luận văn thạc sĩ Nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Truyền thống và hiện đại

121 1,430 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:20

MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cùng với sự phát triển của văn minh nông nghiệp lúa nước, từ hàng ngàn năm trước đây, nhiều nghề thủ công đã ra đời tại các vùng nông thôn Việt Nam. Sự hình thành và phát triển của các nghề thủ công - trong đó có nghề đúc đồng - qua các thời kỳ lịch sử đã góp phần tạo nên một diện mạo kinh tế, một bản sắc văn hoá riêng trong cộng đồng làng xã người Việt. Đồng gắn bó với nhân dân ta trong suốt trường kỳ lịch sử. Đây là chất kim loại quý và “thiêng” dùng để đúc tượng thờ và nhiều đồ tế khí. Không chỉ thế, sản phẩm đúc đồng còn gắn bó với sinh hoạt đời thường của con người từ xa xưa cho đến ngày nay mà sự bền vững của nó đã vượt lên trên sức phá hoại của thời gian. Với giá trị kinh tế to lớn, giá trị văn hóa sâu sắc trong đời sống xã hội, đồng đã được mệnh danh cho cả một thời đại lịch sử của nhân loại - Thời đại đồ đồng. Sự xuất hiện của đồ đồng trong sinh hoạt gia đình, trong các hoạt động văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo phản ánh sự phát triển của nghề đúc đồng, một nghề thủ công truyền thống được ra đời từ rất sớm. Nghiên cứu nghề và làng nghề thủ công truyền thống nói chung, nghề đúc đồng nói riêng chúng ta không chỉ thấy ở đó bản tính cần cù, sự khéo léo, khả năng sáng tạo tuyệt vời của ông cha mà chúng ta còn tìm thấy và kế thừa những tinh hoa văn hoá, những kinh nghiệm sản xuất cổ truyền vô cùng quý báu của dân tộc, từ đó phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, lòng tự hào dân tộc, sức sáng tạo trong lao động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội mới. Là một nghề thủ công truyền thống nhưng so với nghề gò, đúc đồng ở Đại Bái (Bắc Ninh), hay đúc đồng ở Ngũ Xã (Hà Nội)…, nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên chưa thực sự được quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu một cách khoa học và hệ thống. Kể từ năm 2000, khi các nhà khảo cổ học thuộc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á phát hiện ra hệ thống làng đúc đồng cổ nằm trên phạm vi cánh đồng hoang hoá thuộc khu vực Ao Chai của làng Rồng, xã Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên thì việc tìm hiểu 1 nghề đúc đồng cổ truyền ở Đại Đồng được chú ý nghiên cứu nhiều hơn. Đây là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa lịch sử, văn hoá, giúp chúng ta có thêm những nhận thức về bức tranh kinh tế, về lịch sử - văn hóa của một vùng làng nghề riêng biệt. Từ đó, có cái nhìn toàn diện hơn về nghề đúc đồng cổ truyền của dân tộc, nhận thấy vai trò quan trọng của nó trong đời sống xã hội qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Việc nghiên cứu nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng còn có ý nghĩa đóng góp cho việc nghiên cứu lịch sử địa phương xã Đại Đồng - Văn Lâm - Hưng Yên. Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy, học tập môn lịch sử địa phương trong các nhà trường, góp phần giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá cổ truyền - di sản quý giá của dân tộc. Xuất phát từ ý nghĩa khoa học và thực tiễn trên, cùng với mong muốn được tìm hiểu nghề thủ công cổ truyền, các sản phẩm truyền thống trên quê hương Hưng Yên - nơi từng được nhắc đến với câu ca dao: “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”- tôi quyết định chọn đề tài: “Nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Truyền thống và hiện đại” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ sử học của mình. 2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ Nghề và các làng nghề thủ công truyền thống luôn là đối tượng được các nhà nghiên cứu trên lĩnh vực sử học, văn hoá học, dân tộc học, kinh tế, du lịch… quan tâm tìm hiểu. Từ sau năm 1954 đến nay đã xuất hiện nhiều công trình khoa học nghiên cứu (từ khái quát đến cụ thể) về các làng nghề truyền thống, trong đó có nghề đúc kim loại - nghề đúc đồng. Năm 1957, với tác phẩm "Sơ thảo lịch sử phát triển thủ công nghiệp Việt Nam" [8] tác giả Phan Gia Bền đã đề cập một cách khái quát về thủ công nghiệp Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945, đồng thời cũng nêu được đặc điểm riêng của nghề thủ công nước ta. Năm 1977, nhóm tác giả Tạ Phong Châu, Nguyễn Quang Vinh, Nghiêm Đa Văn trong tác phẩm “Truyện các ngành nghề” [11]…đã lược tả về 2 lịch sử hình thành và phát triển của một số ngành nghề thủ công khác nhau ở Việt Nam như nghề làm gốm, lụa, đúc đồng… Các tác giả đã khẳng định nghề thủ công ở Việt Nam ra đời từ sớm, trong đó có kỹ thuật đúc đồng phát triển rực rỡ vào thời đại đồ đồng và sơ kỳ đồ sắt. Tuy nhiên tác giả mới dừng lại ở việc trình bày về ông tổ của nghề là chính, còn quy trình sản xuất của các ngành nghề chưa được đề cập đến một cách toàn diện và sâu sắc. Trong các năm 1985, 1987 và 1995, công tác tìm hiểu và nghiên cứu các nghề thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bước đầu đã được triển khai trên một phạm vi rộng. Với sự đóng góp công sức và trí tuệ của các nhà nghiên cứu địa phương, Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Hải Hưng đã lần lượt ra mắt bạn đọc 3 tập “Nghề cổ truyền” [23] do Tăng Bá Hoành làm chủ biên. Nội dung tập 1, 2 của bộ sách đã mô tả lần lượt 36 nghề cổ truyền của tỉnh Hải Hưng, trong đó nghề đúc đồng ở Đại Đồng được tác giả đề cập những nét khái quát về quy trình sản xuất, tuy nhiên đây mới chỉ là những phác thảo ban đầu. Năm 1988, trong tác phẩm "Những bàn tay tài hoa của cha ông" [13] hai tác giả Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc đã đề cập đến nhiều nghề thủ công như gốm, đúc đồng, thêu, mộc, tiện, luyện sắt… Riêng nghề đúc đồng thì các tác giả chỉ mới trình bày những nét chung nhất, đặc biệt nhấn mạnh về tổ sư nghề đúc đồng ở Hưng Yên. Năm 1991, với tác phẩm "Làng Vó và nghề đúc đồng truyền thống" [20] tác giả Đỗ Thị Hảo đã trình bày khá đầy đủ về nghề đúc đồng của địa phương, về con người với các phong tục, tập quán mang đậm nét một làng quê Việt Nam của người dân làng Vó (Bắc Ninh). Tác giả cũng đã phác họa về vai trò của nghề đúc đồng trong đời sống kinh tế văn hóa của dân Làng Vó, đồng thời xác định vị trí của nó đối với đời sống của nhân dân địa phương trong hiện tại và tương lai. Còng trong năm này, Nguyễn Hồng Phương với Khóa luận tốt nghiệp Đại học “Cầu Nôm - Làng buôn xứ Bắc” [51] đã lược tả khá đầy đủ từ lịch sử hình thành đến các hoạt động buôn bán đồng nát của làng Cầu Nôm (thuộc xã 3 Đại Đồng), tác động của nó đối với các phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng của làng. Tác giả cũng đã nêu lên được những nét đặc trưng của làng buôn Cầu Nôm so với các làng buôn khác ở đồng bằng Bắc Bộ. Năm 1997, trong tác phẩm “Thành hoàng Việt Nam” [73] các giả Phạm Minh Thảo, Trần Thị An … đã đề cập đến truyền thuyết về vị thần thờ tại đình làng Lộng Thượng xã Đại Đồng, vị tổ sư của nghề đúc đồng được nhân dân địa phương thờ phụng. Năm 1998, có thể nói "Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam" [87] của tác giả Bùi Văn Vượng là cuốn sách viết về làng nghề thủ công một cách toàn diện nhất. Tác giả đưa ra những khái niệm về nghề cổ truyền, làng nghề truyền thống, đề cập đến vị trí của làng nghề thủ công truyền thống trong lịch sử Việt Nam, trình bày cụ thể nhiều nghề thủ công như đúc đồng, kim hoàn, dệt, gốm… và đưa ra những kiến nghị về công tác bảo tồn và phát triển nghề. Năm 2000, tác giả Đào Hoài Giang với Luận văn “Làng nghề thủ công truyền thống ở huyện Đông Sơn - Thanh Hoá trước Cách mạng tháng Tám năm 1945” [18] đã viết một cách hệ thống về quá trình hình thành và phát triển của ba nghề thủ công truyền thống: gốm, đúc đồng, chạm khắc đá ở huyện Đông Sơn - Thanh Hoá. Tác giả đã nêu được những tác động của nghề thủ công đối với đời sống kinh tế, văn hoá xã hội của người dân địa phương. Năm 2001, với tác phẩm “Bảo tồn và phát triển các ngành nghề” [53], tác giả Dương Bá Phượng đã nghiên cứu tương đối công phu về việc bảo tồn và phát triển các làng nghề của Việt Nam. Tác giả đã nêu lên những tiềm năng, hạn chế và xu hướng vận động của các làng nghề trong tiến trình Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Năm 2004, báo cáo khảo sát "Vùng đúc đồng cổ truyền Văn Lâm" [79] của Trung tâm tiền sử Đông Nam Á và Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đã lược tả về nghề đúc đồng cổ truyền dưới dạng tổng hợp về một chuỗi làng nghề đúc đồng. Đối với nghề đúc đồng cổ truyền ở Đại Đồng, báo cáo chỉ mới phác hoạ sơ lược trong bức tranh các làng nghề của huyện Văn Lâm - Hưng Yên và kỹ thuật đúc cổ truyền. 4 Năm 2005, thông qua việc khảo tả đình Đại Đồng, chùa Đại Đồng “Báo cáo khảo sát làng Nôm xã Đại Đồng huyện Văn Lâm - Hưng Yên” [61], đã xác định những tượng thờ (bằng đồng) và những đồ dùng trong tế lễ là sản phẩm đúc đồng của nhân dân xã Đại Đồng. Báo cáo có đề cập đến tính cấp thiết của việc phát triển làng nghề, bảo tồn làng Việt cổ ở xã Đại Đồng. Nghề thủ công truyền thống còn được đề cập đến trong các bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành như: “Vài nét về truyền thống công nghiệp Việt Nam thế kỷ XIX” [33], “Làng nghề truyền thống và những vấn đề cấp bách đặt ra” [71], “Một số vấn đề của làng nghề truyền thống Việt Nam hiện nay” [30], “Quan hệ giữa thủ công nghiệp và nông nghiệp trong các làng nghề ở miền Bắc Việt Nam” [82]….Nội dung các bài viết trên đã khẳng định sự đa dạng phong phú của nghề truyền thống ở Việt Nam, đồng thời nêu lên thực trạng của các ngành nghề, từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá cổ truyền kết hợp với tinh hoa văn hoá hiện đại. Nhìn chung, nghề thủ công truyền thống ở nước ta đã được tìm hiểu, nghiên cứu dưới nhiều góc độ và mức độ khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một công trình nào phản ánh đầy đủ quá trình phát triển của nghề, làng nghề và đóng góp của nghề đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với Luận văn này chúng tôi mong muốn sẽ góp phần làm rõ hơn những vấn đề mà giới nghiên cứu chưa đề cập đến hoặc mới nhắc đến với những nét khái quát nhất. Chúng tôi cũng hy vọng rằng thông qua nội dung luận văn với sự trình bày một cách hệ thống, phản ánh hoàn chỉnh sự xuất hiện nghề, quy trình sản xuất và những tác động của nghề đúc đồng đối với nhân dân Đại Đồng sẽ góp phần bổ khuyết cho những khoảng trống về lịch sử các ngành nghề thủ công truyền thống tỉnh Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung. 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng nghiên cứu 5 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là “Nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - truyền thống và hiện đại”, trong đó tập trung nghiên cứu nghề đúc đồng ở ba làng: Lộng Thượng (làng Rồng) chuyên đúc chuông, đỉnh, tượng và các vật có bề dày lớn; làng Xuân Phao (Pheo); làng Văn Ổ (Ã) chuyên đúc các đồ vật chứa đựng có thành vách mỏng. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu Nghề đúc đồng trong phạm vi xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu nghề đúc đồng từ quá trình hình thành, phát triển đến ngày nay. 3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu Qua khảo sát thực địa và nghiên cứu các nguồn tài liệu, Luận văn dựng lại một cách tương đối hoàn chỉnh, hệ thống từ quá trình hình thành đến hình thức tổ chức, quy trình sản xuất của nghề đúc đồng cổ truyền ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nêu bật các đặc trưng cơ bản về sản phẩm, kỹ thuật của nghề đúc đồng cổ truyền ở Đại Đồng. Xác định vai trò, vị trí của nghề trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của người dân địa phương, đồng thời nêu lên một vài hạn chế, khó khăn của nghề. Từ đó, đưa ra một số giải pháp thích hợp góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề đúc đồng truyền thống. Trên cơ sở nghiên cứu, nội dung Luận văn cũng góp phần vào công tác giáo dục cho thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống quê hương; yêu lao động, lao động sáng tạo; có ý thức học tập và biết kế thừa kinh nghiệm truyền thống của cha ông- tinh hoa văn hoá dân tộc. 4. NGUỒN TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1. Nguồn tư liệu Tiếp cận đề tài này, chúng tôi gặp không Ýt khó khăn về nguồn tư liệu, đặc biệt là nguồn tư liệu cổ xác định nguồn gốc cư dân, lịch sử hình thành làng xã Đại Đồng và sự ra đời của nghề đúc đồng. Xã Đại Đồng được thành lập từ bao giê? Ai là người khai cơ lập nghiệp và sinh sống đầu tiên ở đây? Tư liệu bi ký, gia phả hầu như không còn. Để xác định thời điểm ra đời của nghề đúc đồng chúng tôi chủ yếu dùa vào tư liệu khảo cổ học. Nhìn chung nguồn tư 6 liệu hết sức tản mạn vì vậy buộc chúng tôi phải đối chiếu so sánh, kiểm tra độ tin cậy của thông tin. Cơ sở tư liệu mà chúng tôi sử dụng để giải quyết vấn đề đặt ra là: 4.1.1. Nguồn tài liệu thành văn - Đó là các bộ chính sử, địa lý học lịch sử do các sử gia phong kiến biên soạn như: Đại Việt sử ký toàn thư [35], Lịch triều hiến chương loại chí [10], Đại Nam nhất thống chí (tỉnh Hưng Yên) [30], hoặc các cuốn Địa phương chí như: Hưng Yên địa chí [65], Địa chí Hà Bắc [69]… Ngoài ra là nguồn tư liệu sưu tầm được ở địa phương như: - Văn bia: ở đình, chùa trong xã Đại Đồng - Thần tích, thần sắc : ở thôn Văn Ổ, Xuân Phao, Lộng Thượng …[84] - Các luận văn, các bài viết đăng trên tạp chí, các sách liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến đề tài. 4.1.2. Nguồn tài liệu vật chất - Các sản phẩm bằng đồng còn lưu giữ trong các đình, chùa, nhà thờ ở Đại Đồng như đình Đại Đồng, chùa Đại Đồng; đình, chùa Lộng Thượng; nghĩa trang huyện Văn Lâm … - Di vật đồng ở khu di tích khảo cổ học Ao Chai. - Sản phẩm đồng ở cửa hàng bán đồ đồng của ông bà Hoằng Thắm, thôn Lộng Thượng. - Lò đúc đồng của các gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Bổng, Phạm Văn Chân (đúc sanh); Nguyễn Văn Nhiên (đúc ninh); Dương Văn Ban (đúc đỉnh); Dương Hồng Thắm (đúc chuông)… - Ga xe lửa: Đồng Xá, Lạc Đạo nằm trên địa bàn xã Đại Đồng, trước đây là nơi trung chuyển đồ đồng đi các vùng miền trong cả nước. - Chợ Cầu Nôm - trung tâm buôn bán đồng nát và các sản đồng trước đây. 4.1.3. Nguồn tài liệu dân gian Để bổ sung cho thêm cho nguồn tư liệu trên, chúng tôi đặc biệt chú ý đến nguồn tư liệu dân gian truyền miệng, lời kể của các nghệ nhân cao tuổi về sự tồn tại và phát triển của nghề, những câu chuyện dân gian phản ánh về lịch sử hình thành làng xã Đại Đồng, những bài ca dao, những câu thành ngữ… 4.2. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực hiện đề tài này, chúng tôi chủ yếu sử dụng phương pháp sử học kết hợp với điền dã dân tộc học từ việc sưu tầm các tư liệu thành 7 văn lưu trữ tại các thư viện, các Viện nghiên cứu ở Hà Nội và địa phương đến việc tiến hành một số đợt khảo sát thực địa tại các thôn đúc đồng ở xã Đại Đồng; nghiên cứu trao đổi với các cơ quan tỉnh, huyện, xã, thôn; gặp trực tiếp các nghệ nhân, các cụ cao tuổi có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về nghề đúc đồng để thu thập tư liệu, số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài. Nghiên cứu làng nghề thủ công chúng tôi còn sử dụng phương pháp giám định các văn bản, phân tích thành phần sản phẩm. Trên cơ sở những số liệu, tư liệu thu thập được chúng tôi tiến hành tổng hợp, so sánh, đối chiếu để tìm ra những tư liệu tin cậy nhất phục vụ nội dung của Luận văn. 5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN - Lần đầu tiên nghề thủ công cổ truyền - Nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống, góp phần khôi phục lại thực trạng của nghề từ khi xuất hiện đến nay. Trong đó nêu rõ quy trình sản xuất, sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm của làng nghề, đặc biệt là kỹ thuật đúc. Từ kỹ thuật đúc các đồ vật chứa đựng có thành vách mỏng đến các vật có bề dày lớn, thấy rõ tính kế thừa và phát triển nghề thủ công đúc đồng. - Luận văn nêu được vai trò quan trọng của nghề đúc đồng cổ truyền trong đời sống kinh tế, văn hoá xã hội của nhân dân địa phương. Từ đó thấy được vị trí của nó trong làng nghề thủ công truyền thống dân tộc. - Luận văn bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển nghề đúc đồng cổ truyền ở Đại Đồng (Văn Lâm, Hưng Yên). - Luận văn cung cấp nguồn tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử địa phương về làng nghề truyền thống, là nguồn tư liệu cho những người nghiên cứu tiếp theo. 6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận và phần phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Chương 2: Nghề đúc đồng cổ truyền ở Đại Đồng. 8 Chương 3: Nghề đúc đồng trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của nhân dân địa phương. 9 Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN VĂN LÂM TỈNH HƯNG YÊN 1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Từ thủ đô Hà Nội, xuôi theo quốc lộ số 5, khoảng chừng 15km đến chân cầu vượt Như Quỳnh, rẽ tay trái theo đường xe lửa Hà Nội - Hải Phòng khoảng 3km, chóng ta vào địa phận xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - nơi đã và đang tồn tại một số làng nghề đúc đồng cổ truyền và buôn bán đồng nát. Phía Bắc, Đại Đồng giáp xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nơi có làng Rí (nay là làng Đào Viên) xưa kia là một làng đúc đồng nổi tiếng chuyên đúc những sản phẩm thờ cúng cao cấp, tinh xảo và quý giá, đặc biệt họ có biệt tài về đúc tượng đồng. Phía Nam giáp xã Phan Đình Phùng, phía Đông giáp xã Việt Hưng, chủ yếu làm nông nghiệp, phía Tây giáp xã Chỉ Đạo, ở đây có làng Đông Mai (Hè) trước đây cũng khá nổi tiếng về làm nghề đúc đồng và nghề nặn khuôn. Phía Bắc của xã hiện có con sông chảy qua, tới thôn Văn Ổ (Ã) khoảng 3km thì cụt hẳn. Qua khảo sát trên thực địa, kết hợp với việc tìm hiểu các địa danh lịch sử và theo truyền ngôn của các bậc cao niên ở địa phương cho biết thì đây chính là con sông Dâu xưa. Trải qua những biến thiên của thời gian, nay con sông này không còn đóng vai trò là tuyến giao thương đường thủy nữa, nhưng dấu tích của dòng sông cổ còn được nhận thấy qua một số địa danh ở khu vực này, đó là tên gọi hai chiếc cầu: cầu Gáy (cầu Ngui) và cầu Đá (cầu Nôm - cầu bắc qua sông chảy qua làng Nôm). Sông Dâu xưa có lẽ rất rộng, nên người địa phương còn gọi là sông Cái. Hiện nay, sông còn có tên gọi là sông Rí hoặc sông Nôm. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì sông chảy qua hai làng: làng Rí (xã Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc Ninh) và làng Nôm (xã Đại Đồng). “Thời Lý, Trần sông Rí là một dòng sông lớn thuyền bè lưu thông dễ dàng. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên - 10 [...]... số 58/QĐ-CP hợp nhất huyện Văn Lâm, Mỹ Hào thành huyện Văn Mỹ Đến tháng 2/1979, Hội đồng Chính phủ ra quyết định hợp nhất huyện Văn Mỹ và Văn Yên thành huyện Mỹ Văn Đến tháng 9/1999, huyện Văn Lâm được tái lập gồm 11 đơn vị xã, thị trấn Từ đó đến nay, xã Đại Đồng trực thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 1.2 LỊCH SỬ VĂN HOÁ LÀNG XÃ ĐẠI ĐỒNG 1.2.1 Vài nÐt về sự hình thành xã Đại Đồng Đại Đồng - Văn Lâm... nào thì nghề đúc đồng cũng đều mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Đại Đồng Tuy nhiên, trong tương lai muốn duy trì và phát triển nghề đúc đồng cổ truyền thì không chỉ nhân dân Đại Đồng mà Đảng và Nhà nước cần có sự quan tâm hơn nữa, cần đưa ra những chính sách và giải pháp phù hợp 28 Chương 2 NGHỀ ĐÚC ĐỒNG CỔ TRUYỀN Ở XÃ ĐẠI ĐỒNG 2.1 VÀI NÉT VỀ SỰ XUẤT HIỆN NGHỀ ĐÚC ĐỒNG Ở XÃ ĐẠI ĐỒNG Những... Đông, Lộng Thượng (Rồng) Trong xã có nhiều nghề nhưng cả 4 thôn trên đều làm nghề thủ công đúc đồng truyền thống và một làng chuyên buôn bán đồng nát và các sản phẩm đúc đồng - làng Cầu Nôm Phát huy tính năng động, sáng tạo, sự khéo léo của mình, người dân Đại Đồng đã sớm đầu tư phát triển các nghề thủ công, trong đó có nghề đúc đồng Nghề thủ công truyền thống đúc đồng ở Đại Đồng đã có từ lâu đời với những... gốc lâu đời, và còn bảo lưu nhiều yếu tố kỹ thuật đúc đồng cổ xưa” [25; 29] 29 Đại Đồng vốn là vùng đất thuộc trấn Kinh Bắc xưa, vì thế mà nghề đúc đồng ở Đại Đồng xuất hiện từ khá sớm và cũng không nằm ngoài lịch sử hình thành nghề đúc đồng ở khu vực này Điều này được khẳng định thêm khi các nhà khảo cổ học phát hiện ra ở Ao Chai (xã Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên) di chỉ khảo cổ học có “tầng văn hoá dày... phát triển và tồn tại nghề đúc đồng lâu đời nhất ở khu vực miền Trung, phường Đúc nay thuộc tổ 24 khu vực 5 phường Đúc, tức 171 Bùi Thị Xuân - Huế Như vậy, vào khoảng thế kỷ thứ XVI, nghề đúc đồng ở Đại Đồng đã phát triển lan toả đến tận miền Trung Dưới chế độ “công tượng” của triều đình Huế, một số người thợ giỏi đã vào Huế và hình thành nên nghề đúc đồng ở miền Trung Nghề đúc đồng ở Đại Đồng phát... người thợ đúc đồng Đại Đồng được hun đúc từ mấy nghìn năm lịch sử lại được phát huy cao độ trong truyền thống của quê hương Để tỏ lòng trân trọng công lao của những người thợ đúc tài hoa, năm 1983, hai cụ Dương Văn Ban và Dương Văn Vĩnh ở xã Đại Đồng đã được Ty Văn hoá tỉnh Hải Hưng (nay tách thành Hưng Yên và Hải Dương) công nhận là nghệ nhân đúc đồng Kế thừa truyền thống tốt đẹp đó, ngày nay Đại Đồng. .. nguyên liệu đến sản xuất (đúc) và bán các sản phẩm Nhiều làng nghề đúc đồng với nhiều địa danh nhưng thực ra chỉ là một trung tâm Đây cũng là quê hương của những thế hệ đúc đồng Ngũ Xã nổi tiếng trên đất Thăng Long - Hà Nội Cũng như nhiều làng nghề đúc đồng trên đất nước Việt Nam, nghề đúc đồng Đại Đồng cũng có tổ nghề Các bản thần tích hiện còn lưu giữ được ở các di tích trong vùng đều xác nhận tổ nghề. .. dân ở các xã Lạc Đạo, Như Quỳnh, Đình Dù lại mang các sản phẩm 11 nông nghiệp đến bán và mua Mặt hàng mà họ buôn bán trao đổi nhiều nhất là đồng nát và các sản phẩm đồ đồng Vì thế, chợ Nôm trở thành nơi cung cấp chủ yếu nguyên liệu đồng cho các làng đúc trong xã và các vùng lân cận Nằm ở phía Đông của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, xã Đại Đồng có diện tích tự nhiên là 80.296 ha; chiều dài của xã là... tỏ sức sống trường tồn của một nền văn hoá làng nghề mang tính cộng đồng, chứa đựng những tinh hoa văn hoá dân tộc, được những người thợ, các nghệ nhân đúc đồng Đại Đồng thể hiện trong từng sản phẩm của làng nghề 35 2.2 NGHỀ ĐÚC ĐỒNG Ở ĐẠI ĐỒNG QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 2.2.1 Giai đoạn từ khi xuất hiện nghề đến năm 1945 Việc tìm hiểu nghề đúc đồng ở Đại Đồng từ khi hình thành đến năm 1954 là vô cùng khó... cho cả cộng đồng làng xã, bởi vậy Tổ nghề và Thành Hoàng được dân làng thờ phụng với nghi lễ trang trọng, thiêng liêng và thành kính nhất Trước kia, ở Đại Đồng, cả bốn thôn Lộng Thượng, Xuân Phao, Văn Ổ, Bùng Đông làm nghề đúc đồng đều thờ chung một tổ nghề Khổng Minh Không, nhưng điều đặc biệt là hiện nay ở cả bốn thôn này không có thôn nào có nhà thờ tổ nghề và tục thờ tổ nghề hiện chỉ còn ở làng Lộng . một nghề thủ công truyền thống nhưng so với nghề gò, đúc đồng ở Đại Bái (Bắc Ninh), hay đúc đồng ở Ngũ Xã (Hà Nội)…, nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên chưa thực sự được. dung của Luận văn. 5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN - Lần đầu tiên nghề thủ công cổ truyền - Nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống, góp. là Nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - truyền thống và hiện đại , trong đó tập trung nghiên cứu nghề đúc đồng ở ba làng: Lộng Thượng (làng Rồng) chuyên đúc chuông,
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ Nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Truyền thống và hiện đại, luận văn thạc sĩ Nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Truyền thống và hiện đại, luận văn thạc sĩ Nghề đúc đồng ở xã Đại Đồng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Truyền thống và hiện đại

Từ khóa liên quan