ngữ văn - Lớp 6 - Thời gian: 45’ Năm học: 2009 - 2010 Câu 1: Truyền thuyết “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” giải thích hiện tượng gì và thể hiện ước mơ gì của người dân Việt cổ? (2đ) Câu 2: Em hãy cho biết các từ gạch dưới trong những câu văn sau là từ có nghĩa gốc hay nghĩa chuyển (2đ) a. Quả tim là một trong những bộ phận quan trọng của con người. b. Trên cành cây, những quả na đã bắt đầu mở mắt. Câu 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 12 câu) có nội dung diễn tả đặc điểm về hình dáng và tính tình một người bạn tốt của em (6đ). . diễn tả đặc điểm về hình dáng và tính tình một người bạn tốt của em (6 ). ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Ngữ văn - Lớp 6 - Thời gian: 45’ Năm học: 2009 - 2010 Câu 1: Truyền thuyết “Sơn. diễn tả đặc điểm về hình dáng và tính tình một người bạn tốt của em (6 ). - ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Ngữ văn - Lớp 6 - Thời gian: 45’ Năm học: 2009 - 2010 Câu 1: Truyền thuyết “Sơn. diễn tả đặc điểm về hình dáng và tính tình một người bạn tốt của em (6 ). - ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Ngữ văn - Lớp 6 - Thời gian: 45’ Năm học: 2009 - 2010 Câu 1: Truyền thuyết “Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: KSCLDN lop 6 van, KSCLDN lop 6 van, KSCLDN lop 6 van