t45,46 tin 7( theo chuẩn KTKN)

8 301 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Tuần: 23 Tiết : 45, 46 Ngày soạn: 10/02/2011 Ngày dạy : 15/02/2011 BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU A. MỤC TIÊU I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng 1. Kiến thức - Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính 2. Kỹ Năng - Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. - Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể. - Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính. 3. Thái độ - Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. II. Kiến thức nâng cao: Không B. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, phát vấn, thực hành theo nhóm, trực quan hình ảnh C. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. D.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. ỔN ĐỊNH: Kiểm tra sĩ số lớp 2. - KIỂM TRA BÀI CŨ ? Mở một bảng tính bất kỳ. Thực hiện thao tác thay đổi hướng của giấy in? TL: HS thực hiện trên máy tính cá nhân  Giáo viên quan sát, nhận xét và cho điểm. 3. BÀI MỚI Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí 1. Sắp xếp dữ liệu - Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. GV: Đưa ví dụ vẽ bằng hình ảnh và cho HS quan sát. GV: Để sắp xếp thứ hạng của HS theo điểm Trung bình ta thực hiện ntn? Gv cho hs quan sát các thao tác thực hiện trên máy đồng thời tìm hiểu nội dung ở SGK sau đó trả lời 1. Nháy chuột chọn một ô trong cột điểm trung bình 2. Nháy nút trên thanh công cụ Ta sẽ nhận được kết quả tương tự như hình minh hoạ. GV: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó. - Ví dụ: Lọc ra các học sinh có điểm trung bình tà 8.8 trở lên (hình minh hoạ) - Nháy nút hay trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Ví dụ: Trang tính dưới đây là kết quả học tập của một số HS lớp 7a. Sau khi sắp xếp được kết quả: 2. Lọc dữ liệu Thực hiện các thao tác sau: Bước 1. Chuẩn bị: - Nháy chuột chọn 1 một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. - Mở bảng chọn Data -> Filter AutoFilter. sẽ xuất hiện các mũi tên như bảng sau: Gv cho hs tìm hiểu các thao tác thực hiện trên SGK GV: Hướng dẫn học sinh thao tác trên máy tính. GV: Hướng dẫn học sinh cách lọc hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất. Bước 2. Lọc: - Chọn tiêu đề để lọc - Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột. (hình vẽ). - Kết thúc lọc: Chọn Data  Filter  Show All (Hiển thị tất cả). 3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất - Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau: + Top 10: Lọc các hàng có giá trị dữ liệu thuộc mộ số giá trị. VD: Chọn 3 học sinh có ĐTB lớn nhất: Chọn Top 10  Chọn ô thứ 2 có giá trị là 3  OK. 4. CỦNG CỐ - Yêu cầu: 1.Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần. 2. Trả lời câu hỏi 2,3,4 sgk 3. Yêu cầu: Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện lọc dữ liệu. 5. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liẹu trong bảng tính - Thực hành nếu có điều kiện E. Rút kinh nghiệm Kí duyệt của tổ phó Gio Sơn , Ngày 14 tháng 02 năm 2011 Bùi Văn Lãm - Hoàn thành nội dung giáo án. - Học sinh thực hành nghiêm túc và thực hành tốt trên máy tính Ngày soạn: 25/1/2008 Tiết 46 Ngày giảng: 7A: 28/1/2008 7B: 30/1 7C: 30/1 7D: 28/1 BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính 2. Kỹ năng - Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. - Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cụ thể. - Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính. 3. Thái độ - Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. II - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy. 2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. III - PHƯƠNG PHÁP Thuyết trình - vấn đáp - Thực hành. IV - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A - ỔN ĐỊNH ( 1’ ) 7A: ĐỦ 7B: ĐỦ 7C: ĐỦ 7Đ: ĐỦ B - KIỂM TRA BÀI CŨ ( 5’ ) ? Mở bảng tính Bảng điểm lớp em. Thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu tăng dần theo Điểm trung bình. GV quan sát học sinh thực hiện trên máy  nhận xét và cho điểm. C - BÀI MỚI ( 35 ‘ ) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó. - Ví dụ: Lọc ra các học sinh có điểm trung bình tà 8.8 trở lên (hình minh hoạ) GV: Hướng dẫn học sinh thao tác trên máy tính. HS: Quan sát trên màn chiếu và thực hiện trên máy tính cá nhân. HS: Quan sát và thực hiện trên máy tính cá nhân. 2. Lọc dữ liệu Thực hiện các thao tác sau: Bước 1. Chuẩn bị: - Nháy chuột chọn 1 một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. - Mở bảng chọn Data -> Filter AutoFilter. sẽ xuất hiện các mũi tên như bảng sau: Bước 2. Lọc: - Chọn tiêu đề để lọc - Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột. (hình vẽ). GV: Hướng dẫn học sinh cách lọc hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất. HS: Quan sát và thực hành. - Kết thúc lọc: Chọn Data  Filter  Show All (Hiển thị tất cả). 3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất - Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau: + Top 10: Lọc các hàng có giá trị dữ liệu thuộc mộ số giá trị. VD: Chọn 3 học sinh có ĐTB lớn nhất: Chọn Top 10  Chọn ô thứ 2 có giá trị là 3  OK. D - CỦNG CỐ ( 3’ ) 1. Trả lời câu hỏi 2,3,4 sgk 2. Yêu cầu: Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện lọc dữ liệu. E - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 1’ ) - Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liẹu trong bảng tính - Thực hành nếu có điều kiện V - RÚT KINH NGHIỆM - Học sinh cơ bản nắm bài tốt. - Thời gian đảm bảo - Hoàn thành nội dung giáo án. - Học sinh thực hành nghiêm túc và thực hành tốt trên máy tính . quyết vấn đề, hoạt động nhóm, phát vấn, thực hành theo nhóm, trực quan hình ảnh C. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy. 2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. D.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. ỔN. TIÊU I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng 1. Kiến thức - Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính 2. Kỹ Năng - Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. - Biết lọc dữ liệu theo. trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. GV: Đưa ví dụ vẽ bằng hình ảnh và cho HS quan sát. GV: Để sắp xếp thứ hạng của HS theo điểm Trung bình ta thực hiện ntn? Gv
- Xem thêm -

Xem thêm: t45,46 tin 7( theo chuẩn KTKN), t45,46 tin 7( theo chuẩn KTKN), t45,46 tin 7( theo chuẩn KTKN)

Từ khóa liên quan