Nguyên tắc thông tin bằng sóng vô tuyến

22 578 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Tieát 40 - Baøi 23 I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 1. Phải dùng các sóng điện từ cao tần. C1 C2 I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 1. Phải dùng các sóng điện từ cao tần. 2. Phải biến điệu các sóng mang. T i sao ph i bi n ạ ả ế i u caùc soùng đ ệ mang? I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 1. Phải dùng các sóng điện từ cao tần. 2. Phải biến điệu các sóng mang. - Dùng micrô để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số: sóng âm tần. - Dùng mạch biến điệu để “trộn” sóng âm tần với sóng mang: biến điện sóng điện từ.  Caùch bieán ñieäu: i 0 t i 1 0 t H(a) H(b) Sóng mang chưa biến điệu Sóng âm tần i 2 0 t H(c) Sóng mang đã được biến điệu về biên độ I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 1. Phải dùng các sóng điện từ cao tần. 2. Phải biến điệu các sóng mang. 3. Ở nơi thu, phải dùng mạch tách sóng để tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa. 4. Khi tín hiệu thu được có cường độ nhỏ, ta phải khuyếch đại chúng bằng các mạch khuyếch đại. II. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản 2 1 3 4 5 (1): Micrô: (2): Mạch phát sóng điện từ cao tần: Tạo ra dao động điện âm tần. Phát dao động điện từ tần số cao(cỡ MHz). Trộn dao động điện từ cao tần với dao động điện từ âm tần Khuyếch đại dao động điện từ cao tần đã được biến điệu. Tạo ra sóng điện từ cao tần lan truyền trong không gian. (3): Mạch biến điệu: (4): Mạch khuyếch đại: (5): Anten phát: C3 II. Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản (1) Anten thu: (2) Mạch khuếch đại DĐĐT cao tần: Thu SĐT từ cao tần biến điệu. Khuyếch đại DĐĐT cao tần từ anten gởi tới. Tách DĐĐT âm tần ra khỏi DĐĐT cao tần. Khuyếch đại dao động điện từ cao tần đã tách sóng. Biến dao động điện thành dao động âm. (3) Mạch tách sóng: (4) Mạch khuyếch đại DĐĐT âm tần: (5) Loa: 1 2 3 4 5 10 10 09 09 08 08 07 07 06 06 05 0504 04 03 03 02 02 01 01 00 00 20 20 19 19 18 18 17 17 16 1615 15 14 14 13 13 12 12 11 11 VẬN DỤNG BÀI VỪA HỌC CÂU 1: Trong việc nào sau đây người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thơng tin? A. Nói chuyện bằng điện thoại bàn. B. Xem truyền hình cáp. C. Xem băng Video. D. Điều khiển Tivi từ xa. 10 10 09 09 08 08 07 07 06 06 05 0504 04 03 03 02 02 01 01 00 00 20 20 19 19 18 18 17 17 16 1615 15 14 14 13 13 12 12 11 11 CÂU 2 : Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến ? A.Máy thu thanh. B. Máy thu hình . C. Chiếc điện thoại di động . D. Cái điều khiển tivi . . 23 I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 1. Phải dùng các sóng điện từ cao tần. C1 C2 I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 1 Phải dùng các sóng điện từ cao tần. 2. Phải biến điệu các sóng mang. T i sao ph i bi n ạ ả ế i u caùc soùng đ ệ mang? I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 1. Phải. thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 1. Phải dùng các sóng điện từ cao tần. 2. Phải biến điệu các sóng mang. 3. Ở nơi thu, phải dùng mạch tách sóng để tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần để
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc thông tin bằng sóng vô tuyến, Nguyên tắc thông tin bằng sóng vô tuyến, Nguyên tắc thông tin bằng sóng vô tuyến