Dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài cho học học sinh vùng cao theo hướng đối thoại văn hóa

118 1,276 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:20

PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thế kỷ XXI là thế kỷ cá tính sáng tạo của con người được phát huy tới mức cao nhất. Nền giáo dục của bất kỳ một quốc gia nào cũng phải hướng vào những công dân trẻ, phát huy được hết những nội lực của nó để thích ứng với hội nhập khu vực và quốc tế. Nghị quyết Trung ương II khoá VIII đã chỉ ra rằng: “Cần phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người ” Tr43[51]. Tiếp tục tinh thần đó, tại văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khoá IX, khi nói về giáo dục và đào tạo, Ban chấp hành Trung ương nhấn mạnh: “ Đổi mới nội dung phương pháp dạy và học, phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên; đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề”.Tr 108,109 [52]. Bên cạnh đó, trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội toàn quốc lần IV cũng chỉ ra rằng: “Chính sách dân tộc của Đảng là thực hiện triệt để quyền bình đẳng về mọi mặt giữa các dân tộc, tạo điều kiện cần thiết xoá bỏ tận gốc sự chênh lệch về trình độ kinh tế, văn hoá giữa các dân tộc Ýt người và dân tộc đông người; đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, vùng cao tiến kịp vùng thấp; làm cho tất cả các dân tộc đều có cuộc sống Êm no, văn minh và hạnh phúc, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, cùng làm chủ tập thể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Tr46[53] Việc hiện đại hoá nhà trường phải được tiến hành một cách đồng bộ giữa cơ sở vật chất và chương trình cũng như các bộ môn. Môn văn trong nhà trường từ cải cách giáo dục đã trải qua nhiều lần cách tân về nội dung, chương trình, sách giáo khoa, phương pháp Đặc biệt đối với nhà trường miền núi lại là mối quan tâm lớn nhất. 1 Xuất phát từ nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học Văn hiện nay, nhiều phương pháp mới có ý tưởng phá vỡ ràng buộc của phương pháp dạy học cũ, nhằm đổi mới dạy học theo hướng dân chủ hoá và nhân văn hoá. Trong giảng dạy văn chương ở nhà trường phổ thông, vấn đề người học với tư cách là chủ thể của giờ học ngày càng được quan tâm. Nghiên cứu kiểu giờ học mới - giờ học đối thoại nằm trong xu thế chung đi tìm một phương pháp dạy học bổ sung vào hệ thống phương pháp dạy học tích cực, dạy học hướng đến học sinh, phát huy cao nhất ý thức tự giác, năng động và sáng tạo của học sinh. Đặc biệt dạy học đối thoại mà lại là đối thoại văn hoá là một hình thức khá mới mẻ: dùng văn hoá, từ văn hoá, bằng văn hoá kết hợp hình thức đối thoại trong dạy học là con đường tiếp nhận tác phẩm rất phù hợp với từng vùng miền. Nhưng đi vào cụ thể của vấn đề dạy học - văn còn tồn tại không Ýt những hạn chế: Những thói quen dạy học giáo điều, phân tích tác phẩm theo những công thức chưa thay đổi được bao nhiêu. Đã có không Ýt tác giả quan tâm nghiên cứu vấn đề giảng dạy cho học sinh ở những nơi dân tộc thiểu số như miền núi, cao nguyên đã lí giải nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả dạy học văn và đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm phát huy giá trị của tác phẩm văn học cũng như hiệu quả của việc dạy - học văn như: “Con đường hướng dẫn học sinh miền núi chiếm lĩnh thế giới hình tượng trong tác phẩm văn học” của Hoàng Hữu Bội, “Việc giải toả hàng rào ngôn ngữ cho học sinh dân tộc Ýt người tiếp nhận tác phẩm” của tác giả Nguyễn Huy Quát, Hoàng Hữu Bội Tô Hoài là một tài năng lớn, một nhà văn xuất sắc đã góp phần cách tân và hiện đại hoá nền văn xuôi quốc ngữ Việt Nam. Đặt bên cạnh những Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Công Hoan thì Tô Hoài không thật chuyên về truyện ngắn, song điều đáng nói, ông rất tâm huyết với thể loại truyện ngắn và viết truyện rất hay về nội dung, sắc sảo trong cách nhìn. “Vợ chồng 2 A Phủ” là truyện ngắn đặc sắc mà nhà văn tâm đắc. Đặc biệt nó còn mang đậm màu sắc văn hoá dân tộc H'mông - dân tộc chiếm khá đông dân số ở tỉnh vùng cao Yên Bái. Hiện nay, ở các trường THPT việc dạy “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài chủ yếu đi vào tìm hiểu nội dung, nghệ thuật, phân tích nhân vật một cách đơn thuần nh miền xuôi; thậm chí còn áp đặt những quan niệm văn hoá của người Kinh bắt học sinh hiểu về văn hoá của một dân tộc mà giáo viên chưa có điều kiện hiểu sâu sắc. Học sinh còn hiểu và cảm thụ tác phẩm một cách thụ động, đơn giản, hời hợt dẫn đến hiệu quả tiếp nhận tác phẩm chưa cao. Nghiên cứu dạy học tác phẩm văn chương dựa trên những hiểu biết về văn hoá, bằng văn hóa và từ văn hoá, thông qua hình thức đối thoại để tiếp cận tác phẩm là con đường cần thiết và đúng đắn để giúp người đọc đối thoại với tác giả, tác phẩm , trở về với môi trường mà tác phẩm nảy sinh, đồng thời vẫn tôn trọng đặc trưng văn học của tác phẩm. Với tâm thế là người con của mảnh đất vùng cao Yên Bái, được dạy và tiếp xúc với nhiều học sinh dân tộc Ýt người trong đó có dân tộc H'mông. Người viết chọn đề tài "Dạy học tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" cho học sinh vùng cao theo hướng đối thoại văn hóa" với mong muốn đưa đến cho các em học sinh một cái nhìn mới mẻ, dựa vào chính nền văn hóa dân tộc mình để tìm hiểu về tác phẩm, bằng văn hoá, từ văn hoá, với văn hoá qua hoạt động đối thoại để đạt mục đích tiếp nhận tác phẩm. Đồng thời góp phần vào nỗ lực chung nhằm gìn giữ bản sắc văn hoá dân téc nói chung và văn hóa dân tộc H'mông nói riêng. 2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ Về lí luận, đến nay chưa có đề tài nghiên cứu nào trực tiếp nghiên cứu vấn đề đối thoại văn hoá trong dạy học tác phẩm văn chương. Song ở các khía cạnh của vấn đề này có thể thấy được các thành tựu nh sau: 2.1. Những vấn đề về văn hóa, văn học. 3 Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng văn hóa với văn học có mối quan hệ gắn kết không thể tách rời. nghiên cứu vấn đề này nhà mỹ học, nhà lý luận văn học M. Bakhtine nhấn mạnh: '' nghiên cứu văn học cần gắn bó chặt chẽ với lịch sử văn hóa. Văn học là một bộ phận không thể tách rời văn hóa”.[2] Đối với các nhà nghiên cứu trong nước, đã có không Ýt người đi vào tìm hiểu vấn đề này: Lê Nguyên Cẩn trong bài viết '' Tính văn hóa của tác phẩm văn học '' đã đặc biệt chú ý tới mối quan hệ đặc thù giữa văn hóa với văn học: '' Tính văn hóa (cultured) là tính chất đặc thù gắn liền với mỗi tác phẩm văn học, nó cho thấy tác phẩm văn học không chỉ toát lên vẻ đẹp của ngôn từ mà còn cả vẻ đẹp tâm hồn qua cách ứng xử và tiếp nhận''.[4] Tác giả Nguyễn Trọng Hoàn, thì cho rằng: '' Văn học là một bộ phận quan trọng của văn hóa, sự giàu có của nó về nội dung và hình thức trực tiếp làm giàu cho văn hóa.''[13] Các nghiên cứu trên đều cho thấy: Văn học có vai trò to lớn trong việc truyền tải các yếu tố văn hóa, nếu tách rời yếu tố văn hóa trong văn học thì coi như đã đánh mất nội dung và hình thức văn hóa do văn học mang lại. Đề tài mà người viết lựa chọn sẽ dựa vào những nền tảng lý luận trên để áp dụng vào chuyên ngành phương pháp dạy học văn. 2.2. Vấn đề về nghiên cứu kiểu giờ học đối thoại. Giáo sư Phan Trọng Luận - một chuyên gia đầu ngành bộ môn phương pháp dạy học văn đã đặt vấn đề này trong bài viết:'' Đổi mới thiết kế giờ học tác phẩm văn chương''. Với tác giả: Giờ học đối thoại là con đường để giải quyết một nghịch lý trong giảng văn, đó là sự thờ ơ lạnh nhạt của học sinh trước mỗi bài văn hay, là khoảng cách tâm lý và thẩm mỹ rất xa lạ giữa tác phẩm văn chương với sự tiếp nhận của học sinh; hiện tượng liên tưởng ngoài tác phẩm[27]. Để khắc phục những bất cập trên, chúng ta cần tìm ra những biện pháp hữu hiệu để làm sao cho giờ giảng văn đảm bảo sự hài hòa, cân 4 đối, đồng bộ giữa sự năng động của chủ thể học sinh với yêu cầu định hướng sư phạm của giáo viên. Cũng với vấn đề này, tiến sĩ Đỗ Huy Quang đã có bài viết: '' Giờ học đối thoại- con đường giải quyết nghịch lý trong giảng văn''(NCGD2- 1995) hay bài đăng trên tạp chí Giáo dục số 32(6-2002) '' Dạy học đối thoại ở đại học''. Tác giả đã nhấn mạnh tính khả thủ của kiểu giờ học đối thoại, nhất là ở bậc đại học, bởi vì ở bậc học này - theo tác giả - đối thoại không chỉ bằng tri thức đang có trong mỗi người mà còn phải đối thoại từ nguồn tri thức cung cấp cho người học, từ mối quan hệ tri thức với cuộc sống… Tạo ra đối thoại để bên trong mỗi người học là sự tiếp nhận tri thức thức không đơn giản dễ dãi mà phải có chiều sâu. Tại hội nghị toàn quốc về đổi mới phương pháp dạy học ngữ văn ở trường sư phạm tháng 5 - 2002, tiến sĩ Đỗ Huy Quang có bài viết: ''Dạy học đối thoại trong môn văn ''. Tác giả khẳng định, dạy học đối thoại trong giờ văn, người giáo viên vẫn thực hiện mọi yêu cầu của dạy học tích cực, sử dụng câu hỏi nêu vấn đề, tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm, lớp, giao việc cho học sinh…Và cũng tác giả này,với đề tài cấp bộ: ''Tính đối thoại của tác phẩm văn học và tổ chức hình thức đối thoại trong dạy học tác phẩm ở trường phổ thông'', ông đã phát triển ý tưởng, quan niệm dạy học đối thoại để từ đó mở ra một hướng nhìn mới về tác phẩm và dạy tác phẩm, làm phong phú thêm cách hiểu và cách dạy tác phẩm. Và kiểu giờ học đối thoại - cụ thể hơn là ''Đối thoại trong tác phẩm tự sự” đã được học viên Huỳnh Thị Liên Chi đề cập đến trong luận văn tốt nghiệp của mình. Trong nghiên cứu này tác giả đã đưa ra những quan điểm mới về đối thoại, tìm hiểu về bản chất của đối thoại trong tác phẩm văn chương khẳng định tác phẩm văn chương là những văn bản nghệ thuật đa nghĩa, sự đa nghĩa này tạo nên sự tiếp nhận khác nhau ở người đọc, tạo nên nhu cầu đối thoại, kích thích sự trao đổi… ở người đọc. Bên cạnh đó, tác 5 phẩm văn chương là một hệ thống mở, sự tiếp nhận cùng một tác phẩm có sự khác nhau giữa các thế hệ, hoàn cảnh và quan điểm sống…Và cùng với đó chính bạn đọc đã hoàn thiện vòng đời tác phẩm trong sù giao lưu đối thoại với nhà văn. Tác giả đã đưa ra tiền đề, yêu cầu chung cũng như những áp dụng thực tế để tổ chức giờ học đối thoại trong tác phẩm tự sự. Tiếp bước trên con đường tìm tòi những hình thức dạy học hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học văn trong nhà trường, đề tài '' Dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài cho học học sinh vùng cao theo hướng đối thoại văn hóa '' nhằm góp phần bổ sung, cụ thể hóa hơn hình thức này ở một tác phẩm cụ thể, hy vọng sẽ có được những tín hiệu khả quan. 2.3. Về tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài. “Vợ chồng A Phủ” nằm trong tập “Truyện Tây Bắc”(1953) cùng với “Cứu đất cứu mường”, “Mường Giơn” và là tác phẩm xuất sắc nhất, tác phẩm đã được tặng giải nhất giải thưởng văn học của Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955.[48] Là một tác phẩm được trích giảng trong nhà trường phổ thông, “Vợ chồng A Phủ” nhận được rất nhiều ý kiến của các nhà phê bình, nghiên cứu, các nhà giáo, thậm chí các bạn đọc là học sinh, sinh viên Tựu trung lại họ đều thống nhất ở một nhận định khái quát: Đây là một tác phẩm hay vào loại xuất sắc của Tô Hoài khi viết về miền núi Tây Bắc, nó được coi là một văn phẩm hết sức tiêu biểu cho phong cách tự sự độc đáo của Tô Hoài. Ở đây giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo kết hợp hài hoà tạo nên giá trị nội tại sâu sắc của toàn tác phẩm. Tác giả Đỗ Kim Hồi trong cuốn “Giảng văn văn học Việt Nam- NXBGD- 1997” đã khẳng định: Sức chinh phục của “Vợ chồng A Phủ” phải chăng là ở chỗ nhà văn đã đứng về phía khát vọng được sống, được yêu để tố cáo xã hội đã giam hãm, trói buộc tuổi xuân và sinh lực, ở chỗ nhà văn tin 6 tưởng vào sức sống bất diệt của con người để cảm thông với nguyện vọng đau đáu,thiết tha muốn được vươn lên sống làm người, muốn phản kháng lại thực tại đen tối để tìm đến với tình yêu, tự do và hạnh phúc. Vả chăng sự sự chinh phục của thiên truyện còn ở cái nhìn thật biện chứng của tác giả vào thế giới nội tâm nhân vật [18] Bên cạnh đó khi viết về “Vợ chồng A Phủ” tác giả Nguyễn Phan Long (Giảng văn.T2.NXBĐH và TH chuyên nghiệp. HN- 1982) đã nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục tư tưởng của tác phẩm: “Vợ chồng A Phủ” đã miêu tả một cách cô đọng nhưng sinh động quá trình trưởng thành con đường đi đến cách mạng của nhân dân lao động miền núi, của các dân tộc thiểu số anh em. Đây cũng chính là con đường tất yếu cách mạng mà dân tộc ta đã trải qua mấy mươi năm qua. Con đường đó càng làm sáng tỏ chân lý của thời đại: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới thoát khỏi ách nô lệ.[26] Còn rất nhiều những nghiên cứu khá sâu sắc và liên tục về tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”- Tô Hoài của các học giả, bạn đọc để từ đây chúng ta có thể khẳng định rằng: “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài có một giá trị tương đối lâu bền, có bề dày chiều sâu, có sức gợi lớn. Đến nay tác phẩm vẫn tiếp tục tồn tại một khả năng mở ngỏ, tạo hứng thú, thôi thúc về một sự tìm kiếm để hiểu biết, để khám phá và sáng tạo. Chính vì thế người viết hy vọng với đề tài này sẽ đem đến cho tác phẩm hướng tìm hiểu và tiếp cận mới mẻ, kích thích tâm hồn văn chương tiềm Èn trong mỗi cá nhân học sinh. 3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. 3.1. Mục đích. Đề tài nghiên cứu không nằm ngoài mục đích đem lại hiệu quả trong dạy và học, kích thích học sinh tư duy, sáng tạo trong học tập, say mê môn học. Với mục đích từ văn hoá, bằng văn hóa trong tác phẩm văn chương kết hợp hình thức dạy học đối thoại giúp các em thâm nhập tác phẩm bằng con 7 đường văn hoá, hiểu sâu sắc hơn về đời sống văn hóa dân tộc H'mông trong quần thể các dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. 3.2. Nhiệm vụ. Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố văn hóa trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ ''. Mạnh dạn đưa ra một số phương pháp, biện pháp để hướng dẫn học sinh vùng cao Yên Bái tiếp nhận thành công tác phẩm này từ văn hoá, dựa vào văn hoá kết hợp sử dụng hình thức đối thoại trong giờ học. Cách thực hiện: - Tổng hợp các nghiên cứu lý luận làm cơ sở cho đề tài. - Khảo sát thực tế việc dạy- học tác phẩm này trong nhà trường phổ thông ở vùng cao Yên Bái, phân tích, nhận định tình hình. - Xây dựng giáo án thực nghiệm trên cơ sở khoa học về phương pháp, biện pháp đã đề xuất. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Luận văn tập trung nghiên cứu văn hoá, từ văn hoá, bằng văn hoá trong tác phẩm cụ thể (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - SGK Văn 12) và bằng hoạt động đối thoại trong dạy - học giúp học sinh nhà trường vùng cao Yên Bái tiếp nhận thành công tác phẩm này. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Nghiên cứu đề tài này người viết sử dụng những phương pháp sau: Hệ thống vận dụng, tổng hợp các kiến thức làm sáng rõ về vai trò, vị trí của tác phẩm trong nhà trường vùng cao Yên Bái, những bất cập hiện tại khi hướng dẫn học sinh tiếp nhận tác phẩm này đồng thời đề xuất cách tiếp cận phù hợp với đối tượng và kiểu tác phẩm trong dạy và học văn ở nhà trường phổ thông. Thực tế tình hình dạy học tác phẩm ở nhà trường phổ thông của địa phương để từ đó đề xuất một số phương pháp, biện pháp mình nghiên cứu cho phù hợp với việc tiếp cận, khai thác tác phẩm. 8 Sử dông phương pháp thực nghiệm sư phạm ở một số trường thuộc tỉnh Yên Bái. 6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN. Chỉ ra được nguyên nhân và những mặt hạn chế trong việc hướng dẫn học sinh tiếp nhận tác phẩm văn học mà xa rời những hiểu biết về văn hoá, cũng như cần phải có sự đối thoại cởi mở có sự định hướng của giáo viên trong giờ học để học sinh có thể tiếp nhận tác phẩm một cách sâu sắc và đem lại hiệu quả cao nhất. Khẳng định bằng văn hoá, từ văn hoá, lấy văn hoá làm điểm nhấn, đồng thời sử dụng biện pháp đối thoại trong giờ học là giải pháp tối ưu để tiếp nhận thành công tác phẩm văn chương. Đề tài nghiên cứu, khảo sát việc dạy và học văn ở nhà trường vùng cao Yên Bái, đưa ra những biện pháp cụ thể phù hợp với đối tượng học sinh vùng miền, nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học văn, đáp ứng những yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học trong thời kỳ hiện nay. 7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được chia làm ba chương: Chương I. Vị trí của “Vợ chồng A Phủ” trong nhà trường phổ thông vùng cao nói chung và Yên Bái nói riêng. Chương II. Khảo sát thực tế dạy và học tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”. Con đường hướng đến những giải pháp thích hợp. Chương III. Thực nghiệm sư phạm. 9 Chương I VỊ TRÍ CỦA “VỢ CHỒNG A PHỦ” TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO NÓI CHUNG VÀ YÊN BÁI NÓI RIÊNG 1. Dạy - học tác phẩm văn chương trong nhà trường vùng cao Văn học nhà trường nói chung bao giờ cũng là mối quan tâm thường xuyên của toàn xã hội. Thậm chí, những năm gần đây nó đã trở thành một vấn đề thời sự nóng bỏng thu hút sự quan tâm của rất nhiều những người trong ngành. Sở dĩ có tình trạng này vì những lý do: sù sa sút về chất lượng học văn ở học sinh, những điều bất cập trong chương trình và sách giáo khoa, nạn quá tải học đường, phương pháp dạy học cũ kĩ, lối kiểm tra, đánh giá còn bảo thủ, lạc hậu Giáo sư Phan Trọng Luận trong bài viết “Văn học nhà trường- Èn số và đáp số” đã thẳng thắn đưa ra vấn đề: "Thực trạng đáng lo ngại của việc dạy học văn trong nhà trường hay là khủng hoảng về nội dung, chất lượng và phương pháp".[27] Với một tốc độ biến đổi như vũ bão, xã hội ngày nay nếu chúng ta chỉ “ngủ quên” một chút thôi tỉnh dậy đã chẳng còn dễ dàng nhận ra những thứ quen thuộc xung quanh mình nữa. Điều này đã tác động không nhỏ đến nội dung giảng dạy và tâm lý học sinh. Và cũng đồng nghĩa một điều rằng, học sinh hàng ngày cắp sách đến trường và cũng hàng ngày phải tiếp cận với vô số những luồng thông tin thẩm mỹ xa lạ, hoàn toàn khác với điều thầy giảng trong bốn bức tường nhà trường. Bên cạnh đó văn học nhà trường cũng đã đi quá chậm so với thành tựu khoa học của một số ngành như: Lý luận văn học, Nghiên cứu văn học và một số ngành nhân văn khác. Đồng thời nhà trường hiện nay cũng đang phải đối mặt với sự khủng hoảng về phương pháp. Bởi vì trong cải cách giáo dục, các nhà khoa học và các nhà sư phạm tiên tiến đã gắn chặt hai khái niệm Cái gì và Như thế nào như một hợp thành hữu cơ của nội dung và chất lượng đào tạo. Vấn đề không phải là Dạy cái gì mà Dạy như thế nào. Chóng ta đang 10 [...]... hay còn gọi là “ngồi sai lớp” 2 Dạy và học tác phẩm Vợ chồng A Phủ c a nhà văn Tô Hoài ở nhà trường vùng cao Yên Bái 2.1 Tô Hoài - nhà văn miền xuôi với cái duyên viết về đề tài vùng cao 2.1.1 Vài nét về tiểu sử Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen (các bót danh khác: Mai Trang, Mắt Biển, Thái Yên, Vũ Đột Kích, Hồng Hoa ) sinh ngày 27 tháng 9 năm 1920 tại quê ngoại phường Ngh a Đô, Hoài Đức, Hà Đông nay... em mất dần cảm xúc văn chương trong quá trình tiếp nhận tác phẩm 3 Ngày nay, đối thoại văn hoá là hướng tiếp cận tác phẩm văn chương mới mẻ Nh trên đã đề cập, cho đến nay việc dạy tác phẩm văn chương nói chung và dạy tác phẩm Vợ chồng A Phủ trong nhà trường vùng cao ch a được nh mong muốn Các tác phẩm được giáo viên hướng dẫn tìm hiểu rập khuôn theo một công thức chung chung, tác phẩm nào cũng đi tìm... cộng đồng người nhất định Mỗi tác phẩm văn học đều mang trong nó tính đặc trưng c a dân tộc, c a đất nước mà nơi đó tác phẩm được sinh ra Không có tác phẩm văn chương nào mà lại không mang trong nã Ýt nhất một đặc trưng văn hoá c a dân tộc mình Tính văn hoá trong tác phẩm văn chương cho phép hiểu rộng 20 hơn giá trị c a tác phẩm qua hệ thống hình tượng, hình ảnh, tạo ra những suy tư liên hệ so sánh... thiện nó, tạo ra sự hoàn thiện và phát triển nhân cách con người, tạo ra vẻ đẹp c a con người qua mỗi thời đại Việc nghiên cứu tính văn hoá trong tác phẩm văn học là hết sức cần thiết Bởi vì tính văn hoá trong tác phẩm văn học là một thuộc tính không thể tách rời c a tác phẩm văn chương, là một yếu tố quan trọng làm nên giá trị muôn thưở c a tác phẩm Từ đó, việc giảng dạy tác phẩm văn học không chỉ... chung trong việc dạy và học văn ở nhà trường phổ thông hiện nay như: học sinh chán học văn, hiểu văn chương một cách dung tục Học sinh vùng cao còn có những hạn chế trong nhận thức về việc học văn a số học sinh quan niệm đối phó, học để đủ điểm lên lớp Cùng với việc a số phụ huynh ngày nay không muốn con em mình theo học ngành văn chương nên đã định hướng, “bắt” con phải theo các ban tự nhiên Cùng... từ văn hoá, với văn hoá, qua hoạt động đối thoại để đạt mục đích tiếp nhận tác phẩm này 3.1 Văn học và văn hoá trong tác phẩm văn chương Tính chất văn hoá trong tác phẩm văn chương là một tính chất đặc thù gắn liền với mỗi tác phẩm văn học, nó cho thấy tác phẩm văn học không chỉ toát lên vẻ đẹp ngôn từ mà còn cả vẻ đẹp tâm hồn qua cách ứng sử và cách tiếp nhận, xử lí cuộc sống c a một dân tộc hay một... cả mặt văn hoá c a tác phẩm 3 2 Những nét văn hoá đặc trưng c a dân tộc H'mông trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ 3.1 1 Đặc điểm chung về văn hoá các dân tộc vùng cao Tây Bắc Tây Bắc, một vùng văn hoá, xứ sở hoa ban, quê hương xoè hoa, miền đất dịu ngọt c a những thiên tình sử Tiễn dặn người yêu nhưng cũng đầy tiếng than thở c a những thân phận người Tiếng hát làm dâu "Tây Bắc thực ra là tên gọi theo phương... hiện tượng đời sống, nhà văn, giáo viên, học sinh đều có những quan điểm, thái độ đánh giá c a riêng mình, đều có tiếng nói c a riêng mình Theo phương pháp giảng dạy văn cũ, giáo viên tiếp nhận, cảm thụ tác phẩm rồi gò Ðp, áp đặt nhận thức c a học sinh vào khuôn khổ cách hiểu c a thầy Giáo viên nói lên tiếng nói thay cho học sinh Theo quan điểm đổi mới, trong dạy học tác phẩm văn chương, giáo viên phải... thực cuộc sống c a người dân tộc thiểu số vùng cao tràn đầy vẻ đẹp văn hoá H'mông Vợ chồng A Phủ là một truyện ngắn hay xuất sắc c a Tô Hoài nằm trong tập Truyện Tây Bắc (1953) với đề tài viết về miền núi Đọc Vợ chồng A Phủ c a Tô Hoài từng dòng chữ, từng trang sách nh tự nó gợi lên cho chóng ta hiện thực cuộc sống lớn lao và con người miền Tây Bắc trong những năm tháng đáng ghi nhớ c a lịch sử dân... mình, các nhà văn phải tự đối thoại với chính bản thân để thanh lọc, l a chọn, tìm tòi, tạo ra các giá trị c a tác 35 phẩm Khi tác phẩm ra đời, nó lại tiếp tục cuộc đối thoại trong quá trình tiếp nhận c a độc giả Nhà văn sẽ đối thoại với bạn đọc thông qua tác phẩm Tất nhiên bạn đọc sẽ có thể tiếp nhận tác phẩm theo nhiều hướng khác nhau, thậm chí trái ngược nhau Trong giảng dạy văn ở nhà trường cũng vậy, . cao hiệu quả c a việc dạy và học văn trong nhà trường, đề tài '' Dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ c a Tô Hoài cho học học sinh vùng cao theo hướng đối thoại văn h a '' nhằm. Cẩn trong bài viết '' Tính văn h a c a tác phẩm văn học '' đã đặc biệt chú ý tới mối quan hệ đặc thù gi a văn h a với văn học: '' Tính văn h a (cultured) là tính. hay còn gọi là “ngồi sai lớp”. 2. Dạy và học tác phẩm Vợ chồng A Phủ c a nhà văn Tô Hoài ở nhà trường vùng cao Yên Bái. 2.1. Tô Hoài - nhà văn miền xuôi với cái duyên viết về đề tài vùng cao. 2.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài cho học học sinh vùng cao theo hướng đối thoại văn hóa, Dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài cho học học sinh vùng cao theo hướng đối thoại văn hóa, Dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài cho học học sinh vùng cao theo hướng đối thoại văn hóa

Từ khóa liên quan