giao an tin hoc 6 (ca nam)

104 282 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS MÔN TIN HỌC Cả năm : 37 tuần = 70 tiết Học kỳ I : 19 tuần : 18 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 36 tiết; 01 tuần cuối : ôn tập HKI Học kỳ II : 18 tuần : 17 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 34 tiết; 01 tuần cuối : ôn tập HKII I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1 CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Tiết- 1, 2 Bài 1: Thông tin và tin học Tiết- 2, 3, 4 Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính Tiết- 6, 7 Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính Tiết- 8 Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính CHƯƠNG II. PHẦN MỀM HỌC TẬP Tiết-9, 10 Bài 5: Luyện tập chuột Tiết- 11, 12 Bài 6: học gõ mười ngón Tiết- 13, 14 Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím Tiết- 15, 16 Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời Tiết- 17 Bài tập Tiết- 18 Kiểm tra (1 tiết) CHƯƠNG III. HỆ ĐIỀU HÀNH Tiết- 19, 20 Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành Tiết- 21, 22 Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì Tiết- 23, 24, 25 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính Bài 12: Hệ điều hành Windows Tiết-26, 27 Bài thực hành 2: Làm quen với Windows XP Tiết- 28 Bài tập GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 Tiết- 29, 30 Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục Tiết- 31, 32 Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin Tiết- 33 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết- 34 Ôn tập Tiết- 35, 36 Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II CHƯƠNG IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN Tiết- 37, 38, 39 Bài 13: Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản Tiết- 40, 41 Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em Tiết- 42, 43 Bài 15 chỉnh sửa văn bản Tiết 44, 45 Bài thực hành 6; em tập chỉnh sửa văn bản Tiết 46, 47, 48 Bài 16: Định dạng văn bản Bài 17: Định dạng đoạn văn bản Tiết 49, 50 Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản Tiết 51 Bài tập Tiết 52 Kiểm tra (1 tiết) Tiết 53, 54 Bài 18: trình bày trang văn bản và in Tiết 55, 56, 57 Bài 19: Tìm và thay thế Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa Tiết- 58, 59 Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường Tiết- 60, 61 Trình bày cô đọng bằng bảng Tiết- 62 Bài tập Tiết- 63, 64 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em Tiết- 65, 66 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch 3 miền Tiết- 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết- 68 Ôn tập Tiết- 69, 70 Kiểm tra học kì II GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 Chương 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC Bài 1. THÔNG TIN VÀ TIN HỌC I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, HS cần nắm được: - Học sinh biết được khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con người. - Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin. - Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học. II. Phương pháp: - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Tận dụng vốn hiểu biết “ một cách tự nhiên của học sinh” - Học sinh đọc SGK, quan sát và tổng kết III. Chuẩn bị: - Giáo viên: Phấn màu, sách. - Học sinh: sách IV. Tiến trình Dạy - Học Hoạt động củạ Thầy Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: 1. Thông tin là gì? Hằng ngày em tiếp nhận được nhiều thông tin từ nhiều nguốn khác nhau: - Các bài báo, bản tin trên truyền hình hay đài phát thanh cho em biết tin tức về tình thời sự trong nước và thế giới. - Hướng dẫn và cho thêm các ví dụ về thông tin Từ các ví dụ trên em hãy cho một ví dụ về thông tin vâỵ em có thể kết luận thông tin là gì? - Ta có thể hiểu: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu - Học sinh tham khảo ví dụ trong sách Học sinh 1 cho ví dụ Học sinh 2 cho ví dụ Học sinh phát biểu Học sinh đọc lại 1. Thông tin là gì? Thông tin là tất cả những gì GV: Nguyễn Thanh Tùng Tuần: 1 Tiết: 1, 2 Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. Hoạt động 2: 2. Hoạt động thông tin của con người Theo em người ta có thể truyền đạt thông tin với nhau bằng những hình thức nào? Thông tin trước xử lí được gọi là thông tin vào, còn thông tin nhận được sau xử lí đựơc gọi là thông tin ra Mô hình quá trình xử lí thông tin 3. Hoạt động thông tin và tin học Hoạt động thông tin của con người trước hết nhờ vào điều gì? Hoạt động thông tin trước hết là nhờ các giác quan và bộ não. Các giác quan giúp con người tiếp nhận thông tin. Bộ não thực hiện việc xử lí biến đổi, đồng thời là nơi để lưu trữ thông tin thu nhận được. - Con người thu nhận thông tin theo hai cách: + Thu nhận thông tin một cách vô thức: tiếng chim hót vọng đến tai, con người có thể đóan được chim gì… Khả năng các giác quan và bộ não của con người có giới hạn không? Tuy nhiên, khả năng của các giác quan và bộ não con người trong các hoạt động thông tin chỉ Học sinh nêu Học sinh trả lời. Học sinh trả lời Các giác quan và bộ não của con người có giới hạn 2. Hoạt động thông tin của con người : TT vào TT ra XL Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin. Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người. 3. Hoạt động thông tin và tin học. GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 có hạn. Với sự ra đời của máy tính, ngành tin học ngày càng phát triển mạnh mẽ và có nhiệm vụ chính là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách động trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử. Tiết 2 : Hoạt động 3- Củng cố Hãy cho biết thông tin là gì? Hãy cho biết hoạt động thông tin bao gồm những việc gì? Công việc nào là quan trọng nhất? Hãy cho biết một trong các nhiệm vụ chính của tin học là gì ? Câu hỏi và bài tập Hãy đọc và làm bài tập 2 Bài tập 2: Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó. - GV sửa các ví dụ Hãy đọc và làm bài tập 3 Bài tập 3: Những ví dụ nêu trong bài học đều là những thông tin mà em có thể tiếp nhận được bằng tai (thính giác), bằng mắt (thị giác). Em hãy thử nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan khác. Gơị ý :Ví dụ như mùi (thơm, hôi), vị (mặn, ngọt) Học sinh trả lời. Học sinh trả lời. Học sinh đọc và cả lớp làm bài tập Ví dụ: Tiếng gà gáy sáng - Cách thức mà con người thu nhận thông tin là: nghe được bằng tai (thính giác) - Vài học sinh khác cho ví dụ Học sinh đọc bài tập các học sinh khác nghe và cho ví dụ HS đọc - Các học sinh cho ví dụ Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử. Ví dụ: - Thông tin thời sự trong nước. - Nhận thông tin bằng cách nghe và thấy. GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 hay những cảm giác khác như nóng, lạnh, … Hiện tại máy tính chưa có khả năng thu thập và xử lí các thông tin dạng này. Hãy đọc và làm bài tập 4 Bài tập 4: Hãy nêu một số ví dụ minh hoạ về hoạt động thông tin của con người. - Ví dụ: Con người học tập, lưu trữ tài liệu xử lí công việc và đưa ra quyết định. Hãy đọc và làm bài tập 5 Bài tập 5: Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não. - Ví dụ: Xe có động cơ để đi nhanh hơn, cần cẩu để nâng được những vật nặng hơn, chiết cân để giúp phân biệt trọng lượng, trong đó máy tính có những điểm ưu việc hơn hẳn. Học sinh đọc, các học sinh khác nghe và làm Học sinh đọc và các học sinh khác nghe và làm bài tập. Hoạt động 4- Dặn dò: Về nhà học bài, cho thêm các ví dụ khác để minh hoạ, xem trước bài 2. Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……………. GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN I. Mục tiêu: - Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản. - Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các dãy bit. II. Phương pháp: - Đặt vấn đề học sinh trao đổi - Đọc sách giáo khoa và phát biểu tổng kết III. Chuẩn bị: - Giáo viên: Phấn màu, sách, màn hình và máy vi tính - Học sinh: sách, tập, viết. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1- Kiểm tra bài củ - Học sinh 1: Em hãy cho biết thông tin là gì? Nêu một ví dụ về thông tin - Học sinh 2: Hãy cho biết một trong các nhiệm vụ của tin học là gì? Tìm những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não. 2- Dạy bài mới Hoạt động củạ Thầy Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: 1. Các dạng thông tin cơ bản Em nào hãy nhắc lại khái Học sinh nhắc lại khái niệm 1. Các dạng thông tin cơ bản GV: Nguyễn Thanh Tùng Tuần : 2 Tiết: 3, 4 Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 niệm thông tin? - Phát vấn học sinh về những dạng thông tin quen biết - Thông tin quanh ta hết sức phong phú và đa dạng. Nhưng ta chỉ quan tâm tới ba dạng thông tin cơ bản và cũng là ba dạng thông tin chính trong tin học, đó là: Văn bản, âm thanh và hình ảnh. Trong tương lai có thể máy tính sẽ lưu trữ và xử lí được các dạng thông tin ngoài ba dạng cơ bản nói trên. 2. Biểu diễn thông tin - Mỗi dân tộc có hệ thống chữ cái của riêng mình để biểu diễn thông tin dưới dạng văn bản. - Để tính toán, chúng ta biểu diễn thông tin dưới dạng các con số và kí hiệu toán học. - Để môt tả một hiện tượng vật lí, các nhà khoa học có thể sử dụng các phương trình toán học. - Các nốt nhạc dùng để biểu diễn một bản nhạc cụ thể,… Qua các ví dụ, em có nhận xét như thế nào về biểu diễn Học sinh tìm các thông tin quen thuộc, tìm lại tất cả các dạng thông tin đã học - Học sinh chú ý nghe giảng. - Học sinh tìm hiểu các ví dụ và dưa ra nhận xét về biểu diễn thông tin - Ba dạng thông tin cơ bản là văn bản, hình ảnh và âm thanh. 2. Biểu diễn thông tin * Biểu diễn thông tin - Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin đó dưới GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 thông tin? Lưu ý: cùng một thông tin có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau * Vai trò của biểu diễn thông tin - Biểu diễn thông tin nhằm mục đích lưu trữ và chuyển giao thông tin thu nhận được. Mặt khác thông tin cần được biểu diễn dưới dạng có thể “tiếp nhận được” (đối tượng nhận thông tin có thể hiểu và xử lí được) 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính - Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ: Người khiếm thính thì không thể dùng âm thanh, với người khiếm thị thì không thể dùng hình ảnh. - Đối với máy tính thông dụng hiện nay được biểu diễn với dạng dãy bít và dùng dãy bit ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản - Thuật ngữ dãy bit có thể hiểu nôm na rằng bit là đơn - Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin đó dưới dạng cụ thể nào đó. - Học sinh nghe và hiểu dạng cụ thể nào đó. * Vai trò củ biểu diễn thông tin - Thông tin có thể biểu diễn bằng nhiều cách thức khác nhau. Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người. 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 vị (vật lí) có thể có một trong hai trạng thái có hoặc không. - Dữ liệu là dạng biểu diễn thông tin và được lưu giữ trong máy tính. - Thông tin cần biến đổi như thế nào để máy tính xử lý được. 3- Cũng cố: Hãy nêu các dạng cơ bản của thông tin, mỗi dạng cho một ví dụ: - Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thữ tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không? - Nêu một vài ví dụ minh hoạ việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách đa dạng khác nhau - Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit? - Học sinh trả lời. - Học sinh phát biểu và cho ví dụ - Học sinh tìm và phát biểu - Học sinh ví dụ thông tin và biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau - Học sinh thảo luận nhóm và phát biểu dưa dến kết luận - Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính. - Để máy tính có thể xử lí, thông tín cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1. 4- Dặn dò: Cho thêm ví dụ của các bài tập, xem lại nội dung bài và xem trước bài 3 GV: Nguyễn Thanh Tùng [...]... bị kiểm tra một tiết GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Trường : Lớp 6A… Họ và tên:………………………………… Điểm Năm học 2010-2011 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIN HỌC THỜI GIAN: 45’ Lời Phê Phần I trắc nghiệm (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất Câu 1: Có mấy dạng thông tin cơ bản a 1 b 2 c 3 Câu 2: Trong tin học thông tin lưu giữ trong máy tinh còn được gọi là: a Nhập liệu b Dữ liệu c Hình... Encarta để tìm hiểu kỹ hơn về: GV: Nguyễn Thanh Tùng Năm học 2010-2011 Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 - Khoảng cách từ các hành tinh đến mặt trời - Kích thước các hành tinh đến mặt trời - Lập tỉ số so sánh độ lớn của các hành tinh so với mặt trời và cho biết hành tinh nào lớn nhất, bé nhất (không tính Fluto - do ngày nay Fluto đã là tiểu hành tinh - hành tinh lùn) - Khảo sát thêm về hiện tượng... trong không gian Chức năng này cho phép chọn vị trí quan sát thích hợp nhất 3 Dùng chuột di chuyển thanh cuốn ngang trên biểu tượng để phóng to hoặc thu nhỏ khung nhìn, khoảng cách từ vị trí quan sát đến mặt trời sẽ thay đổi theo 4 Dùng chuột di chuyển thanh cuốn ngang trên biểu tượng để thay đổi vận tốc chuyển động của các hành tinh 5 Các nút lệnh , dùng để nâng lên hoặc hạ xuống vị ví quan sát hiện... thao tác và luyện tập nếu có thể, xem trước nội dung bài mới Giáo viên soạn Nguyễn Thanh Tùng GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Bài 8 Năm học 2010-2011 QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI Tuần: 8 Tiết: 15, 16 I Mục tiêu: - Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Biết sử dụng các nút điều khiển quan sát để tìm hiểu về Hệ Mặt Trời - Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm... trình trái đất quay xung quanh mặt trời và nhìn rõ được cách mặt trăng quay xung quanh trái đất 6 Sử dụng thông tin của phần mềm hãy trả lời các câu hỏi sau: - Trái đất nặng bao nhiêu? - Độ dài quĩ đạo Trái đất Học sinh báo cáo kết quả quay một vòng quanh Mặt Công bố kết quả và phương trời một vòng? pháp làm việc của từng - Sao Kim có bao nhiêu vệ nhóm - chọn khoảng 6 nhóm tinh? tiêu biểu cho các em... Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời nằm trên các quỷ đạo khác nhau quay xung quanh Mặt Trời - Mặt trăng chuyển động như một vệ tinh quay xung quanh trái đất 1/ Các lệnh điều khiển và quan sát GV giới thiệu sơ lược về chương trình này - Nêu những đặc điểm và nói yêu cầu Hướng dẫn cách điều chỉnh khung nhìn, sử dụng các nút lệnh trong cửa sổ của phần mềm Các nút lệnh này sẽ giúp điều chỉnh vị trí quan sát,... dung lượng nhớ người ta GV: Nguyễn Thanh Tùng - Bộ nhớ trong của máy tính được dùng để lưu chương trình và dữ liệu trong quá trình máy đang làm việc - Bộ nhớ ngoài: Dùng để lưu chương trình và dữ liệu lâu dài Đơn vị chính để đo dung lượng nhớ là dùng Byte (B), ngoài ra còn dùng KB, MB, GB Giáo án Tin học lớp 6 dùng đơn vị nào ? GV Các nhóm quan sát hình vẽ: - HS quan sát hình và cho biết Cho biết thiết... phẳng ngang của toàn hệ mặt trời 6 Các nút lệnh , , , dùng để dịch chuyển toàn bộ khung nhìn lên trên, xuống dưới, sang trái, phải Nút dùng để đặt lại vị trí mặc định hệ Học sinh làm việc theo từng thống, đưa mặt trời về trung nhóm - có thể chia lớp thành 8 tâm của cửa sổ màn hình Giáo án Tin học lớp 6 nhật thực Điều khiển khung -10 nhóm tùy cấu trúc phòng 7 Nháy nút , có thể xem nhìn phần mềm để quan... biết GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 - Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng Hãy kể tên một và phần mềm mà em biết 5- Dặn dò: Về nhà xem lại các nội dung bài học, bổ sung thêm các ví dụ cho các bài tập, xem trước bài thực hành và các thiết bị phând cứng máy tính (nếu có) + Đọc bài đọc thêm 3 GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011... 4 Máy tính và phần mô hình hoạt động thông tin hình hoạt động thông tin của mềm máy tính của con người con người 1 Mô hình quá trình ba GV chia lớp thành các nhóm bước: (mỗi bàn 01 nhóm) ? Các nhóm thảo luận những Xử lý Nhập Xuất nội dung sau: (INPUT (OUTPU -> Lấy ví dụ trong thực tế ) T) quá trình xử lý thông tin GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 -> Quá trình đó gồm mấy bước -> Các bước . 62 Bài tập Tiết- 63 , 64 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em Tiết- 65 , 66 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch 3 miền Tiết- 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết- 68 Ôn tập Tiết- 69 , 70 Kiểm tra học. và âm thanh. 2. Biểu diễn thông tin * Biểu diễn thông tin - Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin đó dưới GV: Nguyễn Thanh Tùng Giáo án Tin học lớp 6 Năm học 2010-2011 thông tin? Lưu. thông tin quen biết - Thông tin quanh ta hết sức phong phú và đa dạng. Nhưng ta chỉ quan tâm tới ba dạng thông tin cơ bản và cũng là ba dạng thông tin chính trong tin học, đó là: Văn bản, âm thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tin hoc 6 (ca nam), giao an tin hoc 6 (ca nam), giao an tin hoc 6 (ca nam)