giao an lop 1 tuan 20 CKT

31 192 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 TUẦN 20 Ngày soạn: 14/ 01/ 2011 Ngày giảng: 17/ 01/ 2011 Sáng Chào cờ: Toàn trường a & b Âm nhạc: GV chuyên trách soạn và dạy a & b Học vần: ACH I.Yêu cầu - Đọc được: ach, cuốn sách, từ và đoạn thơ ứng dụng; Viết được: ach, cuốn sách. Luyện nói 2- 4 câu theo chủ đề: Giữ gìn sách vở. - Rèn cho HS đọc, viết thành thạo tiếng, từ có chứa vần ach. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác. * HSKT đọc, viết được vần, từ ứng dụng trong bài. Luyện nói được 1, 2 câu thuộc chủ đề: Giữ gìn sách vở. II.Chuẩn bị: Vật mẫu: Quyển sách Tranh: cây bạch đàn, đoạn thơ ứng dụng , phần luyện nói Bộ ghép chữ học vần III. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Tiết 1 1.Bài cũ: Viết: cá diếc, công việc, thước kẻ. - 2 HS đọc câu ứng dụng, tìm tiếng có chứa vần iêc, ươc trong câu. - Nhận xét, ghi điểm 2. Bài mới: * Vần ach a. Nhận diện vần - Phát âm : ach - Ghép vần ach - Phân tích vần ach? - So sánh vần ach với vần am b. Đánh vần: a - chờ - ach - Chỉnh sửa - Ghép thêm âm s thanh sắc vào vần ach để tạo tiếng mới. - Phân tích tiếng sách? - Lớp viết bảng con - 2 HS - Đọc trơn - Lớp ghép vần ach - Vần ach có âm a đứng trước, âm ch đứng sau + Giống: đều mở đầu âm a + Khác: vần ach kết thúc bằng âm ch - Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp - Ghép tiếng sách - Có âm s đứng trước , vần ach đứng 1 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 - Đánh vần: sờ - ach - sach - sắc - sách - Giới thiệu cuốn sách Tiếng Việt. - Đọc từ : cuốn sách - Đọc toàn phần c. Luyện viết - Viết mẫu, hướng dẫn cách viết ach cu n sách ố - Nhận xét, sửa sai d. Luyện đọc từ - Ghi từ lên bảng. Gạch chân - Chỉnh sửa - Giải thích từ, đọc mẫu Tiết 2 a. Luyện đọc - Lần lượt đọc âm, tiếng, từ khoá - Lần lượt đọc từ ứng dụng * Đọc câu ứng dụng - Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì? - Đọc thầm câu ứng dụng tìm tiếng mới có chứa vần ach? - Đọc trơn đoạn thơ - Chỉnh sửa - Khi đọc hết mỗi dòng thơ cần chú ý điều gì? - Đọc mẫu b. Luyện viết - Treo bảng viết mẫu - Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết - Theo dõi giúp đỡ HS viết còn chậm. - Thu chấm vở 2 tổ, nhận xét c. Luyện nói - Đọc tên bài luyện nói hôm nay? - Cho HS quan sát một số sách vở được giữ gìn sạch đẹp của các bạn trong lớp - Quan sát tranh thảo luận nhóm 2, lên giới thiệu trước lớp về những quyển sách vở sạch đẹp của nhóm mình - Cùng HS tuyên dương những em có sách vở sạch, viết chữ đẹp. sau, thanh sắc trên a - Rút từ cuốn sách - Cá nhân, nhóm, lớp - Cá nhân, lớp - Theo dõi - Viết định hình - Viết bảng con - Đọc thầm tìm tiếng có chứa vần ach - Phân tích tiếng - Đọc cá nhân, nhóm, lớp - 2 - 3 HS đọc lại - Cá nhân, nhóm, lớp - Tranh vẽ cô dạy - Nêu, phân tích - Cá nhân, nhóm, lớp Nghỉ hơi - HS nêu - 2 - 3em đọc lại - Quan sát nhận xét độ cao khoảng cách - Viết vào vở Tập viết - Giữ gìn sách vở - Quan sát nhận xét - Thảo luận N2 (5 phút) - Đại diện nhóm giới thiệu trước lớp. - Lớp nhận xét nhóm có sách vở sạch 2 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 - Em đã làm gì để giữ gìn sách vở sạch đẹp? - Nhắc nhở số HS sách vở còn luộm thuộm, cẩu thả, hướng dẫn cách đặt sách vở để đọc, để viết, cách cầm bút viết để làm sách vở không quăn mép 3. Củng cố, dặn dò - So sánh vần ach với vần am? - Tìm nhanh tiếng có chứa vần ach - Đọc viết thành thạo bài vần ach. Xem trước bài: ich, êch. Nhận xét giờ học. sẽ, viết chữ đẹp. - HS tự nêu - 2 HS so sánh - Thi tìm tiếng trên bảng cài - Thực hiện ở nhà a & b Chiều Đạo đức: LỄ PHÉP, VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (Tiết 2) I.Yêu cầu - Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo. Biết vì sao phải lễ phép với thầy giáo, cô giáo. - Rèn thói quen lễ phép với thầy cô giáo. - Thực hiện lễ phép với thầy cô giáo. Tuyên truyên bạn bè cùng thực hiện. * Hiểu được thế nào là lễ phép với thầy giáo, cô giáo. Biết nhắc nhở các bạn phải lễ phép với thầy cô giáo. II.Chuẩn bị: Tranh minh hoạ phóng to theo nội dung bài. Một số đồ vật phục vụ cho diễn tiểu phẩm. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ: - Khi gặp thầy (cô) giáo chúng ta phải làm gì? - Chúng ta có thực hiện đúng những lời thầy (cô) giáo dạy bảo hay không? - Nhận xét, ghi điểm bài cũ. 2.Bài mới : Giới thiệu bài, ghi tựa. Hoạt động 1: làm bài tập 3 a. Gọi HS kể trước lớp nội dung bài tập 3. b. Cho cả lớp trao đổi. c. Kể 1, 2 tấm gương của các bạn trong lớp, trong trường về việc lễ phép và vâng lời thầy (cô) giáo. Bạn nào trong câu chuyện đã lễ phép vâng lời thầy giáo (cô) giáo? Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm (bài tập 4) - Chia nhóm theo tổ (4 nhóm) và nêu yêu cầu: - Em sẽ làm gì nếu bạn chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy - Khi gặp thầy (cô) giáo chúng ta phải lễ phép cất mũ nón, đứng nghiêm chào - Chúng ta cần thực hiện đúng những lời thầy (cô) giáo dạy bảo. - Vài HS nhắc lại. - Kể trước lớp theo hướng dẫn của GV - Trao đổi nhận xét. - Lắng nghe. - Nhận xét phát biểu ý kiến của mình trước lớp. - Đại diện nhóm phát biểu ý kiến. - Khi các bạn chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy giáo cô giáo, em nên 3 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 giáo cô giáo? * Kết luận: Khi các bạn chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy giáo cô giáo, em nên nhắc nhở nhẹ nhàng và khuyên bạn không nên như vậy. Hoạt động 3: HS vui múa hát về chủ đề: “Lễ phép, vâng lời thầy giáo cô giáo”. - Hướng dẫn cho HS vui múa theo chủ đề. 3.Củng cố, dặn dò - Gọi HS nêu nội dung bài học và đọc 2 câu thơ cuối bài. - Nhắc nhở, dặn dò HS những điều cần năm qua bài học để vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. - Học bài, chuẩn bị bài sau. nhắc nhở và khuyên bạn không nên như vậy. - Sinh hoạt tập thể múa hát về chủ đề “Lễ phép, vâng lời thầy giáo cô giáo”. - Nêu tên bài và nhắc lại nội dung bài học, đọc 2 câu thơ - Lắng nghe, thực hiện. a & b Luyện Toán: HAI MƯƠI. HAI CHỤC I. Yêu cầu: Giúp HS - Nắm chắc số hai mươi, hai chục. Nhận biết thành thạo số 20 là số có hai chữ số, hàng chục 2 , hàng đơn vị 0. - Rèn kĩ năng tính toán chính xác, nhanh nhẹn. - Tính cẩn thận, chính xác, tích cực trong hoạt động học. HSKT làm được bài tập 2, 4. II. Chuẩn bị: Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ: - Đọc : mười chín, mười sáu, mười tám, mười bảy - Nhận xét sửa sai 2.Bài mới: Giới thiệu bài Bài 1: Viết (theo mẫu) Đọc số viết số chục Đơn vị mười 10 1 0 mười một 11 1 1 mười ba 13 1 3 mười lăm 15 1 5 mười chín 19 1 9 Hai mươi 20 2 0 - Cùng HS nhận xét, sửa sai Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống 12 16 17 10 2 10 6 10 7 - Viết số ở bảng con - 2 HS lên bảng viết - Nêu yêu cầu - 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở bài tập - Cả lớp đồng thanh toàn bài sau khi đã hoàn thành. - Nêu yêu cầu - 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở bài tập - Đọc lại các số vừa điền 4 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 - Cùng HS nhận xét sửa sai Bài 3: Viết Số liền sau của 12 là Số liền trước của 13 là Số liền sau của 15 là Số liền trước của 16 là Số liền sau của 19 là Số liền trước của 20 là - Hướng dẫn HS tìm số liền trước, liền sau trên tia số - Cùng HS nhận xét, sửa sai Bài 4: Điền <, >, = 17 19 10 12 16 15 20 10 19 18 17 20 - Hướng dẫn HS cách so sánh, so sánh hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn , nếu có hàng chục bằng nhau thì so sánh hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn. - Giúp đỡ HS làm bài. Nhận xét bài làm của HS. 3. Củng cố, dặn dò - Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị? - Luyện đọc, viết số 20, rèn tính toán nhiều hơn. - Nhận xét giờ học - Nêu yêu cầu Số liền sau của 12 là 13 Số liền trước của 13 là 12 Số liền sau của 15 là 16 Số liền trước của 16 là 15 Số liền sau của 19 là 20 Số liền trước của 20 là 19 - Làm VBT - Nêu yêu cầu 17 < 19 10 < 20 16 > 15 20 > 10 19 > 18 17 < 20 - 2 HS lên bảng làm, lớp làm VBT - Gồm 2 chục và 2 đơn vị - Lắng nghe, thực hiện. a & b Luyện Âm nhạc: GV Chuyên trách soạn và dạy a & b Bài ngày thứ ba ( 18/ 01) đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng soạn và dạy a & b Ngày soạn: 14/ 01/ 2011 Ngày giảng: 19/ 01/ 2011 Sáng Học vần: ÔN TẬP I.Yêu cầu - Đọc được các vần, các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83. Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến bài 83. Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể :Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng - Rèn cho HS có kĩ năng đọc viết các vần, từ đã học thành thạo. 5 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 - Giáo dục HS biết sống tốt bụng, vì người khác sẽ được đền đáp * HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh. HSKT đọc, viết được vần, từ ứng dụng trong bài. II.Chuẩn bị: Tranh phóng to bảng chữ SGK, thác nước Tranh minh hoạ luyện nói Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng. III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Tiết 1 1.Bài cũ: - Viết: vở kịch, vui thích, mũi hếch. - Gọi đọc câu ứng dụng tìm tiếng có chứa vần ich , êch - Nhận xét chung. 2. Bài mới: Giới thiệu bài ghi tựa. - Gọi nêu vần đã học GV ghi bảng. Gọi nêu âm cô ghi bảng. - Gọi HS ghép, GV chỉ bảng lớp. c ch a ac ach â âc ă ăc o oc ô ôc u uc ư ưc iê iêc uô uôc ươ ươc ê êch i ich - Gọi đọc các vần đã ghép. - Ghi từ ứng dụng lên bảng. - Gọi đọc từ ứng dụng - Theo dõi nhận xét - Gọi HS đọc các từ không thứ tự. - Gọi đọc toàn bài ở bảng lớp. - Chỉnh sửa, giải thích * Hướng dẫn viết từ: thác nước, ích lợi thác n c l i ích ướ ợ - Nhận xét viết bảng con. - Lớp viết bảng con - 2 HS em - Nêu: ac, ich, uc, ăc, ưc, ach, ươc, - Nối tiếp ghép tiếng - Đọc 10 HS, lớp đồng thanh. - Đọc cá nhân, nhóm, lớp Nghỉ giữa tiết - Đọc thầm tìm tiếng chứa vần ở bảng ôn - Nối tiếp đọc từ ứng dụng, nhóm, lớp - Cá nhân 5 HS, đọc trơn 5 - Cá nhân 6 HS, nhóm - Cá nhân 2 HS - Toàn lớp viết bảng con 6 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 3.Củng cố - Đọc lại toàn bài. - Nhận xét giờ học. Tiết 2 a. Luyện đọc bảng lớp - Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn. - Theo dõi nhận xét. * Luyện câu : Giới thiệu tranh rút câu ghi bảng. - Đọc mẫu, hướng dẫn ngắt hơi ở dấu phẩy, nghỉ hơi ở dấu chấm - Gọi đánh vần tiếng có vần mới ôn. - Gọi đọc trơn toàn câu. - Nhận xét và sửa sai. - Kể chuyện theo tranh vẽ: “ Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng". - Dùng tranh gợi ý câu hỏi giúp HS dựa vào câu hỏi để kể lại chuyện "Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng". - Kể diễn cảm kèm theo tranh minh hoạ. - Nêu câu hỏi gị ý từng tranh. T1: Nhà kia có anh con út rất ngốc ẳm con ngỗng về nhà. T2: Anh tạt vào quán trọ cả đoàn 7 người kéo nhau về kinh đô. T3: Vừa lúc ở kinh đô có chuyện lạ sẽ cưới nàng làm vợ. T4: Công chúa nhìn đoàn người anh cưới công chúa làm vợ. * Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì? 3. Củng cố, dặn dò - Yêu cầu cả lớp đọc lại toàn bài. - Luyện đọc bài ở nhà nhiều lần. Xem trước bài op, ap. Nhận xét giờ học. - Đồng thanh toàn bài một lần - Lắng nghe. - Cá nhân 5 HS, đồng thanh - Cá nhân, đánh vần, đọc trơn tiếng. - Nhóm, lớp. Chú ý HS: Xuân Vũ, 2 HSKT. - Đọc trơn câu, cá nhân 6 HS, đồng thanh. Nghỉ giữa tiết - Quan sát từng tranh, lắng nghe và trả lời câu hỏi theo tranh N4 - Đại diện các nhóm thi kể trước lớp - Nhóm khác nhận xét bổ sung. - 1 em kể toàn chuyện, lớp lắng nghe, nhận xét bổ sung - Nhờ sống tốt bụng, ngốc đã gặp những điều tốt đẹp, được lấy công chúa làm vợ. - Đồng thanh toàn bài - Thực hiện ở nhà Toán: LUYỆN TẬP I.Yêu cầu: - Thực hiện được phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20, biết cộng nhẩm dạng 14 + 3 - Rèn cho HS có kĩ năng đặt tính, thực hiện phép tính cộng không nhớ trong phạm vi 20 7 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 - Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận. * Bài tập cần làm: Bài 1(cột1, 2, 4), Bài 2(cột 1, 2, 4), Bài 3(cột1, 3). HSKT hoàn thành bài 1(cột1, 2, 4), Bài 3(cột1, 3). II. Chuẩn bị: Bảng phụ chuẩn bị bài 4, SGK Bộ đồ dùng toán 1. III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ: - Viết theo cột dọc và tính kết quả. 15 + 1 13 + 5 17 + 0 - Gọi HS lên bảng làm (3 em). 2. Bài mới: Giới thiệu trực tiếp, ghi tựa. Bài 1: Nêu yêu cầu của bài. 12 + 3 11 + 5 16 + 3 13 + 4 16 + 2 13 + 6 - Hỏi HS về cách thực hiện bài này? * Chú ý HSKT Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài 15 + 1 = 10 + 2 = 13 + 5 = 18 + 1 = 12 + 0 = 15 + 3 = - Cho HS tính nhẩm và nêu kết quả. Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài 10 + 1 + 3 = 16 + 1 + 2 = 11 + 2 + 3 = 11 + 2 + 3 = - Ở dạng tóan này ta thực hiện như thế nào? * Chú ý HSKT Bài 4: Gọi nêu yêu cầu của bài (Trò chơi) - Cần lưu ý nối phép tính với số ghi kết quả đúng. - Tổ chức luyện tập bằng hình thức thi đua, mỗi dãy cử 6 HS đại diện cho dãy, mỗi HS nối tiếp sức 1 phép tính vào 1 số thích hợp. Dãy nào nối đúng và nhanh thắng cuộc. - Tuyên dương dãy thắng cuộc. 3. Củng cố, dặn dò - Hệ thống các dạng bài tập cần nắm qua tiết học. - Nhận xét tiết học, dặn dò tiết sau. - 3 HS làm ở bảng lớp, - HS khác theo dõi và nhận xét. - HS nhắc tựa. 12 13 11 16 16 13 + 3 + 4 + 5 + 2 + 3 + 6 15 17 16 18 19 19 - Viết các số thẳng cột, thực hiện từ phải sang trái. - 2 HS lần lượt nêu - Nhẩm rồi đọc phép tính và kết quả nối tiếp nhau theo bàn. Hết bàn này đến bàn khác. 15 + 1 = 16 10 + 2 = 12 13 + 5 = 18 18 + 1 = 19 12 + 0 = 12 15 + 3 = 18 - HS nêu yêu cầu. 10 + 1 + 3 = 14 16 + 1 + 2 = 19 11 + 2 + 3 = 16 11 + 2 + 3 = 16 - Thực hiện từ tái sang phải và ghi kết quả cuối cùng sau dấu =. HS làm VBT và nêu miệng kết quả. 17 19 12 16 14 18 - Các phép tính và kết quả khác HS tự nối. - Lắng nghe, thực hiện. 8 11 + 7 15 + 1 11 + 2 13 + 3 12 + 2 15 + 3 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 a & b Mĩ thuật: GV chuyên trách soạn và dạy a & b Thủ công: GẤP MŨ CA LÔ (Tiết 2) I.Yêu cầu - Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy ; Gấp được mũ ca lô bằng giấy ,các nếp gấp tương đối thẳng phẳng . - Rèn cho HS gấp mũ ca lô khéo léo, thành thạo - Giáo dục HS yêu thích môn học, cẩn thận * Với HS khéo tay: Gấp được mũ ca lô bằng giấy, mũ cân đối.Các nếp gấp thẳng, phẳng. II.Chuẩn bị: Mẫu gấp mũ ca lô bằng giấy mẫu. 1 tờ giấy màu hình vuông. HS: Giấy nháp trắng, bút chì, vở thủ công. III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - Nhận xét chung về việc chuẩn bị của HS 2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi tựa. * Hướng dẫn HS thực hành - Gợi ý để HS nhớ và nhắc lại quy trình gấp. - Đặt giấy hình vuông phía màu úp xuống - Gấp lấy đường dấu giữa theo đường chéo (H2) - Gấp đôi hình vuông theo đường gấp chéo ở H2 ta được H3. - Gấp đôi H3 để lấy đường dấu giữa, sao đó mở ra, gấp 1 phần của cạnh bên phải vào sao cho phần mép giấy cách đều với cạnh trên và điểm đầu của cạnh đó chạm vào đường dấu giữa H4. - Lật H4 ra mặt sau và cũng gấp tương tự ta được H5 - Gấp lớp giấy phía dưới của H5 lên sao cho sát với cạnh bên vừa mới gấp như H6. Gấp theo đường dấu và gấp vào trong phần vừa gấp lên H7 ta được H8. - Lật H8 ra mặt sau, cũng làm tương tự như vậy ta được H10. * HS thực hành gấp hình mũ ca lô. - Quan sát giúp đỡ các em yếu hoàn thành sản phẩm tại lớp. - HS mang dụng cụ để trên bàn cho GV kiểm tra. - Vài HS nêu - Lắng nghe các quy trình gấp mũ ca lô bằng giấy. - Nhắc lại quy trình gấp mũ ca lô bằng giấy. HS khác bổ sung nếu thấy cần thiết. - Thực hành gấp mũ ca lô bằng giấy. - Trang trí sản phẩm của mình và trưng bày sản phẩm trước lớp. 9 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 3.Củng cố, dặn dò - Nhắc lại quy trình gấp mũ ca lô. - Nhận xét, tuyên dương các em gấp đẹp. - Chuẩn bị thật chu đáo cho bài sau: Ôn tập - Nêu quy trình gấp mũ ca lô - Lắng nghe, thực hiện a & b Bài ngày thứ năm ( 20/ 01) đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng soạn và dạy a & b Ngày soạn: 14/ 01/ 2011 Ngày giảng: 21/ 01/ 2011 Sáng Học vần: ĂP, ÂP I.Yêu cầu - Đọc được: ăp, âp.cải bắp, cá mập, từ và đoạn thơ ứng dụng; Viết được:ăp, âp, cải bắp, cá mập Luyện nói 2- 4 câu theo chủ đề: Trong cặp sách của em - Rèn cho HS đọc, viết thành thạo tiếng, từ có chứa vần ăp, âp - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác. Ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp. HSKT đọc, viết được vần, tiếng, từ ứng dụng; luyện nói được 1, 2 câu thuộc chủ đề: Trong cặp sách của em II.Chuẩn bị: Vật mẫu: bắp cải , trong cặp sách của em Tranh: cá mập, bập bênh, đoạn thơ ứng dụng Bộ ghép chữ học vần III. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ: - Viết: tháp chuông, chóp núi. - 2 HS đọc câu ứng dụng, tìm tiếng có chứa vần op, ap trong câu. - Nhận xét, ghi điểm 2. Bài mới: Giới thiệu bài * Vần ăp a. Nhận diện vần - Phát âm : ăp - Ghép vần ăp - Phân tích vần ăp? - So sánh vần ăp với vần ăm? b. Đánh vần: á - pờ - ăp - Lớp viết bảng con - 2 HS - Đọc trơn - Lớp ghép vần ăp - Vần ăp có âm ă đứng trước, âm p đứng sau + Giống: đều mở đầu bằng âm ă + Khác: vần ăp kết thúc bằng âm p 10 [...]... quả bàn khác Kết quả lần lượt là: 11 , 11 , 15 , 15 – 4 = 17 – 2 = 15 – 3 = 14 , 12 , 13 19 – 8 = 16 – 2 = 15 – 2 = - 2 HS nêu yêu cầu bài Bài 3: Gọi nêu yêu cầu của bài 12 + 3 + 1 =14 17 -5 + 2 = 14 12 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 12 + 3 + 1 = 17 -5 + 2 = 15 – 3 – 1 = 15 + 2 – 1 = 16 16 – 2 + 1 =13 15 + 2 – 1 = 16 – 2 + 1 = 19 – 2 – 5 = - Thực hiện từ tái sang phải và ghi kết quả - Ở dạng... các số thẳng cột ở hàng Học sinh làm BC đơn vị và cộng từ phải sang trái + 14 + 15 + 13 + 11 + 16 +12 + 14 2 3 5 6 1 7 4 Nêu cách đặt tính? 16 18 18 17 17 19 18 Cùng HS nhận xét sửa sai Bài 2: tính Nêu yêu cầu Gọi nêu yêu cầu của bài: 12 + 3 = 13 + 6 = 12 + 1 = 14 + 4 = 12 + 2 = 16 + 2 = Học sinh tính nhẩm và nêu kết quả 13 + 0 = 10 + 5 = 15 + 0 = Yêu cầu học sinh tính nhẩm và nêu kết quả Nêu yêu cầu... chung - Nhắc tựa 2.Bài mới: Giới thiệu trực tiếp, ghi tựa - 1HS nêu yêu cầu Làm bảng con Bài 1: Nêu yêu cầu của bài 14 16 17 19 17 19 14 – 3 17 - 5 19 -2 - 3 - 5 - 5 - 2 - 2 - 7 16 - 5 17 – 2 19 - 7 11 11 12 17 15 12 - Hỏi HS về cách thực hiện bài này? - Viết các số cùng hàng thẳng cột với * Quan tâm, giúp đỡ HSKT nhau, thực hiện từ phải sang - HS nhẩm rồi đọc phép tính và kết quả Bài 2: Gọi nêu yêu... HSKT miệng kết quả - 1 HS nêu yêu cầu Bài 4: Gọi nêu yêu cầu của bài Nối theo mẫu - Cần lưu ý nối phép tính với số ghi kết quả đúng 14 - 1 19 - 3 - Tổ chức luyện tập bằng hình thức thi đua, mỗi 16 dãy cử 6 HS đại diện cho dãy, mỗi HS nối tiếp sức 14 15 - 1 17 - 5 1 phép tính vào 1 số thích hợp Dãy nào nối đúng 13 và nhanh thắng cuộc 15 - Tuyên dương dãy thắng cuộc 17 17 - 2 18 - 1 Các phép tính và kết... cầu của bài: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 14 14 15 15 16 17 18 19 Cho học sinh làm ở phiếu học tập, làm xong đọc kết quả Cùng HS nhận xét sửa sai 5.Củng cố, dặn dò: Hỏi tên bài Nêu cách đặt tính? Học sinh nêu tên bài, nhắc lại cách đặt tính và tính: 17 + 2 trên bảng con Nêu lại nội dung bài học Nhận xét giờ học Xem trước bài luyện tập Ngày soạn: 21/ 1/2 010 Ngày giảng:Thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2 010 22 Trường... trong phạm vi 20 - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác Ý thức học tập tốt * Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 3, 2, 4), Bài 3 (dòng 1) HSKT làm hoàn tất bài tập 1, Bài 2 (cột 2), Bài 3 (dòng 1) II Chuẩn bị: Bảng phụ chuẩn bị bài 4, SGK Bộ đồ dùng toán 1 III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Bài cũ: Đặt tính rồi tính: 13 – 2 15 - 4 13 – - Làm bảng con HS nhắc cách đặt tính 0 17 – 5 - Nhận... - Hệ thống nội dung cần nắm qua tiết học - Thực hiện - Tiếp tục sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện, thơ về truyền thống văn hoá dân tộc a & b 18 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 Ngày soạn: 21/ 1/2 010 Ngày giảng:Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2 010 Học vần: ICH – ÊCH I.Yêu cầu: 1. Kiến thức: -Đọc được:ich,êch, tờ lịch, con ếch , từ và đoạn thơ ứng dụng... dõi và làm theo viết số 14 ở trên, viết số 3 ở dưới,sao 21 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 đơn vị) cho số 3 ở hàng đơn vị thẳng cột với số Viết dấu cộng (+) 4, viết dấu + ở trước Kẻ vạch ngang dưới 2 số đó Tính từ phải sang trái Tính từ phải sang trái 14 4 cộng 3 bằng 7, viết 7 + 3 4 Học sinh thực hành: (Luyện tập) 17 Hạ 1, viết 1 Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài Giáo viên lưu ý học sinh... 1 Ngày soạn: 21/ 1/2 010 Ngày giảng:Thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2 010 Học vần: BÀI : OP – AP I.Yêu cầu: 1. Kiến thức: -Đọc được:op,ap họp nhóm, múa sạp, từ và đoạn thơ ứng dụng ; Viết được:op,ap, ọp nhóm , múa sạp -Luyện nói 2- 4 câu theo chủ đề: Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông 2.Kĩ năng: Rèn cho HS đọc , viết thành thạo tiếng , từ có chứa vần op,ap 3.Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận II.Chuẩn bị: -Tranh... Hoạt động 2: Làm việc với SGK: MĐ: Học sinh nhận biết được quy định về đường bộ Các bước tiến hành: Bước 1: GV giao nhiệm vụ và thực hiện:  Cho học sinh quan sát tranh trang 43 và trả lời các câu hỏi sau: + Bức tranh 1 và 2 có gì khác nhau? + Bức tranh 1 người đi bộ đi ở vị trí nào trên đường? + Bức tranh 2 người đi bộ đi ở vị trí nào trên Học sinh kể về các tai nạn mà các em đã chứng kiến Học sinh nhắc . khác. 15 + 1 = 16 10 + 2 = 12 13 + 5 = 18 18 + 1 = 19 12 + 0 = 12 15 + 3 = 18 - HS nêu yêu cầu. 10 + 1 + 3 = 14 16 + 1 + 2 = 19 11 + 2 + 3 = 16 11 + 2 + 3 = 16 - Thực hiện từ tái sang phải. là: 11 , 11 , 15 , 14 , 12 , 13 - 2 HS nêu yêu cầu bài. 12 + 3 + 1 =14 17 -5 + 2 = 14 12 Trường Tiểu Học Hồ Chơn Nhơn Giáo án lớp 1 12 + 3 + 1 = 17 -5 + 2 = 15 – 3 – 1 = 15 + 2 – 1 = 16 – 2 + 1. 16 Số liền trước của 16 là 15 Số liền sau của 19 là 20 Số liền trước của 20 là 19 - Làm VBT - Nêu yêu cầu 17 < 19 10 < 20 16 > 15 20 > 10 19 > 18 17 < 20 - 2 HS lên bảng làm,
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 1 tuan 20 CKT, giao an lop 1 tuan 20 CKT, giao an lop 1 tuan 20 CKT

Mục lục

Xem thêm